facebook twitter

Vesilaitosten kriittisten laboratoriopalveluiden saatavuuden varmistaminen

Vesihuoltolaitosten toiminta edellyttää jatkuvasti monia laboratoriotutkimuksia. Kriittisimpiä ovat tutkimukset, joita tarvitaan häiriötilanteissa talousveden akuutin käyttökelpoisuuteen ja terveellisyyden selvittämiseen.

Vesihuoltopoolin koordinoimana on laadittu vesihuoltolaitoksille ohje talousveden laatua vaarantavissa häiriötilanteissa tarvittavien kriittisten laboratoriopalveluiden varmistamiseen. Ohje on koostettu vesihuoltolaitosten, laboratorioiden ja viranomaisten edustajien yhteisissä kokouksissa käytyjen keskustelujen ja havaintojen perusteella.

Tiiviiseen ohjeeseen on koottu tietoa talousveden laadun häiriötilanteissa tarvittavista tutkimuksista, näytteenotosta, näytteiden ja tulosten toimittamisesta sekä näiden palveluiden hankinnasta. Ohjeen toivotaan tukevan vesihuoltolaitoksia kriittisten laboratoriopalveluiden saatavuuden ja luotettavuuden varmistamisessa ja lisäävän laboratorioiden tietämystä vesihuoltolaitosten tarpeista.

 

Vesilaitosten kriittisten laboratoriopalveluiden saatavuuden varmistaminen Ohje vesihuoltolaitoksille (tiedosto)

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta