Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitosten henkilöstöselvitys 2022

Vesilaitosyhdistys (VVY) toteutti alkuvuodesta 2022 vesihuoltolaitosten henkilöstökyselyn. Kyselyllä kerättiin tietoja vesihuoltolaitosten henkilöstön määrästä, ikäjakaumasta, koulutustaustasta ja työtehtävistä sekä laitoksen ulkopuolelta ostetuista palveluista ja uuden henkilöstön rekrytoinnista. Lisäksi kysyttiin henkilöstön täydennyskoulutuksesta sekä vesihuoltoalan osaamiskriteereistä ja pätevyysvaatimuksista. Kysely oli sisällöltään lähes vastaavanlainen kuin edellinen henkilöstökysely vuonna 2011, jotta kyselyiden tuloksia voitiin verrata toisiinsa.

Henkilöstökysely toteutettiin sähköisenä kyselynä helmi-maaliskuussa 2022. Kysely lähetettiin VVY:n 296 :lle jäsenlaitokselle. Kyselyyn vastasi 87 vesihuoltolaitosta, joten vastausprosentti oli 29,4 %. Vastaukset kuvastavat kyselyyn vastanneiden vesihuoltolaitosten tilannetta, mutta koko laitoskenttää ne kuvaavat lähinnä suuntaa antavasti.

Suurten laitosten keskimääräinen henkilöstömäärä on noussut kolmanneksella. Keskisuurien laitosten osalta henkilöstömäärä näyttäisi laskeneen hiukan ja pienten laitosten osalta henkilöstömäärässä ei ole juuri tapahtunut muutosta. Vesihuoltolaitoksien henkilöstöstä 1960-luvulla syntyneiden osuus on suurin. Nuorta, 1990- tai 2000-luvulla syntynyttä, ikäluokkaa on vain kymmenesosa henkilöstöstä. Reilu kolmannes laitosten henkilöstöstä eläköityy seuraavan vuosikymmenen aikana.

Vesihuoltolaitosten henkilöstöstä yli puolella on ammatillinen tutkinto. Ilman ammattitutkintoa on 5 % henkilöstöstä ja heidän osuutensa on pienentynyt selvästi aiemmasta. Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita on viidennes laitosten henkilöstöstä.

Vesihuoltolaitosten johtajista lähes puolet on syntynyt 1950- tai 1960-luvulla ja eläköityy seuraavan vuosikymmenen aikana. Vesihuoltolaitosten johtajista 69 % työskentelee vesihuoltolaitoksen palveluksessa päätoimisena ja päätoimisena työskentelevien johtajien osuus on noussut kaikissa laitosryhmissä.

Palveluiden osto vesihuoltolaitoksen ulkopuolelta on lisääntynyt hiukan ja palveluiden taso on ollut pääosin hyvä tai erinomainen.

Vesihuoltolaitoksista 42 %:lla on ollut vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Vastanneiden näkemyksen mukaan uuden henkilöstön rekrytointi alalle tulee vaikeutumaan entisestään. Ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä on vaikea saada ja kilpailu hyvistä työntekijöistä kasvaa.

Vesilaitoskyselyn tulokset on raportoitu VVY:n monistesarjan julkaisuissa nro 80 Vesihuoltolaitosten henkilöstöselvitys 2022.

 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta