Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Sopimus kiinteistöjen yhteisen johdon liittämisestä vesihuoltolaitokseen/VVY

Vesihuoltolaitoksen tulee  yhteistyössä liittyjien kanssa selvittää tapauskohtaisesti, voidaanko sopimusmallia käyttää ja miltä osin.

Sopimus kiinteistöjen yhteisen johdon liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen hallinto- ja talousneuvosto on valmistellut vuonna 2006 sopimusmallin kiinteistöjen yhteisen johdon liittämisestä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Tällainen vesijohto/viemäri  sijaitsee yleensä laitoksen toiminta-alueen ulkopuolella.  Se on vesihuoltolaitoksen näkökulmasta tonttijohto, jota käyttää  useampi kuin yksi liittyjä, ja josta lähtee oma tonttijohto kunkin liittyjän  kiinteistölle. Sopimusmallin  tarkoituksena ei ole  lisätä yhteisten johtojen käyttöä nykyisestä, vaan selkeyttää niiden liittämisen pelisääntöjä. Liittyminen yhteisen johdon kautta edellyttää, että liittyjät saavat siihen vesihuoltolaitokselta suostumuksen.

Yhteisen johdon liittämisestä tulisi lisäksi sopia kirjallisesti. Liitteenä oleva sopimusmalli on tarkoitettu avuksi vesihuoltolaitokselle, kun se valmistelee liittyjien yhteisen (tontti)johdon liittämistä koskevaa sopimusta. Käytettäessä sopimusmallia tulee lukea myös sopimusehtojen selitykset, koska selitysosa on olennainen malliehtojen ymmärtämisen kannalta. 

Vesihuoltolaitoksen tulee  yhteistyössä liittyjien kanssa selvittää tapauskohtaisesti, voidaanko sopimusmallia käyttää ja miltä osin. Vastaava lopputulos voidaan saavuttaa toisenlaisellakin sopimuksella. Sopimusmallia ja sopimusehtojen selityksiä voidaan käyttää myös osittain tai pitää niitä muistilistana, kun mietitään, mistä asioista ainakin tulee sopia.

Sopimusmallin mukaisella sopimuksella ei voi kuitenkaan  korvata vesihuoltolaitoksen ja kunkin liittyjän liittymis- ja käyttösopimusta. Sopimusmallissa tarkoitettu sopimus koskee vain johtoa eikä siinä oteta huomioon sen laajemmin vesihuoltopalvelun toimittamisen kannalta olennaisia asioita. Lisäksi liittyjien tulisi sopia keskenään erikseen yhteisen johdon käytöstä, kunnossapidosta ja muista yhteisomistukseen kuuluvista seikoista (mm. päätöksenteosta ja kustannusten jaosta). Näitä asioita ei ole sisällytetty tähän sopimusmalliin, koska ne eivät koske vesihuoltolaitosta, mutta niistä on erillinen sopimusmalli (Liittyjien välinen sopimus yhteisestä vesijohdosta/viemäristä, malli 2.9.2005).

 

Sopimus kiinteistöjen yhteisen johdon liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Kiinteistöjen yhteisen johdon liittämistä koskevan sopimusmallin selitykset

 

Jaa sivu:

Tulosta