Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Kansainvälinen yhteistyö

Vesilaitosyhdistys toimii aktiivisesti EU-, EFTA- ja ETA-maiden vesihuoltolaitosjärjestöjen yhteisjärjestössä, EurEaussa. EurEaun tehtävänä on vaikuttaa yhteiseurooppalaisen säännöstön, mm. direktiivien kehittämiseen. Päätöksenteossaan EurEau pyrkii konsensukseen ja kaikilla jäsenmailla on päätöksenteossa yksi ääni.

VVY:llä on edustaja EurEaun yleiskokouksessa sekä kaksi edustajaa EurEaun kaikissa kolmessa komiteassa. Komiteoiden toimialat ovat EU1 juomavesi, EU2 jätevesi ja EU3 lainsäädäntö ja hallinto.

Pohjoismaiden vesihuoltolaitosjärjestöjen yhteydenpito on tiivistä niin järjestöjen johtajien kesken kuin eri asiantuntijaryhmien puitteissa. Pohjoismaiset järjestöt toimivat myös EurEaun sisällä yhteistyössä. Viron yhdistyksen kanssa on myös yhteistyötä.

VVY edustaa yhdessä Suomen Vesiyhdistyksen kanssa Suomea kansainvälisessä vesialan järjestössä IWAssa (International Water Association). IWAn kansallisen komitean tehtävistä huolehtii Suomen Vesiyhdistys.

EurEaun kokousvieraita Suomessa 2013.

EurEau

EurEau on EU- ja ETA-maiden kansallisten vesihuoltolaitosten järjestöjen yhteisjärjestö. EurEaun keskeisenä tehtävänä on vaikuttaa EU:n komissioon ja parlamenttiin yhteiseurooppalaisen, vesihuoltoa koskevan säännöstön kehittämisessä. EurEaun toimistossa on pääsihteeri, sihteeri ja assistentti. Jäsenmaiden järjestöjen edustajien työpanos on keskeinen asioiden valmistelussa EurEaussa. Tällä hetkellä jäseninä ovat kaikki EU- ja ETA-maat paitsi Latvia ja Slovenia.

EurEaun yleiskokouksessa (General Assembly) kaikilla jäsenmailla on yksi edustaja. Yleiskokouksen alaisena päätöksentekoelimenä on "työvaliokunta" (Excecutive Committee). Sen jäseninä ovat puheenjohtaja, pääsihteeri, asiantuntijakomissioiden puheenjohtajat sekä enintään seitsemän muuta yleiskokouksen edustajaa.

Yleiskokouksen ja työvaliokunnan apuna on kolme asiantuntijakomiteaa (Committee), joissa kaikilla EurEaun jäsenmailla voi olla enintään kaksi jäsentä. Komiteoiden toimialat ovat

Committee 1: Talousvesi (Drinking Water)

Committee 2: Jätevesi (Waste Water)

Committee 3: Lainsäädäntö ja talous (Economics and Legal Affairs)

Asioiden valmistelu tapahtuu asiantuntijakomiteoissa ja työryhmissä. Päätöksenteko tapahtuu yleiskokouksessa ja työvaliokunnassa. Yleiskokouksen päätöksissä pyritään yksimielisyyteen. Mikäli joudutaan äänestämään, päätös edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä. Kullakin jäsenmaalla on yksi ääni. Työvaliokunnan päätösten on oltava yksimielisiä.

EurEau Annual Report 2020 pdf-tiedosto.

Lisätietoja:

EurEau (European Federation of National Associations of Water Services)

Jaa sivu:

Tulosta