Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Suunnitteluohjeet kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamiseksi vesihuollossa

Suomen vesihuoltolaitosten toimittamasta puhtaasta talousvedestä lähes puolet käsitellään kemiallisella saostuksella. Kemiallista saostusta käytetään myös fosforin poistossa lähes kaikilla jätevedenpuhdistamoilla. Kemiallisen saostuksen jatkuva toimivuus on tärkeää sekä turvallisen talousveden toimitukselle että jätevesien tehokkaalle puhdistukselle ja ympäristönsuojelulle.

Laaditut suunnitteluohjeet tukevat kaikenkokoisten kemiallista saostusta käyttävien vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden käyttöä ja suunnittelua. Ohjeet konkretisoivat, miten toiminnassa ja suunnittelussa huomioidaan saostuskemikaalien varastointi sekä kemikaalisyötön varajärjestelmät. Ohjeet ovat yleistasoisia ja ne on laadittu siten, että ne ovat laajasti sovellettavissa erilaisilla laitoksilla.

Laitostasolla käytetyn saostuskemikaalin saatavuushäiriöihin varaudutaan riittävällä laitoksen omassa käytössä olevalla saostuskemikaalien varastolla. Suunnitteluohjeessa suositellaan, että vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden saostuskemikaalinvarasto riittää ylläpitämään toimintaa neljä (4) viikkoa, vaikka kemikaalitoimitus katkeaisi. Tämä aikaikkuna mahdollistaa tarvittaessa vaihtoehtoisen kemikaalin käyttöön siirtymisen.

Toiminnan jatkuvuutta voidaan varmistaa mahdollistamalla vaihtoehtoisen saostuskemikaalin käyttö. Tämä edellyttää yleensä muutoksia olemassa olevaan koneistoon tai prosessiin ja näitä muutoksia ja suunnitelmia on syytä tehdä jo ennalta. Suunnitteluohjeeseen on koostettu kemikaalin vaihdon edellyttämää suunnittelua ja siinä huomioon otettavia asioita ja esitetään tarkasteluista myös esimerkkejä. 

Julkaisussa esitetään myös ohjeita saostuskemikaalin käytön optimointiin. Optimoinnin tavoitteena on välttää tarpeettoman suurta kemikaaliannostusta vaarantamatta kuitenkaan puhdistustuloksen hyvää tasoa.

Suunnitteluohjeet on laadittu täydentämään vuonna 2020 julkaistua selvitystä Kemiallisen saostuksen huoltovarmuuden parantaminen Suomen vesihuollossa. Selvityksen tuloksena esitettiin toimenpiteitä, joita tarvitaan saostuskemikaalien saatavuuden varmistamiseksi ja vesihuollolle kriittisten puhdistusprosessien turvaamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Suunnitteluohjeet tukevat toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa laitostasolla lyhyellä aikavälillä.

Suunnitteluohjeet on julkaistu Vesilaitosyhdistyksen (VVY) monistesarjassa ja ne ovat maksutta ja vapaasti saatavilla VVY:n verkkokaupasta linkki.

Julkaisu on toteutettu Huoltovarmuuskeskuksen, maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön rahoituksella. Julkaisun ja suositukset on laatinut AFRY Finland Oy.

Jaa sivu:

Tulosta