Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesienhoidon suunnittelun kauden 2028-2033 työohjelmat lausunnoilla

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa vaiheittain. Vesienhoitosuunnitelmia aletaan nyt päivittämään kaudelle 2028–2033 ja työohjelmat aikatauluineen ovat lausunnoilla 14.6. asti.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kolmivaiheisesti työohjelmista tilaluokitusten kautta varsinaisiin vesienhoitosuunnitelmiin toimenpideohjelmineen. Kesäkuuhun asti auki olevalla lausuntopyyntökierroksella käsitellään ensimmäistä kohtaa, eli työohjelmia aikatauluineen. 


1. Työohjelma, aikataulu, lähtökohdat ja haasteet (lausunnoilla nyt)

ELY-keskus laatii vesienhoidon suunnittelulle työohjelman ja aikataulun sekä kuvaa suunnittelun lähtökohdat ja vesienhoidon keskeiset haasteet vesienhoitoalueella. Suunnitteluprosessista ja keskeisistä kysymyksistä pyydetään palautetta eli järjestetään kuuleminen.


2. Tilaluokitus (lausunnoilla myöhemmin)

ELY-keskus arvioi jokien, järvien sekä pohjavesien tilan ja laatii niiden tilaluokituksen. ELY-keskus tunnistaa vesien tilaan vaikuttavat tekijät eli paineet ja määrittää vesien tilatavoitteet.


3. Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma (lausunnoilla myöhemmin)

ELY-keskus laatii yhteistyössä alueen keskeisten sidosryhmien kanssa ehdotuksen vesienhoitosuunnitelmaksi ja alueelliseksi toimenpideohjelmaksi. Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta järjestetään kuuleminen.

Konkreettisia vesiensuojelutoimia toteuttavat muun muassa kunnat, toiminnanharjoittajat, vesienhoitoyhdistykset, kiinteistöjen omistajat ja asukkaat.


Lähde ja lisää aiheesta: https://www.ymparisto.fi/fi/luonto-vesistot-ja-meri/vedet-ja-vesistot/vesien-ja-merensuojelu/vesien-ja-merenhoidon-suunnitteluvaiheet-ja-toimijat 

 

Nyt auki olevissa ELY-keskusten valmistelemissa kuulemisissa pyydetään kommentteja vesienhoidon suunnittelun aikataulusta, työohjelmasta ja keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi kommenteilla on ehdotukset merkittävistä tulvariskialueista. Keskeiset kysymykset antavat viitteitä siitä, mihin kysymyksiin vesienhoitosuunnitelmassa ja toimenpideohjelmissa aiotaan kiinnittää erityistä huomiota lähivuosina. Palautteissa voi ottaa kantaa esimerkiksi siihen, onko keskeiset asiat tuotu riittävän hyvin esille vai onko syytä painottaa myös muita asioita.

 

Lisätietoja ja mahdollisia esiin nousevia huomioita: Paula Lindell / paula.lindell(a)vvy.fi. 

 

 

 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta