Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesilaitosryhmä vieraili Oulussa

VVY:n vesilaitosryhmän matkakokous suuntautui tänä keväänä Ouluun. Kokouksessa keskusteltiin uuden juomavesidirektiivin kansallisesta toimeenpanosta, ideoitiin vesilaitosryhmän toimialaan kuuluvia kehittämishankkeita sekä keskusteltiin vesilaitosten varautumisesta tämän hetkiseen turvallisuustilanteeseen ja vesihuollolle tärkeiden materiaalien ja kemikaalien saatavuushäiriöihin.

Ryhmä tutustui vierailun aikana Oulun Veden Hintan pintavesilaitoksen vesilaboratorioon ja prosessiin. Laitoksella oli normaalin prosessin ohessa juuri käynnissä uuden saostuskemikaalin koeajot. Taiteellisen putkiasentajan työnäyte teki vaikutuksen ryhmän jäseniin. Omasta toimialastaan vesilaitosryhmä poikkesi tutustumalla Oulun Veden Taskilan jätevedenpuhdistamon vuonna 2018 käyttöönotettuun MBR-yksikköön eli kalvosuodatuslaitokseen. Oulun Vesi täyttää 120 vuotta kuluvana vuonna. Oulun keskustassa olevilla mainostauluilla kerrottiin asiasta ja mainostettiin hanavettä Oulun kaupungin brändiä mukaillen: ”Asteen verran laadukkaampaa vesihuoltoa Oulussa vuodesta 1902”.

Pipelife Finland Oy:n Iin tehtaalla ryhmälle esiteltiin pumppukaivojen ja muiden rotaatiovalutekniikalla tehtävien tuotteiden valmistusta. Lämmin kiitos Oulun isännille mielenkiintoisista vierailukohteista! 

VVY:n vesilaitosryhmä käsittelee kokouksissaan talousveden laatuun sekä vesilaitosten toimintaan ja tekniikkaan sekä veden jakeluun liittyviä kysymyksiä. Ryhmässä on kuusi vesilaitosten edustajaa ja yksi yhteistoimintajäsenten edustaja. Kaudella 2021-2022 vesilaitosryhmän jäsenet olivat Elina Antila Elina (Porvoon vesi), Tuula Laakso (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä), Jarmo Lahtinen (Oulun Vesi), Janne Mäki-Petäjä (Lahti Aqua Oy), Sanna Varjus (Hangon Vesi, puheenjohtaja), Sami Väisänen (Lappeenrannan Energiaverkot Oy) ja Jarko Lehto (Pipelife Finland Oy). Ryhmän sihteerinä toimii vesiasiain päällikkö Riina Liikanen VVY:n toimistolta. Kokouksiin osallistuvat lisäksi VVY:n apulaisjohtaja Mika Rontu ja toimitusjohtaja Osmo Seppälä.  

Vesilaitosryhmä avustaa VVY:n toimistoa toimialaansa liittyvien suositusten, kannanottojen, tiedotteiden ja lausuntojen laadinnassa sekä seuraa ja kommentoi VVY:n koulutuksen sisältöä. Ryhmä seuraa aktiivisesti säädösten ja päätösten valmisteluja sekä Suomessa että EU:ssa, ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa. Lisäksi ryhmä tarkkailee alalla tehtävää tutkimusta ja projekteja ja tekee aloitteita tarpeellisiksi katsomistaan Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston laitoslähtöisistä hankkeista. Ryhmä ohjaa ja seuraa Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ryhmän toimialalta rahoittamia hankkeita.

Kuvat: VVY.

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta