Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Pohjavedelle esitetään uusia ympäristönlaatunormeja

Suomen ympäristökeskus esittää tuoreessa selvityksessä pohjaveden ympäristönlaatunormien asettamista räjähdysaineille TNT, RDX ja HMX sekä PFAS-yhdisteille, jotka ovat mahdollisesti haitallisia terveydelle.

Uusien normien asettaminen kyseisille aineille on ennakoiva riskienhallinnan toimenpide, eikä sen odoteta aiheuttavan erityisiä toimenpiteitä. Yhdisteiden esiintymistä tarkasteltiin Suomen luokitelluilla pohjavesialueilla. Samalla selvitettiin yhdisteiden ominaisuuksia ja terveydellisiä vaikutuksia.

Pohjavedelle esitetyt ympäristönlaatunormit
Räjähdysaineet  
TNT (2,4,6-trinitrotolueeni) 6 µg/l
RDX (Heksogeeni) 16 µg/l
HMX (Oktogeeni) 440 µg/l
PFAS-yhdisteet (alustava esitys)  
Yksittäinen PFAS-yhdiste 0,1 µg/l
PFAS-yhdisteiden summa 0,5 µg/l

Puolustusvoimat ovat tutkineet räjähdysaineita pohjavedestä omissa seurannoissaan. Todetut pitoisuudet ovat enimmäkseen pieniä. PFAS-yhdisteitä on tutkittu pohjavesistä, joiden muodostumisalueilla on toimintoja, joista yhdisteitä voisi päätyä pohjaveteen (mm. paloharjoitusalueet). Näitä yhdisteitä on käytetty monissa tuotteissa, kuten tekstiileissä, niiden vettä, likaa ja rasvaa hylkivien ominaisuuksien vuoksi. Tutkittujen PFAS-yhdisteiden pitoisuudet ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hyvin pieniä ehdotettuihin raja-arvoihin nähden. 

Ympäristönlaatunormit pohjavesialueiden riskin- ja tilanarvioinnissa

Pohjaveden ympäristönlaatunormeja käytetään pohjavesialueiden riskinarvioinnissa ja pohjaveden kemiallisen tilan arvioinnissa. Ympäristönlaatunormin asettamisella pyritään varmistamaan, ettei aineiden pitoisuus pohjavedessä ylitä rajaa, joka vaikeuttaisi pohjaveden käyttöä vedenhankintaan tai vaarantaisi pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä. Jos pohjavedestä todetaan esimerkiksi ihmistoiminnasta peräisin olevia keinotekoisia orgaanisia yhdisteitä, nimetään pohjavesialue riskialueeksi. Riskialueilla seurataan pohjaveden tilaa riskiä aiheuttavien aineiden osalta.

Ympäristönlaatunormin ylittyminen ei automaattisesti aiheuta huonoa kemiallista tilaa. Jos ylittyminen ei vaaranna vedenkäyttöä tai pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä, voidaan pohjavesialueen katsoa edelleen olevan hyvässä kemiallisessa tilassa.

”Pohjaveden ympäristönlaatunormi uusille aineille” -hanke

”Pohjaveden ympäristönlaatunormi uusille aineille” -hankkeen rahoitti ympäristöministeriö. Työtä ohjasi laajapohjainen ohjausryhmä, jossa oli jäseniä ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Vesilaitosyhdistyksestä, puolustushallinnosta ja Suomen ympäristökeskuksesta.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Janne Juvonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 232, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä

Raportti: Pohjaveden ympäristölaatunormien päivittäminen (pdf, 250 kt)

Hankesivu: Pohjaveden ympäristönlaatunormi uusille aineille (POVENORMI)

Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila (ymparisto.fi)

Jaa sivu:

Tulosta