Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Avainsana: talousvesi

 • Vesityökorttikoulutus ja/tai talousvesihygieeninen osaamistestaus 30.5. Helsingissä

  25.4.2024

  Onko vesityökortti menossa vanhaksi? Ilmoittaudu mukaan vesityökorttikoulutukseen Helsinkiin.

 • Vesihuoltoalan ammatillisen koulutuksen tarveselvitys - osaamisen ja työvoiman turvaaminen

  23.4.2024

  Selvityksessä kartoitettiin vesihuoltoalan nykyisiä ja tulevia työvoimatarpeita, alan yleisiä ammatillisia koulutuspolkuja, ja vastaavuutta alan tarpeisiin, oppilaitosten ja vesihuoltoalan välistä yhteistyötä, täydennyskoulutustarpeita sekä alan vetovoimaa.

 • Korttikoulutus tilauskoulutuksena

  22.4.2024

  Vesityökorttikoulutus tai Vesihuoltolaitoksen työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää tilauskoulutuksena haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana.

 • Juomaveden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien ja tuotteiden vähimmäisvaatimukset hyväksytty

  11.3.2024

  Euroopan komissio on hyväksynyt juomaveden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien ja tuotteiden hygieniaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Vaatimuksia aletaan soveltaa 31.12.2026 alkaen uusiin, käyttöönotettaviin materiaaleihin ja tuotteisiin.

 • Talousvesisäännösten päivitetty soveltamisohje julkaistu

  11.3.2024

  Uuden juomavesidirektiivin mukaiset kansalliset talousvesisäännökset tulivat voimaan vuoden 2023 alussa. Valviran julkaisema talousvesisäännösten soveltamisohje on päivitetty uuden lainsäädännön mukaiseksi.

 • Vesilaitoksen käyttö ja kehittäminen -päivät 10.-11.4.

  8.3.2024

  Vesilaitoksen käyttö-, käyttöpäällikkö- tai kehittämistehtävissä työskentelevien vuotuinen koulutustapahtuma järjestetään tänä vuonna Vantaalla.

 • Vesityökorttikoulutus ja/tai talousvesihygieeninen osaamistestaus Tampereella 4.4.2024

  5.3.2024

  Onko vesityökortti menossa vanhaksi? Ilmoittaudu mukaan vesityökorttikoulutukseen Tampereelle.

 • Talousveden puhdistustavan muutoksella vain vähän vaikutusta verkostoveden laatuun ja mikrobistoon

  14.2.2024

  Talousveden tuotannossa tehtävät prosessimuutokset, kuten desinfiointi- ja suodatustavan muutos, vaikuttivat vain vähän verkostoveden kemialliseen laatuun. Tulos saatiin THL:n toteuttamassa tutkimushankkeessa, joka sai Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitusta.

 • Pikatesti elinkykyisten E. coli -bakteerien tunnistamiseen talousvedestä todettiin toimivaksi

  16.1.2024

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankkeessa otettiin Suomessa käyttöön hollantilaisen vesitutkimusinstituutin kehittämä pikamittausmenetelmä E. coli -bakteerien tunnistamiseen. PCR-tekniikkaan perustuvalla menetelmällä E. coli -bakteeri saadaan havaittua näytteestä viiden tunnin kuluessa siitä, kun näyte on saapunut laboratorioon. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti hanketta.

 • Tervetuloa vesihuoltoalalle -verkkokurssi kaikkien opiskeltavissa maksuttomasti

  3.1.2024

  Tervetuloa vesihuoltoalalle -verkkokurssi on kattava ja laadukas yleisperehdytys vesihuoltoalaan. Ilmoittaudu tapahtumakalenterissa ja saat ohjeet kurssille kirjautumiseen.

 • Veden etäluennan hyvät käytännöt -hanke on valmistunut

  19.12.2023

  Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston kärkihankkeena toteutettu Veden etäluennan hyvät käytännöt -hanke on valmistunut.Veden etäluennan hyvät käytännöt on opas, joka tarjoaa tietoa veden etäluennasta ja sen hyödyistä sekä vinkkejä etäluentaprosessissa onnistumiseen. Etäluenta mahdollistaa erilaisia omaisuudenhallintaan liittyviä tarkasteluja, kuten päivä- ja tuntikohtaisen vesitaselaskennan sekä todelliseen kulutukseen perustuvan verkostomallintamisen. Lisäksi etäluenta mahdollistaa automatisoidun ja kehittyneemmän laskutus- ja asiakaspalvelun, ja asiakkaille voidaan tarjota mahdollisuus seurata omaa vedenkulutustaan tarkemmin. Asiakkaille voidaan myös toimittaa hälytyksiä esimerkiksi merkittävästi kasvaneesta vedenkulutuksesta.

 • Vesihuoltolaitoksen varautuminen sähkökatkoihin/ tehorajoituksiin

  30.11.2023

  Vesihuoltolaitoksen toiminta on kaikilta osiltaan sähköriippuvaista, blogikirjoittavat Sami Väisänen, vesihuollon käyttöpäällikkö, Lappeenrannan Energiaverkot Oy, Teemu Lepistö,vesihuollon tuotepäällikkö, HeadPower Oy ja Heli Härkki, vs. osastonjohtaja, HSY.

 • Oulun kaupungille myönteinen päätös Viinivaaran varave­si­hank­keesta

  22.11.2023

  Oulun kaupunki on saanut päätöksen koskien Oulun Veden Viinivaaran varavesihanketta. Lupakäsittely on päättynyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa, ja päätös asiasta annettiin 21.11.2023. Oulun kaupungille on myönnetty lupa vedenottoon Viinivaaran alueelta.

 • Raakavesien laatua tutkitaan VVY:n yhteishankkeessa – vesilaitoksia kutsutaan mukaan

  21.11.2023

  Vaatimukset raakavesien riskienhallinnasta ja omavalvonnasta tarkentuivat uuden juomavesidirektiivin toimeenpanon myötä. Raakavesien omavalvonnassa pitää tutkia aiempaa laajemmin tiettyjä haitallisia aineita, jos niitä riskinarvioinnin perusteella voi päätyä raakaveteen. Joidenkin näiden aineiden esiintymisestä vesilaitosten raakavesissä Suomessa on hyvin rajallisesti tietoa ja käynnistyvässä hankkeessa pyritään tarkentamaan tätä tietoa kansallisella tasolla. Laitoksille hanke tarjoaa helpon mahdollisuuden toteuttaa lainsäädännön vaatimuksia raakaveden riskienhallinnasta ja omavalvonnasta.

 • Osallistu Lisää vielä vesi -kampanjaan

  20.11.2023

  Kampanjan tavoitteena on mm. lisätä ymmärrystä siitä, mitä vesihuoltopalveluiden tuottaminen edellyttää sekä hanaveden arvostuksen ja vesihuollon maksukorotusten hyväksyttävyyden lisääminen. Lisäksi yhdessä kampanjoimalla teemme vesihuoltoalaa näkyväksi. Kohderyhmänä ovat kaikki vesihuoltolaitoksen asiakkaat.

 • Vesimittarien etäluennan hyvät käytännöt webinaari 14.12.2023

  2.11.2023

  Webinaarissa kuullaan mm. vesihuoltolaitoksien kokemuksia etäluennasta, etäluentatiedon käsittelystä ja hyödyntämisestä tietosuojan näkökulmasta sekä etäluennan huomioimisesta toimitus- ja sopimusehdoissa. Lisäksi saadaan vinkkejä siitä, miten toteuttaa ja onnistua etäluentaprojektissa. Webinaarin jälkeen on mahdollisuus tutustua toimittajien tietoiskuihin ja materiaaleihin uutuustuotteista ja -palveluista.

 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen talousvesivalvonnan raportti 2022 on valmistunut

  10.10.2023

  Talousvesi täytti laatuvaatimukset Etelä-Suomessa – tavoitteissa raudan määrä on yhä ongelma.

 • Pohjaveden hapetusvaihtoehtojen vertailu raudan ja mangaanin poistossa

  25.9.2023

  Tänä syksynä alkaneessa hankkeessa on tarkoitus lisätä vesilaitosten tietoisuutta eri hapetusvaihtoehdoista sekä prosessiolosuhteista, joilla metallien poistumista saadaan tehostettua.

 • Maksuttomia webinaaripaikkoja opiskelijoille syksyllä 2023

  28.8.2023

  Tarjoamme tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa oleville päätoimisille opiskelijoille mahdollisuuden osallistua syksyn teemawebinaareihimme maksutta. Tutustu webinaaritarjontaan ja ilmoittaudu koulutuskalenterissamme.

 • Vesi on mukana monissa arjen askareissa some-aineistoa

  20.6.2023

  VVY:n jäsenten käyttöön on vuosi sitten tehty some-viestintää varten videoita, joissa pääteemana on ”veden arjen käyttötilanteet”. Videoissa pestään ikkunoita, ollaan mattopyykillä sekä heitetään löylyä, tarjoillaan janojuomaksi vettä, kastellaan perunamaata ja pestään koiran tassuja. Tavoitteena on tehdä näkyväksi vesihuoltopalvelua. Aineistot voi julkaista sellaisenaan tai poimia vinkkejä omien viestien tekoon.

 • Tilannekatsaus juomaveden desinfiointiaineiden biosidiasetuksen mukaisesta hyväksynnästä

  21.4.2023

  Biosidiasetus koskee biosidivalmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä. Asetuksen mukaan biosidivalmistetta ei saa käyttää, jos sille ei ole myönnetty lupaa kyseiseen käyttötarkoitukseen biosidina.

 • Korttikoulutus omalle organisaatiollesi

  3.4.2023

  Vesityökorttikoulutus tai vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää omalle organisaatiollesi räätälöitynä koulutuksena haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana. Tilauskoulutuksien toteuttamisessa voitte tehdä yhteistyötä lähialueen vesihuoltolaitoksien kanssa.

 • Sisäilman radon vesilaitoksilla 2022

  23.3.2023

  Vuoden 2018 lopussa voimaan tullut säteilylainsäädäntö edellyttää pohjavesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamista. Säteilylain (859/2018) 155 §:n mukaan työnantajan on selvitettävä työtilan ja muun työskentelypaikan radonpitoisuus, jos työpaikalla käsitellään pohjavettä, joka pääsee kosketuksiin sisäilman kanssa. STUK on selvittänyt säädöksen voimaantulon jälkeen mittausten tekemistä ja havaittuja radonpitoisuuksia vesilaitosten sisäilmassa.

 • Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus Tampereella

  8.3.2023

  Onko vesityökortti menossa vanhaksi? Ilmoittaudu mukaan vesityökorttikoulutukseen Tampereelle.

 • Vesijohtoveden laatutiedot näkyvät vesi.fi:ssä

  14.2.2023

  SYKE kertoo uutisessaan, että Vesi.fi:n työkalu ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” on nyt entistäkin monipuolisempi. Palvelu on jo aiemmin tarjonnut paljon tietoa talousvettä toimittavista laitoksista, mutta nyt sieltä löytyvät myös tuoreimmat tiedot talousveden laadusta. Laatutiedot tulevat viranomaisten järjestelmästä. Vesihuoltolaitosten kannattaakin tulevaisuudessa lisätä linkki omalta kotisivultaan vesi.fi sivustolle.

 • Uuden juomavesidirektiivin toimeenpanemiseksi annetut kansalliset laki- ja asetusmuutokset tulivat voimaan 12.1.2023.

  16.1.2023

  Muutokset tarkentavat talousveden laadun riskienhallintaa ja tiedottamista veden käyttäjille.

 • Vesihuolto ja sähkökatkot

  28.11.2022

  Puhtaan talousveden toimitus ja jätevesien asianmukainen käsittely ovat välttämättömyyspalveluja, jotka turvaavat terveyttämme ja ehkäisevät ympäristöhaittoja. Vesihuoltoa tarvitaan aina ja vesihuoltolaitokset ovat varautuneet turvaamaan vesihuoltopalveluja myös sähkökatkotilanteessa. Etenkin pitkät sähkökatkot voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä myös vesihuoltopalveluun. Sivulle on päivitetty ruotsinkielinen aineisto jäsenlaitosten tiedottamisen avuksi.

 • Lausunto asetusmuutoksista juomavesidirektiivin täytäntöönpanemiseksi

  25.11.2022

 • Juomavesidirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee – asetukset lausunnolla

  9.11.2022

  Uusi juomavesidirektiivi pitää implementoida kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään 12.1.2023. Tähän täytäntöönpanoon liittyen tällä hetkellä ovat lausuntopalvelussa lausuttavina kaksi uutta asetusta ja kolme asetusmuutosta. Uusien asetusten antovaltuudet antavat terveydensuojelulaki ja vesihuoltolaki ovat olleet lausuttavana jo keväällä 2022.

 • Maksuttomia webinaaripaikkoja opiskelijoille

  10.10.2022

  Oletko vesihuoltoalan opiskelija? Tarjoamme alan opiskelijoille mahdollisuuden osallistua loppuvuoden teemawebinaareihin maksutta. Tutustu webinaareihin koulutuskalenterissamme ja ilmoittaudu pian, sillä paikkoja on rajoitetusti.

 • Alva-yhtiöt Oy:n blogin aiheena kloorin maku ja haju vedessä

  26.8.2022

  Alvan talousveden laadunhallintatiimin kirjoituksessa kerrotaan asiakkaille mm. siitä, että klooraamisella turvataan veden mikrobiologinen laatu ja kloorin määrä vaihtelee eri puolilla kaupunkia. VVY:n jäsenlaitosten henkilöstön kannattaa katsoa kirjoituksista myös sisältövinkkejä omaan asiakasviestintäänsä.

 • Muiden julkaisut

  24.5.2022

  Tälle sivulle on koottu kekeisiä muiden tahojen vesihuoltoa ja vesihuoltolaitoksia käsitteleviä julkaisuja. Olemme keskittäneet kaikki julkaisut, joissa VVY on mukana verkkokauppaan. Löydät sieltä myös vesihuoltopoolin julkaisut omana tuoteryhmänään

 • Vesilaitosryhmä vieraili Oulussa

  23.5.2022

  VVY:n vesilaitosryhmän matkakokous suuntautui tänä keväänä Ouluun. Kokouksessa keskusteltiin uuden juomavesidirektiivin kansallisesta toimeenpanosta, ideoitiin vesilaitosryhmän toimialaan kuuluvia kehittämishankkeita sekä keskusteltiin vesilaitosten varautumisesta tämän hetkiseen turvallisuustilanteeseen ja vesihuollolle tärkeiden materiaalien ja kemikaalien saatavuushäiriöihin.

 • Julkaisu hyvistä toimintatavoista kiinteistöjen kupariputkien syöpymisen ehkäisemiseksi

  6.5.2022

  Kuparisissa vesijohdoissa on viime vuosina tapahtunut ennenaikaisia korroosiovaurioita, joiden aiheuttajaa ei useimmissa tapauksissa tunneta. Vesilaitosyhdistyksen monistesarjan julkaisussa on koostettu eri toimijoille tueksi hyvät toimintatavat kiinteistöjen kuparisten vesijohtojen syöpymisen ehkäisemiseksi.

 • Vesitalouden etäaamukahvit – teemana vesihuoltolaitosten vastuullinen ja kestävä toiminta

  26.4.2022

  Vesihuoltopalveluilla turvaamme terveytemme, yhteiskunnan toimivuuden ja ympäristön hyvinvoinnin. Vesihuoltoalan tulee olla myös kestävän kehityksen edelläkävijä. Tule keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia sekä kokemuksia Vesitalous-lehden aamukahveille Teams-etäyhteydellä tiistaina 17.5.2022 kello 9:00-10:00. Keskustelun teemana on vesihuoltolaitosten vastuullinen ja kestävä toiminta.

 • Vesihuoltopäivillä ideoidaan hankkeita!

  25.4.2022

  Tule mukaan miettimään ja kehittelemään hankeideoita! Hanketyöpaja on kaikille vesihuoltopäivien osallistujille avoin.

 • Selvitys mikrobikasvusta uusissa vesijohtoverkostoissa

  12.4.2022

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamassa hankkeessa selvitettiin syitä mikrobikasvuun uusissa vesijohtoverkostoissa.

 • Tietoiskuwebinaari kehittämisrahastohankkeista nyt katsottavissa tallenteena

  31.3.2022

  Vuoden 2021 aikana valmistui 11 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamaa hanketta. Tietoiskuwebinaarissa kaikki nämä hankkeet esiteltiin tiiviisti yhdessä tunnissa.

 • Vesilaitoksen käyttö ja kehittäminen, webinaari 16.3.2022

  1.3.2022

  Vielä ehdit mukaan, ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Vesilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen keskittyvä webinaari vesilaitoksen käyttö-, käyttöpäällikkö- ja kehittämistehtävissä toimiville. Ohjelmaan on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle osallistujien ehdottamista aiheista.

 • Juomavesidirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

  7.2.2022

  Juomavesidirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Ministeriö asetti vuonna 2021 direktiivin täytäntöönpanemiseksi ohjausryhmän ja viisi eri sidosryhmien jäsenistä koostuvaa alatyöryhmää. VVY:llä on edustus ohjausryhmässä ja kolmessa alatyöryhmässä.

 • Turun Seudun Vesi Oy:n uusi koelaitospiste tarjoaa turvatun ympäristön veden jakelujärjestelmän kehittämiselle

  26.1.2022

  Koelaitospisteen avulla voidaan tutkia uusia veden käsittelyyn, pumppaukseen ja siirtoon liittyviä menetelmiä sekä kehittää yrityksen toimintaa ja alueellista vesihuoltoa.

 • Haussa ansiokas talous- tai jätevesien puhdistaja

  12.1.2022

  Palkintoraati pyytää ehdotuksia vuoden 2022 Kemira-palkinnon saajaksi.

 • Maailman vesipäivän 2022 teema on pohjavesi

  12.1.2022

  Pohjavesi – tehdään näkymätön näkyväksi (Groundwater – making the invisible visible)

 • Suunnitteluohjeet kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamiseksi vesihuollossa

  11.1.2022

  Suomen vesihuoltolaitosten toimittamasta puhtaasta talousvedestä lähes puolet käsitellään kemiallisella saostuksella. Kemiallista saostusta käytetään myös fosforin poistossa lähes kaikilla jätevedenpuhdistamoilla. Kemiallisen saostuksen jatkuva toimivuus on tärkeää sekä turvallisen talousveden toimitukselle että jätevesien tehokkaalle puhdistukselle ja ympäristönsuojelulle.

 • Unesco nostaa Turun Seudun Vesi Oy:n tuottaman juomaveden laadun yhdeksi maailman parhaista

  2.12.2021

  Unescon julkaisemassa kirjassa nostetaan Turun Seudun Vesi Oy:n Virttaankankaan tekopohjavesilaitos maailmanlaajuisesti vedentuotannon malliesimerkiksi. Tekopohjavesilaitos tuottaa julkaisun mukaan laadultaan maailman ensiluokkaisinta vettä ja on suurimpien juomavettä tuottavien tekopohjavesilaitosten joukossa.

 • Itsenäisyyspäivänä nostamme maljan suomalaiselle hanavedelle

  30.11.2021

  Tulevana itsenäisyyspäivänä on hyvä mahdollisuus viestiä some-kanavilla ja kotisivuilla puhtaasta juomavedestä ja antaa juomavedelle sen ansaitsema arvo. Kannustammekin kaikkia vielä hyödyntämään aiemmin tuotettua Juotava hanavesi -kampanjan aineistoa. Voisimme viestiä yhdessä erityisesti viikoilla 48–49. 

 • Lausunto kansallisesta kemikaaliohjelmasta

  18.11.2021

  Vesilaitosyhdistys totesi lausunnossaan mm., että kemikaalien rajoittaminen ja käsittely tulisi olla tehokasta päästölähteellä, sillä ympäristöön, vesistöihin ja jätevesiin joutuneiden kemikaalien poistaminen tai puhdistaminen edellyttää huomattavasti suurempien volyymien käsittelyä. Vesilaitosyhdistys nosti myös esiin, että tulisi pyrkiä ratkaisuihin, jotka ovat teknisesti toteutettavia ja taloudellisesti ympäristön kannalta sekä sosiaalisesti kestäviä.

 • Kerro hankeideasi

  3.11.2021

  Vesilaitosyhdistyksen nettisivuille on avattu ideakori, jonne voit kertoa hankeideasi.

 • IWA:n Water Safety -konferenssin Call for Abstracts on auki

  17.8.2021

  Kansainvälinen Water Safety -konferenssi järjestetään 22.-24.6.2022 Narvikissa Norjassa.

 • Vesityökorttikoulutus omalle organisaatiollesi

  17.5.2021

  Onko organisaatiossanne useampia, joiden tulisi suorittaa tai päivittää vesityökortti? Vesityökorttikoulutus voidaan järjestää etäkoulutuksena ja talousvesihygieeninen osaamistestaus tämän jälkeen läsnäolotilaisuutena kokoontumisrajoitukset ja riittävät suojaustoimet huomioiden.

 • Muistutus: Veetin ja Venlan tiedot syötettävä 30.4.2021 mennessä

  20.4.2021

  Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään vesihuollon tietojärjestelmä Veetiin on vuoden 2020 tiedot syötettävä 30.4.2021 mennessä. Samoin Vesilaitosyhdistyksen vesihuollon tunnuslukujärjestelmä Venlaan on edellisen vuoden (2020) perustiedot syötettävä 30.4.2021 mennessä. Vuoden 2020 tiedot tulee ensin syöttää Veetiin, jotta Veetistä siirrettävät tiedot tulevat Venlaan. Tämän jälkeen Venlaan täydennetään ne tiedot, jotka eivät siirry Veetistä. Tiedot Veetistä tuodaan rajapintayhteyden kautta VENLAan kahdesti vuorokaudessa, yön aikana sekä kello 11:00. Veetiin syötetään myös kuluvan vuoden (tilanne 1.2.2021) maksutiedot poislukien vesimittarimaksut 7014, 7015 ja 7017, jotka syötetään Venlaan. Ohjeistus on lähetetty sähköpostitse Venlan pääkäyttäjille ja VVY:n jäsenlaitoksille 8.1.2021.

 • Talousveden laatu on Suomessa erittäin hyvä

  22.3.2021

  Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen raportin mukaan Suomessa käytetään erittäin hyvälaatuista talousvettä, joka täyttää hyvin sille asetetut vaatimukset ja tavoitteet. Vuosina 2017–2019 terveydellisessä laadussa oli poikkeamia vain yksittäisillä vedenjakelualueilla.

 • Uusi juomavesidirektiivi tuli voimaan 12.1.2021

  22.3.2021

  Uuden juomavesidirektiivin vaatimukset on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä pääosin kahden vuoden kuluessa.

 • VERLA-hankkeessa tutkittiin verkostotöiden vaikutuksia verkostoveden mikrobiologiseen laatuun PCR-menetelmällä

  26.1.2021

  Hankkeen tulosten perusteella verkostoveden desinfiointitapa vaikutti voimakkaasti veden mikrobiologiaan sekä ennen verkostotöitä ja kuukausia töiden päättymisen jälkeen, mutta etenkin töiden aikana ja muutamia viikkoja töiden jälkeen.

 • Korttikoulutukset keväällä 2021

  11.1.2021

  Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus toteutetaan seuraavan kerran webinaarina 9.2.2021. Vesityökorttikoulutuksia järjestetään heti, kun koronatilanne sen sallii. Korttikoulutuksia voidaan järjestää myös organisaatiollesi räätälöitynä tilauskoulutuksena, haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana.

 • Vesihuoltopäivien webinaari - ilmoittaudu mukaan!

  14.10.2020

  Ylläpidä osaamistasi, myös poikkeuksellisina aikoina. Voit seurata vesihuoltopäivien esityksiä, vaikka kotisohvalta. Osallistuminen on helppoa, tarvitset vain tietokoneen tai matkapuhelimen.

 • Kiinteistöjen kupariputkien korroosiosta ajantasainen kirjallisuusselvitys

  29.9.2020

  Kiinteistöjen kupariputkien syöpymiseen vaikuttavat monet tekijät yhdessä. Kupariputkien osalta vaikuttavia tekijöitä ovat materiaalit ja valmistustapa, mitoitus, asennus ja käyttöönotto sekä veden kulutustavat. Veden laadun osalta syövyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat esim. pH, alkaliteetti, kovuus sekä sulfaatti- ja kloridipitoisuus. Silikaatilla epäillään myös olevan vaikutusta kupariputkien syöpymiseen, mutta sen toimintamekanismeja ei vielä tunneta riittävästi.

 • Kiinteistöjen kupariputkien korroosio, Kirjallisuusselvitys

  29.9.2020

  VVY:n monistesarjassa julkaistuun kirjallisuusselvitykseen on koottu ajantasaisiin ohjeisiin, raportteihin ja tieteellisiin julkaisuihin perustuvaa tietoa veden syövyttävyydestä ja sen arvioinnista sekä muista syöpymiseen vaikuttavista seikoista erityisesti kupariputkien pistekorroosion osalta. Olemassa oleva tutkimus ja kirjallisuus keskittyvät veden laatuun liittyviin tekijöihin. Tästä syystä kirjallisuusselvityksen pääpaino on talousveden laatuun liittyvissä vaikutuksissa.

 • Mikä on puhtaan veden arvo? Kuluttajatutkimus suomalaisista

  15.9.2020

  Taloustutkimuksen toteuttaman kansainvälisen kuluttajatutkimuksen mukaan 97 prosenttia suomalaisista luottaa oman kotinsa vesijohtoveden laatuun. Luku on poikkeuksellisen korkea. Esimerkiksi amerikkalaisista vain 60 prosenttia luottaa vesijohtovetensä laatuun. Tutkimus toteutettiin Kemiran toimeksiannosta.

 • Taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin nyt käytettävissä englanninkielinen laskentapohja

  18.8.2020

  Työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa auttaa arvioimaan laskennallisesti taudinaiheuttajien poistotehoa ja sen riittävyyttä koko vedentuotantoketjussa. Norjassa kehitettyyn menetelmään perustuvasta työkalusta on julkaistu Suomen olosuhteisiin sovitettu opas VVY:n monistesarjassa ja nyt ladattavissa on myös Norsk Vannin laatima englanninkielinen laskentataulukko avuksi laskentaan.

 • Työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa

  18.8.2020

  Opas esittelee Norjassa kehitettyyn menetelmään perustuvan työkalun taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa. Työkalu auttaa vesilaitoksia ja suunnittelijoita määrittelemään tarvittavat ja riittävät toimenpiteet taudianaiheuttajien poistumisen varmistamiseksi vedentuotantoketjussa. Työkalu myös lisää ymmärrystä taudinaiheuttajien poistumiseen vaikuttavien käsittelyvaiheiden ja toimenpiteiden merkityksestä.

 • Tarkkailulista on uusittu

  14.8.2020

  Tarkkailulistan tarkoitus on tuottaa lisätietoa yhdisteiden esiintymisestä vesistöissä EU:n alueella.

 • Korttikoulutus omalle organisaatiollesi

  3.8.2020

  Vesityökorttikoulutus tai vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää omalle organisaatiollesi räätälöitynä koulutuksena haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana. Tilauskoulutuksien toteuttamisessa voitte tehdä myös yhteistyötä lähialueen vesihuoltolaitoksien kanssa.

 • Varmista käyttämättä olleiden rakennusten hanaveden laatu juoksuttamalla vettä

  11.5.2020

  Vesihuoltopalvelut toimivat Suomessa normaalisti koronapandemiatilanteessakin ja vesilaitosten toimittama vesi on turvallista ja täyttää lainsäädännön talousveden laadulle asettamat vaatimukset. Vesilaitokset ja terveydensuojeluviranomaiset valvovat vesilaitosten toimittaman veden laatua. Vesi tulee vesilaitoksen verkostosta vedenkäyttäjien hanaan kiinteistöjen omien vesijohtojen ja muiden vesilaitteiden kautta. Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että veden hyvä laatu säilyy myös kiinteistön vesijärjestelmässä. Onkin tärkeää, että kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät varmistavat osaltaan veden hyvää laatua pitämällä huolta kiinteistöjen vesijärjestelmistä.

 • VERLA-hankkeessa tutkittiin verkostotöiden vaikutuksia verkostoveden mikrobiologiseen laatuun PCR-menetelmällä

  5.5.2020

  Hankkeen tulosten perusteella osa verkostotöistä aiheuttaa biofilmin liikkeellelähdön ja lisää mikrobipitoisuuksia vesijohtoverkoston vedessä.

 • Suomen vesilaitosten vesitehokkuus on hyvällä tasolla

  29.4.2020

  Aalto-yliopiston tekemässä selvityksessä tarkasteltiin vesihuollon vesitehokkuutta Suomessa erityisesti vedenjakelun hukkaveden ja kotitalouksien vedenkulutuksen osalta. Tavoitteena oli selvittää vesitehokkuuden optimitaso ja tehokkaimmat toimenpiteet vedenkäytön tehostamiseksi talousveden jakelussa ja käytössä Suomessa, ottaen huomioon toimenpiteiden taloudelliset ja ympäristövaikutukset.

 • Taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävä vedenkäytön tehostaminen talousvesihuollossa Suomessa

  29.4.2020

  (Täältä löydät linkin pdf-julkaisuun) Laskelmien perusteella verkostojen vuotovesimäärän vähentäminen on taloudellisesti kannattavampaa kuin vedenkulutuksen vähentäminen. Kasvihuonekaasupäästöjen osalta veden käytön vähentäminen on kuitenkin merkittävästi kannattavampaa, koska veden lämmittämisessä kuluu paljon energiaa. Huoneistokohtainen laskutus on tarkastelluista toimenpiteistä tehokkain vedenkulutuksen vähentämiseksi, mutta myös vesikalusteiden uusiminen tulee jatkossakin pienentämään asutuksen vedenkulutusta.

 • Salon ja Someron vedenhankinta yhteistyö

  28.4.2020

  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen raportti alueellisesta yleissuunnitelmasta.

 • Pohjavesien suojelun esitteet on päivitetty

  21.4.2020

  Tarkkana siellä pohjavesialueella -esitteet sisältävät neuvoja järkevään toimintaan. Tänä keväänä ajan tasalle saatettiin erityisesti seuraavat teemat: energiakaivo, hajajätevesi, pohjavesialueiden luokitus sekä lait ja asetukset luettelot ja lisätietolinkit. Vesihuoltolaitokset voivat itse painattaa tai tulostaa esitteitä ja jakaa omalla vedenhankinnan pohjavesialueella toimiville.

 • Vedenkäsittelyssä ja jätevesien puhdistuksessa käytettävän kemiallisen saostuksen toimintavarmuutta voidaan parantaa monilla keinoilla

  11.3.2020

  Kemiallinen saostus on nyt ja jatkossakin hyvä ja tarpeellinen prosessi humuksen ja muiden epäpuhtauksien poistossa talousveden tuotannossa ja fosforin poistossa jätevedestä. Koska nämä prosessit ovat keskeisiä turvallisen talousveden tuottamisessa ja jätevesien puhdistamisessa, vesihuoltolaitosten on varauduttava turvaamaan toimintansa, vaikka käytettävän kemikaalin saannissa olisi häiriöitä.

 • Kemiallisen saostuksen huoltovarmuuden parantaminen

  11.3.2020

  Huoltovarmuuskeskuksen ja vesihuoltopoolin hankkeessa selvitettiin keinoja parantaa vedenkäsittelyssä ja jätevesien puhdistuksessa käytettävän kemiallisen saostuksen toimintavarmuutta Suomessa.

 • Vesilaitoksen käyttö ja kehittäminen 11.-12.3.2020 Kuopiossa

  11.2.2020

  Vesilaitoksen käyttö- , käyttöpäällikkö- tai kehittämistehtävissä työskentelevien vuotuinen koulutustapahtuma. Koulutuspäivillä tutustumme Itkonniemen saneeratulle vesilaitokselle ja ohjelmaan on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle osallistujien ehdottamista aiheista.

 • Haussa ansiokas talous- tai jätevesien puhdistaja

  20.1.2020

  Palkintoraati pyytää ehdotuksia vuoden 2020 Kemira-palkinnon saajaksi.

 • Vesityökorttikoulutuksia keväällä 2020

  17.1.2020

  Kaikille avoimet vesityökorttikoulutukset järjestetään 6.2. Helsingissä ja 3.3. Jyväskylässä. Vesityökorttikoulutus voidaan järjestää myös omalle organisaatiollesi räätälöitynä koulutuksena haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana.

 • Uuden juomavesidirektiivin sisällöstä saatiin sopimus Suomen puheenjohtajakaudella

  20.12.2019

 • Tilauskoulutukset

  16.12.2019

  Onko työporukassanne useampia, joiden tulisi suorittaa/päivittää vesityökortti tai työturvallisuuskortti? Tai kaipaatteko koulutusta vesihuoltolaitoksen hallinnosta ja lainsäädännöstä tai asiakaspalvelusta? Kerro koulutustarpeestanne, niin räätälöimme juuri teidän organisaationne tarpeisiin sopivan koulutuksen.

 • Tukea vedentuotantoketjun riskinarvioinnin tekemiseen WSP-työkalulla

  26.11.2019

  Terveydensuojelulaki (20 §, 762/1994) on edellyttänyt lokakuusta 2017 lähtien, että talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonta ja talousveden laadun viranomaisvalvonta perustuvat veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Sosiaali- ja terveysministeriö suositteli syyskuussa, että vesilaitokset aloittavat tämän talousveden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arvioinnin vedentuotantoketjussa vuoden 2019 loppuun mennessä, ellei riskinarviointeja ole vielä aloitettu tai tehty. Helpoiten työ onnistuu verkkopohjaisella WSP-työkalulla.

 • Suosituksia pohjavedenoton velvoitetarkkailun kehittämiseen

  11.11.2019

  Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman hankkeen raportissa todetaan, että pohjaveden tarkkailusuunnitelmien laatua pitäisi parantaa ja tarkkailua yhtenäistää alueiden erityispiirteiden mahdollistamissa rajoissa. Lisäksi tarkkailutuloksia pitäisi pystyä hyödyntämään nykyistä tehokkaammin.

 • Tiedätkö miten tehokkaasti eri taudinaiheuttajiat poistuvat vedentuotantoketjun eri vaiheissa?

  5.11.2019

  Työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa auttaa arvioimaan laskennallisesti taudinaiheuttajien poistotehoa ja sen riittävyyttä vedentuotantoketjussa. Norjassa kehitettyyn menetelmään perustuvasta työkalusta on julkaistu Suomen olosuhteisiin sovitettu opas VVY:n monistesarjassa.

 • WHO peräänkuuluttaa muoviroskaamisen lopettamista ja lisää tutkimustietoa mikromuoveista

  28.8.2019

  Maailman terveysjärjestö (WHO) toteaa, että tämänhetkinen tutkimustieto ei anna aihetta epäillä juomaveden mikromuovien olevan terveyshaitta ihmisille. WHO:n julkisemassa raportissa muistutetaan, että vedenkäsittelyssä tärkeintä on edelleen juomaveden mikrobiologisen laadun turvaaminen. Mikrobeja ja partikkeleita poistavat vedenkäsittelymenetelmät ovat tehokkaita myös mikromuovien poistossa. Vesilaitosyhdistysen aloitteesta Suomessa tehty tutkimus päätyi WHO:n kanssa samansuuntaisiin päätelmiin. 

 • Tilauskoulutukset

  12.8.2019

  Onko työporukassanne useampia, joiden tulisi suorittaa/päivittää vesityökortti tai työturvallisuuskortti? Tai kaipaatteko koulutusta vesihuoltolaitoksen hallinnosta ja lainsäädännöstä tai asiakaspalvelusta? Kerro koulutustarpeestanne, niin räätälöimme juuri teidän organisaationne tarpeisiin sopivan koulutuksen.

 • Vuoden 2018 kuivuus ei vaikuttanut suurimpaan osaan vesilaitoksista ja niiden asiakkaista

  12.8.2019

  Vesilaitosyhdistys ja vesihuoltopooli selvittivät verkkokyselyllä kesän 2018 kuivuuden vaikutuksia vesihuoltolaitoksilla. 63 % kaikista kyselyyn vastanneesta 98 vesilaitoksesta ilmoitti, että kuivuus ei vaikuttanut vesilaitoksen toimintaan mitenkään ja 78% kertoi, että kuivuuden vaikutukset eivät näkyneet asiakkailla asti. Enemmistö vastanneista vesilaitoksista piti kuitenkin tarpeellisena parantaa kuivuuskausiin varautumista.

 • Kesän 2018 kuivuuden vaikutukset vesilaitoksilla

  12.8.2019

  Vesilaitosyhdistys ja vesihuoltopooli selvittivät verkkokyselyllä kesän 2018 kuivuuden vaikutuksia vesihuoltolaitoksilla. Suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista 98 vesilaitoksesta kesän 2018 kuivuus ei aiheuttanut mitään vaikutuksia omaan toimintaa tai asiakkaisiin. Siitä huolimatta vesilaitokset pitivät tarpeellisena parantaa kuivuuskausiin varautumista esimerkiksi lisäämällä vedenhankinnan kapasiteettia ja varavesiyhteyksiä.

 • Pohjaveden pinnat laskevat edelleen kesän 2019 lopulla

  5.8.2019

  Suomen ympäristökeskuksen vesitilanneraportin mukaan Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomessa sekä paikoin Pohjois-Savossa pohjavedet ovat pääosin 10–40 cm ajankohdan keskiarvoja alempana. Pohjaveden pinnat jatkavat laskuaan luontaisesti syys–lokakuun vaihteeseen asti, jolloin yleinen kasvukausi on loppunut.

 • THL:n hanke selvitti vesitornien vaikutuksia talousveden laatuun

  25.6.2019

  Hankkeessa havaittiin joidenkin vesitornien pintakerroksen veden esteettisen laadun heikentyminen.

 • Juotava hanavesi -kampanjan videosta myös kieliversio englanniksi ja kiinaksi

  20.6.2019

  Onko laitokselle tai kuntaan tulossa kiinankielisiä vieraita? Tai haluaisitteko kertoa englanninkielellä hanavedestä? Yhteistyön myötä Juotava hanavesi -kampanjan videoista on saatu versiot myös englannin- ja kiinankielisillä teksteillä.

 • Vesihuoltolaitoksen häiriötilanne- ja kriisiviestintäohje/Huoltovarmuuskeskus

  6.6.2019

  Vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Pohjavedet laskussa

  28.5.2019

  Suomen ympäristökeskus kertoo tiedotteessaan, että viime kesän kuivuus voi toistua maan lounais- ja keskiosissa.

 • Vesilaitosryhmä tutustui Ruotsin talousvesihuoltoon

  21.5.2019

 • Vesivaroja ja terveyttä koskevat kansalliset tavoitteet

  12.4.2019

 • Kuivuus koettelee myös Suomea

  8.4.2019

  Winland-hankkeen juuri julkaissussa Policy Briefissä kysytään olemmeko varautuneet tarpeeksi kuivuuteen?

 • Lausunto uusista pohjaveden ympäristönlaatunormeista/Ympäristöministeriö

  3.4.2019

  Vesilaitosyhdistys pitää yleisesti hyvänä ja perusteltuna käyttää ympäristönlaatunormien määrittämisen kriteeriarvona aineen terveysperusteista raja-arvoa talousvedessä. Ympäris-tönlaatunormin asettaminen 0,5 kertaiseksi kyseisestä kriteeriarvosta turvaa pohjaveden käyttöä raakavesilähteenä siten, että vedenkäsittely voidaan pitää mahdollisimman vähäise-nä, edullisena ja vähän ympäristöä kuormittavana

 • Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi/Maa- ja metsätalousvaliokunta

  3.4.2019

  Vesilaitosyhdistys ei vastusta ehdotusta valtakunnallisesti määritellystä suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvilta toimijoilta suoriteperusteisten maksujen lisäksi perittävästä vuosittai-sesta 150 euron perusmaksusta.

 • Turvaa ja tehokkuutta vesihuoltoon

  1.4.2019

  Vesihuollon digitaalisista ratkaisut ja kyberturvallisuus esillä Kauppalehden liitteessä.

 • Uusi valvontatutkimusohjelmamalli vesilaitoksille

  12.3.2019

  Valvira on julkaissut uuden valvontatutkimusohjelmamallin talousvettä toimittaville laitoksille.

 • Vesilaitoksille uusi työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa

  4.3.2019

  Norjassa kehitettyyn menetelmään perustuvasta työkalusta on julkaistu Suomen olosuhteisiin sovitettu opas VVY:n monistesarjassa. Työkalun avulla voidaan arvioida laskennallisesti taudinaiheuttajien poistotehoa ja sen riittävyyttä vedentuotantoketjussa.

 • Vesilaitoshoitajien koulutuspäivät 20.-21.3.2019 Oulussa

  25.2.2019

  Vesilaitoshoitajien ja talousveden laadusta vastaavien vuotuinen koulutustapahtuma. Ilmoittaudu 5.3. mennessä.

 • Vattenverksteknik och hygien, upplagan 4.

  19.2.2019

  Vesityökortin suorittamiseen tarkoitetun VVY:n Vattenverksteknik och hygien [Vesilaitostekniikka ja hygienia] -julkaisun päivitetty painos on nyt myynnissä myös ruotsinkielisenä.

 • Opas elintarviketeollisuusyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen laatimiseen

  25.1.2019

  Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja VVY:n laatimassa käsikirjassa on ohjeita elintarviketeollisuuslaitoksen ja vesihuoltolaitoksen välisteen asiakassuhteeseen. Lisäksi mukana talousvettä koskeva sopimusmalli liitteineen. Julkaisu ei koske viemärivettä.

 • VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidetty - kiinnostuneiden ilmoittautuminen alajaostoihin

  25.1.2019

  Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidettiin 21.1.2019 ja paikalla oli 32 yhteistoimintajäsenten edustajaa.

 • Suomalainen talousvesi on laadultaan erinomaista

  15.1.2019

  Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tiedotteessa kerrotaan, että yli 99,99 prosenttia kaikista talousvesitutkimusten tuloksista täytti talousveden laatuvaatimukset.

 • Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa pohjaveden pinnat alhaalla

  28.11.2018

  Suomen ympäristökeskus kehottaa seuraamaan ja arvioimaan veden säästämistarvetta, koska kuivuusjakso jatkuu yhä eivätkä pohjavesivarastot luultavasti ehdi täydentyä ennen talvea.

 • Juomavesidirektiivin uudistaminen etenee

  14.11.2018

  Euroopan parlamentti antoi täysistuntoäänestyksessä 23.10.2018 tukensa juomavesidirektiivin uudistamiselle.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan rahoituspäätökset

  1.11.2018

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 24.10.2018. Yleisen haun hakemuksia oli kokouksessa käsiteltävinä yhteensä 18 kpl.

 • Vesilaitostekniikka ja hygienia -opas on päivitetty

  22.10.2018

  Vesityökortin suorittamiseen tarkoitetun VVY:n Vesilaitostekniikka ja hygienia -julkaisun päivitetty 5. painos on nyt myynnissä. Ruotsinkielisen Vattenverksteknik och hygien -julkaisuun saadaan päivitetty painos lokakuun lopulla.

 • Kalvosuodatuksella voidaan tehostaa orgaanisen aineksen poistoa pintavedenkäsittelyssä

  8.10.2018

  Aalto-yliopistossa toteutetussa tukimuksessa selvitettiin nanosuodatuksen soveltuvuutta orgaanisen aineksen poistoon pintavettä raakavetenä käyttävällä vedenpuhdistuslaitoksella. Tutkittuja prosesseja tarkasteltiin tuotetun veden laadun sekä prosessin operoinnin ja ympäristövaikutusten kautta. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto oli yksi hankkeen rahoittajista.

 • Pohjavedelle esitetään uusia ympäristönlaatunormeja

  5.9.2018

  Suomen ympäristökeskus esittää tuoreessa selvityksessä pohjaveden ympäristönlaatunormien asettamista räjähdysaineille TNT, RDX ja HMX sekä PFAS-yhdisteille, jotka ovat mahdollisesti haitallisia terveydelle.

 • Maakunnan terveydensuojeluviranomaisen pitäisi olla tavoitettavissa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden

  19.6.2018

  Kuntaliiton toteuttamassa selvityksessä arvioitiin ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden päivystystarvetta ja tehtiin ehdotus päivystyksen järjestämiseksi maakunnissa.

 • Maakunnan terveydensuojeluviranomaisen pitäisi olla tavoitettavissa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden

  14.6.2018

  Kuntaliiton toteuttamassa selvityksessä arvioitiin ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden päivystystarvetta ja tehtiin ehdotus päivystyksen järjestämiseksi maakunnissa.

 • Tapaa Pohjoismaiden juomavesialan ammattilaiset Oslossa

  25.5.2018

  Konferenssin rekisteröinnin dedline on 1.6. klo 15.00.

 • Porvoon veden laitospäällikkö Elina Antila palkittiin vesilaitosten toiminnan kehittämisestä

  23.5.2018

  Vuoden 2018 Kemira-palkinto on myönnetty Porvoon veden laitospäällikkö Elina Anti-lalle vesilaitosten toiminnan kehittämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Palkintoraa-ti piti esimerkillisenä Antilan aktiivista osallistumista alan oppaiden laatimiseen ja ve-silaitosten kouluttamiseen.

 • Talousvesiasetuksen päivitetty soveltamisohje on julkaistu

  21.5.2018

  Valviran julkaisemassa päivitetyssä talousvesiasetuksen soveltamiohjeessa on otettu huomioon talousvesiasetukseen lokakuussa 2017 tulleet muutokset.

 • Tietosuoja-asiaa Oulun Lainsäädäntöpäivässä

  14.5.2018

  Oulussa 5.6. järjestettävässä Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivässä käsitellään laajasti tietosuoja-asioita sekä talousvesiasetuksen soveltamisoppaita ja vesihuoltolaitosten maksuja ja sopimuksia.

 • Pohjoismainen juomavesikonferenssi 11. – 13.6.2018 Oslo

  23.4.2018

 • Muoviputkikoulutus ja Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivä huhtikuussa Tampereella

  17.4.2018

  Tampereella järjestetään huhtikuun lopulla, 24.-25.4. Muoviputkikoulutus ja Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivät peräkkäisinä päivinä.

 • Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksymisestä ohje

  1.3.2018

  Valvira on julkaissut kunnan terveydensuojeluviranomaisille ohjeen talousveden laadunvalvonnan perusteena olevan riskinarvioinnin hyväksymisestä.

 • Ilmoittaudu heti Vesilaitoshoitajien koulutuspäiville Hämeenlinnaan

  28.2.2018

  Ohjelmassa mm. uusia ohjeita näytteenotosta ja malli elintarviketeollisuuden ja vesihuoltolaitoksen välisestä talousvesisopimuksesta.

 • Venla tunnuslukujärjestelmään tiedot pikimmiten

  21.2.2018

  Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venlaan voi nyt syöttää edellisen vuoden eli vuoden 2017 tiedot. Tiedot on hyvä syöttää mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.4.2018 mennessä. Samalla on syytä tarkistaa vuoden 2016 syötettyjen tietojen oikeellisuus.

 • Opas talousvesisopimuksen tekemiseen elintarviketeollisuuslaitoksen kanssa

  9.2.2018

  Yrityskohtaisesti räätälöidyn talousvesisopimuksen tekeminen on tarpeen erityisesti silloin, kun elintarviketeollisuusyrityksen toiminta on sellaista, että se ei kuulu vesihuoltolain (119/2001) soveltamisalan piiriin (vesihuoltolaki 2 §). Elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen malli ja laatimista koskeva opas hyväksyttiin Vesilaitosyhdistyksen hallituksen kokouksessa 14.12.2017.

 • Euroopan komissio ehdottaa uudistusta juomavesidirektiiviin

  5.2.2018

  Komission helmikuun alussa julkaiseman juomavesidirektiivin (98/83/EC) uudistusehdotuksen tavoitteena on parantaa juomaveden laatua ja taata vedenkäyttäjille enemmän tietoa ja parempi juomaveden saatavuus. Ehdotus ottaa huomioon juomavesidirektiivin REFIT-arvioinnin tulokset, eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Right2Water” sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

 • Vesilaitostekniikka ja hygienia opas

  31.1.2018

  Vesilaitostekniikka ja hygienia julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti vesilaitostekniseen ja talousvesihygieeniseen osaamistestiin valmentautumiseen.

 • Avoimet työpaikat

  29.1.2018

  Uusien alan avoimien työpaikkailmoitusten vastaanottamisessa ja kotisivuillamme julkaisemisessa on tauko 5.7. – 18.8.2024

 • Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen

  18.1.2018

  Kiinteistöjen vesijohdoista ja hanoista voi liueta veteen nikkeliä, lyijyä ja kuparia. Tämä käy ilmi Aalto-yliopistossa tehdystä diplomityöstä, jota varten tutkittiin hanavedestä otettuja vesinäytteitä 30 kiinteistöstä eri puolella Suomea. Veden juoksuttaminen poisti haitalliset metallipitoisuudet. Juoksuttaminen kannattaa varsinkin, jos vesi on seissyt useita tunteja tai jos vesikalusteet ovat alle vuoden ikäiset.

 • Kiinteistöjen muovisten vesijohtojen laadussa isoja eroja

  12.1.2018

  Havainto tehtiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin kemikaalien liukenemista muoviputkista talousveteen. Kemikaaleja liukenee muovisista PEX-putkista eniten siinä vaiheessa, kun putki otetaan käyttöön. Siksi kiinteistön vesijärjestelmän käyttöönottovaiheessa tehtävä huuhtelu on tärkeää. Putkistosta veteen liuenneiden aineiden aiheuttamia terveysriskejä voidaan pienentää juoksuttamalla vesi kylmäksi ennen sen ottamista juotavaksi tai ruoanlaittoon.

 • Pohjoismaisen juomavesikonferenssin Call for abstracts

  13.12.2017

  Konferenssin esitysehdotusten jättöaikaa on jatkettu 11.12.2017 asti.

 • Elintarvikkeiden ja talousveden riskit

  11.12.2017

  Eviran julkaisusta löytyy 40 vierasaineen kuvaukset ja niihin liittyvät uusimmat tutkimustiedot.

 • Desinfiointiaineille biosidiasetuksen mukainen hyväksyntä

  21.11.2017

  Varmista, että vesihuoltolaitoksella käytettäville desinfiointiaineille ollaan hakemassa biosidiasetuksen mukaista hyväksyntää

 • THL tiedottaa mikrobiologian rakenteen muutoksista

  21.11.2017

  Vesi ja terveys -yksikön asiantuntijat löytyvät jatkossa uudesta yksiköstä.

 • WSP ja SSP

  20.10.2017

  WSP- ja SSP-riskienhallintatyökalut auttavat vesihuoltolaitoksia parantamaan toimintavarmuuttaan. Verkossa toimivat työkalut WSP ja SSP perustuvat Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelemaan malliin. Tietojärjestelmä on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, yhteistyössä muiden ministeriöiden, niiden hallinnonalojen, vesihuoltolaitosten ja järjestöjen kanssa. Vesilaitokset ja jäteveden puhdistuslaitokset voivat ottaa helppokäyttöiset ja tietoturvalliset työkalut maksutta käyttöönsä.

 • Vesilaitoksen opas varavedenjakelun järjestämiseen

  20.10.2017

  Suuri putkirikko, talousvesijärjestelmän saastuminen tai pitkä sähkön toimitushäiriö ovat viime vuosinakin johtaneet vesihuoltolaitoksilla tilanteisiin, joissa puhtaan talousveden jakelu on jouduttu järjestämään tilapäisratkaisuin. Tyypillisesti laajamittainen vaihtoehtoinen vedenjakelu toteutetaan jakelupisteissä säiliöistä. Tehokas toiminta tällaisessa kriisitilanteessa edellyttää etukäteen mietittyjä ja harjoiteltuja toimintamalleja sekä varautumista.

 • Laboratoriopalveluiden varmistaminen

  20.10.2017

  Vesihuoltolaitosten toiminta edellyttää jatkuvasti monia laboratoriotutkimuksia. Kriittisimpiä ovat tutkimukset, joita tarvitaan häiriötilanteissa talousveden akuutin käyttökelpoisuuteen ja terveellisyyden selvittämiseen.

 • Ammattiasiaa talousvedestä

  16.10.2017

  Talousvesi on juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin käytettävää vettä.

 • Asetuksen muutos velvoittaa parantamaan talousveden riskienhallintaa

  16.10.2017

 • Talousvesiasetuksen muutos/STM

  18.8.2017

  Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 muuttamiseksi

 • VnP 366/1994:n kumoamista/YM

  4.4.2017

  Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta

 • Juotava hanavesi -kampanja 2017

  22.3.2017

  Vesihuoltolaitosten yhteinen Juotava hanavesi -kampanja viestii suomalaisille puhtaasta juomavedestä ja antaa juomavedelle sen ansaitseman arvon. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja kuusitoista laitosta rahoittavat hanketta, jossa toteutetaan tietoisku (mainosfilmi) elokuvateatterin alkumainokseksi sekä kolme lyhyempää spottia sosiaalisessa mediassa käytettäväksi. Juotava hanavesi -kampanjalle on myönnetty Suomi 100 -rahoitusta.

 • Vesilaitokset toimittavat hyvälaatuista talousvettä

  24.1.2017

  Vuonna 2015 suurten vesilaitosten viranomaisvalvonnan talousvesinäytteiden tuloksista 99,99 prosenttia täytti lainsäädännössä määritellyt talousveden terveysperusteiset laatuvaatimukset.

 • Hajavesiasetus/YM

  20.1.2017

  Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisella alueella

 • Vesihuollon biosidit lupamenettelyjen piiriin

  23.8.2016

  (Julkaistu VVY:n kotisivuilla 23.8.2016) Desinfiointiaineet, joita käytetään mikrobien tuhoamiseen vesien puhdistuksessa, ovat biosideja. Jotta biosidien käyttö olisi asianmukaista ja turvallista, biosidien käyttöön liittyvät riskit ja tehokkuus arvioidaan.

Jaa sivu:

Tulosta