facebook twitter

Lausunto valtion vuoden 2019 talousarvioesityksestä (HE 123/2018 vp)/Maa- ja metsätalousvaliokunta

Valtion osarahoituksella, ns. porkkanarahalla, saataisiin alueellisia vesihuoltohankkeita käyntiin. Alueellisilla vesihuoltohankkeilla – yhdysvesijohdot, siirtoviemärit, alueelliset jätevedenpuhdistamot ja vedenhankintajärjestelyt – edistettäisiin yhteistyötä, palvelutasoa ja järkevän ja tehokkaan laitosrakenteen muodostumista.


Lausunto valtion vuoden 2019 talousarvioesityksestä (HE 123/2018 vp) /Maa- ja metsätalousvaliokunta

Lausunto pdf-tiedostona.

Jaa sivu:

Tulosta