Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

VnP 366/1994:n kumoamista/YM

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta

4.4.2017
Ympäristöministeriö
kirjaamo.ym@ymparisto.fi

                                                       

Viite:             9.3.2017 päivätty lausuntopyyntö, Dnro YM3/400/2017,

                     

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta

 

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninämme on 293 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Vesihuoltolaitosten toimittamasta talousvedestä yli 50 % on valmistettu pintavedestä, ottaen huomioon myös tekopohjaveden.

 

Vesilaitosyhdistys kannattaa ehdotettua VnP 366/1994:n kumoamista. Vesihuoltolain (119/2001) 15 § velvoittaa vesihuoltolaitoksia tarkkailemaan raakavetensä laatua ja talousvesiasetuksen (1352/2015) 10 §:n mukaisesti raakaveden laadunvalvonnan pitää olla riskiperusteista. Talousvettä toimittavat laitokset valvovat käyttämänsä raakaveden laatua oman toimintansa näkökulmasta, eli vedenkäsittelyn tehokkuuden ja talousveden laadun varmistamiseksi. Mielestämme raakaveden laadun valvonta pitääkin kyseessä olevan valtioneuvoston päätöksen sitovan ja geneerisen parametrilistan sijaan kohdentaa niihin parametreihin, joita raakaveteen voi päätyä ja jotka voivat aiheuttaa riskiä talousveden laadulle.

 

Terveydensuojelulakiin (763/1994) syksyllä 2016 tullut muutos edellyttää, että talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on oltava riskiperusteista. Valvontaohjelman pitää osoittaa, että terveydelle aiheutuvien riskien hallintatoimenpiteitä toteutetaan koko vedenjakeluketjussa, ja että hallintatoimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita. Tämäkin lakimuutos ohjaa talousvettä toimittavia laitoksia arvioimaan ja seuraamaan myös raakaveteen liittyviä talousveden laadun riskejä. Ymmärtääksemme terveydensuojelulain uusia talousvettä koskevia vaatimuksia tullaan tarkentamaan asetuksella. Nykykäytännöstä selvästi poikkeavan valvonnan perusteen vuoksi ja yhdenmukaisten menettelyjen varmistamiseksi Vesilaitosyhdistys pitää tärkeänä, että terveydensuojelulain ja annettavan asetuksen vaatimuksia ja käytännön toteutusta ohjeistetaan soveltamisohjeella. Tässä soveltamisohjeessa pitäisi antaa esimerkkejä myös hyvästä riskiperusteisesta raakaveden laadun valvonnasta erilaisilla talousvettä toimittavilla laitoksilla, jotta raakaveden riittävä valvonta varmistetaan kaikilla talousvettä toimittavilla laitoksilla.

 

                                                          

 

Osmo Seppälä                                                                                                           Riina Liikanen                                                                

toimitusjohtaja                                                                                                                                 vesiasiain päällikkö       

Jaa sivu:

Tulosta