Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vantaanjoen valuma-alueen vesilaitosten VIPPA-hanke

VIPPA-hanke on valmistunut, hankkeessa tuotettiin muiden vesihuoltolaitosten käytettäväksi mallipumppaamo ja määrittely parhaista toimintavoista pumppaamoilla sekä viestintäaineistoja asiakasviestintään. Hankkeessa selvitettiin, miten ylivuotojen torjuntatyö etenee Vantaanjoella, ja selvitettiin muualla Suomessa käytössä olevia tai suositeltuja ratkaisuja ylivuotojen torjuntaan.

Vantaanjoen valuma-alueen vesilaitokset ovat asettaneet visiokseen jätevesiylivuotojen loppumisen. Alueen vesilaitosten yhteisessä Vippa-hankkeessa oli tavoitteena vähentää jätevesipäästöjä. Hankkeen vastuullinen vetäjä oli Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja siihen osallistuivat vesihuoltolaitokset Riihimäeltä, Hyvinkäältä, Nurmijärveltä, Tuusulasta, Keravalta ja Järvenpäästä. Lisäksi hankkeessa ovat olleet mukana Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.

Vantaanjoella ylivuotojen vähentämiseen suhtaudutaan vakavasti, ja ylivuotojen määrällinen kehitys on ollut suotuisaa. Teknisistä vikaantumisista aiheutuvat ylivuodot ovat käymässä harvinaisemmiksi. Vertailtaessa muihin suomalaisiin toimijoihin havaittiin, että Vantaanjoella pumppaamoiden varustelutaso ja tekniikan uusimistahti ovat valtaosin hyvällä tasolla, ja pumppaamot ovat hyvin kattavasti kaukovalvonnan piirissä. Helposti omaksuttavia teknisiä ratkaisumalleja ei löytynyt tämän tarkastelun puitteissa muualta.

Hankkeessa tutustuttiin myös Amsterdamin vesihuoltolaitoksen Waternetin toimintaan, ja kansainvälisiltä foorumeilta etsittiin uusia teknologioita pilotoitavaksi. Ulkomailla käytössä olevien teknologioiden pilotoinnilla löydettiin kiinnostavia uusia lähestymistapoja pumppaamoiden tilan seurantaan, mikä kartutti hankkeeseen osallistuneiden osaamista ja kehitti ajattelutapoja sen suhteen, minkälaisin keinoin pumppaamoiden toimintavarmuutta tai energiatehokkuutta voitaisiin jatkossa parantaa.

Vantaanjoen valuma-alueella pumppaamoiden käyttöhenkilökunnan yhteistyötä jatketaan myös hankkeen jälkeen. Tavoitteena on edelleen vapaamuotoinen yhteistyö, mutta myös systemaattisempaa menettelytapojen vertaiskehittämistä pohditaan.

Asiakkaille suunnattavan viestinnän tavoitteeksi otettiin, että kiinteistönomistajille voitaisiin viestiä heidän omasta roolistaan vesiensuojelussa. Lopputuloksena on kaksi parin minuutin mittaista videota, joista ensimmäinen kannustaa saneeraamaan viemärit yhtä aikaa vesihuoltolaitoksen kanssa, ja toinen kertoo huleveden oikeaoppisesta käsittelystä tontilla. Molemmat videot löytyvät HSY:n youtube-kanavalta, ja ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Yllä julkaistu teksti on otettu mm. VIPPA-hankkeen loppuraportin yhteenvedosta. Voit tutustua hankkeeseen ja raporttiin HSY:n verkkopalvelussa kohdassa https://www.hsy.fi/vippa-hanke/

Tiedote VIPPA-hankkeesta, Pumppaamopäästöjä Vantaanjokeen on saatu vähennettyä merkittävästi: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/tiedotteet/pumppaamopaastoja-vantaanjokeen-on-saatu-vahennettya-merkittavasti/

Kuva: Will Stewart Unsplash

Jaa sivu:

Tulosta