facebook twitter

Väliaikainen poikkeaminen yhteisölaeista koronan takia

Koronan aikaan tavanomaiset kokousjärjestelyt eivät aina tule kysymykseen. Sen takia säädettiin laki, joka sisältää väliaikaisia poikkeuksia muun muassa yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokouksenpitoa koskevista säännöksistä.

Yhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset voivat järjestää kokouksensa etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä vuoden 2021 kesäkuun loppuun asti koronaepidemian takia. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) tuli voimaan 3. lokakuuta. Se on voimassa 30.6.2021 saakka.

Lisätietoa saa oikeusministeriön julkaisemasta uutisesta 6.10.2020,  https://oikeusministerio.fi/etusivu.

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta