Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Juomavesidirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee – asetukset lausunnolla

Uusi juomavesidirektiivi pitää implementoida kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään 12.1.2023. Tähän täytäntöönpanoon liittyen tällä hetkellä ovat lausuntopalvelussa lausuttavina kaksi uutta asetusta ja kolme asetusmuutosta. Uusien asetusten antovaltuudet antavat terveydensuojelulaki ja vesihuoltolaki ovat olleet lausuttavana jo keväällä 2022.

Lausuntopyynnöt ja VVY:n lausunnot löytyvät lausuntopalvelusta alla olevien linkkien takaa. Vesihuoltolaitokset voivat antaa omat lausuntonsa lausuntopalvelu.fi verkkosivuston tai laitokselle lausunnon pyytäjän toimesta lähetetyn linkin kautta.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö asetusmuutoksista juomavesidirektiivin täytäntöönpanemiseksi (vastausaika päättyy 15.11.2022)

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=84e97ad4-ab7b-46cd-8c17-fa2753501726

Lausuttavan ovat seuraavat kolme asetusta:

Valtioneuvoston asetus talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta

Tämä on uusi asetus, mutta vaatimukset vastaavat pääosin nykyistä WSP-työkalulla tehtävää riskinarviointia ja riskienhallintaa. Joitakin direktiivin edellyttämiä tarkennuksia on tehty. Omavalvonta ja omavalvontasuunnitelma on sisällytetty osaksi riskienhallintasuunnitelmaa. Omavalvonnan vaatimuksia on täsmennetty raakaveden tarkkailun ja suodatusprosessien omavalvonnan osalta.   

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistoista

Asetus muuttuu merkittävästi nykyisestä, sillä asioita on siirretty eri kohtiin asetuksen sisällä, terveydensuojelulakiin sekä riskienhallinta-asetukseen ja terveydensuojeluasetukseen. Muutokset laitosten velvoitteisiin ovat lähinnä päivitetyt talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet (5 uutta kemiallista laatuvaatimusta) ja tarkennetut vaatimukset vedenkäyttäjille tiedottamisesta vesi.fi -sivuston kautta. Lisäksi asetuksen soveltamisalaan lisätään uutena asiana rakennusten vesilaitteiden riskienhallinta, joka ei aiheuta toimenpiteitä vesilaitoksille, vaan kohdistuvat kiinteistöjen omistajiin (ensisijaiset tilat).

Terveydensuojeluasetus

Asetuksen sisältö muuttuu nykyisestä, sillä asioita on siirretty tänne lähinnä nykyisestä talousvesiasetuksesta. Varsinaisia muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna ovat komissiolle raportoitavat tietokokonaisuudet, jotka koskevat lähinnä viranomaisia. Laitosten velvollisuudet tietojen toimittamiseen ovat osa muuta muutettua lainsäädäntöä.

 

Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesihuollon tietojärjestelmästä ja tiedottamisesta (vastausaika päättyy 11.11.2022)

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c1479222-2e48-47c9-8ae5-c51b687ff82f

Tämä on uusi vesihuoltolain nojalla annettava asetus, jossa nimen mukaisesti säädetään vesihuollon tietojärjestelmään (Veeti) toimitettavista tiedoista sekä tarkennetaan uutta vesihuoltolain mukaista tiedottamisvelvollisuutta.

 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta (vastausaika päättyy 30.11.2022)

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fea0414e-588d-4769-8177-8b5598120f05

Asetukseen on siirretty talousvesiasetuksesta vaatimus rakennuksen vesilaitteiston suunnittelusta ja rakentamisesta sekä veden laadun huomioon ottamisesta näiden toimien yhteydessä.

Jaa sivu:

Tulosta