facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Verkostopäivä 21.4.2021

  9.3.2021

  Koko päivän webinaari verkostoasentajille, työnjohdolle ja verkostomestareille.

 • Some-koulutus laitosten henkilöstölle 23.3.

  8.3.2021

  Kannustamme laitosjohtajia sekä laitoksen teknistä-, hallinto- ja käyttöhenkilöstöä aktiiviseen some-viestintään. Sosiaalisen median avulla voimme yhdessä tehdä vesihuoltoalaa tunnetuksi ja vetovoimaiseksi. Se on kätevä väline vaikuttajien, ajankohtaisten ilmiöiden ja keskustelujen seuraamiseen. Järjestämme jäsenistölle maksuttoman sosiaalisen median etäkoulutuksen 23.3. klo 9-11

 • Hallinto- ja talousseminaari 14.4.2021

  5.3.2021

  Vesihuoltolaitosten johdon ja kehittämisestä vastaavien etätapaaminen, jossa käsitellään hallintoon ja talouteen liittyviä asioita.

 • Vesityökorttikoulutus omalle organisaatiollesi

  4.3.2021

  Onko organisaatiossanne useampia, joiden tulisi suorittaa tai päivittää vesityökortti? Vesityökorttikoulutus voidaan järjestää etäkoulutuksena ja talousvesihygieeninen osaamistestaus tämän jälkeen läsnäolotilaisuutena kokoontumisrajoitukset ja riittävät suojaustoimet huomioiden.

 • Flow Technology - Modern Functional Design of Water Transmission Systems

  3.3.2021

  Martti Pullin kirjoittama, Tammertekniikan kustantama, virtaustekniikka kirja on nyt julkaistu englanninkielisenä.

 • Jätevedenpuhdistamon käyttö ja kehittäminen 25.3.2021

  1.3.2021

  Jätevedenpuhdistamon toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvä koulutus, joka on suunnattu jätevedenpuhdistamolla työskenteleville käyttöpäälliköille, puhdistamonhoitajille ja asiantuntijoille.

 • Uutiskirje julkaistiin 24.2.2021

  24.2.2021

  Voit lukea uutiskirjeestä mm. ROTI 2021-raportista, Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n Kimmo Rintamäen blogikirjoituksen sekä Vesikolmio Oy:n ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kuulumisia.

 • Jäteveden lämpö kiinnostaa – kokonaistarkastelu tarpeen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

  22.2.2021

  HSY kertoo tiedotteessaan, että jäteveden sisältämä lämpö on merkittävä resurssi, jonka nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kohdistuu paljon ja perusteltua kiinnostusta. Jäteveden lämpö on samalla välttämättömyys jäteveden biologiselle käsittelylle, erityisesti typenpoistolle. HSY on käynnistänyt yhteishankkeen, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa.

 • Systemaattisuutta vesihuoltoverkostojen mittaukseen ja dokumentointiin

  19.2.2021

  Vesihuoltolaitoksille sekä palveluita tuottaville yrityksille kuten urakoitsijoille on tehty mittaus- ja dokumentointiohje. Yhtenäistä ohjeistusta tarvitaan, sillä kokonaisvaltainen tiedonhallinta on avainasemassa vesihuollon omaisuudenhallinnan parantamisessa. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti hanketta.

 • Uutiskirje julkaistiin 10.2.2021

  10.2.2021

  Aiheina mm. katsaus vuoteen 2020, verkostotöiden vaikutukset verkostoveden mikrobiologiseen laatuun,Tampereen Veden Vesitehras-lehti, maksuttomat julkaisumme ja VVY:n lausunto Kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta.

 • VVY:n lausunto Kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta

  9.2.2021

  Vesilaitosyhdistys (VVY) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle (MMM) lausuntonsa Kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan alla. VVY:n hallitus ja sen työvaliokunta ovat osaltaan hyväksyneet lausunnon.

 • Vesilaitoksen käyttö ja kehittäminen 17.3.2021 klo 9-12

  9.2.2021

  Vesilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen keskittyvä koulutus vesilaitoksen käyttö-, käyttöpäällikkö- ja kehittämistehtävissä toimiville.

 • Ajankohtaista pohjavesilaitoksella 18.3.2021 klo 9-12

  9.2.2021

  Ajankohtaista ja käytännönläheistä asiaa pohjavesilaitosten toimintaan ja kehittämiseen liittyen.

 • Vesihuolto 2021 -päivät järjestetään lokakuussa Turussa

  8.2.2021

  Vesihuoltopäivien ilmoittautuminen on avoinna

 • HSY kehittää jätevedenpuhdistusta Viikinmäessä

  29.1.2021

  Ympäristöministeriö on myöntänyt Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ilmastukseen ja lietteen lämmöntalteenottoon liittyviin hankkeisiin valtiontukea, perusteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Rahoitettavien kehitystoimenpiteiden on laskettu vuosittain säästävän sähköä 240 MWh ja tuottavan lämpöenergiaa 2,8 GWh.

 • Uutiskirje julkaistiin 26.1.2021

  27.1.2021

  Aiheinamme mm. Hyvän vesihuollon kriteerit, Lahti Aquan video, HybArkt -hankkeen loppuraportti ja webinaarien ryhmähinnoittelu.

 • Hae mukaan Vähähiilisten julkisten hankintojen kehittämisohjelmaan

  26.1.2021

  KEINO-osaamiskeskus tiedottaa: Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma on julkisille hankkijoille tarkoitettu yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen ohjelma, joka käynnistyy helmikuussa 2021. Kehittämisohjelman tavoitteena on tukea valittuja hankintayksiköitä saavuttamaan vähähiilisyydelle asetettuja tavoitteita hankintojen kautta, sekä jakaa oppeja ja kokemuksia muille hankintayksiköille. Kehittämisohjelmaan valitaan mukaan kuusi hankintayksikköä. Huom! Hakuaika päättyy 31.1.2021.

 • Katkaisu- ja kytkentämaksut arvonlisäverotuksessa

  26.1.2021

  KHO antoi hiljattain sähkön katkaisu- ja kytkentämaksujen arvonlisäverovelvollisuuden osalta ratkaisun KHO 2020:153 (jäljempänä linkki). Energiateollisuus ry antoi sen perusteella ohjeen, jonka mukaan sähkön myyjät laskuttavat jatkossa katkaisusta veloittamansa maksun arvonlisäverottomana asiakkaalta, paitsi niissä tilanteissa, kun asiakas on tilannut katkaisun. Kytkentämaksu on sen sijaan arvonlisäverollinen.

 • Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen

  26.1.2021

  HybArkt -hankkeen yhtenä tarkoituksena oli uuden tiedon tuottaminen hybridiratkaisujen suunnittelusta ja mitoituksesta kylmiin olosuhteisiin. Lisäksi hankkeessa tarkoituksena oli tutkia ja optimoida pohjoisiin olosuhteisiin sopeutuneiden luonnonkasvien, sienten ja bakteerien kykyä pidättää vedestä typpeä ja raskasmetalleja. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto osallistui hankkeen rahoittamiseen.

 • Webinaareihin uusi ryhmähinnoittelu

  26.1.2021

  Puolen päivän (~3h) koulutuswebinaareihin voi nyt osallistua isompi joukko samasta organisaatiosta ryhmähinnalla.

Jaa sivu:

Tulosta