Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Ilmianna digiloikka

  22.11.2022

  Etsimme koulutuksiimme käytännön esimerkkejä ja kokemuksia vesihuoltolaitoksilla toteutetuista pienistä tai isoista digiloikista.

 • Invitation to exhibit at NORDIWA 2023, 5–7 September

  18.11.2022

  Lasting three days, NORDIWA represents an opportunity for the industry to meet, exchange ideas and learn from each other’s experiences and practices.

 • Vesihuoltolain uudistaminen käynnistyy

  18.11.2022

  Maa- ja metsätalousministeriö kertoo tiedotteessaan, että ministeriö asetti 17.11.2022 työryhmän laatimaan ehdotusta vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi. Lainsäädännön muutoksilla varmistetaan turvalliset ja toimintavarmat vesihuoltopalvelut ja varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin. Vesihuoltolain uudistusta valmistelevan työryhmän jäsenenä toimii Vesilaitosyhdistyksestä lakiasiainpäällikkö Anneli Tiainen ja varajäsenenä toimitusjohtaja Osmo Seppälä.

 • Lainsäädäntöpäivä webinaarina 1.12.2022

  17.11.2022

  Vielä ehdit mukaan! Webinaarin ilmoittautumisaikaa on jatkettu 28.11. saakka. Katsaus vesihuoltolaitoksen toimintaan liittyviin lainsäädännön muutoksiin ja asiaa myös vahingonkorvauksista.

 • Traficom selventää verkkotoimijoille verkkoja ja verkon rakentamissuunnitelmia koskevien tietojen toimittamisen velvoitteita

  10.11.2022

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on muuttanut määräystä 71 verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta, koska Sijaintitietopalvelun käyttöönotto on viivästynyt suunnitellusta ajankohdasta.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 9.11.2022

  9.11.2022

  Uutiskirjeessä kerrotaan mm. juomavesidirektiivin kansallisen täytäntöönpanon etenemisestä ja yhdyskuntajätevesidirektiivin luonnoksesta. Esittelyssä on tuoreimmat julkaisumme Vesihuoltolaitosten henkilöstöselvitys 2022 ja Tunnuslukuraportti 2021. Lisäksi kerrotaan, että VVY:n yhteistoimintajäsenjaosto on valinnut jäsenet jaoston puheenjohtajistoon. Toistona julkaisemme jutun miten viestiä vedenkäyttäjille sähköpulan vaikutuksista vesihuoltoon.

 • Juomavesidirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee – asetukset lausunnolla

  9.11.2022

  Uusi juomavesidirektiivi pitää implementoida kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään 12.1.2023. Tähän täytäntöönpanoon liittyen tällä hetkellä ovat lausuntopalvelussa lausuttavina kaksi uutta asetusta ja kolme asetusmuutosta. Uusien asetusten antovaltuudet antavat terveydensuojelulaki ja vesihuoltolaki ovat olleet lausuttavana jo keväällä 2022.

 • World Toilet Day 19 November - Maailman vessapäivä

  8.11.2022

  United Nations World Toilet Day 2022 focuses on the impact of the sanitation crisis on groundwater. Suomen YK-liitto: Vessapäivän avulla pyritään vaikuttamaan poliittisiin linjauksiin ja rohkaistaan näkemään santiteettiolojen paranemisesta saatavat taloudelliset ja kehityksen kannalta merkittävät hyödyt.

 • Yhdyskuntajätevesidirektiivin luonnos on julkaistu

  8.11.2022

  Direktiiviluonnoksessa esitettään mm. tehostettua ravinteidenpoistoa, haitta-aineiden poistovelvoitteita, hyvin tiheää näytteenottotiheyttä sekä toimialalle energianeutraaliustavoitteita.

 • Vesihuoltolaitosten yhteisiin viestintähankkeisiin etsitään osallistujia

  8.11.2022

  Vesilaitosyhdistys on koonneet VVY:n tietoon tulleita viestintään liittyviä hankeideoita ja kartoittaa nyt vesihuoltolaitosten kiinnostusta lähteä työstämään hankkeita yhteistyössä eteenpäin.

 • Vesilaitosyhdistyksen viimeaikaisia julkaisuja

  7.11.2022

  Julkaisumme kattaa mm. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston, VVY:n asiantuntijaryhmien ja toimiston toimeksiantojen pohjalta valmistuneet selvitykset, jotka käsittelevät tärkeiksi koettuja ja ajankohtaisia alan teemoja. Useat julkaisuistamme ovat maksuttomia ja vapaasti kaikkien ladattavissa verkkokaupasta.

 • Viestintä vedenkäyttäjille sähköpulan vaikutuksista vesihuoltoon

  7.11.2022

  Energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne jatkuu Euroopassa käytävän sodan vuoksi aiheuttaen epävarmuuksia sähkön saatavuuteen. Fingridin mukaan suurten epävarmuuksien seurauksena suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin. Tässä uutisessa on vesihuoltolaitosten käyttöön ja omaan toimintaan sopivaksi räätälöitävä mallipohja asiakasviestintää varten. Tämän yleisen viestinnän lisäksi on syytä viestiä tarkemmin erityisasiakkaille, kuten sairaaloille, terveydenhuollon yksiköille ja elintarviketeollisuudelle. Sivulle on päivitetty ruotsinkielinen aineisto jäsenlaitosten tiedottamisen avuksi.

 • Vesihuoltolaitosten henkilöstöselvitys 2022

  3.11.2022

  Vesilaitosyhdistys (VVY) toteutti alkuvuodesta 2022 vesihuoltolaitosten henkilöstökyselyn. Kyselyllä kerättiin tietoja vesihuoltolaitosten henkilöstön määrästä, ikäjakaumasta, koulutustaustasta ja työtehtävistä sekä laitoksen ulkopuolelta ostetuista palveluista ja uuden henkilöstön rekrytoinnista. Lisäksi kysyttiin henkilöstön täydennyskoulutuksesta sekä vesihuoltoalan osaamiskriteereistä ja pätevyysvaatimuksista. Kysely oli sisällöltään lähes vastaavanlainen kuin edellinen henkilöstökysely vuonna 2011, jotta kyselyiden tuloksia voitiin verrata toisiinsa.

 • Tervetuloa vesihuoltoalalle - verkkokurssilla perehdyt vesihuoltoalaan omassa tahdissa

  2.11.2022

  Tervetuloa vesihuoltoalalle -verkkokurssi on loppuvuoden ajan tarjolla maksuttomasti VVY:n jäsenille ja yhteistoimintajäsenille sekä vesihuoltoalan opiskelijoille. Ilmoittaudu koulutuskalenterissa ja saat ohjeet kurssille kirjautumiseen.

 • Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset, webinaari 17.11.2022

  1.11.2022

  Talousvesiwebinaari, jossa tänä vuonna pääaiheina ovat uuden juomavesidirektiivin mukanaan tuomat muutokset. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 11.11. saakka.

 • Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus 23.-24.11.2022 Jyväskylässä

  1.11.2022

  Vesihuoltolaitoksilla verkostosuunnittelun, -rakentamisen tai -saneerauksen parissa työskenteleville suunnattu vuosittainen koulutustapahtuma. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 11.11. mennessä.

 • VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston kokous pidettiin 25.10.2022

  28.10.2022

  Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaosto piti kokouksensa 25.10.2022. Kokouksessa oli läsnä 11 VVY:n yhteistoimintajäsenen edustajaa. Kokous valitsi jäsenet jaoston puheenjohtajistoon.

 • Ympäristöministeriö avasi rahoitushaun investoinneille sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille yhdyskuntien jäte- ja sivuvirtojen ravinne- ja energiapotentiaalin hyödyntämiseksi

  26.10.2022

  Ympäristöministeriö avasi avustushaun ravinnekierrätyksen hankkeille, jotka liittyvät maatalouden huoltovarmuuspakettiin. Ministeriö toteaa, että avustuksia kohdennetaan erityisesti yhdyskuntien jätevesien, lietteiden ja sivuvirtojen ravinne- ja energiapotentiaalin hyödyntämiseen. Tavoitteena on parantaa ravinne- ja energiahuoltovarmuutta, edistää turvallisten lannoitevalmisteiden valmistamista, mahdollistaa kannattavan kierrätyslannoitemarkkinan syntymistä ja vauhdittaa vihreää siirtymää.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 26.10.2022

  26.10.2022

  Uutiskirjeessä Saijariina Toivikko, VVY:n kehittämispäällikkö blogikirjoittaa aiheesta: Pohdintaa vesihuoltolaitosten taloudellisen tilanteen haasteista ja ratkaisuista. Muina aiheina mm. vesihuoltoalan pätevyysvaatimusten esiselvitys, vesihuoltolaitosten yhteishankkeisiin etsitään osallistujia, päivitetty kansallisen vesihuoltouudistuksen toimeenpanosuunnitelma ja Pohjoismainen jätevesikonferenssin NORDIWA 2023 kutsu luennoimaan. Lisäksi mukana tietoa siitä, että vesiensuojelun tehostamisohjelmassa on haettavissa avustusta vesiensuojeluun kaupunkien alueiden käytössä 18.10.–30.11.2022 välisenä aikana Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

 • Pohdintaa vesihuoltolaitosten taloudellisen tilanteen haasteista ja ratkaisuista

  25.10.2022

  Saijariina Toivikko, VVY:n kehittämispäällikkö, kertoo blogitekstissään vesihuoltopoolin koulutuksen yhteydessä järjestetyn työpajan antia talouden nykytilanteen haasteista ja mahdollisista toimenpiteistä. Kiitokset työryhmälle aktiivisesta ajatustenvaihdosta.

Jaa sivu:

Tulosta