Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Unesco nostaa Turun Seudun Vesi Oy:n tuottaman juomaveden laadun yhdeksi maailman parhaista

Unescon julkaisemassa kirjassa nostetaan Turun Seudun Vesi Oy:n Virttaankankaan tekopohjavesilaitos maailmanlaajuisesti vedentuotannon malliesimerkiksi. Tekopohjavesilaitos tuottaa julkaisun mukaan laadultaan maailman ensiluokkaisinta vettä ja on suurimpien juomavettä tuottavien tekopohjavesilaitosten joukossa.

Suomalainen vesiosaaminen on saanut huomiota YK:n Unescon 30.11.2021 julkaisemassa kirjassa ”Managing Aquifer Recharge – A Showcase for Resilience and Sustainability”. Virttaankankaan tekopohjavesilaitos sijoittui Unescon tekemässä maailmanlaajuisessa vertailussa jaetulle ykkössijalle juomaveden laadullisessa arvioinnissa. Lisäksi Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesijärjestelmää käytetään kirjassa laajasti hyvänä esimerkkinä.

Parhaimmat tulokset yhtiö sai veden laatua vertaavissa ja kestävää kehitystä mittaavissa arvioinneissa. Edellisten lisäksi kirjaan sisältyi tekopohjavesilaitosten tuottaman veden hintavertailu, jossa länsimaisena vesilaitoksena Turun Seudun Vesi Oy sijoittui hinnoittelussaan keskivaiheille.

Tekopohjaveden tuotanto tuodaan julkaisussa esille tehokkaana, ympäristöystävällisenä ja kestävän kehityksen mukaisena juomaveden tuotantotapana pohjavesivarojen voimakkaasti vähentyessä maailmassa.

Kunnianosoitus suomalaiselle vesiosaamiselle

Julkaisuun on valittu 28 tekopohjavesilaitosta 21 eri maasta. Kirjassa Turun Seudun Veden tekopohjavesilaitos edustaa ainoana vesilaitoksena pohjoismaalaista vesiosaamista. Noin puolet julkaisun esimerkeistä ovat juomavettä tuottavia tekopohjavesilaitoksia, loput esitellyistä kohteista edustavat tekopohjavesimenetelmän käyttämistä muihin tarkoituksiin, kuten veden varastointiin ja kasteluun. Unescon toimittaman kirjan kirjoittamiseen osallistuivat Turun Seudun Vesi Oy:stä toimitusjohtaja Aki Artimo, tuotantopäällikkö Osmo Puurunen ja hydrogeologi Sami Saraperä.

Toimitusjohtaja Artimo on erityisen ilahtunut Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksen hyvästä sijoituksesta Unescon laadullisessa arvioinnissa.

- Arvioinnissa otetiin huomioon juomaveden erinomaisen laadun lisäksi muita tekijöitä kuten ekologiset, lainsäännölliset ja ympäristölliset seikat sekä energiatehokkuus. Turun Seudun Veden hyvä menestys tekopohjavesilaitoksia koskevassa maailmanlaajuisessa vertailussa sekä iso näkyvyys Unescon julkaisussa on kunnianosoitus suomalaiselle vesiosaamiselle. Odotamme kirjasta saadulla näkyvyydellä syntyvän uusia mahdollisuuksia suomalaisen vesiosaamisen viennille, Artimo sanoo.

Laadukas ja toimintavarma vedentuotanto on Turun alueen kilpailuvaltti

Edellinen vastaava Unescon kansainvälinen julkaisu pohjavesivarojen kestävän käytön indikaattoreista tehtiin vuonna 2006. Myös silloin Virttaankankaan tekopohjavesihanke oli tutkimuskohteena mukana julkaisussa. Turun Seudun Vesi Oy:lle vuoden 2021 Unescon kansainvälinen tunnustus ei tule siis yllätyksenä.

Unescon julkaisemassa kirjassa korostetaan, että Virttaankankaan tekopohjalaitos on suunniteltu luonnon omaa kestokykyä ja toimintaa kunnioittaen sekä alan viimeisintä teknologiaa käyttäen. Veden tuotanto- ja jakelujärjestelmä on tarkkaan valvottu ja kontrolloitu nykyaikaisen teknologian avulla aina raakaveden otosta kuluttajan hanaan asti.

- Virttaankankaan tekopohjavesijärjestelmän lähtökohtana on alueen maaperän tarkka geologinen tutkimus, jossa on käytetty apuna alan viimeisintä teknologiaa sekä seudullisena yhteistyönä rakennettu veden jakelujärjestelmä. Lisäksi tämän projektin etuna on ollut tekopohjavesilaitoksen tutkimusten, suunnittelun ja rakentamisen alusta lähtien mukana ollut osaava henkilökunta, joka on lisäksi ollut mukana myös laitoksen käyttöönotossa, tuotannon toteutuksessa ja järjestelmän edelleen kehittämisessä. Tämä ei yleensä toteudu maailmalla tapahtuvissa vastaavissa vesihuollon projekteissa. Turun seudun hanoista tulee turvallista, laadukasta, taloudellista ja ympäristöystävällistä juomavettä, jonka eduista nauttivat niin kuluttajat kuin alueen elinkeinoelämäkin, Artimo sanoo.

Seudullisesti järjestelmä luo hyvinvointia niin Turun seudun kuluttajille kuin sen elinkeinoelämälle. Menetelmää voidaan myös soveltaa muissa maissa, joissa pohjavesivesiresursseista ja vedentuotannosta on pulaa. Turun Seudun Vesi Oy:n juomaveden tuotanto edistää vähintään kuutta YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteesta. 

www.turunseudunvesi.fi

Linkki Unescon julkaisuun:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379962 

Turun Seudun Vesi Oy:n vuonna 2011 toimintansa aloittanut Virttaankankaan tekopohjavesilaitos on yhtiön toteuttama ratkaisu Turun seudun vesihuollon turvaamiseksi. Turun Seudun Vesi Oy on yhdeksän Turun seudun kunnan omistama tukkuvesiyhtiö. Yhtiö tuottaa päivittäin 65 000 kuutiota laadukasta juomavettä 300 000 asukkaalle ja elinkeinoelämälle Turun seudulle sekä takaa toiminnallaan kasvavan alueen vesivarat pitkälle tulevaisuuteen. Se on Suomen suurin tekopohjavesilaitos ja Suomen toiseksi suurin juomavesilaitos. Turun Seudun Vesi Oy ylläpitää ja luo kilpailukykyä toiminta-alueelleen tuottamalla jatkuvasti korkealaatuista talousvettä mahdollisimman edullisesti. Talousvesi tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Lainaus Unescon kirjasta koskien Turun Seudun Vesi Oy:tä:

”This is an exceptional case that has been founded on thorough hydrogeological and water quality investigations to improve drinking water security and quality for 300,000 people by pretreating river water brought from 100km away by coagulation filtration and then recharging an aquifer via infiltration basins to buffer the water storage and provide additional water treatment before recovery, chlorination and distribution. The system is extensively monitored and managed to ensure compliance with Environmental and Health regulations.”

Lisätietoja: Turun Seudun Vesi Oy toimitusjohtaja Aki Artimo, 040 5632141, aki.artimo@turunseudunvesi.fi

Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo, hydrogeologi Sami Saraperä ja tuotantopäällikkö Osmo Puurunen. Kuva: Turun Seudun Vesi.

Yleiskuva Virttaalta, jossa näkyy imeytysaltaat. Kuva: Turun Seudun Vesi.

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta