Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Sopimusmalli kiinteistöjen yhteisisestä vesijohdosta/viemäristä/VVY

Tällainen vesijohto/viemäri on vesihuoltolaitoksen näkökulmasta tonttijohto, jota käyttää useampi kuin yksi liittyjä ja josta lähtee oma tonttijohto kunkin liittyjän kiinteistölle.

Sopimusmalli kiinteistöjen yhteisisestä vesijohdosta/viemäristä


Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen hallinto- ja talousneuvosto on valmistellut vuonna 2005 sopimusmallin sellaisille kiinteistöille, jotka liittyvät vesihuoltolaitoksen verkostoon yhteisellä vesijohdolla tai viemärillä erityisesti vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella. Tällainen vesijohto/viemäri on vesihuoltolaitoksen näkökulmasta tonttijohto, jota käyttää useampi kuin yksi liittyjä ja josta lähtee oma tonttijohto kunkin liittyjän kiinteistölle.

Liittyminen yhteisen johdon kautta edellyttää, että liittyjät saavat siihen vesihuoltolaitokselta suostumuksen. Liittyjien tulee sopia keskenään yhteisen johdon käytöstä ja kunnossapidosta. Lisäksi liittyjien tulee sopia etukäteen vesihuoltolaitoksen kanssa pelisäännöistä, joilla yhteinen johto liitetään laitoksen verkostoon.

Sopimusmalli koskee liittyjien välistä sopimusta ja vesihuoltolaitos ei ole siinä sopijapuolena. Sopimusmallissa tarkoitetussa järjestelyssä on kyse yhteisen johdon käytöstä ja ylläpidosta, ei juridisen yhteisön perustamisesta. Sopimusmallin mukaisella sopimuksella ei voi myöskään korvata vesihuoltolaitoksen ja liittyjän välistä liittymis- ja käyttösopimusta eikä vesiosuuskunnan sääntöjä. 

Vesihuoltolaitokset voivat esittää sopimusmallia sellaisille liittyjille, joilla on käytössä yhteinen johto puutteellisin sopimuksin ja erimielisyyttä sen hoitamisesta eikä osuuskunnan tms. perustaminen tule kysymykseen. Kun liittyjät ottavat käyttöönsä sopimusmallin, heidän tulee lukea myös sopimusehtojen selitykset, koska selitysosa on olennainen malliehtojen ymmärtämisen kannalta.
 
Liittyjien tulee tapauskohtaisesti keskenään selvittää, voidaanko sopimusmallia käyttää ja miltä osin. Vastaava lopputulos voidaan saavuttaa toisenlaisellakin sopimuksella. Sopimusmallia ja sopimusehtojen selityksiä voidaan käyttää myös osittain tai pitää niitä muistilistana, kun mietitään, mistä asioista ainakin tulee sopia.

Sopimusmallin tarkoituksena ei ole lisätä yhteisten johtojen käyttöä nykyisestä. Sopimusmallin käytön toivotaan edistävän yhteisen johdon kunnossapitoa, koska se antaa liittyjille välineitä pelisääntöjen laatimiseen.

 

Liittyjien välinen sopimus kiinteistöjen yhteisestä vesijohdosta/yhteisestä viemäristä

Sopimusmallin käyttö ja perustelut

 

 

Jaa sivu:

Tulosta