facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutiset julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä.

Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesikoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019

  1.4.2019

  Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ja tuli voimaan 1.4.2019 (HE 60/2018 vp). Laki sisältää saavutettavuusdirektiivistä tulevat vaatimukset ja esittää käytännönläheisesti, mitä digitaalisten palvelujen tarjoamiselta edellytetään jatkossa. Lisäksi lakiin sisältyy myös digitaalisia viranomaispalveluita koskevia säännöksiä.

 • Pelillinen esimiesvalmennus 12.6.2019 Helsingissä

  29.4.2019

  Oletko hiljattain aloittanut esimiestyössä? Tai haluatko uusia ideoita ja varmuutta valmentavaan esimiestyöhön tai muutoksen johtamiseen? Pelaamalla eväitä esimiestyöhön arkeen - tutustu päivän ohjelmaan ja ilmoittaudu 23.5.mennessä.

 • VVY:n uutiskirje jaettiin ke 20.3.2019

  21.3.2019

  Erityisen kiinnostavaa tällä kertaa esim. valvontatutkimusohjelmamalli vesilaitoksille, puhdistamomulta-esite, ROTI 2019 -raportti, vesihuoltomaksut Venlaan, maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, Hazardous Waste.

 • Vesihuoltomaksut 1.2.2019 syötettävä Venlaan maaliskuun aikana

  19.3.2019

  Kuluvan vuoden vesihuoltomaksut on syötettävä tilanteen 1.2.2019 mukaisena Venlaan maaliskuun aikana. Tukkulaitokset eivät syötä vesihuoltomaksutietoja.

 • ROTI 2019 -raportti

  19.3.2019

  Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2019 -raportin erityisteema on kaupungistuminen.

 • Maksuja koskevat ohjeet ja suositukset

  19.3.2019

  Vuonna 2017 ilmestyneessä pdf-julkaisussa on yleisiä suosituksia vesihuoltolaitosten maksuista ja niiden perusteista. "Tämä julkaisu on erityisen ajankohtainen ja kannattaa lukea uudestaan aina, kun laitoksella päivitetään hinnastoa. Julkaisu on apuna myös silloin, kun laitoksella pohditaan, onko hinnoittelun perusteet toteutettu oikein", kertoo lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistyksestä.

 • EU:n strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin linjaa lääkekuormitusta vähentäviä toimenpiteitä

  13.3.2019

  Prioriteettiainedirektiivin edellyttää, että Euroopan komissio ehdottaa strategista lähestymistapaa lääkkeistä aiheutuvaa veden pilaantumista varten. Tämä strateginen lähestymistapa julkaistiin 11.3.2019. Strategiassa todetaan, että on riittävästi todisteita siitä, että olisi ryhdyttävä toimiin ympäristössä olevien lääkeaineiden aiheuttaman riskin lieventämiseksi.

 • Puhdistamomullan käyttäminen on tärkeä osa kiertotaloutta

  13.3.2019

  Vesilaitosyhdistys on julkaissut esitteen, joka sisältää tietoa puhdistamomullan hyödyistä ja tutkimustietoa haitta-aineista.

 • Uusi valvontatutkimusohjelmamalli vesilaitoksille

  12.3.2019

  Valvira on julkaissut uuden valvontatutkimusohjelmamallin talousvettä toimittaville laitoksille.

 • VVY:n uutiskirje ilmestyi maaliskuun alussa

  15.3.2019

  Taas on tietoa tarjolla vesihuoltoalan ammattilaisille, jotka haluavat pysyä ajan hermolla.Viimeisin uutiskirjeemme ilmestyi 6.3.

 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry perustettu

  4.3.2019

  Biokaasusektori sekä biologisten jätteiden käsittelyn ja orgaanisten maanparannusaineiden valmistuksen alalla toimivat tahot tiivistävät yhteistyötään.

 • Vesilaitoksille uusi työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa

  4.3.2019

  Norjassa kehitettyyn menetelmään perustuvasta työkalusta on julkaistu Suomen olosuhteisiin sovitettu opas VVY:n monistesarjassa. Työkalun avulla voidaan arvioida laskennallisesti taudinaiheuttajien poistotehoa ja sen riittävyyttä vedentuotantoketjussa.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnatut Työturvallisuuskortti -koulutukset alkavat huhtikuussa

  4.3.2019

  Vesilaitosyhdistyksen koulutustarjontaan tulee vesihuoltolaitoksille suunnattu Työturvallisuuskortti-koulutus. Työturvallisuuskortti® on Työturvallisuuskeskuksen, TTK, hallinnoima järjestelmä. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

 • VVY:n vuosikokous on 11.4.2019

  9.4.2019

  Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan.

 • EurEau:n lainsäädäntö- ja talouskomitea kokoontui Helsingissä

  1.3.2019

  VVY edistää Suomelle tärkeiden näkökulmien välittymistä EU:n päätöksentekoon.

 • Vaarallinen jäte kampanjamateriaalit jäsenille

  28.2.2019

  Muistutetaan yhdessä, että vaarallinen jäte ei kuulu viemäriin.

 • Vesihuoltolaitosten verkkopalveluiden saavutettavuus

  28.2.2019

  Saavutettavuus tarkoittaa helpommin käytettäviä verkkopalveluita. Verkkopalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää huomioida eri käyttäjäryhmien tarpeet. Saavutettavuusdirektiivi.fi on sivusto, josta löytyy toimintaohjeita.

 • Muutoksia Venlassa

  28.2.2019

  Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venlaan on tehty 28.2.2019 lukuisia muutoksia vuodelle 2019. Näin on tehty jotta vältytään samojen tietojen syöttämisestä erikseen kahteen järjestelmään (Suomen ympäristökeskus SYKEn Veetiin ja VVY:n Venlaan).

 • VVY:n vaalitoimikunta kokoontui

  27.2.2019

  VVY:n vaalitoimikunta kokoontui helmikuussa tekemään vuosikokoukselle ehdotuksensa valinnoista hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi erovuoroisten tilalle. Ennen kokousta vaalitoimikunnan jäsenet olivat saaneet jäsenlaitosten edustajilta ehdotuksia sopivista henkilöistä.

 • Vaaralliset jätteet turvallisesti talteen

  26.2.2019

  Kodin jäteastiaan livahtaa yhä vaarallisia jätteitä; sekajätepussien koostumustutkimusten mukaan kuitenkin vain prosentti sisällöstä on vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa. Tehokkaan neuvonnan lisäksi maksuton vastaanotto jäteasemille, apteekkeihin sekä paristojen ja akkujen myyntipisteisiin ovat aikaansaaneet sen, että vaaralliset jätteet päätyvät hyvin kiertoon. Meneillään olevan tiedotuskampanjan tarkoituksena on parantaa tulosta entisestään. Vesilaitosyhdistys on kampanjassa mukana muistuttamassa että vaarallinen jäte ei kuulu viemäriin.

Jaa sivu:

Tulosta