Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Muutoksia summaaristen asioiden vireillepanoon ja oikeuspaikkoihin

Summaariset riita- ja velkomisasiat ovat sellaisia asioita, jotka ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä ja voidaan panna vireille käräjäoikeudessa tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Niitä ovat esim. riidattomat vesi- ja jätevesimaksusaamiset.

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta (439/2018) tulee voimaan 1.9.2019. Summaaristen riita- ja velkomusasioiden käsittely keskitetään lainmuutoksella yhdeksään käräjäoikeuteen. Ne ovat Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä näissä asioissa säädetään valtioneuvoston asetuksessa.   

Samalla sähköinen asiointi tulee edellä mainituissa asioissa pakolliseksi muille kuin niille luonnollisille henkilöille, jotka hoitavat omaa henkilökohtaista asiaansa. Sähköisen asioinnin pakollisuudesta seuraa, että esimerkiksi ammattimaista perintätoimintaa harjoittavien ja oikeudenkäyntiasiamiesten on 1.9. 2019 alusta alkaen toimitettava summaarisen riita-asian haastehakemus käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon tietojärjestelmäyhteyttä tai sähköistä asiointipalvelua. Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätetään normaalitapauksissa tutkimatta.   

Lisätietoa sivustolta Oikeus.fi, tiedote 17.6.2019.

 

 

 

Jaa sivu:

Tulosta