Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vattenverksteknik och hygien, upplagan 4.

Vesityökortin suorittamiseen tarkoitetun VVY:n Vattenverksteknik och hygien [Vesilaitostekniikka ja hygienia] -julkaisun päivitetty painos on nyt myynnissä myös ruotsinkielisenä.

”Oppaan sisältö päivitettiin muuttuneen talousvesiasetuksen mukaiseksi ja tekstiä ja rakennetta muokattiin sujuvammaksi. Oppaan edellisten painosten sisällön hallitsemalla saa kuitenkin edelleen Vesityökorttiin vaadittavan osaamistestin suoritetuksi”, kertoo vesisasian päällikkö Riina Liikanen, VVY:stä.

Alkuperäistä, vuonna 2007 julkaistua opasta on päivitetty vuosien varrella muutamaan otteeseen vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä ja käytäntöjä. Lisäksi on huomioitu osaamistestejä järjestävien tahojen antama palaute.

Vesilaitostekniikka ja hygienia on tarkoitettu ensisijaisesti laitostekniseen ja talousvesihygieeniseen osaamistestiin valmentautumiseen. Opas antaa perustiedot vedenhankinnasta, -käsittelystä ja -jakelusta, talousveden laadusta, hygienian merkityksestä, lainsäädännöstä, talousveden valvonnasta, riskienhallinnasta ja häiriötilanteissa toimimisesta. Oppaan avulla on mahdollisuus kerrata ja täydentää tietojaan vesilaitostekniikasta ja talousveden laadun varmistamisesta. Oppaassa aiheita tarkastellaan käytännön työssä tarvittavien tietojen ja taitojen kannalta.

Uusi painos on saatavilla painettuna versiona ja sen hinta on 20 € ja VVY:n jäsenille 15 €. Ruotsinkielinen painos 4. vastaa suomenkielistä painosta 5. Voit tilata julkaisun joko verkkokaupasta  https://vvy.etapahtuma.fi/Järjestörekisteri/Verkkokauppa2

tai s-postilla vvy@vvy.fi 

*************************************************

Hushållsvattnet ska alla tider på dygnet, alla dagar i året, vara tryggt för användarna. Yrkeskompetensen hos personer som arbetar på anläggningar som levererar hushållsvatten har stor betydelse då man säkerställer oavbrutna och trygga leveranser av hushållsvatten.

Enligt hälsoskyddslagen ska alla de personer påvisa sin kompetens vars arbetsuppgifter hos en anläggning som levererar hushållsvatten kan påverka hushållsvattnets kvalitet. Förpliktelsen berör utöver anläggningens egen personal även de utomstående personer som arbetar för anläggningen. Kompetensen påvisas med att man presterar ett kompetenstest för anläggningsteknik och hushållsvattenhygien som upprätthålls av Tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Social- och hälsovårdsministeriets förordning 1351/2006 reglerar närmare om kompetenskraven. De som utför testet med godkänt resultat beviljas ett vattenarbetskort som gäller fem år i taget.

Publikationen är främst avsedd som förberedelsematerial inför kompetenstester gällande vattenverksteknik och hushållsvattenhygien. Handboken ger grundkunskaper i anskaffning, behandling och distribution av vatten, hushållsvattnets kvalitet, hygienens betydelse, lagstiftning, kontrollen av hushållsvatten, riskhantering, samt hur man ska agera i störningssituationer. Med hjälp av handboken kan man även repetera och komplettera sina kunskaper i vattenverksteknik och i säkerställandet av hushållsvattnets kvalitet. Respektive ämne i handboken behandlas med sikte på de kunskaper och kompetenser som krävs i praktiskt arbete.

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta