Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Avainsana: verkosto ja pumppaamot

 • Some-aineistoa laitoksen vapputervehdykseen

  9.4.2024

  Vappu on tulossa, ja vielä on aikaa hioa viestejä, joissa opastetaan, että munkinpaistorasvaa ei tule kaataa viemäriin. Olemme valmistelleet joitakin kuvia, videoita ja tekstiluonnoksia jäsenten käyttöön. Nyt on erinomainen tilaisuus kertoa mitä saa ja mitä ei saa laittaa viemäriin.

 • Verkostopäivät 2024 Oulussa

  8.4.2024

  Verkostoasentajien, työnjohdon ja verkostomestareiden vuosittainen kokoontuminen järjestetään tänä vuonna 14.-15.5.2024 Oulussa. Ilmoittaudu viimeistään 23.4.

 • Tule mukaan vesihuoltolaitoksille tarkoitettuun omaisuudenhallintaverkostoon

  2.2.2024

  Vesilaitosyhdistys käynnistää Teams-tapaamiset vesihuoltolaitosten väliselle tiedonvaihdolle omaisuudenhallinnan tiimoilta.

 • Tervetuloa vesihuoltoalalle -verkkokurssi kaikkien opiskeltavissa maksuttomasti

  3.1.2024

  Tervetuloa vesihuoltoalalle -verkkokurssi on kattava ja laadukas yleisperehdytys vesihuoltoalaan. Ilmoittaudu tapahtumakalenterissa ja saat ohjeet kurssille kirjautumiseen.

 • Veden etäluennan hyvät käytännöt -hanke on valmistunut

  19.12.2023

  Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston kärkihankkeena toteutettu Veden etäluennan hyvät käytännöt -hanke on valmistunut.Veden etäluennan hyvät käytännöt on opas, joka tarjoaa tietoa veden etäluennasta ja sen hyödyistä sekä vinkkejä etäluentaprosessissa onnistumiseen. Etäluenta mahdollistaa erilaisia omaisuudenhallintaan liittyviä tarkasteluja, kuten päivä- ja tuntikohtaisen vesitaselaskennan sekä todelliseen kulutukseen perustuvan verkostomallintamisen. Lisäksi etäluenta mahdollistaa automatisoidun ja kehittyneemmän laskutus- ja asiakaspalvelun, ja asiakkaille voidaan tarjota mahdollisuus seurata omaa vedenkulutustaan tarkemmin. Asiakkaille voidaan myös toimittaa hälytyksiä esimerkiksi merkittävästi kasvaneesta vedenkulutuksesta.

 • Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus 22.-23.11.2023 Tampereella

  18.10.2023

  Vesihuoltolaitoksilla verkostosuunnittelun, -rakentamisen tai -saneerauksen parissa työskenteleville suunnattu vuosittainen koulutustapahtuma. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 3.11. mennessä.

 • Vesiensuojelun tehostamisohjelman viemäriylivuotoseminaari

  30.8.2023

  Vesiensuojelun tehostamisohjelman kaupunkivesiteemasta rahoitettujen viemäriylivuotoaiheisten hankkeiden yhteinen loppuseminaari pidetään torstaina 28.9.2023 klo 8.45–15.30.

 • Some-aineistoa vesihuoltolaitoksen vapputervehdykseen

  25.4.2023

  Vesihuoltolaitos voi vappuna viestiä vaikkapa siitä, että munkinpaistorasvaa ei pidä laittaa viemäriin. Ei toki saarnata, mutta voi antaa hyvän ja hyödyllisen neuvon. Teimme jäsenlaitosten some-viestintää varten joitakin mallikuvia ja videoita sekä luonnoksia teksteistä. Niitä voi käyttää sellaisenaan tai ottaa ideoita omaan vapputervehdykseen.

 • Verkostosuunnittelun kaivokorttiprosessin optimointi –BIM suunnittelusta työmaalle ja verkkotietoon

  23.3.2023

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittama hanke "Verkostosuunnittelun kaivokorttiprosessin optimointi –BIM suunnittelusta työmaalle ja verkkotietoon" on valmistunut. Hankkeessa kartoitettiin ja kuvattiin kaivokorttiprosessin nykytilaa ja vaiheita sekä kehitettiin ratkaisuja kaivokorttiprosessissa havaittuihin ongelmakohtiin.Työn tavoitteena oli luoda alalle yhtenäinen käytäntö kaivokorttiprosessiin, joka säästää resursseja ja aikaa, jalostaa verkostotietoa sekä parantaa verkoston elinkaarta ja tiedonhallintaa.

 • Verkostopäivät 9.-10.5.2023 Jyväskylässä

  13.3.2023

  Verkostoasentajien, työnjohdon ja verkostomestareiden vuosittainen koulutustapahtuma. Ohjelmaan on varattu aikaa vierailla Yhdyskuntatekniikka 2023 -näyttelyssä. Tutustu ohjelmaan tarkemmin koulutuskalenterissa ja ilmoittaudu 17.4. mennessä. Varaa myös majoitus ajoissa, sillä huoneita on rajoitetusti.

 • Vesihuoltoverkostojen elinkaari, kestävä operatiivinen kunnonhallinta

  1.3.2023

  Hankkeessa Vesihuoltoverkostojen elinkaari, kestävä operatiivinen kunnonhallinta laaditussa oppaassa käsitellään nykyisen toimintaympäristön mukaisia verkostojen hallinnan edellytyksiä ja esitellään uusia kokonaisvaltaisia ratkaisuita verkostojen elinkaaren kestävään hallintaan, jotta vesihuoltolaitokset voisivat täyttää lain edellyttämän velvollisuuden verkostojen osalta.

 • ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta

  31.1.2023

  Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023 -raportti alleviivaa systeemisen muutoksen tarvetta, sillä rakennetun omaisuuden tila on heikentynyt kahdessa vuodessa kaikilla viidellä tarkastellulla osa-alueella. Vuodesta 2000 vuoteen 2021 pelkästään talokannan korjausvelan määrä on noussut 24,9 miljardista eurosta 77,5 miljardiin euroon. Vuodesta 2020 vuoteen 2021 velan määrä kasvoi yli kolme miljardia euroa. Lisäksi vuonna 2021 esimerkiksi erittäin huonokuntoisia tai huonokuntoisia tie- ja rautatiesiltoja oli yhteensä yli 800. Vesilaitosyhdistys on yksi hankkeen rahoittajista.

 • Vesilaitosyhdistyksen kannanotto yhdyskuntajätevesidirektiivin luonnokseen

  26.1.2023

 • Vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusopas ja auditointityökalu

  13.1.2023

  Omaisuudenhallinta on halutun palvelutason tarjoamista omaisuuden elinkaarikustannukset ja omaisuuden tuottamat hyödyt optimoiden. Omaisuutta koskevan tiedon hankinta ja käsittely ovat oleellinen osa toimivaa omaisuudenhallintaa. Vuonna 2023 julkaistussa verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusoppaassa tarkastellaan omaisuudenhallinnan menettelyjä käytännönläheisesti.

 • Nordic Wastewater Conference 5–7 September 2023, Call for Abstracts

  19.12.2022

  FIWA, DANVA, Norsk Vann, Samorka and Svenskt Vatten invite all water professionals with an interest in wastewater, sewerage and climate change mitigation and adaptation to submit abstracts at NORDIWA 2023. We welcome experts and practitioners, managers and operators, city planners, researchers, engineers, advisors and others with an interest in wastewater management, urban drainage and climate adaptation in the Nordic region. Abstract submission deadline: 27 January 2023.

 • Kinkkutemppu 2022

  7.12.2022

  Vesilaitosyhdistys jäsenlaitoksineen on Kinkkutemppu-kampanjassa mukana muistuttamassa, että paistinrasvaa ei saa kaataa viemäriin, koska rasva tukkii viemäriverkostoa. Paistinrasvojen keräysaika on 16.12.2022 - 8.1.2023. Tuttu nettisivu on käytössä osoitteessa www.kinkkutemppu.com. Lisäksi viestintää ja kilpailuja toteutetaan FaceBook-sivulla, jonka nimi on  Kinkkutemppu.

 • Vesihuolto ja sähkökatkot

  28.11.2022

  Puhtaan talousveden toimitus ja jätevesien asianmukainen käsittely ovat välttämättömyyspalveluja, jotka turvaavat terveyttämme ja ehkäisevät ympäristöhaittoja. Vesihuoltoa tarvitaan aina ja vesihuoltolaitokset ovat varautuneet turvaamaan vesihuoltopalveluja myös sähkökatkotilanteessa. Etenkin pitkät sähkökatkot voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä myös vesihuoltopalveluun. Sivulle on päivitetty ruotsinkielinen aineisto jäsenlaitosten tiedottamisen avuksi.

 • Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus 23.-24.11.2022 Jyväskylässä

  1.11.2022

  Vesihuoltolaitoksilla verkostosuunnittelun, -rakentamisen tai -saneerauksen parissa työskenteleville suunnattu vuosittainen koulutustapahtuma. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 11.11. mennessä.

 • Diplomityö Vesihuollon verkostosaneerausten hiilijalanjäljen pienentäminen on valmistunut

  26.8.2022

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston tukemassa "Vesihuollon verkostotyömaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen päästölaskentatyökalun avulla" -hankkeessa etsittiin saneerausten hiilijalanjäljen merkittävimmät tekijät tapaustarkastelujen avulla ja ehdotettiin keinoja kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi. Hanke toteutettiin FCG:llä diplomityönä, jota rahoittivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Tampereen Vesi, Turun Vesihuolto Oy, Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry (FiSTT) sekä Maa- ja vesitekniikan tuki ry (MVTT).

 • Vesijohtojen kunnon selvittämisestä valmistunut uusi opas

  30.6.2022

  ”Vesijohtojen kunnon tutkiminen” oppaassa esitellään vesijohtojen ja paineviemäreiden kuntotutkimusmenetelmiä jaoteltuna putken sisäisiin ja ulkoisiin menetelmiin. Oppaan laatimista on rahoittanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

 • Julkaisu hyvistä toimintatavoista kiinteistöjen kupariputkien syöpymisen ehkäisemiseksi

  6.5.2022

  Kuparisissa vesijohdoissa on viime vuosina tapahtunut ennenaikaisia korroosiovaurioita, joiden aiheuttajaa ei useimmissa tapauksissa tunneta. Vesilaitosyhdistyksen monistesarjan julkaisussa on koostettu eri toimijoille tueksi hyvät toimintatavat kiinteistöjen kuparisten vesijohtojen syöpymisen ehkäisemiseksi.

 • Vapputervehdykseen some-aineistoa

  26.4.2022

  Vappuna voi viestiä vaikkapa siitä, että munkinpaistorasvaa ei pidä laittaa viemäriin. Teimme jäsenlaitosten some-viestintää varten joitakin mallikuvia ja luonnoksia teksteistä. Niitä voi käyttää sellaisenaan tai ottaa ideoita omaan vapputervehdykseen.

 • Verkostopäivä 10.5.2022 Vaasassa

  26.4.2022

  Verkostoasentajien, työnjohdon ja verkostomestareiden vuosittainen koulutus järjestetään tällä kertaa yksipäiväisenä ja siihen on helppo yhdistää Vesihuolto 2022 -päivät tai vierailu Vesihuolto 2022 -näyttelyssä. Ilmoittaudu 25.4. mennessä koulutuskalenterissa ja varaa majoitus pian, sillä huoneita on rajoitetusti.

 • Vesihuoltopäivillä ideoidaan hankkeita!

  25.4.2022

  Tule mukaan miettimään ja kehittelemään hankeideoita! Hanketyöpaja on kaikille vesihuoltopäivien osallistujille avoin.

 • Ajantasainen tieto jäteveden ylivuodoista ja vaikuttavampi viemärisaneeraus tavoitteena uudessa hankkeessa

  20.4.2022

  HSY on käynnistänyt hankkeen, jossa kehitetään sekaviemärimallinnusta kohti reaaliaikaisuutta ja pilotoidaan viemäreiden vuodonetsintämenetelmiä. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä.

 • Vesilaitosten yhteishanke pyrkii laittamaan viemäriylivuodot kuriin

  20.4.2022

  Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeen tavoitteena on kehittää viemäreiden ylivuotoriskien hallintaa sekä tehostaa vesihuoltoon ja maankäyttöön liittyvää yhteistyötä vesihuoltolaitosten ja kuntien välillä. Hankkeen vetäjänä toimii Virtain kaupungin Vesihuoltolaitos ja osatoteuttajina Ähtärin Energia ja Vesi Oy, Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy, Parkanon Vesi Oy, Saarijärven Vesi Oy sekä Keuruun Vesi -liikelaitos.

 • Selvitys mikrobikasvusta uusissa vesijohtoverkostoissa

  12.4.2022

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamassa hankkeessa selvitettiin syitä mikrobikasvuun uusissa vesijohtoverkostoissa.

 • Tietoiskuwebinaari kehittämisrahastohankkeista nyt katsottavissa tallenteena

  31.3.2022

  Vuoden 2021 aikana valmistui 11 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamaa hanketta. Tietoiskuwebinaarissa kaikki nämä hankkeet esiteltiin tiiviisti yhdessä tunnissa.

 • Muoviteollisuus ry:n julkaisemat asennustöiden tarkastuslistat

  22.3.2022

  Muoviteollisuus ry:n vuonna 2019 julkaiseman muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslistan rinnalle Muoviteollisuus on julkaissut muoviputkijärjestelmien kaivamattoman asennustyön tarkastuslistan. Tarkastuslistoja ovat Muoviteollisuus ry:n lisäksi olleet valmistelemassa FiSTT, Kuntien Putkimestarit ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

 • Lausunto SUP- direktiivin täytäntöönpanoa koskevaan hallituksen esitysluonnokseen (jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muutos)

  18.2.2022

 • Juomavesidirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

  7.2.2022

  Juomavesidirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Ministeriö asetti vuonna 2021 direktiivin täytäntöönpanemiseksi ohjausryhmän ja viisi eri sidosryhmien jäsenistä koostuvaa alatyöryhmää. VVY:llä on edustus ohjausryhmässä ja kolmessa alatyöryhmässä.

 • Kerro hankeideasi

  3.11.2021

  Vesilaitosyhdistyksen nettisivuille on avattu ideakori, jonne voit kertoa hankeideasi.

 • Viemäreiden kunnon tutkiminen, visuaaliset tutkimusmenetelmät -ohjejulkaisu on nyt lausuntovaiheessa

  13.9.2021

  Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteella matti.ojala(a)sujutek.fi viimeistään 15.9.2021. VVY:n varsinaiset jäsenet voivat ladata lausuntoversion VVY:n extranetistä. Muille se toimitetaan pyynnöstä sähköpostilla.

 • Vesijohtojen kuntotutkimusten etätyöpaja 4.10.2021

  7.9.2021

  Työpajan aiheena on käytännön kokemukset kuntotutkimuksista ja kunnonseurannasta ja näistä saatujen tietojen hyödyntämisestä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on hankkeen päärahoittaja.

 • Diplomityö "Vesihuoltoverkostojen johtokarttamittaukset – Oulun Vesi -liikelaitoksen verkostojen mittausprosessin kehittäminen" valmistunut

  25.8.2021

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta rahoitusta saanut Matti Lehtoniemen diplomityö on valmistunut. Verkosto-omaisuus on usein vesihuoltolaitosten suurin omaisuuserä, ja oikeellinen sijaintitieto on ensiarvoisen tärkeää vesihuoltoverkostojen elinkaaren ja toimivuuden kannalta vesihuoltolaitoksen toiminnassa: suunnittelussa, rakennuttamisessa ja ylläpidossa. Mitattu paikkatieto ja verkostokartta toimii pohjana suunnitelmien lähtötiedoissa, jolloin rakentamisvaiheessa virheellinen tai puutteellinen tieto aiheuttaa lisätöitä, suunnitelmamuutoksia ja lisää hankkeiden kustannuksia.

 • Muistutus: Veetin ja Venlan tiedot syötettävä 30.4.2021 mennessä

  20.4.2021

  Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään vesihuollon tietojärjestelmä Veetiin on vuoden 2020 tiedot syötettävä 30.4.2021 mennessä. Samoin Vesilaitosyhdistyksen vesihuollon tunnuslukujärjestelmä Venlaan on edellisen vuoden (2020) perustiedot syötettävä 30.4.2021 mennessä. Vuoden 2020 tiedot tulee ensin syöttää Veetiin, jotta Veetistä siirrettävät tiedot tulevat Venlaan. Tämän jälkeen Venlaan täydennetään ne tiedot, jotka eivät siirry Veetistä. Tiedot Veetistä tuodaan rajapintayhteyden kautta VENLAan kahdesti vuorokaudessa, yön aikana sekä kello 11:00. Veetiin syötetään myös kuluvan vuoden (tilanne 1.2.2021) maksutiedot poislukien vesimittarimaksut 7014, 7015 ja 7017, jotka syötetään Venlaan. Ohjeistus on lähetetty sähköpostitse Venlan pääkäyttäjille ja VVY:n jäsenlaitoksille 8.1.2021.

 • Vantaanjoen valuma-alueen vesilaitosten VIPPA-hanke

  22.3.2021

  VIPPA-hanke on valmistunut, hankkeessa tuotettiin muiden vesihuoltolaitosten käytettäväksi mallipumppaamo ja määrittely parhaista toimintavoista pumppaamoilla sekä viestintäaineistoja asiakasviestintään. Hankkeessa selvitettiin, miten ylivuotojen torjuntatyö etenee Vantaanjoella, ja selvitettiin muualla Suomessa käytössä olevia tai suositeltuja ratkaisuja ylivuotojen torjuntaan.

 • Kinkkutemppu teki uuden ennätyksen poikkeusvuodesta huolimatta

  22.3.2021

  Viidettä kertaa järjestetty Kinkkutemppu innosti suomalaisia jälleen kiertotaloustekoon. Osallistujamäärä kasvoi viime vuodesta huimalla 40 tuhannella, kun lähes neljännesmiljoona kotitaloutta kierrätti joulun paistinrasvat.

 • VERLA-hankkeessa tutkittiin verkostotöiden vaikutuksia verkostoveden mikrobiologiseen laatuun PCR-menetelmällä

  26.1.2021

  Hankkeen tulosten perusteella verkostoveden desinfiointitapa vaikutti voimakkaasti veden mikrobiologiaan sekä ennen verkostotöitä ja kuukausia töiden päättymisen jälkeen, mutta etenkin töiden aikana ja muutamia viikkoja töiden jälkeen.

 • Ajankohtaista muoviputkijärjestelmien tuotteista 4.2.2021

  21.1.2021

  Tiivis paketti ajankohtaista tietoa muoviputkijärjestelmien tuotteista vesihuoltolaitoksien esimiehille ja asiantuntijoille. Webinaari järjestetään yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n kanssa.

 • NORDIWA 2021 joko Göteborgissa tai webinaarina

  11.1.2021

  Joka toinen vuosi järjestettävän konferenssin call for abstracts - kutsu luennoimaan esitelmäehdotusten viimeinen jättöpäivä on 28.1.2021.

 • Näin helposti kierrätät joulun paistinrasvat

  21.12.2020

  Viidettä joulua peräkkäin järjestettävä kiertotaloustempaus Kinkkutemppu starttaa perjantaina 18.12.2020. Kinkkutempun tekeminen on helppoa kotipaikkakunnasta riippumatta, sillä jouluruokien paistinrasvoille avataan lähes 350 keräyspistettä ympäri Suomen. Tempauksen toteuttamiseksi rasvat tulee pakata kartonkitölkkiin ja viedä lähimpään keräyspisteeseen. Keräyspisteisiin voi palauttaa paistinrasvoja koko joulunpyhien ajan 8.1.2021 saakka.

 • Uutta Nordic Poly Mark -muoviputkiyhteistyössä

  2.12.2020

  Keskeinen osa pohjoismaista yhteistyötä vesihuollossa käytettävien muoviputkien suhteen on INSTA-CERT -tuotesertifiointijärjestelmä ja siihen liittyvä Nordic Poly Mark (NPM) -laatumerkki. Järjestelmän uudistetut Product Information (Tuoteinfo) -dokumentit nostavat esiin NPM-merkittyjen tuotteiden erityispiirteitä. Tuoteinformaation lisäksi noihin A4-arkin laajuisiin dokumentteihin on sisällytetty tiivis sertifiointiprosessin esittely. Uudistus helpottaa tuotteiden ja sertifiointijärjestelmien vertailua.

 • Kinkkutemppu jahtaa taas ennätyksiä – saadaanko 250 000 kotitaloutta mukaan kiertotaloustekoon?

  1.12.2020

  Jo viidettä vuotta peräkkäin Kinkkutemppu kutsuu nyt kierrättämään joulukinkun ja muiden jouluruokien paistinrasvat uusiutuvaksi dieseliksi. 15 toimijan yhteisenä ponnistuksena syntynyt kiertotalouskampanja onnistui viime vuonna keräämään lähes 200 000:n kotitalouden rasvajätteet. Tänä vuonna kotitalouksia pyritään saamaan mukaan jopa neljännesmiljoona.

 • Vesihuoltoverkostojen elinkaarta tukeva ohjeistushanke etenee

  24.11.2020

  ”Vesihuoltoverkoston mittaus ja dokumentointi – Verkoston elinkaaren hallinnan parantaminen” -ohjeen laatimistyö on edennyt kommenttikierrosvaiheeseen. Ohjeluonnos tulee sidosryhmien kommenteille marraskuun lopussa, jonka jälkeen on kaksi viikkoa aikaa kommentoida. Toinen hanke ”Viemäreiden kunnon tutkiminen” -ohjeen laatimistyö on myös päässyt hyvään vauhtiin.

 • Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus -päivät 25.-26.11.2020

  9.11.2020

  Vesihuollon suunnittelun, rakentamisen tai saneerauksen parissa työskentelevien vuosittainen koulutustapahtuma webinaarina. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 16.11. mennessä.

 • Vesihuoltopäivien webinaari - ilmoittaudu mukaan!

  14.10.2020

  Ylläpidä osaamistasi, myös poikkeuksellisina aikoina. Voit seurata vesihuoltopäivien esityksiä, vaikka kotisohvalta. Osallistuminen on helppoa, tarvitset vain tietokoneen tai matkapuhelimen.

 • Kiinteistöillä on tärkeä rooli jätevesiylivuotojen torjunnassa

  25.6.2020

  Vantaanjoen vesilaitosten yhteisessä jätevesipäästöjen hallintahankkeessa on saatu aikaan kiinteistöille suunnattuja animaatiovideoita. Videot on tarkoitettu hyödynnettäväksi kaikille vesilaitoksille aluesaneerausten tukena.

 • Väitöstilaisuus: Digitaaliset tiedot ja niiden analysointi tukevat verkostosaneerausten kohdentamista

  8.5.2020

  Diplomi-insinööri Tuija Laakso väittelee Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella, aiheesta Digitaaliset tiedot ja niiden analysointi tukevat verkostosaneerausten kohdentamista.

 • Vesihuoltoverkostojen mittaus- ja dokumentointiohjeen laatiminen käynnissä

  8.5.2020

  Alkuvuonna 2020 käynnistyneessä projektissa luodaan ohjeistus vesihuoltoverkostojen dokumentoinnille ja mittaukselle. Ohjeistus sisältää tavallisimmat elinkaaren aikana tehtävät rakennus-, saneeraus-, huolto- ja kunnossapitotyöt ja kattaa mm. tarkemittauksen. Laadittavan ohjeistuksen tarkoitus on helpottaa verkostojen dokumentointia ja mittausta ja yhdenmukaistaa näihin liittyviä käytäntöjä.

 • VERLA-hankkeessa tutkittiin verkostotöiden vaikutuksia verkostoveden mikrobiologiseen laatuun PCR-menetelmällä

  5.5.2020

  Hankkeen tulosten perusteella osa verkostotöistä aiheuttaa biofilmin liikkeellelähdön ja lisää mikrobipitoisuuksia vesijohtoverkoston vedessä.

 • Suomen vesilaitosten vesitehokkuus on hyvällä tasolla

  29.4.2020

  Aalto-yliopiston tekemässä selvityksessä tarkasteltiin vesihuollon vesitehokkuutta Suomessa erityisesti vedenjakelun hukkaveden ja kotitalouksien vedenkulutuksen osalta. Tavoitteena oli selvittää vesitehokkuuden optimitaso ja tehokkaimmat toimenpiteet vedenkäytön tehostamiseksi talousveden jakelussa ja käytössä Suomessa, ottaen huomioon toimenpiteiden taloudelliset ja ympäristövaikutukset.

 • Pääkaupunkiseudulla pumppaamotukosten määrä on lisääntynyt huomattavasti

  16.4.2020

  HSY kertoo tiedotteessaan, että pumppaamotukosten määrä on lisääntynyt huomattavasti - syynä pytyn käyttäminen roskiksena.

 • Lähes 200 000 kotitaloutta osallistui joulun paistinrasvojen kierrätykseen

  9.4.2020

  Kinkkutemppu-kampanja rikkoi jälleen oman ennätyksensä saadessaan lähes 200 000 kotitaloutta mukaan joulun innostavimpaan kiertotaloustekoon. Kampanjan keräyspisteisiin toimitettiin joulunajan paistinrasvoja yhteensä huikeat 58 500 kiloa. Tästä määrästä valmistetulla Neste MY uusiutuvalla dieselillä voisi ajaa jopa 19 kertaa maapallon ympäri.

 • Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien ja liittimien teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä

  9.3.2020

  Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksista ympäristöministeriön asetuksiksi koskien rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien ja niiden liittimien olennaisia teknisiä vaatimuksia ja tyyppihyväksyntää. Asetukset liittyvät vesihuoltolaitosten töihin siltä osin kuin vesihuoltolaitosten edustajat tekevät tonttivesijohdon liitoksen vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston runkolinjaan ja kiinteistön vesimittariin.

 • Verkostoasentajien ja työnjohtajien koulutus 12.5.2020 Vaasassa

  3.2.2020

  Koulutus järjestetään tällä kertaa yksipäiväisenä ja siihen on helppo yhdistää Vesihuolto 2020 -päivät tai vierailu Vesihuolto 2020 -näyttelyssä. Ilmoittaudu 24.4. mennessä koulutuskalenterissa ja varaa majoitus pian, sillä huoneita on rajoitetusti.

 • Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistaminen

  21.1.2020

  Merenhoitosuunnitelman toisen osan eli seurantaohjelman kuuleminen on käynnissä 20.1.-20.3.2020.

 • Vesityökorttikoulutuksia keväällä 2020

  17.1.2020

  Kaikille avoimet vesityökorttikoulutukset järjestetään 6.2. Helsingissä ja 3.3. Jyväskylässä. Vesityökorttikoulutus voidaan järjestää myös omalle organisaatiollesi räätälöitynä koulutuksena haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana.

 • Vesimittarien etäluenta -päivä 5.2.2020 Helsingissä

  31.12.2019

  Tule kuulemaan esimerkkejä vesihuoltolaitoksilla toteutetuista etäluentaratkaisuista. Ilmoittaudu 21.1. mennessä.

 • Yhdyskuntajätevesidirektiivin arviointi julkaistiin

  17.12.2019

  On todennäköistä, että direktiivi tullaan uudistamaan.

 • Seuraa web-kameran välityksellä HSY:n Hiekkaharjun vesitornin rakentumista

  4.12.2019

  ​Vantaan Hiekkaharjuun Malmimäen puistoon rakennetaan uusi vesitorni, jolla varmistetaan Itä-Vantaan vedenjakelua asukasmäärän kasvaessa. Voit seurata HSY:n Hiekkaharjun vesitornin säiliön rakentumista web-kameran välityksellä. Kuvan voi päivittää 10 minuutin välein.

 • Verkostojen mittaus- ja dokumentointiohjeen tekeminen alkamassa

  13.11.2019

  Alkuvuodesta 2020 alkavassa projektissa luodaan ohjeistus vesihuoltoverkostojen mittauksista ja dokumentoinnista rakennus-, saneeraus-, huolto- ja kunnossapitotöissä. Projektiin otetaan vielä lisää osallistujia ja etenkin vesihuoltolaitoksia kaivataan mukaan.

 • Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus 27.-28.11.2019 Oulussa

  11.11.2019

  Koulutus toteutetaan nyt osallistujien toiveesta 2-päiväisenä. Koulutuksessa on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle, johon osallistujat saavat esittää aiheita. Tutustu monipuoliseen ohjelmaan ja ilmoittaudu pikaisesti koulutus@vvy.fi.

 • Kinkkutemppu 2019

  1.11.2019

  Ennakkotietona varsinaisille jäsenille, Kinkkutemppu keräysaika on 21.12.2019-7.1.2020.

 • FiSTT järjestää putkistokuvaajakoulutuksen syksyllä 2019

  21.10.2019

  Koulutuksessa keskitytään maanalaisten putkien kuvaamisella havaintojen tekemiseen sekä raportointiin. Koulutuspäivän lopussa pidetään kirjallinen koe.

 • Asukkaat huuhtelevat edelleen kodin haitallisia kemikaaleja viemäriin – kemikaalitietoisuudessa parannettavaa

  10.10.2019

  HSY:n teettämän tuoreen kyselyn mukaan pääkaupunkiseudun asukkailla on osittain puutteellisia tietoja kodin kemikaaleista ja ympäristön kemikalisoitumisesta. Yli 10 prosenttia kyselyyn vastanneista pääkaupunkiseudun asukkaista huuhtelee haitallisia kemikaaleja kuten maaleja virheellisesti viemärin kautta.

 • Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö

  2.9.2019

  Rakennustietosäätiö RTS on asettanut lausunnolle InfraRYL:n infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten työnosa –lukuja pääryhmästä 30 000 Järjestelmät.

 • Nordiwa2019 Pohjoismaiseen jätevesikonferenssiin ilmoittautuminen

  28.8.2019

  Nordiwa Pohjoismainen jätevesikonferenssi järjestetään tällä kertaa Helsingissä 23. – 25.9.2019. Täältä löydät linkin ilmoittautumiseen sekä elokuussa päivitetyn version ohjelmasta.

 • Vesihuoltoverkostojen elinkaaren aikainen tutkimustoiminta ja siihen liittyvät ohjeistustarpeet

  14.8.2019

  Vesijohtojen ja viemäreiden elinkaaren aikainen tutkimustoiminta on kehittynyt viime vuosien aikana. Asiantuntijapiirissä on havaittu tarpeelliseksi päivittää alan julkaisuja ja laatia uusia, jotta hyviksi havaitut käytännöt saadaan alan tietoon ja käyttöön. Laadittavien julkaisujen tulee muodostaa kokonaisuus, joka parhaiten palvelee lukijoita. Nyt on aika laatia ’tiekartta’ vesihuoltoverkostojen elinkaaren aikaiselle tutkimustoiminnalle ja siihen liittyvään ohjeistustarpeeseen. Tiekartan laadintakokous pidetään tiistaina 20.8.2019 klo 12-16 VVY:ssä. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa

  7.8.2019

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta (71/2019 M) sekä sen perustelut ja soveltaminen (MPS 71) -muistiosta ja muistiossa esitetystä määräyksen vaikutusarviosta. (Uutiseen lisätty suoralinkki lausuntopyyntöön.)

 • Link to Nordiwa2019, Nordic Wastewater Conference registration

  10.7.2019

  Nordiwa2019 Nordic waste water conference Early bird discount ends 1st August 2019. Nordiwa 2019 conference takes place in Helsinki, 23 – 25 September 2019. Here you will find a link to registration.

 • THL:n hanke selvitti vesitornien vaikutuksia talousveden laatuun

  25.6.2019

  Hankkeessa havaittiin joidenkin vesitornien pintakerroksen veden esteettisen laadun heikentyminen.

 • Nordiwa2019 Keynote Speakers

  29.5.2019

  Ohjelma on julkaistu, ilmoittaudu mukaan. Konferenssin aiheina ovat myös kiertotalous, viemäriverkostot sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hulevesien hallinta.

 • Koulutuskokemuksia

  25.4.2019

  Lue VVY:n koulutuksiin osallistuneiden koulutuskokemuksia.

 • Kuntaliiton koordinoima Maaseudun INFRA-verkosto hanke

  8.4.2019

  Maaseudun INFRA-verkosto selvittää infraisännöinnin ja operointipalvelujen kehittämistä

 • Pohjoismainen muoviputkiyhteistyö jatkuu ja tiivistyy

  3.4.2019

  Pohjoismainen yhteistyö vesihuollossa käytettävien muoviputkien suhteen jatkuu Nordic Poly Mark (NPM) laatumerkin puitteissa. Putkien käyttäjäorganisaatioiden ja valmistajien yhteinen elin NPM Board kokoontui Kööpenhaminassa maaliskuussa. NPM Board edistää osaltaan muoviputkijärjestelmien korkean pohjoismaisen laadun säilymistä ja kehittymistä.

 • Kinkkutemppu teki jälleen ennätystuloksen

  20.2.2019

  185 000 kotitaloutta kierrätti joulun paistinrasvat uusiutuvaksi polttoaineeksi. Kolmatta kertaa järjestetty Kinkkutemppu innosti ennätysmäärän suomalaisia tekemään kiertotalousteon. Osallistujamäärä kasvoi viime vuodesta neljälläkymmenellä tuhannella, kun 185 000 kotitaloutta kierrätti joulun paistinrasvat. Kotimaan joulukinkkujen paistinrasvoista yhteensä jopa 13 prosenttia kierrätettiin uusiutuvaksi polttoaineeksi, ja tällä määrällä voidaan ajaa lähes 18 kertaa maapallon ympäri.

 • FiSTT jatkaa putkistokuvaajakoulutusta

  5.2.2019

  Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry FiSTT on perustanut Kuntotutkimusjaoksen, jonka tehtävänä on jatkaa Suomen putkistosaneerausyhdistyksen aloittamaa putkistokuvaajien koulutusta.

 • Fiksu verkonrakentaja

  1.2.2019

  Kuntaliiton jaLiikenne- ja viestintäviraston Fiksu verkonrakentaja -webcastsarjassa kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä yhteisrakentamisen hyödyistä. Miksi on kannattavaa rakentaa liikenneväyliä, vesijohtoja, viemäreitä, kaukolämpö- ja sähköjohtoja sekä viestintäverkkoja samanaikaisesti?

 • VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidetty - kiinnostuneiden ilmoittautuminen alajaostoihin

  25.1.2019

  Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidettiin 21.1.2019 ja paikalla oli 32 yhteistoimintajäsenten edustajaa.

 • Verkostomestaripäivät 13.-14.2.2019

  24.1.2019

  Perinteikäs vesihuoltoverkostojen ammattilaisten koulutustapahtuma. Ilmoittaudu viimeistään 29.1.

 • Call for Abstracts - Kutsu luennoimaan Nordiwa2019

  7.1.2019

  Nordiwa2019 abstraktien jättöaikaa on pidennetty 23.1.2019 asti. Joka toinen vuosi järjestettävän konferenssin pääteemat ovat jäteveden käsittely, viemäriverkostot sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen Pohjoismaissa.

 • Kinkkutemppu alkaa torstaina ‒ näin osallistut kiertotalouskampanjaan

  18.12.2018

  Joulun paistinrasvat kerätään tänäkin vuonna hyvään tarkoitukseen, kun suuren suosion saavuttanut Kinkkutemppu käynnistyy torstaina 20. joulukuuta.

 • Kinkkutemppu kierrättää taas joulun paistinrasvat polttoaineeksi

  11.12.2018

  Nyt vesihuoltolaitoksilla on oiva tilaisuus viestiä alueensa asukkaille ja toimittajille kokkausrasvojen viemäreille ja pumppaamoille aiheuttamista ongelmista. Tempauksella havainnollistetaan kiertotalouden mahdollisuuksia ja säästetään sekä viemäriputkistoa että ympäristöä. Kinkkutempun keräyspisteitä on 230. Keräysaika on 20.12.2018–7.1.2019.

 • Viemäreiden kuntotutkimusopas

  10.12.2018

  Kunnolla tutkittu. Otetaan tiedolla vesihuolto-omaisuus tehokkaasti haltuun.

 • Viemäreiden kuntotutkimusopas

  10.12.2018

  VVY:n monistesarjan opas esittelee maailmalla käytettyjä kuntotutkimusmenetelmiä, joiden oikealla valinnalla saadaan lisättyä verkkojen kuntotutkimusmääriä nykyisestä, saadaan kohdennettua saneeraus- ja kunnossapitotoimenpiteet oikein ja tehokkaammin sekä saadaan arvokasta ja luotettavaa tietoa vesilaitosten omaisuudenhallinnan avuksi.

 • Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 06/2018 on julkaistu

  2.11.2018

  Yhteisrakentamisverkoston uutiskirjeessä 6/2018 kerrotaan verkkotoimialoille laadituista käsitemalleista sekä verkkotietopiste.fi -palvelussa käyttöönotetuista uusista toiminnallisuuksista. Lisäksi Viestintävirasto haluaa kuulla toivomuksia palvelujensa kehittämiseen.

 • Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneeraus

  22.10.2018

  Vesihuollon kehittämisrahaston rahoittamassa hankkeessa laadittiin käytössä olevista hyvistä toimintatavoista ohjeet ja suositukset laitoksille ja viranomaisille sekä työstettiin kiinteistöille esite.

 • Tiedätkö, mitä pihanurmesi alla piilee?

  22.10.2018

  Esite, jonka avulla laitokset voivat kannustaa kiinteistöjä huolehtimaan vuotovesien vähentämisestä. Esite on sellaisenaan käyttökelpoinen niillä laitoksilla, joilla hulevesistä huolehtii laitos ja vastuuraja on runkoputkissa.

 • Yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailu

  1.10.2018

  Vuoden Yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailu etsii parhaita käytäntöjä verkkoinfran fiksuun rakentamiseen.

 • Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 05/2018 on julkaistu

  3.9.2018

  Yhteisrakentamisverkoston uutiskirjeessä 5/2018 kerrotaan mm. miksi yhteisrakentamisen aika on nyt, verkkotoimialan yhteisestä käsitemallista, Euroopan komission selvityksestä, jonka mukaan yhteisrakentamisella ja infran yhteiskäytöllä voidaan säästää 40–50 % kustannuksista sekä mitä uutta on verkkotietopiste.fi -palvelussa.

 • Rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitetetut PEX-putket ja joustavat kytkentäputket

  14.8.2018

  Ympäristöministeriö on antanut 1.9.2018 voimaan tulevat asetukset rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista.

 • Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 04/2018 on julkaistu

  21.6.2018

  Yhteisrakentamisverkoston uutiskirjeessä 4/2018 kerrotaan mm. Rääkkylässä toteutetusta yhteisrakentamishankeesta, Viestintäviraston käynnistämästä Verkkotietopisteen tietosisällön ajantasaisuuden valvonnasta sekä elokuussa käyttöön otettavasta Verkkotietopisteen uudesta versiosta. Lisäksi uutiskirjeestä löytyy tietoa ajankohtaisista asioista sekä verkkoinfran käsitemallien kehityshankkeesta.

 • Uutisia Nordic Polymark muoviputkiyhteistyöstä

  14.6.2018

  Pohjoismaiset muoviputkivalmistajat (Nordic Plastic Pipe Association, NPG) ja pohjoismaiden vesilaitosyhdistysten johtajat tapasivat Oslossa 12.6.2018. Tapaamisessa sovittiin Nordic Polymark yhteistyön tulevaisuudesta ja organisoinnista. Järjestöt julkaisivat kokouksen tuloksista yhteisen tiedotteen, joka on alla englanninkielisenä.

 • Betoniviemärit-käsikirja

  29.5.2018

  Julkaisu on myös vapaasti ladattavissa pdf-muodossa www.betoni.com -sivustolla.

 • Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 03/2018 on julkaistu

  25.5.2018

  Yhteisrakentamisverkoston uutiskirjeessä 3/2018 kerrotaan mm. Tampereen Veden kokemuksia yhteisrakentamisesta, Viestintäviraston roolista yhteisrakentamisen edistämisessä sekä ensimmäisestä tuomioistuimen ratkaisusta, jossa on linjattu yhteisrakentamislain soveltamisalan laajuutta. Lisäksi uutiskirjeessä on tietoa nopean laajakaistan ajankohtaisista asioista sekä äskettäin käynnistetystä verkkoinfran käsitemallien kehityshankkeesta.

 • Muoviputkikoulutus ja Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivä huhtikuussa Tampereella

  17.4.2018

  Tampereella järjestetään huhtikuun lopulla, 24.-25.4. Muoviputkikoulutus ja Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivät peräkkäisinä päivinä.

 • Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 02/2018 on julkaistu

  11.4.2018

  Viestintäviraston julkaiseman Yhteisrakentamisverkoston uutiskirjeen 02/2018 aiheita ovat mm. Verkkotietopiste.fi-palvelun uudet ominaisuudet (esim. henkilöasiakkaan ja yritysasiakkaan näkymien eriyttäminen, käyttöehtoihin tarkennuksia), Verkkotietopiste.fi-palvelun tiedot (palvelussa on jo 1558 verkkoa ja 3623 rakennushanketta ja kattavuus paranee kokoajan) ja Espoon kaupunki on julkaissut käyttämänsä WFS-rajapinnan.

 • Muoviputkikoulutukseen saatiin lisää paikkoja

  9.4.2018

  Tampereella 24.4.2018 järjestettävään Muoviputkikoulutukseen saatiin lisää paikkoja: ilmoittaudu viimeistään 10.4.2018.

 • Jätevedenpuhdistamoiden käyttöpäällikköpäivät 11.-12.4.2018 Tampereella

  4.4.2018

  Käyttöpäällikköpäivät järjestetään Tampereen kylpylässä.

 • Muoviputkikoulutus Tampereella 24.4.

  26.2.2018

  Käytännönläheinen Muoviputkikoulutus järjestetään 24.4. yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja Kuntien Putkimestarit ry:n kanssa. Päivän aikana käsitellään muoviputkijärjestelmien asennukseen liittyviä asioita useiden eri asiantuntijoiden toimesta. Aikaa on varattu runsaasti osallistujien kysymyksille ja kommenteille.

 • Energiatehokas puhtaan veden pumppaus

  8.2.2018

  Vesihuolto on maailmanlaajuinen toimiala ja jopa 2-3 % maailman sähkönkulutuksesta on arvioitu kuluvan pumppauksiin vedenjakelujärjestelmissä.

 • Uudet vaatimukset viemärikaivoille julkaistu suomeksi

  5.2.2018

  Muovisten viemärikaivojen vaatimukset kuvataan standardissa SFS-EN 13598-2. SFS uutisoi, että standardi on julkaistu nyt ensimmäistä kertaa suomeksi. Uutta standardissa ovat muun muassa testausmenetelmät ja kohdat, joilla pyritään edistämään uusio- ja kierrätysmateriaalien käyttöä. Standardin avulla viemäri- ja hulevesijärjestelmien suunnittelijat ja rakentajat osaavat valita käyttötarkoitukseen soveltuvat muoviset viemärikaivot.

 • Avoimet työpaikat

  29.1.2018

 • Kiinteistöjen muovisten vesijohtojen laadussa isoja eroja

  12.1.2018

  Havainto tehtiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin kemikaalien liukenemista muoviputkista talousveteen. Kemikaaleja liukenee muovisista PEX-putkista eniten siinä vaiheessa, kun putki otetaan käyttöön. Siksi kiinteistön vesijärjestelmän käyttöönottovaiheessa tehtävä huuhtelu on tärkeää. Putkistosta veteen liuenneiden aineiden aiheuttamia terveysriskejä voidaan pienentää juoksuttamalla vesi kylmäksi ennen sen ottamista juotavaksi tai ruoanlaittoon.

 • Suomen vesi- ja viemäriverkoston tila

  11.1.2018

  Mediaplanetin mainosjulkaisussa mm. Suomen vesi- ja viemäriverkostojen saneerausvelka odottaa lunastamista. Vesihuoltolaitoksilla on avainrooli kunnon selvittämisessä ja pitkäaikaisten saneeraussuunnitelmien luomisessa.

 • Kinkkutemppu tulee taas

  15.12.2017

 • InfraRisteily 2018 - ilmoittaudu pian!

  13.12.2017

  InfraRisteily 2018 -tapahtuman yhteydessä käsitellään myös vesihuoltoverkostoihin liittyviä ajankohtaisia hankkeita

 • Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa

  11.12.2017

  Vesi-Instituutti WANDERin julkaisussa on perustietoa vesijohtoverkostomateriaalien valinnan pohjaksi ja käyttöiän pidentämiseksi sekä talousveden laadun merkityksen arvioimiseksi materiaalien kestävyydelle.

 • Vesanlima loppuraportti

  11.12.2017

  Vesilaitosyhdistys yhdessä 18 vesihuoltolaitoksen ja kuuden alan yrityksen kanssa toteutti pääosin vuoden 2011 aikana ns. VESANLIMA –projektin (”Vesihuoltoverkostojen saneerauksen ja ylläpidon uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisohjelma”)

 • Maantielain muutos/LVM

  16.11.2017

 • Ammattiasiaa verkostoista ja pumppaamoista

  16.10.2017

 • Yksityistielain muutos/LVM

  4.9.2017

  Ehdotuksen mukaan kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät annettaisiin muille viranomaisille. Johtojen ja muiden laitteiden sijoittajasta tulisi tiekunnan osakas. Lupamenettelyiden keventämiseksi ja selkeyttämiseksi tieoikeuden määritelmää laajennettaisiin. Tieoikeus perustettaisiin jatkossa kulkuoikeuden lisäksi myös sähkö- ja viestintäjohtojen ja muiden tien vaikutuspiirin kiinteistöjen käyttöä palvelevien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamista varten. Jatkossa tiekunta olisi se taho, joka antaisi luvan johtojen sijoittamiseen yksityistien tiealueelle. Tienkäyttöoikeuteen liittyisi velvollisuus maksaa tien kunnossapitoon liittyviä maksuja.

 • Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta/YM

  30.6.2017

  Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta

 • Vesihuoltoverkostojen hallinta Pohjois-Savossa

  26.4.2017

  Pohjois-Savossa toteutetussa tutkimuksessa tarkasteltiin vesihuoltolaitosten verkostojen hallinnan tilaa ja kehittämiskohteita pääosin v. 2014 päivitetyn vesihuoltolain näkökulmasta. Vesihuoltolain muutokset kiinnittävät vesihuoltolaitosten huomion vesihuoltolaitoksen ylläpitoon ja riskien hallintaan, tietohuoltoon ja taloudenpidon läpinäkyvyyteen.

 • Vesihuoltoverkostojen saneerausprojektin asiakasviestintä

  24.4.2017

  Lahti Aqua, Lahden Ammattikorkeakoulu ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy järjestivät 6. huhtikuuta Hackathon-kilpailun, jossa etsittiin ratkaisuja vesihuoltoverkostojen saneerausprojektien asiakasviestintään.

 • Rakennustiedon julkaisema InfraRYL uudistuu

  21.4.2017

  InfraRYL:n teokset sisältävät infrarakentamisessa sovellettavan hyvän rakennustavan.

 • Vesihuoltoverkostojen saneeraustarpeen ja -kustannusten määrittäminen

  4.4.2017

  Varsinais-Suomen ELY-keskus on teettänyt Sweco Ympäristö Oy:llä työkalun, jolla vesihuoltolaitokset voivat helposti määrittää vesihuoltoverkoston vuotuisen saneeraustarpeen ja -kustannukset.

 • Vesihuollon verkostoja koskeva verkkotietopiste.fi

  16.2.2017

  Yhteisrakentamisdirektiivin pohjalta annettu laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016) astui voimaan viime vuoden heinäkuun alusta. Vesihuollon osalta laki koskee ainoastaan jätevesiviemäriverkkoa ja hulevesiviemäriverkkoa.

 • Vesihuolto esillä Kauppalehden erillisliitteessä

  12.1.2017

  Joulukuussa ilmestyneen Kauppalehden välissä olleessa erillisliitteessä oli useita mielenkiintoisia vesihuoltoon liittyviä artikkeleita.

 • Verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja –käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta/Eduskunta

  3.3.2016

  HE 116/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentami-sesta ja –käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta.

 • Vesihuoltoverkostojen saneerausasiakirjoista uusia julkaisuja

  7.8.2013

  Rakennuttamisen kilpailuttamiskäytäntöjä on merkittävästi muuttanut hankintaa koskeva lainsäädäntö. Myös tilaajien rakennuttamiskäytännöt ovat muuttumassa. Entistä enemmän pyritään suurempiin urakkakokonaisuuksiin, kokonaisurakoihin ja myös erilaisiin ylläpidon palveluiden hankintaan.

 • Sammutusveden toimittamisen vastuut ja kustannukset vesihuoltolaitoksen näkökulmasta

  29.8.2012

 • Roskat eivät kuulu pönttöön

  12.10.2011

  Suomessa kuluttajamarkkinoille on ilmestynyt tuotteita, joita mainostetaan siten, että ne voi käytön jälkeen hävittää vessanpyttyyn heittämällä. Vesilaitoksiin ja Vesilaitosyhdistykseen onkin tullut kyselyjä siitä, miten pitäisi toimia. Vesilaitosyhdistys muistuttaa, että viemäriin ei tule huuhdella mitään ylimääräistä

 • Sopimusmalli kiinteistöjen yhteisisestä vesijohdosta/viemäristä/VVY

  2.9.2005

  Tällainen vesijohto/viemäri on vesihuoltolaitoksen näkökulmasta tonttijohto, jota käyttää useampi kuin yksi liittyjä ja josta lähtee oma tonttijohto kunkin liittyjän kiinteistölle.

 • Sopimus kiinteistöjen yhteisen johdon liittämisestä vesihuoltolaitokseen/VVY

  2.5.2005

  Vesihuoltolaitoksen tulee  yhteistyössä liittyjien kanssa selvittää tapauskohtaisesti, voidaanko sopimusmallia käyttää ja miltä osin.

 • Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat määräykset

  28.12.2017

  Ympäristöministeriö on antanut asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Se noudattaa pääosin nykyisiä määräyksiä. Tavoitteena on turvata puhdas vesi ja laitteiston turvallinen käyttö. Lisäksi halutaan estää vesivahingot ja vuodot, jotka voivat aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita ja terveyshaittoja.

Jaa sivu:

Tulosta