Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Ympäristöllisiin lupamenettelyihin sujuvampaa asiointia yhteensovittamalla

Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat: Useiden ympäristöön liittyvien lupien käsittely voi sujuvoitua, kun laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta tulee voimaan 1.9.2020.

Lue alkuperäinen uutinen ministeriön verkkosivulta tästä linkistä: https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ymparistollisiin_lupamenettelyihin_sujuv(58403)

Luvan hakija voi pyytää lupaviranomaisilta yhteensovittamista, jos hän hakee hankkeelleen ympäristö-, vesitalous- ja/tai maa-aineslupaa, ja lisäksi muuta maankäyttö- ja rakennuslain, kemikaaliturvallisuuslain, kaivoslain tai luonnonsuojelulain piirissä olevaa lupaa. Kaikkiaan yhteensovittamisen piirissä on 13 ympäristöön liittyvää lupaa.

Yhteensovittamismenettely voidaan aloittaa ennakkotapaamisella, missä luvan hakija ja lupaviranomaiset voivat yhdessä pohtia hankkeen lupatarpeita ja niiden soveltuvuutta yhteensovittamiseen. Jos lupamenettelyt yhteensovitetaan, yhteensovittava viranomainen eli lupatilanteesta riippuen aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, koordinoi viranomaisyhteistyötä lupien käsittelyvaiheiden samanaikaisessa toteuttamisessa. Esimerkiksi täydennykset ja lausunnot pyydetään kootusti, ja kuulemis- ja päätösvaiheet yhdenaikaistetaan.

Laki yhteensovittamisesta ei muuta viranomaisten toimivaltasuhteita. Aluehallintovirasto, Tukes, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiset käsittelevät siis jatkossakin vastuullaan olevat luvat.

”Uutta on se, että yhteensovittava viranomainen koordinoi lupavaiheiden yhdenaikaisuutta ja hoitaa keskitetysti tiettyjä tehtäviä toisten lupaviranomaisten puolesta. Uudenlaisen viranomaisyhteistyön tueksi laadimme lain toimeenpanoa tukevassa seurantaryhmässä yhteensovittamisen toimintamallin. Odotammekin mielenkiinnolla ensimmäisiä kokemuksia yhteensovittamisesta ja tarvittaessa kehitämme ohjeistusta”, seurantaryhmän puheenjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä kertoo.

Lupa-asioinnin sähköistäminen edistyy

Suomessa pyritään aktiivisesti lisäämään digitaalisia viranomaispalveluita elinkeinotoimintaa harjoittaville. Muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön vetämässä Luvat ja valvonta -hankkeessa rakennetaan valtakunnallista palvelua, missä asiakas voi kerralla käynnistää lupahaun usean eri viranomaisen kanssa. Palvelun ensimmäinen osa, teollisuuslaitos-palvelukokonaisuus, avataan hakijoiden käyttöön 1.9.2020. Sen kautta toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristölupaa aluehallintovirastolta ja kemikaaliturvallisuuslupaa Tukesilta.

Tavoitteena on, että jatkossa ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen tapahtuu yhä useammin juuri Luvat ja valvonta -palvelun kautta, johon pyritään ripeästi tuomaan mukaan uusia lupia ja kuntatoimijoita.

”Luvat ja valvonta -hankkeessa luotavat asiakaslähtöiset ja viranomaisten yhteistyöhön perustuvat palvelukokonaisuudet tuovat asiakkaalle aidosti lisäarvoa ja parantavat asiakastyytyväisyyttä. Tätä palvelukyvykkyyttä tuetaan digitaalisella palvelualustalla, jossa tieto liikkuu tehokkaasti viranomaisten palveluprosessien välillä ja jossa hallinnonalojen väliset raja-aidat eivät näyttäydy asiakkaalle. Yhteisen painotuksen tuleekin jatkossa olla siinä, miten tiivistämme viranomaisten välistä yhteistyötä ja otamme yhdessä kehitetyn palvelualustan mahdollisimman laajasti käyttöön”, Luvat ja valvonta -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä korostaa.

Lisätietoja:

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen:
Riitta Rönn, lainsäädäntöjohtaja, ympäristöministeriö, p. 0295 250 255, riitta.ronn@ym.fi

Luvat ja valvonta -palvelu:
Petri Peltonen, alivaltiosihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 063 662, petri.peltonen@tem.fi

Jaa sivu:

Tulosta