Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Avainsana: julkaisut

 • Diplomityö Vesihuollon verkostosaneerausten hiilijalanjäljen pienentäminen on valmistunut

  26.8.2022

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston tukemassa "Vesihuollon verkostotyömaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen päästölaskentatyökalun avulla" -hankkeessa etsittiin saneerausten hiilijalanjäljen merkittävimmät tekijät tapaustarkastelujen avulla ja ehdotettiin keinoja kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi. Hanke toteutettiin FCG:llä diplomityönä, jota rahoittivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Tampereen Vesi, Turun Vesihuolto Oy, Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry (FiSTT) sekä Maa- ja vesitekniikan tuki ry (MVTT).

 • Hyvän vesihuollon kriteerit -työkalu

  25.5.2022

  Hyvän vesihuollon kriteerit ovat sähköisen webropol -alustalle toteutetun työkalun kautta helposti vesihuoltolaitosten hyödynnettävissä.

 • Muiden julkaisut

  24.5.2022

  Tälle sivulle on koottu kekeisiä muiden tahojen vesihuoltoa ja vesihuoltolaitoksia käsitteleviä julkaisuja. Olemme keskittäneet kaikki julkaisut, joissa VVY on mukana verkkokauppaan. Löydät sieltä myös vesihuoltopoolin julkaisut omana tuoteryhmänään

 • Vesihuollon häiriötilanteiden toimintakorttien uudet mallipohjat valmistuivat

  18.5.2022

  Vesihuollon häiriötilanteista selviytymistä varten on laadittu uusia toimintakorttien mallipohjia. Toimintakortit on tarkoitettu ohjeistamaan ja helpottamaan toimintaa, kun häiriötilanne on tapahtunut ja sitä ehkäisevät riskinhallintatoimenpiteet eivät ole riittäneet. Aineisto on saatavilla nyt myös ruotsiksi.

 • Julkaisu hyvistä toimintatavoista kiinteistöjen kupariputkien syöpymisen ehkäisemiseksi

  6.5.2022

  Kuparisissa vesijohdoissa on viime vuosina tapahtunut ennenaikaisia korroosiovaurioita, joiden aiheuttajaa ei useimmissa tapauksissa tunneta. Vesilaitosyhdistyksen monistesarjan julkaisussa on koostettu eri toimijoille tueksi hyvät toimintatavat kiinteistöjen kuparisten vesijohtojen syöpymisen ehkäisemiseksi.

 • Tietoiskuwebinaari kehittämisrahastohankkeista nyt katsottavissa tallenteena

  31.3.2022

  Vuoden 2021 aikana valmistui 11 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamaa hanketta. Tietoiskuwebinaarissa kaikki nämä hankkeet esiteltiin tiiviisti yhdessä tunnissa.

 • Suunnitteluohjeet kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamiseksi vesihuollossa

  11.1.2022

  Suomen vesihuoltolaitosten toimittamasta puhtaasta talousvedestä lähes puolet käsitellään kemiallisella saostuksella. Kemiallista saostusta käytetään myös fosforin poistossa lähes kaikilla jätevedenpuhdistamoilla. Kemiallisen saostuksen jatkuva toimivuus on tärkeää sekä turvallisen talousveden toimitukselle että jätevesien tehokkaalle puhdistukselle ja ympäristönsuojelulle.

 • Syvennä vesihuoltoalan osaamistasi lukemalla julkaisujamme

  7.1.2022

  Julkaisumme kattaa mm. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston, VVY:n asiantuntijaryhmien ja toimiston toimeksiantojen pohjalta valmistuneet selvitykset, jotka käsittelevät tärkeiksi koettuja ja ajankohtaisia alan teemoja.

 • Tarkistuspyyntö Venlan pääkäyttäjille: Vesihuoltomaksut 1.2.2021, Vesihuollon tila vuosi 2020 -raportti ja vuoden 2020 perustiedot tarkistettava 24.6.2021 mennessä

  10.6.2021

  VVY:n toimisto aloittaa Venlan vuoden 2020 tietojen raportin laatimisen juhannuksen jälkeen. Venlan pääkäyttäjien tulee tarkistaa VVY:n toimiston 10.6.2021 lähettämän sähköpostin liitteenä olleet tiedostot eli 10.6.2021 Venlasta tulostetut Vesihuoltomaksut 1.2.2021 -raportit (vesilaitosmaksut, viemärilaitosmaksut, vv-laitosmaksut), Vesihuollon tila -raportti (ainoastaan vesi- ja viemärilaitoksina toimivat laitokset, tässä ei ole mukana ns. tukkulaitoksia tai pelkkinä vesilaitoksina tai viemärilaitoksina toimivia laitoksia) sekä Venlasta 10.6.2021 tulostettu vuoden 2020 perustiedot (tulosteessa on mukana myös vuoden 2019 tiedot vertailun vuoksi).

 • Vesihuoltolaitoksen turvallisuusjohtamisen tueksi laadittiin kokonaisvaltainen malli

  14.4.2021

  Turvallisuusjohtaminen vesihuoltolaitoksella -julkaisussa esitetyn aineiston avulla vesihuoltolaitokset voivat kehittää omaa turvallisuustoimintaansa tarpeistaan lähtien.

 • Vuonna 2020 ilmestyneitä julkaisuja

  22.3.2021

  Kehitä ammattiosaamistasi lukemalla! Vesilaitosyhdistys julkaisee asiantuntijaryhmien ja toimiston toimeksiantojen pohjalta valmistuneita erilaisia selvityksiä alan keskeisistä teemoista.

 • Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot julkaisu

  16.12.2020

  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen selvitys antaa tietoa vesihuoltolaitosten maksujen ja kustannusten kattavuudesta.

 • Vesihuoltoverkostojen elinkaarta tukeva ohjeistushanke etenee

  24.11.2020

  ”Vesihuoltoverkoston mittaus ja dokumentointi – Verkoston elinkaaren hallinnan parantaminen” -ohjeen laatimistyö on edennyt kommenttikierrosvaiheeseen. Ohjeluonnos tulee sidosryhmien kommenteille marraskuun lopussa, jonka jälkeen on kaksi viikkoa aikaa kommentoida. Toinen hanke ”Viemäreiden kunnon tutkiminen” -ohjeen laatimistyö on myös päässyt hyvään vauhtiin.

 • Tunnuslukuraportti 2019

  9.11.2020

  Tunnuslukujärjestelmän vuosittaiseen raporttiin on koottu 165 vesihuoltolaitoksen tiedot 18 keskeisen tunnusluvun osalta. Raporttiin on vuonna 2018 lisätty Vesihuollon tila – raportti, jossa vesihuollon tilaa vertaillaan kuuden keskeisen tunnusluvun osalta laadittujen kriteerien perusteella. Vesihuollon tila -raportissa on mukana 149 vesihuoltolaitosta.

 • Kiinteistöjen kupariputkien korroosiosta ajantasainen kirjallisuusselvitys

  29.9.2020

  Kiinteistöjen kupariputkien syöpymiseen vaikuttavat monet tekijät yhdessä. Kupariputkien osalta vaikuttavia tekijöitä ovat materiaalit ja valmistustapa, mitoitus, asennus ja käyttöönotto sekä veden kulutustavat. Veden laadun osalta syövyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat esim. pH, alkaliteetti, kovuus sekä sulfaatti- ja kloridipitoisuus. Silikaatilla epäillään myös olevan vaikutusta kupariputkien syöpymiseen, mutta sen toimintamekanismeja ei vielä tunneta riittävästi.

 • Kiinteistöjen kupariputkien korroosio, Kirjallisuusselvitys

  29.9.2020

  VVY:n monistesarjassa julkaistuun kirjallisuusselvitykseen on koottu ajantasaisiin ohjeisiin, raportteihin ja tieteellisiin julkaisuihin perustuvaa tietoa veden syövyttävyydestä ja sen arvioinnista sekä muista syöpymiseen vaikuttavista seikoista erityisesti kupariputkien pistekorroosion osalta. Olemassa oleva tutkimus ja kirjallisuus keskittyvät veden laatuun liittyviin tekijöihin. Tästä syystä kirjallisuusselvityksen pääpaino on talousveden laatuun liittyvissä vaikutuksissa.

 • Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040

  10.9.2020

  Selvityksen tuloksena arvio vuotuisesta kokonaisinvestointitarpeesta vuoteen 2040 asti on 777 milj. €/vuosi. Kokonaisinvestointitarpeen arvioitiin siten lähes kaksinkertaistuvan nykytilanteeseen nähden.

 • Toimintakertomus 2019

  14.4.2020

  Viime vuoden toimintakertomus on nyt pdf-versiona saatavilla.

 • Ajankohtainen Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

  27.3.2020

  TTL:n sähköisessä oppaassa on mm. tietoa hygieniamääräyksistä ja henkilönsuojainkäytännöistä sekä jätevesien käsittelyyn liittyvästä työturvallisuudesta. Opas on toteutettu Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittamana yhteishankkeena.

 • Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – ”Hyvä tapa toimia”

  20.1.2020

  Vesihuollossa digitaalisten palvelujen käyttö ja taso on vaihtelevaa. Voidaan sanoa, että vesihuoltoalalta puuttuu toimialakohtaisten digitaalisten asiakaspalveluratkaisujen malli. Hankkeen tavoitteena oli luoda sellaisia toimintakäytäntöjä, joilla vesihuoltolaitokset voivat helpottaa asiakaspalvelunsa digitalisointia. Toimintakäytäntöjä kirjattiin ohjeisiin, jotka sisältyvät maksutta ladattavaan julkaisuun. Hanke sai osan rahoituksesta Vesihuoltolaitoksen kehittämisrahastosta.

 • VVY:n vuonna 2019 ilmestyneitä julkaisuja

  18.12.2019

  Vesilaitosyhdistys julkaisee mm. asiantuntijaryhmien ja toimiston toimeksiantojen pohjalta valmistuneita selvityksiä alan keskeisistä ja ajankohtaisista aiheista sekä hankkeissa tuotettuja oppaita ja raportteja. Monet julkaisuista on maksuttomia.

 • Tiedätkö miten tehokkaasti eri taudinaiheuttajiat poistuvat vedentuotantoketjun eri vaiheissa?

  5.11.2019

  Työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa auttaa arvioimaan laskennallisesti taudinaiheuttajien poistotehoa ja sen riittävyyttä vedentuotantoketjussa. Norjassa kehitettyyn menetelmään perustuvasta työkalusta on julkaistu Suomen olosuhteisiin sovitettu opas VVY:n monistesarjassa.

 • Tunnuslukuraportti 2018

  23.10.2019

  Julkaisuun on koottu 133 vesihuoltolaitoksen tiedot 18 keskeisen tunnusluvun osalta. Raportti on suunnattu ensisijaisesti tunnuslukujärjestelmää käyttävien laitosten tarpeisiin, mutta se tarjoaa ajankohtaista tietoa suomalaisesta vesihuollosta myös muille asiasta kiinnostuneille. Vuonna 2019 julkaistu raportti on julkisilla kotisivuillamme maksutta ladattavissa.

 • VVY:n sähköisten pdf-julkaisuiden hinnat laskivat

  23.8.2019

  ALV-lakimuutoksen ansiosta sähköisiin julkaisuihimme sovelletaan alennettua 10 prosentin verokantaa.

 • Vesihuoltoverkostojen elinkaaren aikainen tutkimustoiminta ja siihen liittyvät ohjeistustarpeet

  14.8.2019

  Vesijohtojen ja viemäreiden elinkaaren aikainen tutkimustoiminta on kehittynyt viime vuosien aikana. Asiantuntijapiirissä on havaittu tarpeelliseksi päivittää alan julkaisuja ja laatia uusia, jotta hyviksi havaitut käytännöt saadaan alan tietoon ja käyttöön. Laadittavien julkaisujen tulee muodostaa kokonaisuus, joka parhaiten palvelee lukijoita. Nyt on aika laatia ’tiekartta’ vesihuoltoverkostojen elinkaaren aikaiselle tutkimustoiminnalle ja siihen liittyvään ohjeistustarpeeseen. Tiekartan laadintakokous pidetään tiistaina 20.8.2019 klo 12-16 VVY:ssä. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

 • Sähköisten pdf-julkaisuidemme hinnat laskivat

  8.8.2019

  ALV-lakimuutoksen ansiosta sähköisiin julkaisuihimme sovelletaan alennettua 10 prosentin verokantaa.

 • Puhdistamolietteen termiset käsittelymenetelmät ja niiden soveltuvuus Suomeen

  8.7.2019

  VVY:n monistesarjan julkaisussa on esitetty nykyisin käytössä ja kehitteillä olevia puhdistamolietteen termisiä käsittelymenetelmiä sekä arvioitu niiden ominaisuuksia, kehitysastetta, toteutustapaa sekä soveltuvuutta Suomeen. Lisäksi työssä selvitettiin Suomessa syntyvän puhdistamolietteen määrää ja sijaintia.

 • Sähköisten julkaisujen ALV-muutos

  14.6.2019

  Vesilaitosyhdistys muuttaa Verohallinnon ilmoittamiin kriteereihin soveltuvien sähköisten julkaisujen verollisen hinnan, eli hinta laskee 1.7.2019 arvonlisäveron erotuksen verran (alv 24 % -> alv 10 %).

 • Vesilaitosyhdistys päivittää selvityksen puhdistamolietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilasta

  10.6.2019

  Vesilaitosyhdistys kokoaa tietoa puhdistamolietteen käsittelyn ja hyödyntämisen tilanteesta vuosina 2017 ja 2018.

 • Vesihuoltolaitoksen häiriötilanne- ja kriisiviestintäohje

  21.5.2019

  Häiriöt vesihuollossa heijastuvat nopeasti asiakkaiden arkeen ja yhteiskunnan toimintaan. Tehokas viestintä on kiinteä osa häiriötilanteiden hallintaa ja hyvällä ja kattavalla viestinnällä voidaan vähentää olennaisesti häiriöistä aiheutuvia haittoja. Keväällä 2019 uusitussa vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Vesihuoltolaitoksille täysin uudistettu opas tueksi häiriötilanneviestinnän suunnitteluun

  21.5.2019

  Häiriöt vesihuollossa heijastuvat nopeasti asiakkaiden arkeen ja yhteiskunnan toimintaan. Hyvällä ja kattavalla viestinnällä voidaan vähentää olennaisesti häiriöistä aiheutuvia haittoja. Uusitussa vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • VVY:n viimeaikaisia julkaisuja

  19.3.2019

  VVY julkaisee mm. asiantuntijaryhmien ja toimiston toimeksiantojen pohjalta valmistuneita selvityksiä alan keskeisistä ja ajankohtaisista aiheista sekä hankkeissa tuotettuja oppaita ja raportteja.

 • Vattenverksteknik och hygien, upplagan 4.

  19.2.2019

  Vesityökortin suorittamiseen tarkoitetun VVY:n Vattenverksteknik och hygien [Vesilaitostekniikka ja hygienia] -julkaisun päivitetty painos on nyt myynnissä myös ruotsinkielisenä.

 • Selvitys lämpökemiallisen käsittelyn vaikutuksesta jätevesilietteen lannoitusarvoon julkaistu

  4.2.2019

  ”Jätevesien fosfori kiertoon lannoitteeksi (PRecover)” -hankkeessa selvitettiin lämpökemiallisten käsittelyjen, torrefioinnin ja märkähiillon (HTC), vaikutusta lietefosforin välittömään käyttökelpoisuuteen kasvatuskokeilla.

 • Vesiosuuskunnan mallisäännöt

  28.1.2019

  Mallisääntöjen tarkoituksena auttaa sääntöjen laatimisessa, kun osuuskuntaa perustetaan. Lisäksi mallisääntöjä tarvitaan, kun olemassa oleva vesiosuuskunta päivittää tai muuttaa sääntöjään.

 • Lue Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämisiin

  24.1.2019

  Yleinen suuntaus Suomessa näyttää olevan kohti yhä suurempia vesihuoltolaitoskokonaisuuksia. Vesihuoltolaitosten yhdistymistä palvelevaa ohjeistusta onkin nyt koottu yksiin kansiin. Oppaan laadinnassa hyödynnettiin taustamateriaalia jo toteutuneista yhdistymisistä sekä laitosjohtajien haastatteluja.

 • Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämisiin/VVY

  22.1.2019

  Opas kokoaa yhteen vesihuoltolaitosten yhdistymistä palvelevaa ohjeistusta. Oppaan laadinnassa on hyödynnetty taustamateriaalia jo toteutuneista yhdistymisistä sekä laitosjohtajien haastatteluja.

 • Kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmän periaatteista on laadittu tarkennettu selvitys

  14.12.2018

 • Viemäreiden kuntotutkimusopas

  10.12.2018

  Kunnolla tutkittu. Otetaan tiedolla vesihuolto-omaisuus tehokkaasti haltuun.

 • Viemäreiden kuntotutkimusopas

  10.12.2018

  VVY:n monistesarjan opas esittelee maailmalla käytettyjä kuntotutkimusmenetelmiä, joiden oikealla valinnalla saadaan lisättyä verkkojen kuntotutkimusmääriä nykyisestä, saadaan kohdennettua saneeraus- ja kunnossapitotoimenpiteet oikein ja tehokkaammin sekä saadaan arvokasta ja luotettavaa tietoa vesilaitosten omaisuudenhallinnan avuksi.

 • Ympäristöhallinnon opas ohjeistaa pohjavesialueiden määrittämisessä ja luokituksessa

  5.12.2018

  Oppaan tarkoitus on toimia käytännön ohjeistuksena ELY-keskuksille, sen tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa lainsäädännön toimeenpanoa.

 • Vesihuoltolaitosten kyberturvallisuuteen uusia työkaluja KYBER-VESI -hankkeesta

  29.11.2018

  VTT:n vetämän kaksivuotisen hankkeen tuloksena syntyi vesihuollon kyberturvallisuutta kehittäviä ohjeita ja arviointityökaluja, jotka ovat nyt vesihuoltolaitosten (VVY:n varsinaiset jäsenet) saatavilla.

 • Lue netistä Pohjois-Suomen vesihuoltopäivien esitykset

  26.11.2018

  Kiitämme Pohjois-Suomen vesihuoltopäivien esiintyjiä asiantuntevista esityksistä ja osallistujia aktiivisesta ajatusten vaihdosta. Päivien esitykset on nyt saatavilla kotisivuiltamme.

 • Venlan tunnuslukuraportti 2017

  26.11.2018

  Suomi on niiden harvojen Euroopan maiden joukossa, jossa vesihuoltoalalla ei ole tahoa, joka valvoisi vesihuoltolaitosten palvelutasoa ja palveluista perittävän hinnan tasoa. Laitosten itse ylläpitämä vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä perustettiin vastaamaan viranomaisten tiedon tarpeisiin. Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2006 lähtien.

 • Vesilaitostekniikka ja hygienia -opas on päivitetty

  22.10.2018

  Vesityökortin suorittamiseen tarkoitetun VVY:n Vesilaitostekniikka ja hygienia -julkaisun päivitetty 5. painos on nyt myynnissä. Ruotsinkielisen Vattenverksteknik och hygien -julkaisuun saadaan päivitetty painos lokakuun lopulla.

 • Julkaisu vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan lainsäädännön soveltamiseen on päivitetty

  5.10.2018

  Ympäristöministeriön julkaisussa annetaan ohjeita mm. haitallisten aineiden tarkkailun ja seurannan järjestämistä varten.

 • Vesihuoltolaitosten osaamisen kartoitus -työkalu on julkaistu

  18.4.2018

  Vesihuoltolaitosten osaamiskriteerit -hanke toteutettiin vuosina 2015-2017. Hankkeen yhteydessä laadittiin excel-pohjainen osaamisen kartoitus -työkalu. Se on ladattavissa Vesilaitosyhdistyksen jäsensivuilta.

 • Vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

  3.4.2018

  Opas, jonka aiheena on vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus, on julkaistu. Oppaan laati Jukka Hämäläinen Nettomaster Oy:stä.

 • Pdf-versio saatavilla teoksesta Finnish Water Services

  21.3.2018

  Teos tuo esille Suomen vesihuoltopalveluiden vahvuuksia, kuten institutionaalista monimuotoisuutta, ja pohtii Suomen vesihuollon pitkän aikavälin päätöksiä, periaatteita ja käytäntöjä.

 • Opas talousvesisopimuksen tekemiseen elintarviketeollisuuslaitoksen kanssa

  9.2.2018

  Yrityskohtaisesti räätälöidyn talousvesisopimuksen tekeminen on tarpeen erityisesti silloin, kun elintarviketeollisuusyrityksen toiminta on sellaista, että se ei kuulu vesihuoltolain (119/2001) soveltamisalan piiriin (vesihuoltolaki 2 §). Elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen malli ja laatimista koskeva opas hyväksyttiin Vesilaitosyhdistyksen hallituksen kokouksessa 14.12.2017.

 • Energiatehokkuustietoa vesihuoltolaitoksille

  1.2.2018

  Vesihuoltolaitosten ydintoimintojen energiatehokkuuden parantamisesta on koottu tietokortteja.

 • Vesilaitostekniikka ja hygienia opas

  31.1.2018

  Vesilaitostekniikka ja hygienia julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti vesilaitostekniseen ja talousvesihygieeniseen osaamistestiin valmentautumiseen.

 • Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen

  18.1.2018

  Kiinteistöjen vesijohdoista ja hanoista voi liueta veteen nikkeliä, lyijyä ja kuparia. Tämä käy ilmi Aalto-yliopistossa tehdystä diplomityöstä, jota varten tutkittiin hanavedestä otettuja vesinäytteitä 30 kiinteistöstä eri puolella Suomea. Veden juoksuttaminen poisti haitalliset metallipitoisuudet. Juoksuttaminen kannattaa varsinkin, jos vesi on seissyt useita tunteja tai jos vesikalusteet ovat alle vuoden ikäiset.

 • Selvitys kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista valmistui

  17.1.2018

  Vuoden 2017 lopussa tehtiin selvitys, jossa määritettiin laatujärjestelmän organisoinnin ja toiminnan periaatteet.

 • Uusi liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen malli ja yleisten toimitusehtojen malli/VVY

  14.12.2017

 • Vesihuollon korkeakouluopetuksen tarveselvitys/VVY

  11.12.2017

  VVY  syksyllä 2014 Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoituksella käynnistämä Vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen tarvesel

 • Elintarvikkeiden ja talousveden riskit

  11.12.2017

  Eviran julkaisusta löytyy 40 vierasaineen kuvaukset ja niihin liittyvät uusimmat tutkimustiedot.

 • VVY:n julkaisuiden verkkokauppa

  8.12.2017

 • Kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille, Taustaraportti/VVY

  23.11.2017

  VVY:n monistesarjaan kuuluva julkaisu.

 • Joulutarjouksena kaksi alan keskeistä tietoteosta yhteishintaan

  22.11.2017

  Hanki joulutarjouksena dosentti Tapio S. Katkon kirjoittamat teokset yhteishintaan 99 €. Nyt on oiva tilaisuus hankkia teokset laitoksen käyttöön tai vaikkapa uusille johtokuntien jäsenille. Laitoksen kannattaa levittää tärkeää tietoa vesihuollosta yleisölle esimerkiksi hankkimalla teokset oman paikkakunnan kirjastoon.

 • Pohjavesien torjunta-aine- ja ravinnepitoisuuksista uutta tietoa

  21.11.2017

  Suomen ympäristökeskuksen tuoreessa raportissa tarkastellaan ensimmäistä kertaa kattavasti torjunta-aineiden ja ravinteiden pitoisuuksia yhteensä yli 200:lla pohjavesien seurantapaikalla vuosina 2007–2015.

 • CO2-BIO -hanke

  21.11.2017

  Yhdyskuntien jätevedenkäsittelyssä syntyy vuosittain noin 1.000.000 m3 puhdistamolietettä. Liete sisältää orgaanista ainesta ja ravinteita, joita voidaan hyödyntää tuottamalla energiaa sekä valmistamalla lietteestä maanparannusaineita.

 • Vesihuoltotilastojulkaisut 1970-2000

  13.11.2017

  Suomen ympäristökeskus on julkaissut vesihuoltotilastojulkaisut vuosilta 1970-2000.

 • Ohjeet ja julkaisut

  24.10.2017

 • Vesilaitoksen opas varavedenjakelun järjestämiseen

  20.10.2017

  Suuri putkirikko, talousvesijärjestelmän saastuminen tai pitkä sähkön toimitushäiriö ovat viime vuosinakin johtaneet vesihuoltolaitoksilla tilanteisiin, joissa puhtaan talousveden jakelu on jouduttu järjestämään tilapäisratkaisuin. Tyypillisesti laajamittainen vaihtoehtoinen vedenjakelu toteutetaan jakelupisteissä säiliöistä. Tehokas toiminta tällaisessa kriisitilanteessa edellyttää etukäteen mietittyjä ja harjoiteltuja toimintamalleja sekä varautumista.

 • Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen

  20.10.2017

  Opas tukee vesihuoltolaitoksia varmistamaan vesihuoltopalveluiden mahdollisimman suuri toimintavarmuus kaikissa tilanteissa. Varautuminen kuvataan oppaassa prosessina ja korostetaan, että sen ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

 • Vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistaminen

  20.10.2017

  Vesihuoltopoolin ja voimatalouspoolin laatima opas valottaa sähkönsaannin merkitystä vesihuollossa ja antaa esimerkkejä sekä vesihuoltolaitosten että sähköverkkoyhtiöiden toimenpiteistä sähkönsaannin varmistamiseksi ja häiriötilannetoiminnan tueksi. Julkaisun tavoitteena on parantaa vesihuoltolaitosten ja sähköverkkoyhtiöiden ymmärrystä toistensa toiminnasta ja se antaa molemmille toimialoille käytännön vinkkejä vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistamiseen ja häiriötilannetoimintaan.

 • Opas vesihuollon häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten järjestämiseen

  20.10.2017

 • Tunnuslukuraportti 2016

  11.10.2017

  Tuoreen tunnuslukuraportin voivat varsinaiset jäsenet ladata maksutta VVY:n jäsensivuilta. Hinta 0 € itse jäsensivuilta ladattuna. Sen sijaan tilattu ja sähköpostilla toimitettu pdf-versio varsinaiset jäsenet ja yhteistoimintajäsenet 30 €/ Muut 50 €.

 • Vesihuoltoverkostojen hallinta Pohjois-Savossa

  26.4.2017

  Pohjois-Savossa toteutetussa tutkimuksessa tarkasteltiin vesihuoltolaitosten verkostojen hallinnan tilaa ja kehittämiskohteita pääosin v. 2014 päivitetyn vesihuoltolain näkökulmasta. Vesihuoltolain muutokset kiinnittävät vesihuoltolaitosten huomion vesihuoltolaitoksen ylläpitoon ja riskien hallintaan, tietohuoltoon ja taloudenpidon läpinäkyvyyteen.

 • Rakennustiedon julkaisema InfraRYL uudistuu

  21.4.2017

  InfraRYL:n teokset sisältävät infrarakentamisessa sovellettavan hyvän rakennustavan.

 • Vesihuoltoverkostojen saneeraustarpeen ja -kustannusten määrittäminen

  4.4.2017

  Varsinais-Suomen ELY-keskus on teettänyt Sweco Ympäristö Oy:llä työkalun, jolla vesihuoltolaitokset voivat helposti määrittää vesihuoltoverkoston vuotuisen saneeraustarpeen ja -kustannukset.

 • ROTI2017 -raportti on julkaistu

  22.3.2017

  Kuudennen ROTI-arvioinnin keskeinen viesti on, että rakennetun omaisuuden tila on Suomessa valtaosin tyydyttävä, mutta kunnossapidon laiminlyönnit, korjausten lykkääminen sekä alueiden eriarvoistuminen kiihdyttävät korjaus- ja muutosvelan kasvua. Korjausvelasta aiheutuu kansataloudelle vuosittain yli 3,4 miljardin euron lisäkustannus, mikä on noin 1300 euroa jokaista suomalaista kotitaloutta kohden.

 • Väitös suosittelee hulevesien käsittelyä

  21.3.2017

  Kaupunkialueiden sade- ja sulamisvedet pitäisi puhdistaa ennen niiden purkamista muihin vesiin, tähän suositukseen päätyi Maija Taka väitöstutkimuksessaan.

 • Uudet maksuja koskevat ohjeet ja suositukset valmistuivat

  2.3.2017

  Vesihuoltolaitoksen maksuja koskevat ohjeet ja suositukset julkaistiin kesällä 2001.  Vesihuoltolaki (119/2001) tuli voimaan aikaisemmin samana vuonna. Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) muutokset tulivat voimaan 1.9.2014.

 • Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset

  2.3.2017

  Vesilaitosyhdistyksen maksuja koskevissa ohjeissa ja suosituksissa annetaan yleisiä suosituksia vesihuoltolaitosten maksuista ja niiden perusteista.

 • Molekyylibiologiaan perustuvat mikrobiyhteisömääritykset

  27.2.2017

  Jenni Kesulahden diplomityössä selvitettiin, mitä molekyylibiologiaan perustuvia menetelmiä on olemassa yhdyskuntajäteveden tutkimiseen ja miten menetelmiä voidaan hyödyntää jätevedenpuhdistuksessa.

 • Yhteinen kunnallistekninen työmaa -julkaisu

  16.2.2017

  Yhteisen kunnallisteknisen työmaan tavoitteina ovat toiminnan turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus sekä lopputuloksen laatu – kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien osalta. Lisäksi yhteisrakentamisen avulla pyritään vähentämään rakentamisen aiheuttamia haittoja ympäristölle sekä infraomaisuudelle.

 • Onko pohjavesi ihmisiä vai ekosysteemejä varten?

  9.2.2017

  Tämä kysymys nousi perimmäisenä seikkana esiin Mika Salmen pro gradu työssä Vesi vuorovaikutuksen lähteenä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti Oulun yliopiston tutkimusta, josta valmistui Salmen työn lisäksi Aleksi Wallinein DI-työ Pohjaveden otto talousvedeksi – teknisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien riskien ja ongelmien vertailu.

 • Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle/VVY, MMM, ja KL

  1.2.2017

  VVY:n monistesarjan julkaisu. Tammikuussa 2017 maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Kuntaliitto (KL) ja Vesilaitosyhdistys (VVY) päivittivät tarkastelun vesihuollon tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.

 • Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus/VVY

  1.1.2017

  VVY:n monistesarjan julkaisu. VVY toteutti projektina tilastojen kokoamisen yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittelystä ja hyötykäytöstä vuosina 2015 ja 2016.

 • Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa/VVY

  1.2.2016

  VVY:n monistesarjan julkaisu. Hankkeessa selvitettiin erityisesti yhdyskuntajätevesien käsittelyn tehostamisen varteenotettavimpia menetelmiä ja arvioitiin niiden soveltuvuutta suomalaisille jätevedenpuhdistamoille.

 • Suositussopimuksen huomioon ottaminen ympäristöluvissa/VVY

  1.1.2015

  Ympäristöministeriö, Suomen kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys solmivat vuonna 2012 suositussopimuksen, joka on ensimmäinen valtakunnallinen vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus vesiensuojelun alalla.

 • Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) - Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot

  1.1.2015

  Selvityksen tarkoituksena oli määritellä paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille. BAT-raportin on tarkoitus toimia ympäristöluvan hakijoiden ja lupakäsittelijöiden käsikirjana.

 • Vesihuoltolaitosten vakuutusselvitys alkukartoitus/VVY

  1.2.2014

  VVY:n monistesarjan julkaisu.

 • Laaja tutkimus haitallisten aineiden esiintymisestä jätevesissä

  2.1.2014

  Lajissaan laajin Suomessa koskaan toteutettu hanke selvitti 26 haitallisen aineen tai aineryhmän esiintymistä suomalaisissa jätevesissä. Haitta-aineiden pitoisuudet vähenivät yleensä tehokkaasti puhdistuksessa.

 • Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti/VVY

  1.1.2014

  Vesilaitosyhdistyksen monistesarjan julkaisu. Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla –hanke oli lajissaan laajin Suomessa koskaan toteutettu hanke. Siinä mitattiin 42 vesiympäristölle haitalliseksi tai vaaralliseksi luokiteltua tai luokitelluksi ehdotettua ainetta 64 jätevedenpuhdistamolta.

 • Vesihuoltoverkostojen saneerausasiakirjoista uusia julkaisuja

  7.8.2013

  Rakennuttamisen kilpailuttamiskäytäntöjä on merkittävästi muuttanut hankintaa koskeva lainsäädäntö. Myös tilaajien rakennuttamiskäytännöt ovat muuttumassa. Entistä enemmän pyritään suurempiin urakkakokonaisuuksiin, kokonaisurakoihin ja myös erilaisiin ylläpidon palveluiden hankintaan.

 • Rihmaopas

  10.1.2012

  Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen julkaisema opas.

 • Vesitalouslehti

  8.1.2018

  Vesitalous-lehti on vesialan johtava erikoisjulkaisu.

 • Vesihuoltomaksut vertailuhinnan kaava

  8.1.2018

  Lisätietoa "Vesihuoltomaksut 1.2.2017 - VVY:n jäsenlaitokset" julkaisussa käytetyn vertailuhinnan laskemisesta.

 • Kehittämisrahaston hankejulkaisut eli hankerekisteri

  19.12.2017

Jaa sivu:

Tulosta