Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot julkaisu

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen selvitys antaa tietoa vesihuoltolaitosten maksujen ja kustannusten kattavuudesta.

Vesihuoltopalvelujen järjestämistä ohjaa vesihuoltolaki, jonka mukaan toiminnasta syntyvät kustannukset tulee kattaa toiminnasta perittävillä maksuilla. Kuitenkin useilla laitoksilla on ongelmia kattaa kulut perimillään maksuilla. Vesihuollon maksujen läpinäkyvyyttä tutkittiin vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI) kirjattujen tietojen pohjalta. Lisäksi seitsemän vesihuoltolaitosta toimi pilottilaitoksina, joiden taloushallintoa tarkasteltiin tarkemmin. Työn yhteydessä koostettiin myös talousennuste ja maksumuutoksien malli.

Selvityksen mukaan maksujen kustannusten kattavuus toteutuu reilulla puolella Lounais-Suomen laitoksista. Katsotaan myös, että vesihuoltolaitokset pystyvät kattamaan tulevaisuuden kustannukset maksutuotoillaan, jos ennusteita ja maksumuutoksia tehdään ajoissa. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että vaikka maksut kattaisivatkin vesihuollon kustannukset, on vesihuoltolaitoksilla vielä paljon parannettavaa maksujen kohdentuvuuden ja läpinäkyvyyden saralla.

Useilla laitoksilla on koettu, että vesihuoltolaitosten asioista päättävillä tahoilla, kuten lautakunnilla ja johtoryhmillä, ei ole tarpeeksi tietoa vesihuollon taloushallinnosta ja maksujen määräytymisperusteista. Tämä vaikeuttaa laitosten talouden hoitoa ja vaikuttaa myös laitosten toimintaan. Poliittisen ohjauksen roolia selvitettiin tarkemmin pilottivesihuoltolaitosten haastatteluissa. Erityisesti pienimmät laitokset kokivat poliittisen ohjauksen ongelmana.

Raportissa on esitetty hyviä käytäntöjä ja kehittämistoimenpiteitä vesihuoltolaitosten taloudellisen ja kestävän toiminnan kehittämiseen.

Julkaisu löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-888-8

Jaa sivu:

Tulosta