Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Kiinteistöjen muovisten vesijohtojen laadussa isoja eroja

Havainto tehtiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin kemikaalien liukenemista muoviputkista talousveteen. Kemikaaleja liukenee muovisista PEX-putkista eniten siinä vaiheessa, kun putki otetaan käyttöön. Siksi kiinteistön vesijärjestelmän käyttöönottovaiheessa tehtävä huuhtelu on tärkeää. Putkistosta veteen liuenneiden aineiden aiheuttamia terveysriskejä voidaan pienentää juoksuttamalla vesi kylmäksi ennen sen ottamista juotavaksi tai ruoanlaittoon.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön tiedotteen mukaan vesijohtoina käytettävien muovisten PEX-putkien laadussa on suuria eroja jopa saman valmistajan tuotteissa. Tasalaatuisempien tuotteiden valmistamiseksi pitäisi kehittää tehtaiden tuotantoprosessin omavalvontaa ja lisätä tuote-erien testausta. Näin todetaan tutkimuksessa, jossa on selvitetty kemikaalien, erityisesti tert-butyylialkoholin (TBA), liukenemista muoviputkista talousveteen.

Perusteita TBA:n hyväksymisrajoiksi tuotehyväksyntään ja talousveden laadun valvontaan

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa TBA:n liukenemisesta PEX-putkista sekä lyhytaikaisessa tuotehyväksyntätestauksessa että pitkäaikaisessa käytössä. Vasta-asennettujen kylmän ja lämpimän veden PEX-putkien aiheuttamia haju- ja makuhaittoja on todettu eri puolilla Suomea, erityisesti vuonna 2014. Haju- ja makuvirheen ovat aiheuttaneet putkista liuenneet kemikaalit kuten metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE), etyyli-tert-butyylieetteri (ETBE), tert-amyylimetyylieetteri (TAME) ja tert-butyylialkoholi (TBA). Näille ei ole EU:ssa asetettu terveysperusteista raja-arvoa juomavedessä.

MTBE, ETBE ja TAME haisevat ja maistuvat vedessä pitoisuuksina, joista ei ole haittaa terveydelle.

Sen sijaan TBA ei haise eikä maistu pitoisuudessa, joka voi olla terveydelle haitallinen. Talousvedessä havaittu haju ja maku kuitenkin usein ilmaisevat myös sen, että TBA:n pitoisuus voi olla korkea ja mahdollisesti ylittää talousvedelle ehdotetun raja-arvon.

Tutkimuksessa esitetään perusteita TBA:n hyväksymisrajoille käytettäväksi rakentamismääräyksissä, tuotehyväksynnässä ja talousveden laadun valvonnassa. Tällä hetkellä tyyppihyväksyntäasetuksissa on määritelty tuotteiden vaatimukset, mutta tyyppihyväksyntä on valmistajalle vapaaehtoinen. PEX-putkien kelpoisuus talousveden johtamiseen arvioidaan materiaalikoostumuksen ja tuotteen testausten perusteella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan TBA:n terveysperusteinen raja-arvo talousvedessä on 500 µg/l. Tutkimuksen mukaan raja-arvoa voidaan käyttää talousveden laadun valvonnassa ja määritettäessä tuotetestauksen raja-arvoa.

Tutkimuksessa laadittiin myös ehdotus näytteenottotavaksi, jolla voidaan yhtenäistää talousveden laadun valvontaa.

Tutkimuksen tekivät FT Martti Latva, DI Tuija Kaunisto ja DI Aino Pelto-Huikko Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Vesi-Instituutti WANDERista sekä FM Jari Kiuru VTT Expert Services Oy:stä. Kemikaalien terveysvaikutusten asiantuntija tutkimusryhmässä oli tutkimusprofessori Hannu Kiviranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Linkit:

Jaa sivu:

Tulosta