facebook twitter

Verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja –käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta/Eduskunta

HE 116/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentami-sesta ja –käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta.

(3.3.2016)

Vesilaitosyhdistys vastustaa nyt esitettyä muutosta lisätä sana ”vähimmäissisällöstä” hallituksen esityksen (HE 116/2015 vp) lakiin verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja –käytöstä pykälään 13. Muutos antaisi Viestintävirastolle laajemmat oikeudet antaa määräyksiä kuin hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on tarkoitettu.

HE 116/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja –käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

 

Jaa sivu:

Tulosta