Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi/Maa- ja metsätalousvaliokunta

Vesilaitosyhdistys ei vastusta ehdotusta valtakunnallisesti määritellystä suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvilta toimijoilta suoriteperusteisten maksujen lisäksi perittävästä vuosittai-sesta 150 euron perusmaksusta.

 

Lausunto pdf-muodossa.

maa- ja metsätalousvaliokunta
MmV@eduskunta.fi                                                       

Viite:             21.1.2019 päivätty sähköposti, Maa- ja metsätalousvaliokunta keskiviikko 30.01.2019 klo 09:30 / HE 262/2018 vp / Asiantuntijapyyntö

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninämme on noin 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme keskitetysti järjestetystä talousveden toimituk-sesta. Vesilaitosyhdistys kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto vesihuoltolaitosten viranomaisvalvonnan kuluihin vaikuttavasta terveydensuojelulain muutosehdotuksesta. Emme lausunnossamme ota kantaa muihin esitettyihin lakimuutoksiin.

Vesilaitosyhdistys ei vastusta ehdotusta valtakunnallisesti määritellystä suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvilta toimijoilta suoriteperusteisten maksujen lisäksi perittävästä vuosittaisesta 150 euron perusmaksusta.

Perusmaksulla pyritään parantamaan maksujen kustannusvastaavuutta ja samalla monipuolistamaan valvontaa nykyistä valmentavampaan suuntaan, mikä on kannatettavaa. Perustelujen mukaan maksulla katettaisiin ne valvontaan liittyvät tehtävät, jotka kohdistuvat ilmoituksenvaraiseen tai hyväksymistä edellyttävään toimintaan, esimerkiksi valvontakohteiden asiakirjatarkastukset ja mahdollinen digitaalinen etävalvonta, toiminnanharjoittajalle annettava asiantuntijatuki, kyseisille valvontakohdetyypeille tarjottava koulutus, talousveden valvontaan liittyvien valvontatutkimusohjelmien, seurantakalenterien ja näytteenottosuunnitelmien laatiminen sekä vesiepidemioiden selvittäminen.

Tällä hetkellä talousvettä toimittavien laitosten terveydensuojeluviranomaisilta saama ohjaus, neuvonta ja tuki vaihtelee paljon laitoksen koon ja viranomaisten resurssien ja osaamisen mukaan. Monet talousvettä toimittavat laitokset pitävät viranomaisten tukea talousveden laatuun liittyvissä kysymyksissä tärkeänä ja asiantuntevana, ja ovat aktiivisesti myös itse yhteydessä viranomaiseen. Jotkut talousvettä toimittavat laitokset kokevat kuitenkin viranomaisilta saatavan ohjauksen ja neuvonnan passiiviseksi ja riittämättömäksi. Korostammekin, että viranomaisten resurssien on oltava sellaisella tasolla, että perusmaksulla pitää saada yhtäläinen tuki valvonnan kohteille koko Suomessa.

Osmo Seppälä, toimitusjohtaja 
Riina Liikanen,vesiasiain päällikkö

                                                                                               

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta