facebook twitter

Avainsana: verkosto ja pumppaamot

 • Avoimet työpaikat

  29.1.2018

 • Yksityistielain muutos/LVM

  4.9.2017

  Ehdotuksen mukaan kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät annettaisiin muille viranomaisille. Johtojen ja muiden laitteiden sijoittajasta tulisi tiekunnan osakas. Lupamenettelyiden keventämiseksi ja selkeyttämiseksi tieoikeuden määritelmää laajennettaisiin. Tieoikeus perustettaisiin jatkossa kulkuoikeuden lisäksi myös sähkö- ja viestintäjohtojen ja muiden tien vaikutuspiirin kiinteistöjen käyttöä palvelevien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamista varten. Jatkossa tiekunta olisi se taho, joka antaisi luvan johtojen sijoittamiseen yksityistien tiealueelle. Tienkäyttöoikeuteen liittyisi velvollisuus maksaa tien kunnossapitoon liittyviä maksuja.

 • Sammutusveden toimittamisen vastuut ja kustannukset vesihuoltolaitoksen näkökulmasta

  29.8.2012

 • Roskat eivät kuulu pönttöön

  12.10.2011

  Suomessa kuluttajamarkkinoille on ilmestynyt tuotteita, joita mainostetaan siten, että ne voi käytön jälkeen hävittää vessanpyttyyn heittämällä. Vesilaitoksiin ja Vesilaitosyhdistykseen onkin tullut kyselyjä siitä, miten pitäisi toimia. Vesilaitosyhdistys muistuttaa, että viemäriin ei tule huuhdella mitään ylimääräistä

 • Ammattiasiaa verkostoista ja pumppaamoista

  16.10.2017

 • Vesihuolto esillä Kauppalehden erillisliitteessä

  12.1.2017

  Joulukuussa ilmestyneen Kauppalehden välissä olleessa erillisliitteessä oli useita mielenkiintoisia vesihuoltoon liittyviä artikkeleita.

 • Vesihuollon verkostoja koskeva verkkotietopiste.fi

  16.2.2017

  Yhteisrakentamisdirektiivin pohjalta annettu laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016) astui voimaan viime vuoden heinäkuun alusta. Vesihuollon osalta laki koskee ainoastaan jätevesiviemäriverkkoa ja hulevesiviemäriverkkoa.

 • Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta/YM

  30.6.2017

  Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta

 • Maantielain muutos/LVM

  16.11.2017

 • Vesihuoltoverkostojen saneerausprojektin asiakasviestintä

  24.4.2017

  Lahti Aqua, Lahden Ammattikorkeakoulu ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy järjestivät 6. huhtikuuta Hackathon-kilpailun, jossa etsittiin ratkaisuja vesihuoltoverkostojen saneerausprojektien asiakasviestintään.

 • Vesihuoltoverkostojen saneeraustarpeen ja -kustannusten määrittäminen

  4.4.2017

  Varsinais-Suomen ELY-keskus on teettänyt Sweco Ympäristö Oy:llä työkalun, jolla vesihuoltolaitokset voivat helposti määrittää vesihuoltoverkoston vuotuisen saneeraustarpeen ja -kustannukset.

 • Rakennustiedon julkaisema InfraRYL uudistuu

  21.4.2017

  InfraRYL:n teokset sisältävät infrarakentamisessa sovellettavan hyvän rakennustavan.

 • Vesihuoltoverkostojen hallinta Pohjois-Savossa

  26.4.2017

  Pohjois-Savossa toteutetussa tutkimuksessa tarkasteltiin vesihuoltolaitosten verkostojen hallinnan tilaa ja kehittämiskohteita pääosin v. 2014 päivitetyn vesihuoltolain näkökulmasta. Vesihuoltolain muutokset kiinnittävät vesihuoltolaitosten huomion vesihuoltolaitoksen ylläpitoon ja riskien hallintaan, tietohuoltoon ja taloudenpidon läpinäkyvyyteen.

 • Verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja –käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta/Eduskunta

  3.3.2016

  HE 116/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentami-sesta ja –käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta.

 • Sopimusmalli kiinteistöjen yhteisisestä vesijohdosta/viemäristä/VVY

  2.9.2005

  Tällainen vesijohto/viemäri on vesihuoltolaitoksen näkökulmasta tonttijohto, jota käyttää useampi kuin yksi liittyjä ja josta lähtee oma tonttijohto kunkin liittyjän kiinteistölle.

 • Sopimus kiinteistöjen yhteisen johdon liittämisestä vesihuoltolaitokseen/VVY

  2.5.2005

  Vesihuoltolaitoksen tulee  yhteistyössä liittyjien kanssa selvittää tapauskohtaisesti, voidaanko sopimusmallia käyttää ja miltä osin.

 • Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje, tutkimusraportin mallitäyttö/VVY

  11.12.2017

  Vesilaitosyhdistys/Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje julkaisuun (Helsinki 2005) on tehty liite viemärin tutkimusraportin mallitäyttö.

 • Vesanlima loppuraportti

  11.12.2017

  Vesilaitosyhdistys yhdessä 18 vesihuoltolaitoksen ja kuuden alan yrityksen kanssa toteutti pääosin vuoden 2011 aikana ns. VESANLIMA –projektin (”Vesihuoltoverkostojen saneerauksen ja ylläpidon uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisohjelma”)

 • Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa

  11.12.2017

  Vesi-Instituutti WANDERin julkaisussa on perustietoa vesijohtoverkostomateriaalien valinnan pohjaksi ja käyttöiän pidentämiseksi sekä talousveden laadun merkityksen arvioimiseksi materiaalien kestävyydelle.

 • InfraRisteily 2018 - ilmoittaudu pian!

  13.12.2017

  InfraRisteily 2018 -tapahtuman yhteydessä käsitellään myös vesihuoltoverkostoihin liittyviä ajankohtaisia hankkeita

 • Kinkkutemppu tulee taas

  15.12.2017

 • Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat määräykset

  28.12.2017

  Ympäristöministeriö on antanut asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Se noudattaa pääosin nykyisiä määräyksiä. Tavoitteena on turvata puhdas vesi ja laitteiston turvallinen käyttö. Lisäksi halutaan estää vesivahingot ja vuodot, jotka voivat aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita ja terveyshaittoja.

 • Suomen vesi- ja viemäriverkoston tila

  11.1.2018

  Mediaplanetin mainosjulkaisussa mm. Suomen vesi- ja viemäriverkostojen saneerausvelka odottaa lunastamista. Vesihuoltolaitoksilla on avainrooli kunnon selvittämisessä ja pitkäaikaisten saneeraussuunnitelmien luomisessa.

 • Kiinteistöjen muovisten vesijohtojen laadussa isoja eroja

  12.1.2018

  Havainto tehtiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin kemikaalien liukenemista muoviputkista talousveteen. Kemikaaleja liukenee muovisista PEX-putkista eniten siinä vaiheessa, kun putki otetaan käyttöön. Siksi kiinteistön vesijärjestelmän käyttöönottovaiheessa tehtävä huuhtelu on tärkeää. Putkistosta veteen liuenneiden aineiden aiheuttamia terveysriskejä voidaan pienentää juoksuttamalla vesi kylmäksi ennen sen ottamista juotavaksi tai ruoanlaittoon.

 • Uudet vaatimukset viemärikaivoille julkaistu suomeksi

  5.2.2018

  Muovisten viemärikaivojen vaatimukset kuvataan standardissa SFS-EN 13598-2. SFS uutisoi, että standardi on julkaistu nyt ensimmäistä kertaa suomeksi. Uutta standardissa ovat muun muassa testausmenetelmät ja kohdat, joilla pyritään edistämään uusio- ja kierrätysmateriaalien käyttöä. Standardin avulla viemäri- ja hulevesijärjestelmien suunnittelijat ja rakentajat osaavat valita käyttötarkoitukseen soveltuvat muoviset viemärikaivot.

 • Energiatehokas puhtaan veden pumppaus

  8.2.2018

  Vesihuolto on maailmanlaajuinen toimiala ja jopa 2-3 % maailman sähkönkulutuksesta on arvioitu kuluvan pumppauksiin vedenjakelujärjestelmissä.

 • Muoviputkikoulutus Tampereella 24.4.

  26.2.2018

  Käytännönläheinen Muoviputkikoulutus järjestetään 24.4. yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja Kuntien Putkimestarit ry:n kanssa. Päivän aikana käsitellään muoviputkijärjestelmien asennukseen liittyviä asioita useiden eri asiantuntijoiden toimesta. Aikaa on varattu runsaasti osallistujien kysymyksille ja kommenteille.

 • Jätevedenpuhdistamoiden käyttöpäällikköpäivät 11.-12.4.2018 Tampereella

  4.4.2018

  Käyttöpäällikköpäivät järjestetään Tampereen kylpylässä.

 • Muoviputkikoulutus ja Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivä huhtikuussa Tampereella

  17.4.2018

  Tampereella järjestetään huhtikuun lopulla, 24.-25.4. Muoviputkikoulutus ja Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivät peräkkäisinä päivinä.

 • Muoviputkikoulutukseen saatiin lisää paikkoja

  9.4.2018

  Tampereella 24.4.2018 järjestettävään Muoviputkikoulutukseen saatiin lisää paikkoja: ilmoittaudu viimeistään 10.4.2018.

 • Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 02/2018 on julkaistu

  11.4.2018

  Viestintäviraston julkaiseman Yhteisrakentamisverkoston uutiskirjeen 02/2018 aiheita ovat mm. Verkkotietopiste.fi-palvelun uudet ominaisuudet (esim. henkilöasiakkaan ja yritysasiakkaan näkymien eriyttäminen, käyttöehtoihin tarkennuksia), Verkkotietopiste.fi-palvelun tiedot (palvelussa on jo 1558 verkkoa ja 3623 rakennushanketta ja kattavuus paranee kokoajan) ja Espoon kaupunki on julkaissut käyttämänsä WFS-rajapinnan.

 • Tiedätkö, mitä pihanurmesi alla piilee?

  22.10.2018

  Esite, jonka avulla laitokset voivat kannustaa kiinteistöjä huolehtimaan vuotovesien vähentämisestä. Esite on sellaisenaan käyttökelpoinen niillä laitoksilla, joilla hulevesistä huolehtii laitos ja vastuuraja on runkoputkissa.

 • Betoniviemärit-käsikirja

  29.5.2018

  Julkaisu on myös vapaasti ladattavissa pdf-muodossa www.betoni.com -sivustolla.

 • Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 03/2018 on julkaistu

  25.5.2018

  Yhteisrakentamisverkoston uutiskirjeessä 3/2018 kerrotaan mm. Tampereen Veden kokemuksia yhteisrakentamisesta, Viestintäviraston roolista yhteisrakentamisen edistämisessä sekä ensimmäisestä tuomioistuimen ratkaisusta, jossa on linjattu yhteisrakentamislain soveltamisalan laajuutta. Lisäksi uutiskirjeessä on tietoa nopean laajakaistan ajankohtaisista asioista sekä äskettäin käynnistetystä verkkoinfran käsitemallien kehityshankkeesta.

 • Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneeraus

  22.10.2018

  Vesihuollon kehittämisrahaston rahoittamassa hankkeessa laadittiin käytössä olevista hyvistä toimintatavoista ohjeet ja suositukset laitoksille ja viranomaisille sekä työstettiin kiinteistöille esite.

 • Uutisia Nordic Polymark muoviputkiyhteistyöstä

  14.6.2018

  Pohjoismaiset muoviputkivalmistajat (Nordic Plastic Pipe Association, NPG) ja pohjoismaiden vesilaitosyhdistysten johtajat tapasivat Oslossa 12.6.2018. Tapaamisessa sovittiin Nordic Polymark yhteistyön tulevaisuudesta ja organisoinnista. Järjestöt julkaisivat kokouksen tuloksista yhteisen tiedotteen, joka on alla englanninkielisenä.

 • Rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitetetut PEX-putket ja joustavat kytkentäputket

  14.8.2018

  Ympäristöministeriö on antanut 1.9.2018 voimaan tulevat asetukset rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista.

 • Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 04/2018 on julkaistu

  21.6.2018

  Yhteisrakentamisverkoston uutiskirjeessä 4/2018 kerrotaan mm. Rääkkylässä toteutetusta yhteisrakentamishankeesta, Viestintäviraston käynnistämästä Verkkotietopisteen tietosisällön ajantasaisuuden valvonnasta sekä elokuussa käyttöön otettavasta Verkkotietopisteen uudesta versiosta. Lisäksi uutiskirjeestä löytyy tietoa ajankohtaisista asioista sekä verkkoinfran käsitemallien kehityshankkeesta.

 • Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 05/2018 on julkaistu

  3.9.2018

  Yhteisrakentamisverkoston uutiskirjeessä 5/2018 kerrotaan mm. miksi yhteisrakentamisen aika on nyt, verkkotoimialan yhteisestä käsitemallista, Euroopan komission selvityksestä, jonka mukaan yhteisrakentamisella ja infran yhteiskäytöllä voidaan säästää 40–50 % kustannuksista sekä mitä uutta on verkkotietopiste.fi -palvelussa.

 • Yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailu

  1.10.2018

  Vuoden Yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailu etsii parhaita käytäntöjä verkkoinfran fiksuun rakentamiseen.

 • Call for Abstracts - Kutsu luennoimaan Nordiwa2019

  7.1.2019

  Nordiwa2019 abstraktien jättöaikaa on pidennetty 23.1.2019 asti. Joka toinen vuosi järjestettävän konferenssin pääteemat ovat jäteveden käsittely, viemäriverkostot sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen Pohjoismaissa.

 • Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 06/2018 on julkaistu

  2.11.2018

  Yhteisrakentamisverkoston uutiskirjeessä 6/2018 kerrotaan verkkotoimialoille laadituista käsitemalleista sekä verkkotietopiste.fi -palvelussa käyttöönotetuista uusista toiminnallisuuksista. Lisäksi Viestintävirasto haluaa kuulla toivomuksia palvelujensa kehittämiseen.

 • Kinkkutemppu kierrättää taas joulun paistinrasvat polttoaineeksi

  11.12.2018

  Nyt vesihuoltolaitoksilla on oiva tilaisuus viestiä alueensa asukkaille ja toimittajille kokkausrasvojen viemäreille ja pumppaamoille aiheuttamista ongelmista. Tempauksella havainnollistetaan kiertotalouden mahdollisuuksia ja säästetään sekä viemäriputkistoa että ympäristöä. Kinkkutempun keräyspisteitä on 230. Keräysaika on 20.12.2018–7.1.2019.

 • Viemäreiden kuntotutkimusopas

  10.12.2018

  VVY:n monistesarjan opas esittelee maailmalla käytettyjä kuntotutkimusmenetelmiä, joiden oikealla valinnalla saadaan lisättyä verkkojen kuntotutkimusmääriä nykyisestä, saadaan kohdennettua saneeraus- ja kunnossapitotoimenpiteet oikein ja tehokkaammin sekä saadaan arvokasta ja luotettavaa tietoa vesilaitosten omaisuudenhallinnan avuksi.

 • Viemäreiden kuntotutkimusopas

  10.12.2018

  Kunnolla tutkittu. Otetaan tiedolla vesihuolto-omaisuus tehokkaasti haltuun.

 • Kinkkutemppu alkaa torstaina ‒ näin osallistut kiertotalouskampanjaan

  18.12.2018

  Joulun paistinrasvat kerätään tänäkin vuonna hyvään tarkoitukseen, kun suuren suosion saavuttanut Kinkkutemppu käynnistyy torstaina 20. joulukuuta.

 • Verkostomestaripäivät 13.-14.2.2019

  24.1.2019

  Perinteikäs vesihuoltoverkostojen ammattilaisten koulutustapahtuma. Ilmoittaudu viimeistään 29.1.

 • VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidetty - kiinnostuneiden ilmoittautuminen alajaostoihin

  25.1.2019

  Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidettiin 21.1.2019 ja paikalla oli 32 yhteistoimintajäsenten edustajaa.

 • Fiksu verkonrakentaja

  1.2.2019

  Kuntaliiton jaLiikenne- ja viestintäviraston Fiksu verkonrakentaja -webcastsarjassa kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä yhteisrakentamisen hyödyistä. Miksi on kannattavaa rakentaa liikenneväyliä, vesijohtoja, viemäreitä, kaukolämpö- ja sähköjohtoja sekä viestintäverkkoja samanaikaisesti?

 • FiSTT jatkaa putkistokuvaajakoulutusta

  5.2.2019

  Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry FiSTT on perustanut Kuntotutkimusjaoksen, jonka tehtävänä on jatkaa Suomen putkistosaneerausyhdistyksen aloittamaa putkistokuvaajien koulutusta.

 • Kinkkutemppu teki jälleen ennätystuloksen

  20.2.2019

  185 000 kotitaloutta kierrätti joulun paistinrasvat uusiutuvaksi polttoaineeksi. Kolmatta kertaa järjestetty Kinkkutemppu innosti ennätysmäärän suomalaisia tekemään kiertotalousteon. Osallistujamäärä kasvoi viime vuodesta neljälläkymmenellä tuhannella, kun 185 000 kotitaloutta kierrätti joulun paistinrasvat. Kotimaan joulukinkkujen paistinrasvoista yhteensä jopa 13 prosenttia kierrätettiin uusiutuvaksi polttoaineeksi, ja tällä määrällä voidaan ajaa lähes 18 kertaa maapallon ympäri.

 • Pohjoismainen muoviputkiyhteistyö jatkuu ja tiivistyy

  3.4.2019

  Pohjoismainen yhteistyö vesihuollossa käytettävien muoviputkien suhteen jatkuu Nordic Poly Mark (NPM) laatumerkin puitteissa. Putkien käyttäjäorganisaatioiden ja valmistajien yhteinen elin NPM Board kokoontui Kööpenhaminassa maaliskuussa. NPM Board edistää osaltaan muoviputkijärjestelmien korkean pohjoismaisen laadun säilymistä ja kehittymistä.

 • Kuntaliiton koordinoima Maaseudun INFRA-verkosto hanke

  8.4.2019

  Maaseudun INFRA-verkosto selvittää infraisännöinnin ja operointipalvelujen kehittämistä

 • Koulutuskokemuksia

  25.4.2019

  Lue VVY:n koulutuksiin osallistuneiden koulutuskokemuksia.

 • Nordiwa2019 Keynote Speakers

  29.5.2019

  Ohjelma on julkaistu, ilmoittaudu mukaan. Konferenssin aiheina ovat myös kiertotalous, viemäriverkostot sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hulevesien hallinta.

 • Vesihuolto 2019 esitelmät

  10.5.2019

 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa

  7.8.2019

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta (71/2019 M) sekä sen perustelut ja soveltaminen (MPS 71) -muistiosta ja muistiossa esitetystä määräyksen vaikutusarviosta. (Uutiseen lisätty suoralinkki lausuntopyyntöön.)

 • THL:n hanke selvitti vesitornien vaikutuksia talousveden laatuun

  25.6.2019

  Hankkeessa havaittiin joidenkin vesitornien pintakerroksen veden esteettisen laadun heikentyminen.

 • Link to Nordiwa2019, Nordic Wastewater Conference registration

  10.7.2019

  Nordiwa2019 Nordic waste water conference Early bird discount ends 1st August 2019. Nordiwa 2019 conference takes place in Helsinki, 23 – 25 September 2019. Here you will find a link to registration.

 • Nordiwa2019 Pohjoismaiseen jätevesikonferenssiin ilmoittautuminen

  28.8.2019

  Nordiwa Pohjoismainen jätevesikonferenssi järjestetään tällä kertaa Helsingissä 23. – 25.9.2019. Täältä löydät linkin ilmoittautumiseen sekä elokuussa päivitetyn version ohjelmasta.

 • Vesihuoltoverkostojen elinkaaren aikainen tutkimustoiminta ja siihen liittyvät ohjeistustarpeet

  14.8.2019

  Vesijohtojen ja viemäreiden elinkaaren aikainen tutkimustoiminta on kehittynyt viime vuosien aikana. Asiantuntijapiirissä on havaittu tarpeelliseksi päivittää alan julkaisuja ja laatia uusia, jotta hyviksi havaitut käytännöt saadaan alan tietoon ja käyttöön. Laadittavien julkaisujen tulee muodostaa kokonaisuus, joka parhaiten palvelee lukijoita. Nyt on aika laatia ’tiekartta’ vesihuoltoverkostojen elinkaaren aikaiselle tutkimustoiminnalle ja siihen liittyvään ohjeistustarpeeseen. Tiekartan laadintakokous pidetään tiistaina 20.8.2019 klo 12-16 VVY:ssä. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

 • Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö

  2.9.2019

  Rakennustietosäätiö RTS on asettanut lausunnolle InfraRYL:n infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten työnosa –lukuja pääryhmästä 30 000 Järjestelmät.

 • Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus 27.-28.11.2019 Oulussa

  11.11.2019

  Koulutus toteutetaan nyt osallistujien toiveesta 2-päiväisenä. Koulutuksessa on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle, johon osallistujat saavat esittää aiheita. Tutustu monipuoliseen ohjelmaan ja ilmoittaudu pikaisesti koulutus@vvy.fi.

 • Asukkaat huuhtelevat edelleen kodin haitallisia kemikaaleja viemäriin – kemikaalitietoisuudessa parannettavaa

  10.10.2019

  HSY:n teettämän tuoreen kyselyn mukaan pääkaupunkiseudun asukkailla on osittain puutteellisia tietoja kodin kemikaaleista ja ympäristön kemikalisoitumisesta. Yli 10 prosenttia kyselyyn vastanneista pääkaupunkiseudun asukkaista huuhtelee haitallisia kemikaaleja kuten maaleja virheellisesti viemärin kautta.

 • FiSTT järjestää putkistokuvaajakoulutuksen syksyllä 2019

  21.10.2019

  Koulutuksessa keskitytään maanalaisten putkien kuvaamisella havaintojen tekemiseen sekä raportointiin. Koulutuspäivän lopussa pidetään kirjallinen koe.

 • Kinkkutemppu 2019

  1.11.2019

  Ennakkotietona varsinaisille jäsenille, Kinkkutemppu keräysaika on 21.12.2019-7.1.2020.

 • Verkostojen mittaus- ja dokumentointiohjeen tekeminen alkamassa

  13.11.2019

  Alkuvuodesta 2020 alkavassa projektissa luodaan ohjeistus vesihuoltoverkostojen mittauksista ja dokumentoinnista rakennus-, saneeraus-, huolto- ja kunnossapitotöissä. Projektiin otetaan vielä lisää osallistujia ja etenkin vesihuoltolaitoksia kaivataan mukaan.

Jaa sivu:

Tulosta