facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • YT21-tapahtuma järjestetään Turussa toukokuussa 2021

  17.12.2020

  Yhdyskuntatekniikka 2021 -tapahtuma järjestetään 19.-20.5.2021 Turun Messukeskuksessa. Infra-ala kokoontuu joka toinen vuosi järjestettävään tapahtumaansa jo 20. kerran. Näyttelyvieraita odotetaan saapuvaksi paikalle runsaat 5.000.

 • Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot julkaisu

  16.12.2020

  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen selvitys antaa tietoa vesihuoltolaitosten maksujen ja kustannusten kattavuudesta.

 • Koulutusvuosi 2020

  14.12.2020

  Lue yhteenveto koulutusvuodesta 2020 – osallistujamäärät, vuoden suosituimmat (TOP5) koulutukset sekä yhteenveto osallistujapalautteista.

 • Uutiskirje ilmestyi 10.12.2020

  10.12.2020

  Lue tuoreimmat uutiset! Tällä kertaa aiheina mm. työntekijöiden suojelu biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta, VVY:n strategia: Visio 2030 ja tiekartta 2021-2030, Sprinkleritestauksen hyvät käytännöt, Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmaluonnos.

 • Sprinkleritestauksen hyvät käytännöt

  9.12.2020

  Ohjeen tarkoitus on opastaa sekä vesilaitoksia, sprinklerilaitteiston haltijoita että sprinkleritestaajia sellaiseen toimintamalliin, jolla voidaan estää sprinklerilaitteistojen testauksen mahdolliset haittavaikutukset vesihuoltolaitosten toimintaan. Ohjeessa ja sen taustaselvityksessä esitetään lisäksi yhteenveto sprinklereiden käyttöön liittyvästä lainsäädännöstä, laitteistosta sekä tarkastuksiin liittyvistä vedenottotilanteista.

 • Kansallisen vesihuoltouudistuksen visio ja toimenpideohjelma lausunnoille

  7.12.2020

  Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) pyytää lausuntoja Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmaluonnoksesta 8.2.2021 mennessä. Vesilaitosyhdistys (VVY) on välittänyt lausuntopyynnön kaikille jäsenlaitoksilleen ja yhteistoimintajäsenilleen ja kannustaa kaikkia lähettämään lausuntonsa tai kommenttinsa ministeriölle.

 • Työntekijöiden suojelua biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta tehostetaan - muutoksia työnantajan velvoitteisiin

  7.12.2020

  Valtioneuvosto on antanut 29.10.2020 asetuksen, jolla muutettiin työntekijöiden suojelesemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annettua valtioneuvoston asetusta. Muutos täsmentää työnantajan velvollisuuksia. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö antoi uuden asetuksen biologisten tekijöiden luokituksesta. Asetuksen luokittelu vaaraluokkiin vaikuttaa käytännössä työnantajan velvollisuuksiin. Luokittelu on otettava huomioon vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa, jonka perusteella työnantaja päättää toimenpiteistä altistumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

 • Kansallinen lannoitevalmistelain kokonaisuudistus käynnissä

  2.12.2020

  Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeen, jonka tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys lannoitelaiksi.  Hankkeen aikataulu on 5.10.2020-31.07.2022. Tavoitteena on saattaa lainsäädäntö voimaan 16.7.2022. Hankkeen tarkoituksena on valmistella EU-lainsäädännöstä ja kansallisista tarpeista johtuvat muutokset uuteen lannoitelakiin ja sen nojalla annettaviin asetuksiin. 

 • Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman hakuwebinaari 15.12.2020

  2.12.2020

  Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 - 2022 on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Kokeiluohjelman tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita kehittämällä. Seuraavat hakumahdollisuudet ovat ensi vuoden puolella. Alkuvuoden hakujaksot päättyvät perjantaina 29.1.2021 klo 16.15 ja perjantaina 30.4.2021 klo 16.15.

 • Tekninen Infrastruktuuri mainosliite

  2.12.2020

  Mediaplanetin tuottama valtakunnallinen Tekninen Infrastruktuuri -kampanja ilmestyi mm. Kauppalehden printin ja digin yhteydessä.

 • Uutta Nordic Poly Mark -muoviputkiyhteistyössä

  2.12.2020

  Keskeinen osa pohjoismaista yhteistyötä vesihuollossa käytettävien muoviputkien suhteen on INSTA-CERT -tuotesertifiointijärjestelmä ja siihen liittyvä Nordic Poly Mark (NPM) -laatumerkki. Järjestelmän uudistetut Product Information (Tuoteinfo) -dokumentit nostavat esiin NPM-merkittyjen tuotteiden erityispiirteitä. Tuoteinformaation lisäksi noihin A4-arkin laajuisiin dokumentteihin on sisällytetty tiivis sertifiointiprosessin esittely. Uudistus helpottaa tuotteiden ja sertifiointijärjestelmien vertailua.

 • Kinkkutemppu jahtaa taas ennätyksiä – saadaanko 250 000 kotitaloutta mukaan kiertotaloustekoon?

  1.12.2020

  Jo viidettä vuotta peräkkäin Kinkkutemppu kutsuu nyt kierrättämään joulukinkun ja muiden jouluruokien paistinrasvat uusiutuvaksi dieseliksi. 15 toimijan yhteisenä ponnistuksena syntynyt kiertotalouskampanja onnistui viime vuonna keräämään lähes 200 000:n kotitalouden rasvajätteet. Tänä vuonna kotitalouksia pyritään saamaan mukaan jopa neljännesmiljoona.

 • Ohjeet VVY:n jäsensivun ja verkkokaupan kirjautumiseen

  27.11.2020

  Jäsensivuillamme (extranet) ja verkkokaupassa on molemmissa käytössä kertakirjautuminen. Löydät ne hieman eri kohdista verkkopalvelustamme.

 • YM tiedottaa rahoituksesta hulevesien hallintaan ja käsittelyyn päästöjen vähentämiseksi

  26.11.2020

  Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta hulevesien laadun parantamiseksi ja haitallisten aineiden poistamiseksi voi hakea 25.11.2020-29.1.2021 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

 • Tallenne maa- ja metsätalousvaliokunnan julkisesta kuulemisesta kansalaisaloitteesta Vesi on meidän

  25.11.2020

  Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta järjesti kansalaisaloitteesta julkisen kuulemisen 20.11. Tilaisuudessa oli kuultavana myös VVY:n toimitusjohtaja Osmo Seppälä. Voit katsoa tallenteen eduskunnan verkkolähetyspalvelusta.

 • Uutiskirje ilmestyi 25.11.2020

  25.11.2020

  Aiheina mm. Kehittämisrahaston rahoituspäätökset, kommenteilla verkoston mittaus ja dokumentointiohje, 'Viemäreiden kunnon tutkiminen' -ohjeen laatimistyö vauhdissa sekä väitös vesi- ja ympäristötekniikan alalta.

 • Ilmianna digiloikka

  24.11.2020

  Etsimme koulutuksiimme käytännön esimerkkejä ja kokemuksia vesihuoltolaitoksilla toteutetuista pienistä tai isoista digiloikista.

 • Vesihuoltoverkostojen elinkaarta tukeva ohjeistushanke etenee

  24.11.2020

  ”Vesihuoltoverkoston mittaus ja dokumentointi – Verkoston elinkaaren hallinnan parantaminen” -ohjeen laatimistyö on edennyt kommenttikierrosvaiheeseen. Ohjeluonnos tulee sidosryhmien kommenteille marraskuun lopussa, jonka jälkeen on kaksi viikkoa aikaa kommentoida. Toinen hanke ”Viemäreiden kunnon tutkiminen” -ohjeen laatimistyö on myös päässyt hyvään vauhtiin.

 • Joulutarjouksena kaksi vesihuoltoalan perusteosta yhteishintaan 99 €

  23.11.2020

  Osallistu vesihuollon arvokeskusteluun! Vesihuollosta on käyty arvokeskustelua aina eduskuntaa myöten. Koronavuosi on muistuttanut meitä kaikkia korvaamattoman tärkeästä vesihuollosta.

 • Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 3.12.2020

  23.11.2020

  Vielä ehdit mukaan! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 26.11. saakka.

Jaa sivu:

Tulosta