Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Ajantasainen tieto jäteveden ylivuodoista ja vaikuttavampi viemärisaneeraus tavoitteena uudessa hankkeessa

HSY on käynnistänyt hankkeen, jossa kehitetään sekaviemärimallinnusta kohti reaaliaikaisuutta ja pilotoidaan viemäreiden vuodonetsintämenetelmiä. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä.

Helsingin keskustan vanhoilla alueilla hulevedet johdetaan kaduilta samaan viemäriin jätevesien kanssa. Kovilla sateilla näissä sekaviemäreissä ei riitä tila kaikelle vedelle ja se voi aiheuttaa hulevedellä laimennetun jäteveden ylivuotoja. Sekaviemäriverkostoa eriytetään erillisiksi viemäreiksi investointihankkeiden avulla, mutta se vie aikaa ja ylivuodoista ei tätä kautta päästä nopeasti eroon.

Nykyään HSY mallintaa sekaviemäriverkon ylivuototapahtumat jälkikäteen niiden kuormituksen todentamiseksi. Vesistöjen virkistyskäyttäjiä ajatellen ajantasaiselle ylivuototiedolle olisi kuitenkin kysyntää. Ajantasaisen tiedon avulla sekaviemäreiden tilanteisiin voitaisiin reagoida nopeammin samaan tapaan kuin jätevedenpumppaamojen ylivuotojen osalta jo tehdään tiedottamalla ja tarvittaessa myös vesistön näytteenotolla. Asukkaat saisivat paremmin ajantasaista tietoa myös viemäriverkoston ylivuodoista, joka on tärkeää erityisesti vapaa-ajan uimareille.

Viemäriverkostojen kunto rapautuu niin jäteveden kuin maaperän laadun ja liikkeiden vaikutuksesta. Ajan myötä viemäreihin syntyy syöpymiä ja halkeamia, jolloin niihin valuu vettä maaperästä. Viemäriverkoston kunto ei aina ole suoraan suhteessa sen ikään. Vanha viemäri voi olla vielä hyvässä kunnossa, kun taas sitä uudempi viemäri olisi jo saneeraustarpeessa. Kun saneerausresurssit kohdennetaan vuotavimpiin verkostokohtiin, vähennetään silloin tehokkaimmin viemäreihin vuotavan veden kokonaismäärää. Tämä taas vähentää viemäreiden tulvimisen ja jäteveden ylivuotojen todennäköisyyttä.

ÖVERI-hanke koostuu kahdesta osahankkeesta
SETTI-osahankkeen tavoitteena on kehittää sekaviemäriylivuotojen mallinnusta kohti reaaliaikaisuutta ja ennustamista. Tämä mahdollistaa muun muassa tarkemman ylivuototapahtumista tiedottamisen, näytteenoton suunnittelun sekä varoitusjärjestelmien kehittämisen. HSY toteuttaa kokonaisuuden yhdessä Fluidit Oy:n ja Neuroflux Oy:n kanssa, jotka ovat suomalaisia vesihuoltoalan ohjelmistoyrityksiä.

SEULA-osahankkeessa on tavoitteena kartoittaa ja pilotoida uusia seulovia viemäriverkon vuodonetsintämenetelmiä. Lähtökohtaisesti pyrkimyksenä on käyttää kaupallisten toimijoiden olemassa olevia, uusia palveluja, jolloin uudet menetelmät ja kokemukset tulevat myös muiden vesilaitosten tietoisuuteen ja käytettäväksi. Seulovat vuodonetsintämenetelmät auttavat kohdentamaan investointeja ja kunnossapitotoimia alueille, joissa vaikuttavuus vuotovesimääriin ja sitä kautta ylivuotoihin, on suurin.

Ympäristöministeriö on myöntänyt maaliskuussa 2022 ÖVERI-hankkeelle 93 000 euron avustuksen vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hanke toteutetaan 1.3.2022-15.8.2023 ja sen kokonaiskustannukset ovat 190 000 €.

Lisätietoja hankkeesta antaa 
projektipäällikkö, ympäristöasiantuntija Aninka Urho, aninka.urho@hsy.fi, puh. 050 4123 177

Ympäristöministeriö on myöntänyt ÖVERI-hankkeelle 93 000 euron avustuksen vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Asukkaat saisivat paremmin ajantasaista tietoa myös viemäriverkoston ylivuodoista.  Kuva: HSY:

 

Jaa sivu:

Tulosta