Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä.

Kuvassa (vas.) Hannu Vikman, Kirsi Laamanen ja Hannu Isokangas. Ansiomerkki myönnettiin myös Ilkka Miettiselle, joka oli kuitenkin estynyt saapumasta paikalle.
Kuva: Antti Haikola/Studio Kuvapaja Oy.

Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2018 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt neljä numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 130 myönnetään toimitusjohtaja Hannu Isokankaalle

Toimitusjohtaja Hannu Isokangas valmistui insinööriksi Kuopion teknillisestä oppilaitoksesta vuonna 1983. Valmistumisen jälkeen Isokangas työskenteli Kortesjärven kunnalla ja työmaainsinöörinä tie- ja vesirakennuslaitoksella. Kälviän Vesiosuuskunnan toimitusjohtajaksi hänet valittiin 1987. Alkuvuosina työ oli haasteellista, varsinkin rahoituksen järjestäminen 1990 luvun alun mittaviin investointeihin.  Pienen laitoksen toimitusjohtaja työ on monipuolista ja vaativaa. Isokangas on ollut aina kiinnostunut uusien tekniikoiden käyttöönotosta vesihuoltoalalla.  Esimerkiksi johtotietojärjestelmän ensimmäinen versio otettiin laitoksella käyttöön jo 90-luvun puolessa välissä. 

Alueellinen yhteistyö on aina ollut merkittävä tekijä Kälviän Vesiosuuskunnan toiminnassa, varsinkin yhteistoimina naapurilaitosten kanssa. Vuonna 1995 toteutettiin Kannuksen Vesiosuuskunnan kanssa yhteinen automaatiojärjestelmä sekä rakennettiin Suomen ensimmäisiä kalkkikivialkalointilaitoksia.

Isokangas on toiminut Pohjois-Suomen Vesivaliokunnassa aktiivisesti, muun muassa OuKe-työryhmän sihteerinä vuosina (1996-1999 ja 2015-2017). Isokangas oli valmistelemassa 2000 luvun alussa johtotietojärjestelmän ja GPS-laitteiden yhteishankintaa.

Hannu Isokangas on toiminut monissa VVY:n luottamustoimissa, mm. VVY:n hallituksen jäsenenä (1999-2004), teknisessä neuvostossa (1997-2002, puheenjohtaja 2001-2002), hallinto- ja talousryhmän jäsenenä (2007-2012) ja vaalitoimikunnan jäsenenä (2015-2017), josta viimeisen vuoden vaalitoimikunnan puheenjohtajana.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 131 myönnetään toimitusjohtaja Kirsi Laamaselle

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen valmistui vuonna 1990 diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta. Valmistumisensa jälkeen vuonna 1991 Laamanen työskenteli projekti-insinöörinä Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:ssä. Jo samana vuonna hänet valittiin puhdistamoyhtiön toimitusjohtajaksi. Alkuaikoina osakeyhtiön toimitusjohtajan tehtävien hoito vaati vastavalmistuneelta diplomi-insinööriltä paljon työtä ja asioihin perehtymistä. Toimitusjohtajan työ melko pienessä osakeyhtiössä, jossa toimitusjohtaja joutuu hoitamaan hyvinkin erilaisia tehtäviä, oli kuitenkin hyvin antoisaa ja opettavaista, joskin myös haastavaa. Toimiminen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n toimitusjohtajana 17 vuoden ajan antoi Laamaselle hyvän pohjan jatkaa työtä vesihuoltotehtävien parissa muualla.

Alkuvuodesta 2008 lähtien Kirsi Laamanen on toiminut Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajana. Edessä oli tuolloin muutto Keski-Suomesta Savoon. Siirtyminen Kuopioon sujui joustavasti ja sopeutuminen uuteen työympäristöön hyvin. Laamanen on kotoisin Etelä-Karjalasta ja yhtäläisyydet savolaisten ja karjalaisten luonteissa varmaankin edesauttoivat asiaa.

Kuopion Vesi kuuluu maamme suurimpien vesihuoltolaitosten joukkoon. Liikelaitoksella on henkilökuntaa noin 90 työntekijää, sen vuotuinen liikevaihto on noin 25 milj. euroa ja se tuottaa vesihuoltopalveluja noin 100 000 asukkaalle Kuopion kaupungin alueella. Kuopion Vesi on toiminut vuosien mittaan siinä mielessä haasteellisessa ja mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, että toistuvien kuntaliitosten myötä toiminnan laajuus on ollut lähes jatkuvassa muutostilassa. Se on toisaalta pitänyt laitoksen, sekä myöskin toimitusjohtajan, virkeänä ja muutosvalmiina.

Kirsi Laamanen on osallistunut aktiivisesti VVY:n toimintaan. Hän oli vuosina 2001-2006 koulutustyöryhmän jäsen, vuosina 2010-2012 VVY:n hallituksen varajäsen ja vuosina 2013-2016 hallituksen jäsen.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 132 myönnetään johtava tutkija Ilkka Miettiselle

Johtava tutkija Ilkka Miettinen valmistui filosofian maisteriksi bioteknologian alalta Kuopion yliopistosta vuonna 1990 ja filosofian tohtoriksi ympäristötieteiden alalta samoin Kuopion yliopistosta vuonna 1999. Vuodesta 2003 lähtien hän on toiminut myös dosenttina Kuopion yliopistossa ja sittemmin Itä-Suomen yliopistossa ympäristömikrobiologian ja juomavedenkäsittelyn alalla.

Ilkka Miettinen on tehnyt vaikuttavan työuran Kansanterveyslaitoksen, sittemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen palveluksessa jo vuodesta 1987 lähtien. Väliin mahtuu työrupeamia myös Kuopion yliopistolla.

Miettinen on maamme johtavia ja tunnetuimpia talousveden mikrobiologian, käsittelyn ja veden laadun tutkimukseen liittyviä asiantuntijoita. Hänen johtamansa vesiturvallisuustiimi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Kuopiossa on keskeisesti mukana muun muassa aina kun maassamme tapahtuu tai epäillään olevan kehittymässä merkittäviä talousveden hygieenisiä häiriötilanteita. Vesiepidemia-tilanteissa Ilkka Miettinen ja hänen tutkijaryhmänsä ovat lähes aina paikallisten ympäristöterveys-viranomaisten ja vesihuoltolaitosten tukena tarjoamassa asiantuntemustaan vaikeiden tilanteiden hoitamiseksi.

Jo 1990-luvun lopulta lähtien Miettinen on ollut keskeisesti mukana lukuisissa tärkeissä juomaveteen ja vesiturvallisuuteen liittyvissä kansainvälisissä ja kansallisissa tutkimushankkeissa. Viimeaikaisista hankkeista mainittakoon mm. Polaris, CONPAT, SÄVEL ja DWDSOME. Oman tutkimustyönsä ohella Miettinen on ehtinyt ohjata lukuisia väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä, toimia vastaväittäjänä lähes kymmenessä alan väitöksessä, ja hoi-taa myös muuta opetustoimintaa lähinnä Itä-Suomen yliopistossa. Miettinen onkin useaan kertaan palkittu työstään, muun muassa Kemwater-palkinnolla vuonna 2004 ja arvostetulla John Snow palkinnolla vuonna 2016.

Ilkka Miettinen on suosittu luennoitsija ja esiintyjä vesi- ja ympäristöalan koulutus- ja muissa tilaisuuksissa. Miettinen on tuttu myös Vesilaitosyhdistyksen koulutuksista, toki hänen tutkijaryhmänsä kasvaessa yhä useammin muutkin ryhmän jäsenet kiertävät puhumassa tilaisuudesta toiseen.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 133 myönnetään diplomi-insinööri Hannu Vikmanille

Hannu Vikman valmistui vesihuoltotekniikan diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1974. Vikman on tehnyt pitkän uran vesihuoltoalalla sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hänellä on vesialan ammatillista kokemusta noin 25 eri maasta.

Vikman työskenteli vuosina 1975-1985 vesihuoltoinsinöörinä Vesihallituksessa ja vuosina 1987-1989 Vesi- ja ympäristöhallituksessa. Välillä hän kävi vuosina 1985-1987 Tansaniassa työskennelläkseen Suomen ensimmäisessä suuressa vesialan kehitysyhteistyöprojektissa Mtwara-Lindin alueella. Vuosina 1989-1996 Vikman toimi konsulttina Maa ja Vesi Oy:ssä, josta vuosina 1990-1992 projektipäällikkönä Vietnamissa maineikkaassa Haiphongin kaupungin vesihuollon ja vesilaitoksen kehittämishankkeessa. Vuosina 1996-1998 Vikman toimi vesi- ja sanitaatioalan neuvonantajana ulkoministeriön kehitys-yhteistyöosastolla.

Vuodesta 1998 lähtien Vikman on toiminut konsulttina omassa Hannu Vikman Consulting nimisessä konsulttifirmassa, aluksi Espoossa ja nykyisin Salossa. Vuosina 2014-2016 hän toimi projektipäällikkönä Econet Oy:n toteuttaman Vietnamin pienten kaupunkien vesi- ja sanitaatio-ohjelman viimeisessä vaiheessa. Vikman on ollut mukana myös useissa vesi- ja ympäristöalan hankkeissa ja ohjelmissa Suomen lähialueella Venäjällä, Baltiassa ja Itä-Euroopassa.

Vaikuttavan kansainvälisen työuran ohella Hannu Vikman on antanut tärkeän työpanoksensa myös Suomen vesihuoltoalan kehittämiseen. Poimintoina hänen kotimaisesta työstään voidaan mainita mm. hulevesioppaan valmistelun koordinointi vuosina 2008-2012, opas vesihuollon erityistilanteista ja niihin varautumisesta vuosina 2004-2006, opas vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun vuonna 2000, ja Vesihuolto 2000-luvulla selvitys Tekesille vuonna 1999. Vuonna 2012 hän valmisteli ympäristö-ministeriölle hankeohjelman ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelun tehostamiseksi.

 

Lisätietoja: 

toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0122

apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0114

 

Kuvasarja ansiomerkkien jaosta.

(vas.) Jyrki Kaija, Kirsi Laamanen, Osmo Seppälä.

(vas.) Jyrki Kaija, Hannu Vikman, Kirsi Laamanen, Hannu Isokangas.

(vas.) Hannu Vikman, Kirsi Laamanen, Hannu Isokangas.

(vas.) Hannu Vikman, Kirsi Laamanen, Hannu Isokangas.

 

 Kuvat: Antti Haikola/Studio Kuvapaja Oy.

Jaa sivu:

Tulosta