Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Tunnuslukujärjestelmä Venla

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venla

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venla on VVY:n varsinaisille jäsenille tarkoitettu web-pohjainen vertailujärjestelmä.

Tietojen syöttämisen jälkeen järjestelmässä mukana olevat vesihuoltolaitokset voivat vertailla tietoja keskenään ja tarvittaessa muodostaa benchmarking-ryhmiä syvällisempään oman toimintansa kehittämiseksi. Benchmarkingia varten on välttämätöntä olla käytettävissä samoilla periaatteilla kerättyjä keskeisiä tunnuslukuja. Benchmarkingin avulla laitos voi myös seurata oman toimintansa kehittymistä.

Benchmarking tarkoittaa oman toiminnan vertaamista parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Sitä käytetään yleisesti yritysmaailmassa ja usein nimenomaan laatujärjestelmien osana. Benchmarkingin perusidea on toisilta oppiminen. Oppimiskohteet voivat olla joko saman alan tai muiden toimialojen yrityksiä.

Vain jäsenille

Tunnuslukujärjestelmässä on kaksi tasoa:VENLAn laaja maksullinen taso (VENLA-plus) ja Vesilaitosyhdistyksen jäsenille maksuton suppeampi taso (VENLA-perus). Laaja taso on maksullinen. Laajaan tasoon liityttäessä maksetaan liittymismaksu ja järjestelmästä peritään vuotuista käyttömaksua. Sekä liittymismaksu että vuotuinen käyttömaksu on sidottu VVY:n jäsenmaksuun. Tunnuslukujärjestelmän laajaan tasoon on liittynyt 48 VVY:n jäsenlaitosta (tilanne 2021 vuoden lopussa).

Perustiedot ja tunnusluvut

Vesihuoltolaitoksille räätälöidyn tunnuslukujärjestelmän VENLA-plus -tasolla on 94 tunnuslukua, jotka järjestelmä laskee 192 perustiedosta. VENLA-perus -tasolla on 44 tunnuslukua, jotka järjestelmä laskee 107 perustiedosta. Mukana olevat vesihuoltolaitokset syöttävät perustiedot järjestelmään vuosittain. Perustiedot ovat valtaosin tietoja, jotka vesihuoltolaitoksilla on muutoinkin jo valmiina.

Tunnusluvuista laaditaan kerran vuodessa julkinen raportti.

 

Lisätietoja kehittämistoiminnasta toimitusjohtaja  Riku Vahala puh. (09) 8689 0122, riku.vahala(a)vvy.fi

Lisätietoja tunnuslukujärjestelmästä apulaisjohtaja Mika Rontu, puh. (09) 8689 0114, mika.rontu@vvy.fi

 

 

Kuvaajien tiedot: R. Vahalan kuva: Terotemedia / Tero Takalo-Eskola. M. Ronnun kuva: Hannu Bask.

Tunnuslukujärjestelmään ilmoittautumineen tehdään kirjallisena VVY:n toimistoon. Voitte liittyä jäseneksi täyttämällä oheisen liittymislomakkeen ja postittamalla sen VVY:n toimistoon.

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä

 

Tunnuslukujärjestelmään ilmoittautuneet VVY:n jäsenlaitokset voivat kirjautua järjestelmään tästä linkistä.

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän kehittämistä ohjaa 5-7-jäseninen työrymä. VVY:n hallitus valitsee työryhmän edustajat tunnuslukujärjestelmässä mukana olevien laitosten ehdottamista henkilöistä. Tutustu tunnuslukujärjestelmän työryhmän kokoonpanoon.

Työryhmä nimetään vuodeksi kerrallaan vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa. VVY maksaa työryhmän jäsenten kokousmatkakulut.

VEETI  on Suomen ympäristökeskus SYKEn ylläpitämä lakisääteinen (Vesihuoltolaki § 22 d) vesihuoltolaitosten tietojärjestelmä. Helmikuussa 2019 otettiin käyttöön tiedonsiirtorajapinta VEETIn ja VENLAn välille.

Linkki, josta pääset ympäristöahallinnon Vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI): http://wwwp5.ymparisto.fi/veeti2

Katso myös Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI) - ohjeita tiedontuottajille: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Vesihuollon_tietojarjestelma_VEETI__ohje(35455)

 

Jaa sivu:

Tulosta