facebook twitter

Tunnuslukujärjestelmä Venla

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venla

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venla on VVY:n varsinaisille jäsenille tarkoitettu web-pohjainen vertailujärjestelmä.

Benchmarking tarkoittaa oman toiminnan vertaamista parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Sitä käytetään yleisesti yritysmaailmassa ja usein nimenomaan laatujärjestelmien osana. Benchmarkingin perusidea on toisilta oppiminen. Oppimiskohteet voivat olla joko saman alan tai muiden toimialojen yrityksiä.

Benchmarkingia varten on välttämätöntä olla käytettävissä samoilla periaatteilla kerättyjä keskeisiä tunnuslukuja. Benchmarkingin avulla laitos voi myös seurata oman toimintansa kehittymistä.

Vain jäsenille

Tunnuslukujärjestelmässä on kaksi tasoa: laaja ja suppea. Laaja taso on maksullinen. Laajaan tasoon liityttäessä maksetaan liittymismaksu ja järjestelmästä peritään vuotuista käyttömaksua. Sekä liittymismaksu että vuotuinen käyttömaksu on sidottu VVY:n jäsenmaksuun. Tunnuslukujärjestelmän laajaan tasoon on liittynyt 48 VVY:n jäsenlaitosta.

Perustiedot ja tunnusluvut

Vesihuoltolaitoksille räätälöityyn tunnuslukujärjestelmään on valittu laajalle tasolle 92 ja suppealle tasolle 26 tunnuslukua, jotka järjestelmä laskee perustiedosta. Laajalla tasolla perustietoja on 177 ja suppealla tasolla 53. Mukana olevat vesihuoltolaitokset syöttävät vuosittain nämä perustiedot tunnuslukujärjestelmään. Perustiedot ovat valtaosin tietoja, jotka vesihuoltolaitoksilla on muutoinkin jo valmiina.

Tietojen syöttämisen jälkeen järjestelmässä mukana olevat vesihuoltolaitokset voivat vertailla tietoja keskenään ja tarvittaessa muodostaa benchmarking-ryhmiä syvällisempään oman toimintansa kehittämiseksi.

Tunnusluvuista laaditaan kerran vuodessa julkinen raportti.

 

Lisätietoja kehittämistoiminnasta toimitusjohtaja  Osmo Seppälä puh. (09) 8689 0122, osmo.seppala(a)vvy.fi

Lisätietoja tunnuslukujärjestelmästä apulaisjohtaja Mika Rontu, puh. (09) 8689 0114, mika.rontu@vvy.fi

Tunnuslukujärjestelmään ilmoittautumineen tehdään kirjallisena VVY:n toimistoon. Voitte liittyä jäseneksi täyttämällä oheisen liittymislomakkeen ja postittamalla sen VVY:n toimistoon.

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä

 

Tunnuslukujärjestelmään ilmoittautuneet VVY:n jäsenlaitokset voivat kirjautua järjestelmään tästä linkistä.

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän kehittämistä ohjaa 5-7-jäseninen työrymä. VVY:n hallitus valitsee työryhmän edustajat tunnuslukujärjestelmässä mukana olevien laitosten ehdottamista henkilöistä. Tutustu tunnuslukujärjestelmän työryhmän kokoonpanoon.

Työryhmä nimetään vuodeksi kerrallaan vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa. VVY maksaa työryhmän jäsenten kokousmatkakulut.

Linkki, josta pääset ympäristöahallinnon Vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI): https://wwwp5.ymparisto.fi/veeti https://wwwp5.ymparisto.fi/veeti

 

Katso myös Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI) - ohjeita tiedontuottajille: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Vesihuollon_tietojarjestelma_VEETI__ohje(35455)

 

Jaa sivu:

Tulosta