Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Raakavesien laatua tutkitaan VVY:n yhteishankkeessa – vesilaitoksia kutsutaan mukaan

Vaatimukset raakavesien riskienhallinnasta ja omavalvonnasta tarkentuivat uuden juomavesidirektiivin toimeenpanon myötä. Raakavesien omavalvonnassa pitää tutkia aiempaa laajemmin tiettyjä haitallisia aineita, jos niitä riskinarvioinnin perusteella voi päätyä raakaveteen. Joidenkin näiden aineiden esiintymisestä vesilaitosten raakavesissä Suomessa on hyvin rajallisesti tietoa ja käynnistyvässä hankkeessa pyritään tarkentamaan tätä tietoa kansallisella tasolla. Laitoksille hanke tarjoaa helpon mahdollisuuden toteuttaa lainsäädännön vaatimuksia raakaveden riskienhallinnasta ja omavalvonnasta.

Vesilaitosyhdistys toteuttaa sen vesilaitosryhmän aloitteesta kansallisen selvityksen erilaisissa raakavesissä mahdollisesti esiintyvistä omavalvonnan laatumuuttujien pitoisuuksista. Tietoa koostetaan seuraavista laatumuuttujista, joista tämänhetkinen tieto on puutteellista:

    • PFAS-aineiden summa
    • 17-beeta-estradioli
    • nonyylifenoli
    • bisfenoli-A
    • somaattisen kolifaagit

Hankkeeseen osallistuville laitoksille tehtävät tutkimukset toimivat raakaveden omavalvonnan tutkimuksina ja auttavat arvioimaan tarvetta jatkaa raakavesiseurantaa sekä selvittää aineiden poistumista vedenkäsittelyssä ja mahdollista tarvetta lisätä vedenkäsittelyä. Lisäksi tutkimustulokset voivat mahdollistaa muuttujan riskiperusteisen poistamisen tai sen tutkimustiheyden vähentämisen talousveden valvonnassa, mikäli muuttujan pitoisuus on riittävän alhainen tutkituissa näytteissä.

Vesilaitosyhdistyksen varsinaisia jäseniä kutsutaan osallistumaan hankkeeseen ja selvittämään tutkittavien aineiden esiintyminen käyttämissään raakavesissä tilaamalla analyysit hankkeen puitteissa kilpailutetuista laboratorioista. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoituksella kustannetaan hankkeen koordinointi ja tuloskoonnin laatiminen.

Hanke on käynnistynyt syksyllä 2023 ja näytteenotot suoritetaan vuoden 2024 aikana. Hankkeeseen ilmoittautuminen on auki 15.12.2023 asti ja VVY:n jäsenille on lähetetty hankkeesta tarkempaa tietoa sähköpostitse. 

Jaa sivu:

Tulosta