facebook twitter

Vesilaitosryhmä tutustui Ruotsin talousvesihuoltoon

VVY:n vesilaitosryhmä vieraili toukokuun alussa Svenskt Vattenin toimistolla ja Tukholman pohjoisosiin talousvettä toimittavan Norrvattenin vesilaitoksella. Vierailuilla vaihdettiin ajatuksia mm. juomavesidirektiivin uudistuksen mahdollisesti mukanaan tuomista muutoksista, riskienhallinnasta vedenkäsittelyssä, vedenkäsittelyn tulevaisuuden vaihtoehdoista ja vesilaitosten turvallisuudesta. Keskusteluissa saatiin puolin ja toisin oppia ja ideoita toiminnan kehittämiseen. 

 

VVY:n hallituksen ja toimiston apuna on neljä hallituksen nimeämää asiantuntijaryhmää eli vesilaitosryhmä, viemärilaitosryhmä, hallinto- ja talousryhmä sekä koulutustyöryhmä. Asiantuntijaryhmät osallistuvat eri tahoille annettujen lausuntojen, aloitteiden, suositusten, ohjeiden ja mallien valmisteluun sekä suunnittelivat koulutusta. Lisätietoja: Toimielimet ja työryhmät

Jaa sivu:

Tulosta