Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusopas ja auditointityökalu

Omaisuudenhallinta on halutun palvelutason tarjoamista omaisuuden elinkaarikustannukset ja omaisuuden tuottamat hyödyt optimoiden. Omaisuutta koskevan tiedon hankinta ja käsittely ovat oleellinen osa toimivaa omaisuudenhallintaa. Vuonna 2023 julkaistussa verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusoppaassa tarkastellaan omaisuudenhallinnan menettelyjä käytännönläheisesti.

Verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusoppaan ja siihen liittyvän auditointityökalun laativat Sweco Finland Oy:n konsultit hankkeessa, jossa oli mukana Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja 11 jäsenlaitosta rahoittajina ja/tai ohjaajina. Hankkeessa keskityttiin vesi- ja jätevesiverkostoihin. Rajaus verkosto-omaisuuteen tehtiin hankkeen ohjausryhmän päätöksellä, koska vesihuoltolaitosten omaisuudesta suurin osa on sidottuna maanalaisiin verkostoihin, mikä tekee omaisuudenhallinnasta haastavaa. Toteutusoppaassa kuvataan parhaaksi koettuja käytäntöjä vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallinnan toteuttamiselle ja kirkastetaan sen perusteita.

Ohjeistus on jatkoa Jyrki Paavilaisen laatimalle Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirjalle, joka pohjautui ISO 55000 standardiin ja jossa esitettiin pelkistetysti omaisuudenhallintajärjestelmän rakenne. Myös Swecon laatimassa oppaassa otetaan huomioon ISO 55000 sekä muita vesihuollon omaisuudenhallintaan liittyviä julkaisuja. Hankkeen ohjausryhmän kanssa pidettiin työpajoja, joissa selvitettiin verkoston omaisuudenhallinnan nykytilaa sekä kartoitettiin suurimpia haasteita. Työpajoissa esille nousseita haasteita lähdettiin ratkaisemaan haastattelemalla vesihuoltolaitoksia Suomesta ja ulkomailta. Esille nousseista hyvistä ratkaisumalleista ja käytännöistä laadittiin case-esimerkkejä, joita esitellään oppaassa.  

Oppaan yhteydessä laadittiin auditointityökalu, joka antaa täyttäjälleen kokonaiskuvan oman vesihuoltolaitoksen tilanteesta omaisuudenhallinnassa. Työkalu on excel-taulukon muodossa. Oppaan ja auditointityökalun voi ladata maksutta VVY:n verkkokaupasta, linkistä  https://www.vvy.fi/verkkokauppa/tuotteet/vesihuoltolaitosten-verkosto-omaisuudenhallinnan-toteutusopas/

Jaa sivu:

Tulosta