Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Avainsana: hallinto ja talous

 • Avustushaku auki kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin

  20.10.2021

  Avustettavien hankkeiden on esitettävä riittävät vaikuttavuusarviot toiminnan innovatiivisuudesta, työllistävyydestä ja merkityksestä kiertotalouden edistämiseen. Avustusta saa käyttää kiertotaloutta edistäviin teknologisiin tai muihin uusia toimintatapoja tai palveluita tukeviin investointeihin, kiertotaloutta edistävien investointien käynnistämiseksi tarvittaviin selvityksiin ja verkostoihin tai työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. Rahoitusta voi hakea tiistaihin 16.11.2021 klo 16.15 mennessä.

 • 5.11. klo 10 - 11 Strategiakeskustelu: Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä

  18.10.2021

  VVY webinaari -sarjan toisessa tilaisuudessa keskustellaan asiantuntijoiden johdolla vesihuoltoalan rakenteellisesta ja organisoitumisen uudistumisesta.

 • Tietoiskuwebinaari: Onko kotikuntasi vesihuolto kestävällä pohjalla? 28.10. klo 18

  18.10.2021

  Tietoiskuwebinaari kuntien viranhaltijoille ja vesihuoltolaitosten toiminnasta päättävien hallitusten, johtokuntien ja lautakuntien jäsenille.

 • Webinaaritallenne strategiakeskustelusta ”Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä” saatavilla

  8.10.2021

  Digitaalisten palvelujen mahdollisuudet ja haasteet vesihuoltolaitoksilla puhuttivat VVY:n ensimmäisessä strategiakeskustelussa.

 • Vesihuoltolaitosten toimistopäivät 6.-7.10.2021 webinaarina

  29.9.2021

  Vesihuoltolaitoksilla asiakaspalvelun, laskutuksen, liittymispalveluiden ja hallinnon tehtävien parissa työskentelevien vuosittainen koulutustapahtuma. Tilaisuus muutetaan koronatilanteesta johtuen webinaarimuotoon.

 • Vesihuoltolaitoksen hallituksen tai johtokunnan uusille jäsenille suunnattu koulutus 9.-10.11.2021

  23.9.2021

  Koulutuksessa perehdytään mm. vesihuollon toimintaympäristöön ja ominaispiirteisiin, vesihuoltolaitoksen tehtäviin ja vastuihin, keskeiseen lainsäädäntöön sekä hankintoihin ja hankintamenettelyihin. Koulutus toteutetaan kahtena iltawebinaarina.

 • Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

  22.9.2021

  Uutiskirjeessä 15/2021 kerrottiin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiate-hokkuusvaatimuksia koskevan lain voimaantulosta. Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021) tuli voimaan 2.8.2021 (HE 70/2021 vp.), https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210740.

 • 8.10. klo 10 - 11 Strategiakeskustelu: Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä

  22.9.2021

  VVY järjestää webinaari-sarjan, jossa alan parhaita asiantuntijoita kutsutaan keskusteleman strategiassa asetetuista tavoitteista ja pohtimaan, miten voisimme konkreettisesti edetä ja ottaa askeleita niitä kohti.

 • Kansalaisaloite ”Vesi on meidän” johtaa lainsäädännön valmisteluun

  14.9.2021

  Kansalaisaloitteeseen perustuvaa sääntelyä valmistellaan vesihuoltolainsäädännön tarkistamisen yhteydessä.

 • Vesihuoltolaitosten johdon päivät 8.-9.9.2021 webinaarina

  30.8.2021

  Pahentuneesta koronatilanteesta johtuen Tampereelle suunniteltu lähitilaisuus muutetaan webinaariksi. Aiheina mm.: vesihuoltolaitosten yhteistyö, johtaminen ja johtajuus, kansallinen vesihuoltouudistus, kehra-hankkeet sekä ajankohtaiskatsauksia eri aihealueisiin. Keynote: Inhimillinen johtajuus, Pekka Vihma.

 • Vesihuoltolaitosten johdon päivät 8.-9.9.2021 Tampereella

  30.6.2021

  Aiheina mm.: vesihuoltolaitosten yhteistyö, johtaminen ja johtajuus, kehra-hankkeet, paikallisten toimijoiden kuulumiset sekä ajankohtaiskatsauksia eri aihealueisiin. Keynote: Inhimillinen johtajuus, Pekka Vihma.

 • Hyvästä parempi - vesihuoltolaitoksen järjestelmällinen hallinta 20.5.2021

  11.5.2021

  Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan kehittämiseen keskittyvä teemawebinaari, jossa kuullaan sekä asiantuntija-alustuksia että esimerkkejä vesihuoltolaitoksilta. Webinaarissa on varattu reilusti aikaa yhteiselle keskustelulle. Voit esittää ilmoittautumisen yhteydessä aihepiiriin liittyviä kysymyksiä ja kommentteja, joita toivoisit käsiteltävän webinaarissa.

 • Muistutus: Veetin ja Venlan tiedot syötettävä 30.4.2021 mennessä

  20.4.2021

  Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään vesihuollon tietojärjestelmä Veetiin on vuoden 2020 tiedot syötettävä 30.4.2021 mennessä. Samoin Vesilaitosyhdistyksen vesihuollon tunnuslukujärjestelmä Venlaan on edellisen vuoden (2020) perustiedot syötettävä 30.4.2021 mennessä. Vuoden 2020 tiedot tulee ensin syöttää Veetiin, jotta Veetistä siirrettävät tiedot tulevat Venlaan. Tämän jälkeen Venlaan täydennetään ne tiedot, jotka eivät siirry Veetistä. Tiedot Veetistä tuodaan rajapintayhteyden kautta VENLAan kahdesti vuorokaudessa, yön aikana sekä kello 11:00. Veetiin syötetään myös kuluvan vuoden (tilanne 1.2.2021) maksutiedot poislukien vesimittarimaksut 7014, 7015 ja 7017, jotka syötetään Venlaan. Ohjeistus on lähetetty sähköpostitse Venlan pääkäyttäjille ja VVY:n jäsenlaitoksille 8.1.2021.

 • Vesihuolto ROTI 2021-raportissa

  22.3.2021

  Esittelyssä joitakin nostoja vesihuollon keskeisistä teemoista tämänkertaisella ROTI-kierroksella.

 • Hallinto- ja talousseminaari 14.4.2021

  5.3.2021

  Vesihuoltolaitosten johdon ja kehittämisestä vastaavien etätapaaminen, jossa käsitellään hallintoon ja talouteen liittyviä asioita.

 • VVY:n lausunto Kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta

  9.2.2021

  Vesilaitosyhdistys (VVY) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle (MMM) lausuntonsa Kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan alla. VVY:n hallitus ja sen työvaliokunta ovat osaltaan hyväksyneet lausunnon.

 • Katkaisu- ja kytkentämaksut arvonlisäverotuksessa

  26.1.2021

  KHO antoi hiljattain sähkön katkaisu- ja kytkentämaksujen arvonlisäverovelvollisuuden osalta ratkaisun KHO 2020:153 (jäljempänä linkki). Energiateollisuus ry antoi sen perusteella ohjeen, jonka mukaan sähkön myyjät laskuttavat jatkossa katkaisusta veloittamansa maksun arvonlisäverottomana asiakkaalta, paitsi niissä tilanteissa, kun asiakas on tilannut katkaisun. Kytkentämaksu on sen sijaan arvonlisäverollinen.

 • Muutoksia Venlassa vuonna 2021

  8.1.2021

  Venlan vuoden 2021 ohjeet raportointivuodelle 2020 ovat valmistuneet ja löytyvät kohdasta "Ohjeet". Päivitetyt ohjeet ovat syöttöohje vuonna 2021, Venlan laskemat tunnusluvut, Vesihuollon tila -raportti, Vesihuoltomaksut sekä Puuttuvat perustiedot -raportti, jonka avulla voi tarkistaa mitkä perustiedot ovat vielä syöttämättä. Raportti ilmoittaa puuttuvien perustietojen nimet ja kumpaan järjestelmään (SYKEn Veetiin vai VVY:n Venlaan) tieto olisi pitänyt syöttää.

 • Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot julkaisu

  16.12.2020

  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen selvitys antaa tietoa vesihuoltolaitosten maksujen ja kustannusten kattavuudesta.

 • Kansallisen vesihuoltouudistuksen visio ja toimenpideohjelma lausunnoille

  7.12.2020

  Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) pyytää lausuntoja Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmaluonnoksesta 8.2.2021 mennessä. Vesilaitosyhdistys (VVY) on välittänyt lausuntopyynnön kaikille jäsenlaitoksilleen ja yhteistoimintajäsenilleen ja kannustaa kaikkia lähettämään lausuntonsa tai kommenttinsa ministeriölle.

 • Julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta Vesi on meidän

  19.11.2020

  Huomenna klo 9.00 - 10.00 eduskunnassa kuullaan eri tahojen valmistellut puheenvuorot kansalaisaloitteesta. Kuultavina ovat mm. MMM, Kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys.

 • Ympäristöministeriön avustushaku liittyen ravinteiden kierrätykseen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuteen

  16.10.2020

  Ympäristöministeriö käynnistää avustushaun hankkeille, jotka edistävät jätevesien ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä, parantavat jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta tai energian talteenottoa taikka tukevat ravinteiden kierrätyksen symbiooseja.

 • YM hallinnonalan vuoden 2021 harkinnanvaraisten valtionavustusten haku

  16.10.2020

  Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku vuodelle 2021 on käynnissä 15.10.-30.11.2020. Ympäristöhallinnon avustuksia myöntävät sekä ympäristöministeriö että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).

 • Väliaikainen poikkeaminen yhteisölaeista koronan takia

  13.10.2020

  Koronan aikaan tavanomaiset kokousjärjestelyt eivät aina tule kysymykseen. Sen takia säädettiin laki, joka sisältää väliaikaisia poikkeuksia muun muassa yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokouksenpitoa koskevista säännöksistä.

 • Hallituksen esitykset kuntalain ja kuntarakennelain muuttamisesta

  13.10.2020

  Hallituksen esitykset kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta ja kuntarakennelain muuttamisesta annettiin eduskunnalle viime viikolla.

 • Toimistohenkilöiden koulutuspäivät 7.-8.10.2020

  28.9.2020

  Vesihuoltolaitoksilla asiakaspalvelun, laskutuksen, liittymispalveluiden ja hallinnon tehtävien parissa työskentelevien vuosittainen koulutustapahtuma webinaarina.

 • Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040

  10.9.2020

  Selvityksen tuloksena arvio vuotuisesta kokonaisinvestointitarpeesta vuoteen 2040 asti on 777 milj. €/vuosi. Kokonaisinvestointitarpeen arvioitiin siten lähes kaksinkertaistuvan nykytilanteeseen nähden.

 • Ympäristöllisiin lupamenettelyihin sujuvampaa asiointia yhteensovittamalla

  31.8.2020

  Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat: Useiden ympäristöön liittyvien lupien käsittely voi sujuvoitua, kun laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta tulee voimaan 1.9.2020.

 • Vesihuoltolaitosten johdon päivät webinaarina 16.-17.9.2020

  18.8.2020

  Teemoina vesihuoltouudistus, korona-ajan kokemukset ja opit vesihuoltolaitoksella, omaisuudenhallinta, vesihuoltolaitosten organisointi ja omistajuus sekä VVY:n asiantuntijoiden ajankohtaiskatsaukset.

 • Selvitykset lainsäädännön toimivuudesta ja talouden valvonnasta julkaistiin

  8.7.2020

  Kevään aikana laadittiin kaksi selvitystä, joiden pohjalta on tarkoitus arvioida lainsäädännön muutostarpeita kansallisen vesihuoltouudistuksen yhteydessä.

 • Suomen julkisten hankintojen kansallisen strategian luonnos

  15.6.2020

  Luonnos Suomen julkisten hankintojen kansalliseksi strategiaksi on lausunnolla 31.7.2020 saakka.

 • Kuntalakiin tuli väliaikaisia muutoksia

  4.5.2020

  Kuntalakiin (410/2015) tuli muutoksia, joilla helpotetaan sähköisten kokousten pitämistä. Siihen lisättiin kaksi pykälää, jotka ovat voimassa väliaikaisesti.

 • Väliaikaisia poikkeuksia kokousten pitoa koskeviin säännöksiin ja sääntömääräyksiin

  1.5.2020

  Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (laki 290/2020, HE 45/2020 vp) tuli voimaan 1.5.2020. Se on voimassa 30.9.2020 asti. Lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu tämän lain mukaisena ja joka pidetään lain voimassaoloaikana.

 • Muutoksia kuntalakiin

  17.4.2020

  Myös kuntalakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia, joilla helpotettaisiin sähköisten kokousten pitämistä. Eduskunnalle annettiin 16.4. hallituksen esitys laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 47/2020).

 • Väliaikaisia muutoksia yhteisöjen kokoustenpitoon ja kokouksiin osallistumiseen

  17.4.2020

  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 45/2020 vp) annettiin eduskunnalle 16.4.2020.

 • Vesihuoltolaitosten henkilöstö tulisi tässä tilanteessa rajata kunnissa yt-neuvottelujen ja lomautusten ulkopuolelle

  16.4.2020

  Toimiva vesihuolto on kriittinen palvelu, jonka on toimittava aina ja erityisesti meneillään olevassa poikkeustilanteessa. Toimiva vesihuolto on edellytys kaikelle muulle toiminnalle ja auttaa meitä ylläpitämään hyviä hygieniakäytäntöjä. Vesihuoltolaitokset pyrkivät turvaamaan riittävän henkilöstön riittävyyden, mutta lomautukset yhdessä mahdollisten sairastumisten kanssa voivat heikentää huomattavasti vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. Vaikka yt-neuvottelut eivät johtaisikaan lomautuksiin, ne kuormittaisivat nyt turhaan kriittisen palvelun järjestäjiä. Sen vuoksi kuntien tulisi pidättäytyä yt-neuvottelujen ja lomautusten kohdentamisesta vesihuollosta vastaavan henkilöstön osalta.

 • Työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä ohjeita - päivitetty 30.3.2020

  18.3.2020

  Valmiuslaissa (1552/2011) säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Lisäksi laissa säädetään viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää lain II osan säännösten soveltamisen aloittamisesta. Asetuksessa säädetään myös siitä, miltä osin lain mukaisia toimivaltuuksia voidaan soveltaa ja mikä on toimivaltuuksien alueellinen soveltamisala, jos niitä ei saateta sovellettaviksi koko valtakunnan alueella. Valmiuslaki koskee mm. julkis- ja yksityisoikeudellisia palvelussuhteita (13 luku) ja työvelvollisuutta (14 luku). On tärkeää huomata, että asetus voi merkitä poikkeamista järjestöjen ja muiden tahojen antamista ohjeista tai ohjeiden päivittämistä.

 • Muutoksia kevään 2020 koulutuksiin

  17.3.2020

  Kevään koulutuksia perutaan ja siirretään koronavirustilanteesta johtuen. 

 • Webinaarit jatkuvat maaliskuussa ajankohtaisilla aiheilla

  28.2.2020

  18.3. Some tutuksi vesihuoltolaitokselle ja 31.3. Vesihuollon tunnuslukujärjestelmä Venla ja muutokset vuonna 2020

 • Vesihuoltolaitoksille tärkeintä on vastuullinen omistajuus ja kestävään vesihuoltoon tähtäävä omistajaohjaus

  24.2.2020

  Vesihuoltolaitosten omistukseen ja erityisesti yksityistämiseen liittyvä julkinen keskustelu on viime aikoina ollut aktiivista. Alan tulevaisuuden kannalta on hienoa, että vesihuolto kiinnostaa laajasti. Vesihuolto on yhteiskunnan välttämättömyyspalvelu ja meidän kaikkien arjen toimivuuden edellytys. VVY:n työvaliokunnan mielestä nähtävissä olevassa tulevaisuudessakin kunnat ovat maassamme luontevin taho taajamien vesihuoltolaitosten omistajiksi. Tärkeätä on omistajapolitiikassa ja omistajaohjauksessa pitää fokus vesihuollossa ja vesihuoltopalvelujen käyttäjien edussa sekä toteuttaa vesihuoltoa parhaalla mahdollisella tavalla koko yhteiskunnan eduksi.

 • Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – Hyvä tapa toimia

  21.1.2020

  Hankkeen tavoitteena oli määritellä vesihuoltolaitoksille toimintakäytäntöjä, joilla asiakaspalvelutoimintojen sähköistäminen voidaan ottaa haltuun. Toimintakäytännöt on kirjattu hankkeen yhteydessä tuotettuihin ohjeistuksiin, jotka sisältyvät raporttiin. Hanke ”Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – Hyvä tapa toimia” päättyi joulukuussa 2019.

 • Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – ”Hyvä tapa toimia”

  20.1.2020

  Vesihuollossa digitaalisten palvelujen käyttö ja taso on vaihtelevaa. Voidaan sanoa, että vesihuoltoalalta puuttuu toimialakohtaisten digitaalisten asiakaspalveluratkaisujen malli. Hankkeen tavoitteena oli luoda sellaisia toimintakäytäntöjä, joilla vesihuoltolaitokset voivat helpottaa asiakaspalvelunsa digitalisointia. Toimintakäytäntöjä kirjattiin ohjeisiin, jotka sisältyvät maksutta ladattavaan julkaisuun. Hanke sai osan rahoituksesta Vesihuoltolaitoksen kehittämisrahastosta.

 • Vuoden alusta voimaantulleita muutoksia ministeriöiden hallinnonaloilla

  7.1.2020

  Ministeriöt julkaisivat vuodenvaihteen tienoilla tiedotteita 2020 alussa voimaantulleista lakimuutoksista ja muista muutoksista. Tiedotteet ovat luettavissa ministeriöiden verkkosivulta. Ne löytyvät myös valtioneuvoston tiedotteista, linkistä https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet .

 • Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

  20.12.2019

  Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) tulee voimaan 1.1.2020. Uudella lailla korvataan hallintolainkäyttölaki (586/1996).

 • Tilauskoulutukset

  16.12.2019

  Onko työporukassanne useampia, joiden tulisi suorittaa/päivittää vesityökortti tai työturvallisuuskortti? Tai kaipaatteko koulutusta vesihuoltolaitoksen hallinnosta ja lainsäädännöstä tai asiakaspalvelusta? Kerro koulutustarpeestanne, niin räätälöimme juuri teidän organisaationne tarpeisiin sopivan koulutuksen.

 • Kilpailulain muutos kirjanpidon eriyttämisestä

  26.11.2019

  Kilpailulaissa edellytetään, että kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta eriytetään kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön kirjanpidossa 1.1.2020 alkaen.

 • Tiedottaminen hinnanmuutoksista postilakon aikana tai sen päätyttyä

  24.11.2019

  Postilakko ja sen seuraukset ovat vesihuoltolaitosten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Sen aikana ja jälkeen on silti syytä lisätä tiedottamista, jotta tiedon perillemeno voidaan varmistaa. Ilmoitus hinnanmuutoksista tulee lähettää asiakkaille lakosta huolimatta.

 • Lausunto julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä/Oikeusministeriö

  11.11.2019

  Oikeusministeriön teettämä selvitys on lainvalmistelun esivalmisteluvaiheen arviointimuistio (jälj. muistio). Se koskee julkisuuslain soveltamisalan laajentamista. Tarkoituksena on tuottaa tietopohjaa mahdollisen lainvalmisteluhankkeen käynnistämistä varten. Muistiossa tarkastellaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain soveltamisalan mahdollista laajentamista muun muassa yhtiöihin, jotka ovat julkisyhteisöjen määräysvallassa. Mukana on kolme eri vaihtoehtoa julkisuuslain soveltamisalan laajentamiseksi.

 • Kommentit maatalouden, turkistuotannon ja happamuuden torjunnan toimenpiteitä koskevaan ohjeluonnokseen/Ympäristöministeriö

  11.11.2019

  Vesilaitosyhdistyksellä ei ole erityistä asiantuntemusta maatalouden, turkistuotannon ja happamuuden torjunnan toimenpiteistä, joten kommenttimme rajoittuvat niihin asioihin, joista meillä on osaamista ja jotka liittyvät ennen kaikkea eri sektoreiden toimenpiteiden yhteismitallisuuteen.

 • Lausunto valtion vuoden 2020 talousarvioesityksestä (HE 29/2019 vp) + valiokuntakuuleminen/Eduskunnan ympäristövaliokunta

  11.11.2019

  Vesilaitosyhdistys pitää tärkeänä, että maa- ja metsätalousministeriön ja myös ympäristöministeriön hallinnonalan talousarviossa varmistetaan vuodelle 2020 ja sitä seuraaville vuosille riittävä rahoitus mm. kansallisen vesihuoltouudistuksen käynnistämiseen ja toteuttamiseen.

 • Lausunto valtion vuoden 2020 talousarvioesityksestä ja valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2020-2023/Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

  11.11.2019

  Vesilaitosyhdistys katsoo, että määrärahoja myös vesihuollon alueellisten hankkeiden tukemisen tarvittaisiin maa- ja metsätalous- sekä ympäristöministeriön hallinnonaloilla myös vuonna 2020 ja sen jälkeen, jotta uusia hankkeita saataisiin käyntiin. Samalla voidaan edistää nykyistä elinvoimaisemman laitosrakenteen kehittymistä vesihuolto-alalla.

 • Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 3.12.2019 Helsingissä.

  6.11.2019

  Nyt myös etäosallistumisen mahdollisuus. Ilmoittaudu 27.11. mennessä.

 • Tunnuslukuraportti 2018

  23.10.2019

  Julkaisuun on koottu 133 vesihuoltolaitoksen tiedot 18 keskeisen tunnusluvun osalta. Raportti on suunnattu ensisijaisesti tunnuslukujärjestelmää käyttävien laitosten tarpeisiin, mutta se tarjoaa ajankohtaista tietoa suomalaisesta vesihuollosta myös muille asiasta kiinnostuneille. Vuonna 2019 julkaistu raportti on julkisilla kotisivuillamme maksutta ladattavissa.

 • Webinaaritallenteet kuunneltavissa

  8.10.2019

  Syksyllä järjestettyjen webinaarien "Hinnastot ja hinnanmuutokset" ja Vahingonkorvaukset viemäritulvissa" tallenteet ovat  nyt kuunneltavissa jäsensivuillamme (extranet).

 • Juomavesidirektiivi lausunto/Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

  10.9.2019

  Asiantuntijalausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi) (U 13/2018 vp). Tutustu VVY:n lausuntoon.

 • Lausunto määräysluonnoksesta 71/2019 M/Liikenne- ja viestintävirasto

  10.9.2019

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa määräysluonnoksesta verkkotie-tojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta (71/2019 M) sekä sen perustelut ja soveltaminen (MPS 71) -muistiosta ja muistiossa esitetystä määräyksen vaikutusarviosta. Tutustu VVY:n antamaan lausuntoon.

 • VesiPOKE-hanke/Ympäristöministeriö

  10.9.2019

  Lausunto Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja menettely -hankkeen loppuraportista. Tutustu VVY:n antamaan lausuntoon.

 • LupaMuutos -hanke/Ympäristöministeriö

  10.9.2019

  Lausunto vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteutuminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet -hankkeen loppuraportista. Tutustu VVY:n antamaan lausuntoon.

 • Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät 2.-3.10.2019 Tampereella

  9.9.2019

  Asiakaspalvelua ja hallintoa pyörittävien suosittu koulutus- ja verkostoitumistapahtuma lähestyy jälleen. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu viimeistään 17.9.

 • Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät 4.-6.9.2019 Rovaniemellä

  2.9.2019

  Vesihuoltolaitosten johdon vuosittainen ajankohtaisseminaari.

 • Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja

  12.8.2019

  Omaisuudenhallinnan käsikirja on tarkoitettu vesihuoltolaitosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushallinnolle ja operatiivisen toiminnan henkilöstölle. Käsikirjaan liittyy myös kypsyysanalyysin arviointitaulukko. Molemmat valmistuivat kesällä 2019 ja ne on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Työssä oli aktiivisesti mukana useiden jäsenlaitosten muodostama hankeryhmä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hankkeeseen rahoituksen vuonna 2018.

 • Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja

  12.8.2019

  Omaisuudenhallinnan käsikirja on tarkoitettu vesihuoltolaitosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushallinnolle ja operatiivisen toiminnan henkilöstölle. Käsikirjaan liittyy myös kypsyysanalyysin arviointitaulukko. Molemmat valmistuivat kesällä 2019 ja ne on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Työssä oli aktiivisesti mukana useiden jäsenlaitosten muodostama hankeryhmä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hankkeeseen rahoituksen vuonna 2018.

 • Tilauskoulutukset

  12.8.2019

  Onko työporukassanne useampia, joiden tulisi suorittaa/päivittää vesityökortti tai työturvallisuuskortti? Tai kaipaatteko koulutusta vesihuoltolaitoksen hallinnosta ja lainsäädännöstä tai asiakaspalvelusta? Kerro koulutustarpeestanne, niin räätälöimme juuri teidän organisaationne tarpeisiin sopivan koulutuksen.

 • Muutoksia summaaristen asioiden vireillepanoon ja oikeuspaikkoihin

  7.8.2019

  Summaariset riita- ja velkomisasiat ovat sellaisia asioita, jotka ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä ja voidaan panna vireille käräjäoikeudessa tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Niitä ovat esim. riidattomat vesi- ja jätevesimaksusaamiset.

 • Suositut webinaarit jatkuvat

  6.8.2019

  Osallistu webinaareihin. 29.8. klo 10-11 Hinnastot ja hinnanmuutokset ja 26.9. klo 10-11 Vahingonkorvaukset viemäritulvissa.

 • Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

  24.6.2019

  Vesihuollon häiriötilanteita vesihuolto- ja terveydensuojelulainsäädännön näkökulmista tarkastelleessa selvityksessä ehdotetaan vesihuollon riskien vähentämiseksi tarkennuksia vesihuollon lainsäädäntöön, valvontaan ja käytäntöihin. Erityisen tärkeää olisi täsmentää vesihuollon häiriötilannesuunnittelun vaatimuksia.

 • Uusi ohje liittymismaksujen arvonlisäverotuksesta

  7.5.2019

  Verohallinto antoi 30.4.2019 uuden ohjeen liittymismaksujen arvonlisäverosta. Se korvaa 19.2.2004 annetun ohjeen. Ohje on Syventävissä vero-ohjeissa Verohallinnon sivustolla osoitteessa vero.fi.

 • Koulutuskokemuksia

  25.4.2019

  Lue VVY:n koulutuksiin osallistuneiden koulutuskokemuksia.

 • Vesivaroja ja terveyttä koskevat kansalliset tavoitteet

  12.4.2019

 • Venlassa uusi Vesihuoltomaksut -raportti

  9.4.2019

  Venlaan 9.4.2019 lisätty uusi Vesihuoltomaksut -erillisraportti sisältää vastaavat tiedot kuin vuosien 1994-2017 julkaistut Vesihuoltomaksut -julkaisun raportin perässä sivulta 14 alkaneen taulukot ”Vesilaitosmaksut”, ”Viemärilaitosmaksut” ja ”Vv-laitosmaksut”.

 • Sosiaalinen media vesihuoltolaitoksen arjessa/VVY

  5.4.2019

  Some vesihuoltolaitoksen arjessa – hanke on saatu päätökseen ja koko ala sai Twitterin käyttöönottoon ohjeet, joissa on muun muassa ohjeellinen Twitter-tiedotuksen vuosikello.

 • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019

  1.4.2019

  Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ja tuli voimaan 1.4.2019 (HE 60/2018 vp). Laki sisältää saavutettavuusdirektiivistä tulevat vaatimukset ja esittää käytännönläheisesti, mitä digitaalisten palvelujen tarjoamiselta edellytetään jatkossa. Lisäksi lakiin sisältyy myös digitaalisia viranomaispalveluita koskevia säännöksiä.

 • Hallinto- ja talousseminaari 10.-11.4.2019 Helsingissä

  21.3.2019

  Vesihuoltolaitosten johdon ja kehittämisestä vastaavien vuosittainen tapaaminen, jossa käsitellään tuoreimpia hallinnon ja talouden kuulumisia, unohtamatta rakentavaa ajatustenvaihtoa hyvässä seurassa. Ilmoittaudu koulutus@vvy.fi

 • Maksuja koskevat ohjeet ja suositukset

  19.3.2019

  Vuonna 2017 ilmestyneessä pdf-julkaisussa on yleisiä suosituksia vesihuoltolaitosten maksuista ja niiden perusteista. "Tämä julkaisu on erityisen ajankohtainen ja kannattaa lukea uudestaan aina, kun laitoksella päivitetään hinnastoa. Julkaisu on apuna myös silloin, kun laitoksella pohditaan, onko hinnoittelun perusteet toteutettu oikein", kertoo lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistyksestä.

 • Vesihuoltomaksut 1.2.2019 syötettävä Venlaan maaliskuun aikana

  19.3.2019

  Kuluvan vuoden vesihuoltomaksut on syötettävä tilanteen 1.2.2019 mukaisena Venlaan maaliskuun aikana. Tukkulaitokset eivät syötä vesihuoltomaksutietoja.

 • EurEau:n lainsäädäntö- ja talouskomitea kokoontui Helsingissä

  1.3.2019

  VVY edistää Suomelle tärkeiden näkökulmien välittymistä EU:n päätöksentekoon.

 • Vesihuoltolaitosten verkkopalveluiden saavutettavuus

  28.2.2019

  Saavutettavuus tarkoittaa helpommin käytettäviä verkkopalveluita. Verkkopalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää huomioida eri käyttäjäryhmien tarpeet. Saavutettavuusdirektiivi.fi on sivusto, josta löytyy toimintaohjeita.

 • Vesiosuuskunnan mallisäännöt

  28.1.2019

  Mallisääntöjen tarkoituksena auttaa sääntöjen laatimisessa, kun osuuskuntaa perustetaan. Lisäksi mallisääntöjä tarvitaan, kun olemassa oleva vesiosuuskunta päivittää tai muuttaa sääntöjään.

 • Opas elintarviketeollisuusyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen laatimiseen

  25.1.2019

  Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja VVY:n laatimassa käsikirjassa on ohjeita elintarviketeollisuuslaitoksen ja vesihuoltolaitoksen välisteen asiakassuhteeseen. Lisäksi mukana talousvettä koskeva sopimusmalli liitteineen. Julkaisu ei koske viemärivettä.

 • VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidetty - kiinnostuneiden ilmoittautuminen alajaostoihin

  25.1.2019

  Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidettiin 21.1.2019 ja paikalla oli 32 yhteistoimintajäsenten edustajaa.

 • Lue Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämisiin

  24.1.2019

  Yleinen suuntaus Suomessa näyttää olevan kohti yhä suurempia vesihuoltolaitoskokonaisuuksia. Vesihuoltolaitosten yhdistymistä palvelevaa ohjeistusta onkin nyt koottu yksiin kansiin. Oppaan laadinnassa hyödynnettiin taustamateriaalia jo toteutuneista yhdistymisistä sekä laitosjohtajien haastatteluja.

 • Vesihuolto esillä Kauppalehden erillisliitteessä

  24.1.2019

  Viime vuoden lopulla ilmestyneen Kauppalehden erillisliitteessä oli useita vesihuoltoon liittyviä artikkeleita.

 • Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämisiin/VVY

  22.1.2019

  Opas kokoaa yhteen vesihuoltolaitosten yhdistymistä palvelevaa ohjeistusta. Oppaan laadinnassa on hyödynnetty taustamateriaalia jo toteutuneista yhdistymisistä sekä laitosjohtajien haastatteluja.

 • Hankintakoulutus 31.1.2019 Jyväskylässä

  11.1.2019

  Erilaisiin hankintamenettelyihin sekä hankinnoissa huomioitaviin asioihin keskittyvä koulutus. Ilmoittaudu viimeistään 16.1.

 • Vesihuoltolaitosten alueellisten perusmaksujen määritysperusteet

  11.12.2018

  VVY:n monistesarjan julkaisussa esitetään näkökulmia ja pääosin paikkatiedon hyödyntämiseen perustuvia menetelmiä veden ja jäteveden alueellisten perusmaksujen määrittämiseen. Voit ladata julkaisun maksutta VVY:n kotisivuilta.

 • Kotitalousvähennys vesihuoltolaitoksen tekemistä töistä

  11.12.2018

  Kotitalousvähennys on ollut viime aikoina esillä tiedotusvälineissä. Kotitalousvähennykseen vaikuttaa moni työn suorittajasta, tilaajasta, työsuorituksesta ja kohteesta riippuva asia. Näin ollen on aina syytä selvittää verottajalta ennen työn tilaamista, voiko työstä saada kotitalousvähennyksen ja mitä se edellyttää.

 • Lausunto valtion vuoden 2019 talousarvioesityksestä (HE 123/2018 vp)/Maa- ja metsätalousvaliokunta

  12.11.2018

  Valtion osarahoituksella, ns. porkkanarahalla, saataisiin alueellisia vesihuoltohankkeita käyntiin. Alueellisilla vesihuoltohankkeilla – yhdysvesijohdot, siirtoviemärit, alueelliset jätevedenpuhdistamot ja vedenhankintajärjestelyt – edistettäisiin yhteistyötä, palvelutasoa ja järkevän ja tehokkaan laitosrakenteen muodostumista.

 • Lausunto valtion vuoden 2019 talousarvioesityksestä (HE 123/2018 vp)/Eduskunnan maatalousjaosto

  12.11.2018

  Valtion osittainen tukirahoitus alueellisille vesihuoltohankkeille on edelleen tarpeen niiden toteutumisen varmistamiseksi. Hankekohtaisen rahoituksen lisäksi vesihuoltoalan hyvän tason ja kehitysedellytysten turvaaminen edellyttää myös valtion rahoitusta mm. vesihuoltoalan rakennemuutoksen edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin, tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittämiseen, alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen sekä alan osaamisresurssien vahvistamiseen.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan rahoituspäätökset

  1.11.2018

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 24.10.2018. Yleisen haun hakemuksia oli kokouksessa käsiteltävinä yhteensä 18 kpl.

 • Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019

  24.10.2018

 • Taloushallinnon ajankohtaispäivä 21.11.2018 Kokkolassa

  22.10.2018

  Tule kuulemaan taloushallinnon tuoreimmat muutokset ja ajankohtaiset asiat. Ilmoittaudu 6.11. mennessä.

 • VVY:n Hallinto- ja talousryhmä

  8.10.2018

  VVY:n hallituksen ja toimiston apuna on neljä hallituksen nimeämää asiantuntijaryhmää eli vesilaitosryhmä, viemärilaitosryhmä, hallinto- ja talousryhmä sekä koulutustyöryhmä.

 • Kansallinen tietosuojalaki

  14.8.2018

  Kansallista tietosuojalakia koskeva hallituksen esitys (HE 9/2018 vp.) on vireillä eduskunnassa. Sillä on tarkoitus täydentää EU:n tietosuoja-asetusta, jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018.

 • Tiivistelmä EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamisesta vesihuoltolaitoksilla

  14.8.2018

  VVY:n jäsenlaitoksille tekemä diasarja havainnollistaa EU:n tietosuoja-asetusta. Vesihuoltolaitokset joutuvat ottamaan sen huomioon aina, kun käsittelevät henkilötietoja.

 • Energiatuki ja sen hakeminen

  15.6.2018

  Tiesitkö, että kunnallinen vesihuoltolaitos voi saada valtion energiatukea energiakatselmuksen toteuttamiseen jopa 50 %?

 • Toinen Vesihuoltolaitosten digipäivä kesäkuun alussa Helsingissä

  21.5.2018

  Vesihuoltolaitosten digipäivä pidetään maanantaina 4.6.2018 Kuntatalolla Helsingissä. Ensimmäinen Digipäivä järjestettiin lokakuussa 2017.

 • Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta

  16.5.2018

  Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta on tarkoitettu myös vesihuoltolaitosten kuluttaja-asiakkaille. Tavoitat kuluttajaneuvojan nopeimmin puhelimitse soittamalla numeroon 029 553 6901 (arkisin 9–15).

 • Tietosuoja-asiaa Oulun Lainsäädäntöpäivässä

  14.5.2018

  Oulussa 5.6. järjestettävässä Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivässä käsitellään laajasti tietosuoja-asioita sekä talousvesiasetuksen soveltamisoppaita ja vesihuoltolaitosten maksuja ja sopimuksia.

 • Luovan asiakkaat ja sidosryhmät kutsutaan kehittämään uutta virastoa

  11.5.2018

  Lähde mukaan kehittämään juuri sinun tarpeisiisi sopivaa Valtion lupa- ja valvontavirastoa – osallistu verkkoaivoriiheen viimeistään 13.5.

 • Tietosuojan askelmerkit jäsenlaitoksille

  2.5.2018

  VVY:n lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen kertoo kirjoituksessaan Tietosuojan askelmerkit -hankkeesta.

 • Suunnittelun ja rakentamisen hankinta 8.5.2018 Lahdessa

  2.5.2018

  Koulutuksen yhteydessä käsitellään erityisalojen hankintojen ominaispiirteitä ja oikeuskäytäntöä, hankintamenettelyjä sekä käytännön tapausten kautta hankintapalvelujen käytössä sekä suunnittelun ja rakentamisen hankinnoissa huomioitavia asioita.

 • Energiatuki ja sen hakeminen

  19.4.2018

  Tiesitkö, että kunnallinen vesihuoltolaitos voi saada valtion energiatukea energiakatselmuksen toteuttamiseen jopa 50 %?

 • Ohjeita ja malleja EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon vesihuoltolaitoksilla

  11.4.2018

  VVY:n jäsenlaitoksilta toivotaan kommentteja Tietosuojan askelmerkit - hankkeessa laadittuihin malleihin (luonnokset) viimeistään maanantaina 23.4.2018. Mallit on tarkoitettu vesihuoltolaitoksille tietosuoja-asetuksen voimaantuloon valmistautumista varten. Niitä voi jo käyttää soveltuvin osin ja ottaen huomioon, että ne saattavat joltain osin tarkentua kommenttikierroksen jälkeen. Luonnoksissa on vielä muutosmerkintöjä, mutta älkää antako niiden häiritä. Ne poistetaan kommenttikierroksen päätyttyä. Huomatkaa, että aineistoa ei tule antaa vesihuoltolaitoksen ulkopuolelle. Se on laadittu konsulttityönä ja hankkeen asiantuntijaryhmän tuella. Aineisto on tarkoitettu VVY:n jäsenlaitosten (varsinaiset jäsenet) käyttöön.

 • Jäsenlaitosten kannattaa syöttää tiedot Venlaan

  4.4.2018

  Venlaan tulisi syöttää vuoden 2017 perustiedot. Niin ikään vuoden 2018 vesihuoltomaksuja saa edelleen täydentää.

 • Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaari 18.-19.4. Helsingissä

  4.4.2018

  Seminaarin aluksi Nousiaisten vesikriisistä ja sen edellyttämistä toimenpiteistä kertovat paikalla tilannetta hoitaneet henkilöt. Sen jälkeen keskitytään hallintoon ja talouteen liittyviin aiheisiin.

 • Vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

  3.4.2018

  Opas, jonka aiheena on vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus, on julkaistu. Oppaan laati Jukka Hämäläinen Nettomaster Oy:stä.

 • Venla tunnuslukujärjestelmään tiedot pikimmiten

  21.2.2018

  Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venlaan voi nyt syöttää edellisen vuoden eli vuoden 2017 tiedot. Tiedot on hyvä syöttää mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.4.2018 mennessä. Samalla on syytä tarkistaa vuoden 2016 syötettyjen tietojen oikeellisuus.

 • Opas talousvesisopimuksen tekemiseen elintarviketeollisuuslaitoksen kanssa

  9.2.2018

  Yrityskohtaisesti räätälöidyn talousvesisopimuksen tekeminen on tarpeen erityisesti silloin, kun elintarviketeollisuusyrityksen toiminta on sellaista, että se ei kuulu vesihuoltolain (119/2001) soveltamisalan piiriin (vesihuoltolaki 2 §). Elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen malli ja laatimista koskeva opas hyväksyttiin Vesilaitosyhdistyksen hallituksen kokouksessa 14.12.2017.

 • Euroopan komissio ehdottaa uudistusta juomavesidirektiiviin

  5.2.2018

  Komission helmikuun alussa julkaiseman juomavesidirektiivin (98/83/EC) uudistusehdotuksen tavoitteena on parantaa juomaveden laatua ja taata vedenkäyttäjille enemmän tietoa ja parempi juomaveden saatavuus. Ehdotus ottaa huomioon juomavesidirektiivin REFIT-arvioinnin tulokset, eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Right2Water” sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

 • Henkilötietojen suoja kuntoon

  31.1.2018

  Tietosuoja-asetus (GDPR) tuli EU:ssa voimaan toukokuussa 2016. Kahden vuoden siirtymä-aika päättyy 25.5.2018. Siihen mennessä mm. yritysten, kuntien ja vesihuoltolaitosten henkilötietojen käsittelyn tulisi vastata tietoasetuksen vaatimuksia. Jos et ole vielä selvittänyt, mitä ne tarkoittavat, pääset alkuun muutamalla toimenpiteellä.

 • Avoimet työpaikat

  29.1.2018

 • Uusi liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen malli ja yleisten toimitusehtojen malli/VVY

  14.12.2017

 • Liittymismaksujen kirjaamisesta saajan kirjanpidossa

  23.11.2017

  VVY:n uutiskirjeen 17/2017 palstakirjoituksessa liittymismaksujen kirjaamisesta saajan kirjanpidossa.

 • Vesihuoltolaitoksen hallinto ja talous

  16.10.2017

 • Valtion vuoden 2018 talousarvioesitys/Eduskunta

  2.10.2017

  Lausunto valtion vuoden 2018 talousarvioesityksestä (HE 106/2017 vp).

 • EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta

  28.4.2017

  EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin huhtikuussa 2016 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679). Asetusta sovelletaan siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen. Se koskee kaikkia yhteisöjä, joilla on henkilörekistereitä tai jotka käsittelevät henkilötietoja, ei siis pelkästään yrityksiä. Se koskee myös vesihuoltolaitoksia.

 • Vesihuoltolaitosten yhteishanke asiakastiedon tehostamiseen

  24.4.2017

  Viimeisen kahden vuoden aikana 19 vesihuoltolaitosta ovat määritelleet ja toteuttaneet yhteishankkeena Suomen Vesitieto Oy:n kanssa uuden sukupolven asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän.

 • Vesihuoltoverkostojen saneeraustarpeen ja -kustannusten määrittäminen

  4.4.2017

  Varsinais-Suomen ELY-keskus on teettänyt Sweco Ympäristö Oy:llä työkalun, jolla vesihuoltolaitokset voivat helposti määrittää vesihuoltoverkoston vuotuisen saneeraustarpeen ja -kustannukset.

 • Vesihuoltomaksut 2017 VENLAan syöttöaikaa jatkettu

  8.3.2017

  Vesihuoltomaksut 1.2.2017 syöttöaikaa jatkettu 24.3.2017 saakka

 • Uudet maksuja koskevat ohjeet ja suositukset valmistuivat

  2.3.2017

  Vesihuoltolaitoksen maksuja koskevat ohjeet ja suositukset julkaistiin kesällä 2001.  Vesihuoltolaki (119/2001) tuli voimaan aikaisemmin samana vuonna. Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) muutokset tulivat voimaan 1.9.2014.

 • Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset

  2.3.2017

  Vesilaitosyhdistyksen maksuja koskevissa ohjeissa ja suosituksissa annetaan yleisiä suosituksia vesihuoltolaitosten maksuista ja niiden perusteista.

 • Vesihuoltomaksut 2017 VENLAan

  15.2.2017

  Muistutus: vesihuoltomaksut 1.2.2017 syötettävä VENLAan 28.2.2017 mennessä

 • Opas valmistautumisesta EU:n tietosuoja-asetukseen

  25.1.2017

  Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi 24.1.2017 oppaan valmistautumisesta EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon. Asetus koskee kaikkia henkilörekisterinpitäjiä, kuten vesihuoltolaitoksia.

 • Vesihuoltomaksut 1.2.2017 syötettävä VENLAan

  19.1.2017

  Vesihuoltomaksut 1.2.2017 syötettävä VENLAan 28.2.2017 mennessä

 • Pienten vesihuoltoyhtiöiden ja vesiosuuskuntien tilinpäätösmallit

  4.1.2017

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto antoi vuonna 2015 rahoitusta pienten vesiosuuskuntien ja vesihuoltoyhtiöiden tilinpäätösmallien päivittämiseen vastaamaan vesihuoltolain muutoksia. Tammikuussa 2016 tuli voimaan myös kirjanpitolain muutoksia, joten oli laadittava kahdet erilaiset mallit. Toiset koskivat tilikautta 2015.

 • Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluettelo/VVY

  1.1.2017

  Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta.

 • Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje välttämättömyyspalveluista

  1.11.2016

 • Kuntaliiton opas vesihuollon kehittämisestä ja ohjaamisesta

  22.3.2016

  Vesihuoltolain mukaan kehittämissuunnitelman laatiminen ja päivittäminen ei ole enää pakollista kunnille. Millä tavoin vesihuoltoa sitten kehitetään,kun kunnilla on lain mukaan kuitenkin velvollisuus kehittää alueensa vesihuoltoa? Kehittämissuunnitelman laatimista suositellaan Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen – nimisessä julkaisussa.

 • Vesihuoltolaitosten vakuutusselvitys alkukartoitus/VVY

  1.2.2014

  VVY:n monistesarjan julkaisu.

 • Sopimusmalli kiinteistöjen yhteisisestä vesijohdosta/viemäristä/VVY

  2.9.2005

  Tällainen vesijohto/viemäri on vesihuoltolaitoksen näkökulmasta tonttijohto, jota käyttää useampi kuin yksi liittyjä ja josta lähtee oma tonttijohto kunkin liittyjän kiinteistölle.

 • Sopimus kiinteistöjen yhteisen johdon liittämisestä vesihuoltolaitokseen/VVY

  2.5.2005

  Vesihuoltolaitoksen tulee  yhteistyössä liittyjien kanssa selvittää tapauskohtaisesti, voidaanko sopimusmallia käyttää ja miltä osin.

 • Vesihuoltomaksut vertailuhinnan kaava

  8.1.2018

  Lisätietoa "Vesihuoltomaksut 1.2.2017 - VVY:n jäsenlaitokset" julkaisussa käytetyn vertailuhinnan laskemisesta.

 • Rakentamis- ja ympäristöasioissa tarvitaan valituslupa

  29.12.2017

  Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) valitettaessa vaaditaan valituslupa melkein kaikissa rakenta-mis- ja ympäristöasioissa 1.1.2018 alkaen.

Jaa sivu:

Tulosta