facebook twitter

Uutiset

 

Olemme koonneet koronavirustilanteeseen liittyvät tiedotteet yhdelle sivulle, pääset  'koronavirus ja vesihuolto' sivulle tästä linkistä: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/koronavirus/

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesikoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Jätevedenpuhdistamoihin tuleva typpikuorma pk-seudulla on noussut tasaisesti vuosikymmenten ajan

  29.1.2020

  Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kertoo tiedotteessaan, että vuodesta 1999 vuoteen 2019 kasvua on ollut 50 %. Vuonna 2019 kasvu jatkui edelleen ja on suurin vuoden 1999 jälkeen. Yhtenä syynä typpikuorman kasvuun on proteiinin syönnin lisääntyminen. Ylimääräinen proteiini, jota keho ei tarvitse, poistuu kehosta muun muassa typpenä virtsan mukana jäteveteen. Pk-seudulla Viikinmäen jätevedenpuhdistamo puhdistaa typestä lähes 90 %, mutta silti typpeä päätyy Itämereen aiheuttaen rehevöitymistä.

 • Uutiskirjeemme ilmestyi 22.1.2020

  22.1.2020

  Uutiskirjeemme aiheina mm. Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut, Kehittämisrahaston kevään 2020 haku, Muutoksia Venlassa vuonna 2020, Vesihuoltopäivien ilmoittautuminen alkaa 27.1., Finnpulp -päätös puhuttaa.

 • Kansallinen vesihuoltouudistus turvaamaan tulevaisuuden vesihuoltopalveluita

  21.1.2020

  Maa- ja metsätalousministeriö kertoo tiedotteessaan, että kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseen on asetettu hanke. Ministeriön hankkeessa etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Kolmevuotinen hanke tuo yhteen alan toimijat eri hallinnonaloilta ja eri päätöksenteon tasoilta.

 • Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – Hyvä tapa toimia

  21.1.2020

  Hankkeen tavoitteena oli määritellä vesihuoltolaitoksille toimintakäytäntöjä, joilla asiakaspalvelutoimintojen sähköistäminen voidaan ottaa haltuun. Toimintakäytännöt on kirjattu hankkeen yhteydessä tuotettuihin ohjeistuksiin, jotka sisältyvät raporttiin. Hanke ”Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – Hyvä tapa toimia” päättyi joulukuussa 2019.

 • Finnpulp -päätös puhuttaa

  21.1.2020

  Korkeimman hallinto-oikeuden Finnpulp Oy:n ympäristölupahakemuksen hylkäämistä on käsitelty useissa viimeaikaisissa kirjoituksissa. Näissä analyyseissa pureudutaan päätöksen oikeudelliseen taustaan ja tehdään johtopäätöksiä mm. ympäristölupia koskevan lainsäädännön muutostarpeista ja tarpeesta kehittää vesiin kohdistuvien toimintojen yhteisvaikutusten hallintaa.

 • Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistaminen

  21.1.2020

  Merenhoitosuunnitelman toisen osan eli seurantaohjelman kuuleminen on käynnissä 20.1.-20.3.2020.

 • Vesihuoltopäivien ilmoittautuminen alkaa 27.1.

  20.1.2020

  Vesihuolto 2020 -päivät järjestetään Vaasan alueella, Mustasaaren Botniahallissa 13.-14.5.2020. Tapahtuman ilmoittautuminen avautuu kotisivuillamme maanantaina 27.1. klo 9.00.

 • Haussa ansiokas talous- tai jätevesien puhdistaja

  20.1.2020

  Palkintoraati pyytää ehdotuksia vuoden 2020 Kemira-palkinnon saajaksi.

 • Vesityökorttikoulutuksia keväällä 2020

  17.1.2020

  Kaikille avoimet vesityökorttikoulutukset järjestetään 6.2. Helsingissä ja 3.3. Jyväskylässä. Vesityökorttikoulutus voidaan järjestää myös omalle organisaatiollesi räätälöitynä koulutuksena haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana.

 • Vesilaitosyhdistyksen hallituksen jäsenten valinnan valmistelu

  17.1.2020

  Jälleen on syytä aloittaa keskustelu Vesilaitosyhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta tulee helmikuussa tekemään vuosikokoukselle ehdotuksensa valinnoista.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston kevään 2020 haku on auki

  16.1.2020

  Hakemuksia vastaanotetaan helmikuun loppuun asti.

 • Lakiluonnos huoneistokohtaisen veden kulutuksen mittaamisesta lausunnolla

  16.1.2020

  Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jolla uudistetaan kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden mittaamista ja laskutusta. Tarkoituksena on ohjata vedenkulutusta energiatehokkaampaan suuntaan ja tehdä laskutuksesta oikeudenmukaisempaa. Esityksessä on mukana myös huoneistokohtaisen kylmän veden etämittaus.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus 5.3.2020 Helsingissä

  15.1.2020

  Koulutus voidaan järjestää myös teille räätälöitynä tilauskoulutuksena. Koulutukseen on silloin helppo kytkeä organisaation omat käytännöt ja tarpeet.

 • Muutoksia Venlassa vuonna 2020

  10.1.2020

  Venlan vuoden 2020 ohjeet ovat valmistuneet ja löytyvät Venlasta kohdasta "Ohjeet". Päivitetyt ohjeet ovat Syöttöohje vuonna 2020, Venlan laskemat tunnusluvut, Vesihuollon tila-raportti ja Vesihuoltomaksut. Vuodelle 2020 Venlaan on lisätty erillisraportti ”Puuttuvat perustiedot”, jonka avulla voi tarkistaa mitkä perustiedot ovat vielä syöttämättä. Raportti ilmoittaa puuttuvien perustietojen nimet ja kumpaan järjestelmään (SYKEn Veetiin vai VVY:n Venlaan) tieto olisi pitänyt syöttää. Vuonna 2020 Venlan tunnuslukujen 2101 ja 2115 laskentakaavoja on muutettu.

 • Vuoden ensimmäinen uutiskirje ilmestyi 8.1.2020

  8.1.2020

  Hyvää alkanutta vuotta! Uutiskirjeemme aiheina mm. VVY:n digistrategiaseminaarin tallenne, uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, uuden juomavesidirektiivin sisällöstä saatiin sopimus Suomen puheenjohtajakaudella,yhdyskuntajätevesidirektiivin arviointi julkaistiin.

 • Digistrategia webinaarin tallenne

  8.1.2020

  Vesilaitosyhdistyksen digistrategiaseminaari järjestettiin 3.12. sen voi edelleenkin kuunnella tallenteena.

 • Vuoden alusta voimaantulleita muutoksia ministeriöiden hallinnonaloilla

  7.1.2020

  Ministeriöt julkaisivat vuodenvaihteen tienoilla tiedotteita 2020 alussa voimaantulleista lakimuutoksista ja muista muutoksista. Tiedotteet ovat luettavissa ministeriöiden verkkosivulta. Ne löytyvät myös valtioneuvoston tiedotteista, linkistä https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet .

 • Vesitalous-lehdellä juhlavuosi

  7.1.2020

  Ensimmäinen Vesitalous-lehti ilmestyi vuonna 1960, joten vuosi 2020 on lehdelle juhlavuosi – Vesitalous täyttää 60 vuotta.

 • HSY saneeraa vaelluskalojen kulkureittinä toimivan hulevesiputken

  7.1.2020

  Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloittaa hulevesiputken saneerauksen Helsingin Kauppalanpuistossa. Kyseinen hulevesiputki on osa Haaganpuron pääuomaa ja toimii myös uhanalaisen taimenen elinympäristönä. HSY on tilannut kohteeseen uuden erikoisputken, joka mahdollistaa taimenten vaelluksen reitillä.

 • Vesimittarien etäluenta -päivä 5.2.2020 Helsingissä

  31.12.2019

  Tule kuulemaan esimerkkejä vesihuoltolaitoksilla toteutetuista etäluentaratkaisuista. Ilmoittaudu 21.1. mennessä.

Jaa sivu:

Tulosta