Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Juomaveden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien ja tuotteiden vähimmäisvaatimukset hyväksytty

Euroopan komissio on hyväksynyt juomaveden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien ja tuotteiden hygieniaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Vaatimuksia aletaan soveltaa 31.12.2026 alkaen uusiin, käyttöönotettaviin materiaaleihin ja tuotteisiin.

EU:n uusi juomavesidirektiivi tuli voimaan tammikuussa 2021. Direktiivin mukaisesti komissio antoi tammikuussa 2024 säädökset, jotka asettavat juomaveden kanssa kosketuksiin tuleville materiaaleille ja tuotteille hygieniaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tavoitteena on parantaa talousveden hygieenistä laatua, vähennetään riskiä, että materiaaleista ja tuotteista siirtyy haitallisia aineita talousveteen ja tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa yhtenäistämällä vaatimukset eri jäsenvaltioiden välillä. EU:n uusien vaatimusten mukaiset materiaalit ja tuotteet saavat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja EU-merkinnän.

Uusia vaatimuksia sovelletaan materiaaleihin ja tuotteisiin, jotka tulevat kosketuksiin talousveden kanssa veden lähteen ja hanan välillä. Muutos koskee siis rakennustuotteita, joita käytetään vesilaitoksilla, vesijohtoverkostossa ja kiinteistöjen vesijärjestelmissä. Myös lämmitetyn käyttöveden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien tulee täyttää vaatimukset. Vaatimusten mukaisuus koskee uudis- ja korjausrakentamisessa käytettäviä materiaaleja ja tuotteita. Olemassa olevia asennuksia ja rakenteita ei tarvitse uusia ennen kuin ne tulevat muutenkin saneerattaviksi.  

Uudet vaatimukset tulevat voimaan vuoden 2027 alusta lähtien, mutta Euroopan komissio antoi vesilaitteistojen materiaaleja koskevien säädösten osalta siirtymäajan vuoden 2032 alkuun asti. Suomessa siirtymäaikaa tarvitaan, jotta talousvesijärjestelmien liitososissa nykyisellään käytettäville sinkinkadonkestäville messinkiseoksille saadaan kehitettyä uusien vaatimusten mukaisia vähälyijyisiä tai lyijyttömiä vaihtoehtoja. Suomen talousvedet ovat pehmeitä, toisin kuin tyypillisesti Euroopassa. Tämä asettaa erilaisia vaatimuksia vesilaitteistojen korroosionkestävyydelle, minkä vuoksi meillä käytetään ja tarvitaan tällä hetkellä muusta Euroopasta poiketen sinkinkadonkestäviä messinkiseoksia.

Europan komission uutinen asiasta https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_350

Sosiaali- ja ympäristöministeriön ja ympäristöministeriön uutinen asiasta https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/suomi-sai-lapi-juomavesidirektiivin-siirtymaajan-pidennyksen-vuoteen-2032

Tukesin uutinen asiasta https://tukes.fi/-/eu-n-juomavesidirektiivin-uudet-vaatimukset-juomaveden-kanssa-kosketuksiin-tuleville-materiaaleille

 

Jaa sivu:

Tulosta