facebook twitter

Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien ja liittimien teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksista ympäristöministeriön asetuksiksi koskien rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien ja niiden liittimien olennaisia teknisiä vaatimuksia ja tyyppihyväksyntää. Olennaisten teknisten vaatimusten asetuksissa säädetään vaatimukset tuoteryhmäkohtaisesti. Koska PE-putkille eikä PE-putkien liittimille ole olemassa asetusten soveltamisalan mukaisia harmonisoituja tuotestandardeja, tapahtuu tuotehyväksyntä kansallisesti.

Molemmat lausuntopyynnöt löytyvät lausuntopalvelu.fi -palvelusta. PE-putkia koskeva löytyy tästä ja PE-putkien liittimiä koskeva lausuntopyyntö tästä. Molempien lausuntojen vastausaika päättyy 27.3.2020.

Jaa sivu:

Tulosta