facebook twitter

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan rahoituspäätökset

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 24.10.2018. Yleisen haun hakemuksia oli kokouksessa käsiteltävinä yhteensä 18 kpl.

Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville yleisen haun hankkeille:

 • Pikatesti elinkykyisten E. coli -bakteerien tunnistamiseen Suomen talousvedestä PCR-tekniikalla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 25 000 €
 • VERLA Verkostotöiden vaikutus veden laatuun - Mikrobiologinen seuranta DNA-menetelmillä, Teollisuuden Vesi Oy, 5 000 €
 • Pienten vesilaitosten vedenlaadun parantaminen Pohjoismaissa, Oulun yliopisto, 5 000 €
 • Kalvosuodatuspilot upotettavilla ultrasuodatuskalvoilla, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, 5 000 €
 • Energiatehokkuustoimien kehittäminen ja validointi prosessimallinnuksella, Turun seudun puhdistamo Oy, 5 000 €
 • Typpioksiduulin vapautumisen mekanismit yhdyskuntajätevesissä, Aalto-yliopisto, 5 000 €
 • Jätevedenpuhdistamo pienten mikromuovien reittinä ympäristöön, Suomen ympäristökeskus SYKE, 14 000 €
 • Biologisen lietteen mädätys ja mädätysjäännöksen struviittikiteytys, Huittisten Puhdistamo Oy, 5 000 €
 • Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut -Hyvä tapa toimia, Pöyry Finland Oy, 15 000 €

Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraavalle laitoslähtöiselle hankkeelle:

 • Selvitys lietteen termisistä käsittelymenetelmistä ja niiden soveltuvuudesta Suomeen, Pöyry Finland Oy, 74 648 €

Seuraavaan vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitushakuun hakemukset tulee jättää helmikuun 2019 loppuun mennessä. 

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto julkistaa kahden vuoden välein painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan ovat vuosina 2018-2019 seuraavat: 

 • Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen
 • Verkosto- ja laitosomaisuuden ylläpito, hallinnan kehittäminen ja laadun hallinta
 • Lietteiden hyötykäytön edistäminen ja ravinteiden kierrätys
 • Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet
 • Vesihuollon toiminnan ohjaus, jatkuvuus ja turvallisuus

Tietoa vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toiminnasta https://www.vvy.fi/kehittaminen-ja-tutkimus/kehittamisrahasto/

 

Jaa sivu:

Tulosta