Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Lausunto uusista pohjaveden ympäristönlaatunormeista/Ympäristöministeriö

Vesilaitosyhdistys pitää yleisesti hyvänä ja perusteltuna käyttää ympäristönlaatunormien määrittämisen kriteeriarvona aineen terveysperusteista raja-arvoa talousvedessä. Ympäris-tönlaatunormin asettaminen 0,5 kertaiseksi kyseisestä kriteeriarvosta turvaa pohjaveden käyttöä raakavesilähteenä siten, että vedenkäsittely voidaan pitää mahdollisimman vähäise-nä, edullisena ja vähän ympäristöä kuormittavana

Lausunto word-muodossa

7.2.2019
Ympäristöministeriö
lausuntopalvelu.fi

                                                       

Viite:             lausuntopyyntö, Dnro VN/6622/2018                     

Lausunto luonnoksesta vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 7 muuttamisesta

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninämme on noin 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Vesihuoltolaitokset huolehtivat yhdyskuntien ja teollisuuden vesihuollosta, mikä on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu. Vesihuoltolaitosten toimittamasta talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä.

Vesilaitosyhdistys pitää yleisesti hyvänä ja perusteltuna käyttää ympäristönlaatunormien määrittämisen kriteeriarvona aineen terveysperusteista raja-arvoa talousvedessä. Ympäristönlaatunormin asettaminen 0,5 kertaiseksi kyseisestä kriteeriarvosta turvaa pohjaveden käyttöä raakavesilähteenä siten, että vedenkäsittely voidaan pitää mahdollisimman vähäisenä, edullisena ja vähän ympäristöä kuormittavana.  

Lausunnolla olevassa muutosehdotuksessa esitetyille pohjavettä pilaaville aineille eli räjähdysaineille ja PFAS-yhdisteille ei toistaiseksi ole olemassa vahvistettuja viitearvoja talousveden laatuvaatimuksista. Pidämme ehdotuksen perustelumuistiossa esitettyä terveysperusteista talousveden viitearvojen laskentaa perusteltuna.

Vesilaitosyhdistys kannattaa ehdotusta asettaa kansallinen pohjaveden ympäristönlaatunormi räjähdysaineille TNT, RDX ja HMX.

Kannatamme myös kansallisen pohjaveden ympäristönlaatunormin asettamista PFAS-yhdisteille. Kuten ehdotuksessa todetaan uusittavana olevassa juomavesidirektiivissä tullaan hyvin todennäköisesti asettamaan terveysperusteinen laatuvaatimus joillekin PFAS-yhdisteille tai perustelumuistiossa esitetyllä tavalla yleisenä vaatimuksena varovaisuusperiaatteen mukaan yksittäisille PFAS-yhdisteille ja niiden summalle. Juomavesidirektiivin valmistelu on kesken, eikä tällä hetkellä ole tietoa laatuvaatimuksen lopullisesta muodosta. Viimeisimmissä jäsenmaiden tekemissä tarkastuksissa talousveden laatuvaatimuksiksi on ehdotettu seuraavia raja-arvoja:   

  • PFOA 0,065 μg/l
  • PFOS 0,030 μg/l
  • PFAS-yhdisteiden summa 0,10 μg/l                

Mikäli tällaiset selvästi ensimmäisiä ehdotuksia tiukemmat raja-arvot lopulta asetetaan juomavedelle, lausunnolla olevassa asetuksen muutosehdotuksessa esitetyt kansalliset pohjaveden ympäristönlaatunormit yksittäiselle PFAS-yhdisteelle (0,1          µg/l) ja PFAS-yhdisteiden summalle (0,5                      µg/l) eivät riitä turvaamaan pohjaveden laatua vedenhankintakäyttöön. Ehdotammekin, että PFAS-yhdisteiden pohjaveden ympäristönlaatunormien asettaminen tehdään juomavesidirektiivin vaatimusten selviämisen jälkeen tai ne päivitetään mahdollisimman pian uuden juomavesidirektiivin voimaan tulon jälkeen sen vaatimukset huomioon ottaen. 

Osmo Seppälä, toimitusjohtaja 
Riina Liikanen, vesiasiain päällikkö       

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta