Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuollon verkostoja koskeva verkkotietopiste.fi

Yhteisrakentamisdirektiivin pohjalta annettu laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016) astui voimaan viime vuoden heinäkuun alusta. Vesihuollon osalta laki koskee ainoastaan jätevesiviemäriverkkoa ja hulevesiviemäriverkkoa.

Vesijohtoverkostot on rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi lakia sovelletaan vain, jos yhteistoiminnan osapuolena on viestintäverkko. Lain mukaan verkkotoimija on velvollinen luovuttamaan käyttöoikeuden fyysiseen infrastruktuuriinsa, ellei käyttöoikeuden kieltämiselle ole laissa esitettyjä perusteita. Fyysisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan rakennetta, rakennelmaa, rakennusta tai niiden osaa, johon voidaan sijoittaa muita verkon osia. Vesihuollon osalta tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kaivoja ja vesihuoltolaitoksen rakennuksia (ulkopinnat).

Verkkotietopiste.fi

 

Lisäksi laissa säädetään tietojen toimittamisesta keskitettyyn tietopisteeseen, joka on laissa annettu Viestintäviraston tehtäväksi. Tietopisteen tulee olla helppokäyttöinen ja tietoturvallinen. Sen kautta annetaan digitaalisessa muodossa tiedot verkkojen fyysisestä infrastruktuurista, suunnitelluista rakennustöistä, rakentamiseen liittyvistä lupamenettelyistä sekä putkien ja verkoston osien sijainneista. Viestintävirastolle keskitetyn tietopisteen (verkkotietopiste.fi) toteuttaa Sito Oy:n ja Suomen Erillisverkot Oy:n muodostama ryhmittymä.

 

Keskitetyn tietopisteen käyttöönotto viivästyy

 

Lain mukaan keskitetyn tietopisteen olisi pitänyt olla 1.1.2017 alkaen tarjolla. Viestintävirastosta saadun tiedon mukaan keskitetyn tietopisteen valmistelu on kesken ja varsinainen verkkotietopiste.fi -palvelu avautuu vuoden 2017 maalis-huhtikuun vaihteessa.

 

Viestintävirasto tulee erikseen tiedottamaan huhtikuussa 2017 tietojen toimittamisvelvollisuudesta verkkotietopiste.fi -palveluun ja käytettävissä olevista rajapinnoista. Tällä hetkellä verkkotoimijoita ei siten edellytetä syöttävän tietojaan verkkotietopiste.fi -palveluun vaikka ensimmäinen vaihe onkin jo koekäytössä. VVY tiedottaa asiasta jäsenilleen, kun lisätietoja on saatavissa.

 

Ilmoittautuminen yhteisrakentamisverkostoon ja seminaari

Viestintävirasto kutsuu viestintä-, energia-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen omistajia ja rakentajia sekä muita sidosryhmien edustajia liittymään yhteisrakentamisverkostoon. Verkosto on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen oheisella lomakkeella:

https://www.webropolsurveys.com/S/C867C401E0FB8CE8.par

 

Yhteisrakentamisverkosto on sähköinen Viestintäviraston ja sidosryhmien yhteydenpitokanava. Verkoston kautta sidosryhmät voivat antaa palautetta ja tehdä ehdotuksia toimenpiteistä yhteisrakentamislain tavoitteiden saavuttamiseksi sekä verkkotietopistepalvelun kehittämiseksi. Viestintävirasto vastaa kysymyksiin suoraan kysyjälle tai koko verkostolle, jos kysymys herättää laajaa mielenkiintoa.

 

Viestintävirasto kartoittaa maaliskuun alussa yhteistyöverkostoon kuuluvilta verkkotoimijoilta tietoja ja kokemuksia yhteisrakentamisesta ja yhteiskäytöstä. Tämän vapaaehtoisen kyselyn avulla Viestintävirasto pyrkii selvittämään yhteisrakentamisen nykytilaa sekä yhteisrakentamiseen liittyviä haasteita ja olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Yhteenveto kyselyn tuloksista esitellään Viestintäviraston järjestämässä seminaarissa, jonka alustava ajankohta on 18.5.2017.

 

Kyselyn tulosten esittelyn lisäksi seminaarissa keskustellaan siitä, miten yhteisrakentamista voidaan edistää jakamalla parhaita käytäntöjä sekä pohtimalla, mitä Viestintävirasto voisi tehdä tavoitteen eteen. Tilaisuudessa esitellään myös verkkotietopiste.fi -palvelua.

 

Aihetta on käsitelty myös VVY:n verkostomestaripäivillä 16.2.2017.

 

Lisätietoja: apulaisjohtaja Mika Rontu (mika.rontu@vvy.fi) ja VVY:n tekninen asiantuntija Pasi Lappalainen (pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi).

Jaa sivu:

Tulosta