Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Avainsana: varautuminen

 • Vesihuoltolaitosten johdon päivät 11.-12.9.2024 Lahdessa

  20.6.2024

  Vesihuoltolaitosten johdon vuosittainen kokoontuminen ajankohtaisten asioiden parissa. Teemoina vesihuoltolain uudistaminen, tekoäly ja kyberturvallisuus, vesihuollon toimintaympäristöanalyysin työstäminen sekä muut ajankohtaiset asiat. Keskiviikon 11.9. iltaohjelmana Päijänne-risteily.

 • Yhteishankkeessa parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta ja kyberturvallisuutta

  13.3.2024

  Maa- ja metsätalousministeriö (rahoittaja) ja Etelä-Savon ELY-keskus (rahoittajan myöntäjä) on rahoittanut hanketta 560 984 eurolla vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantaminen -avustushausta. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2024-31.8.2025.

 • Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn parantamisesta

  11.3.2024

 • Lausunto luonnoksesta valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

  11.3.2024

 • Talousvesisäännösten päivitetty soveltamisohje julkaistu

  11.3.2024

  Uuden juomavesidirektiivin mukaiset kansalliset talousvesisäännökset tulivat voimaan vuoden 2023 alussa. Valviran julkaisema talousvesisäännösten soveltamisohje on päivitetty uuden lainsäädännön mukaiseksi.

 • CER-direktiivin toimeenpano vahvistaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä

  29.1.2024

  Laki yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn parantamisesta tulee asettamaan syksyllä 2024 sen soveltamisalaan kuuluville kriittisille toimijoille velvoitteita riskinarviointiin, häiriönsietokyvyn varmistamiseen ja poikkeamista raportointiin.

 • Lausunto luonnoksesta huoltovarmuuden tavoitepäätökseksi

  24.1.2024

 • NIS2-direktiivin toimeenpano tuo uusia velvoitteita kyberturvallisuuden riskienhallintaan soveltamisalaan kuuluville vesihuoltolaitoksille

  16.1.2024

  Laki kyberturvallisuuden riskienhallinnasta tulee asettamaan syksyllä 2024 sen soveltamisalaan kuuluville toimijoille velvoitteita kyberturvallisuuden riskienhallintaan ja poikkeamista raportointiin.

 • Vesihuoltolaitoksen varautuminen sähkökatkoihin/ tehorajoituksiin

  30.11.2023

  Vesihuoltolaitoksen toiminta on kaikilta osiltaan sähköriippuvaista, blogikirjoittavat Sami Väisänen, vesihuollon käyttöpäällikkö, Lappeenrannan Energiaverkot Oy, Teemu Lepistö,vesihuollon tuotepäällikkö, HeadPower Oy ja Heli Härkki, vs. osastonjohtaja, HSY.

 • Maksuttomia webinaaripaikkoja opiskelijoille syksyllä 2023

  28.8.2023

  Tarjoamme tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa oleville päätoimisille opiskelijoille mahdollisuuden osallistua syksyn teemawebinaareihimme maksutta. Tutustu webinaaritarjontaan ja ilmoittaudu koulutuskalenterissamme.

 • Vesihuoltolaitokset varautuvat kyberuhkiin harjoittelemalla

  25.4.2023

  Vesihuoltopoolin koordinoimana ja Instan toteuttamana on järjestetty vesihuoltolaitoksille jo seitsemän samansisältöistä kyberturvallisuusharjoitusta. Toukokuussa on mahdollista osallistua vielä yhteen harjoitukseen.

 • Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä vahvistetaan EU:ssa

  28.2.2023

  Euroopan komission CER- ja NIS2-direktiivit astuivat voimaan tammikuussa 2023. CER-direktiivi koskee kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä (resilience of critical entities) yleisesti ja NIS2-direktiivi kyberturvallisuuden varmistamista.

 • Uuden juomavesidirektiivin toimeenpanemiseksi annetut kansalliset laki- ja asetusmuutokset tulivat voimaan 12.1.2023.

  16.1.2023

  Muutokset tarkentavat talousveden laadun riskienhallintaa ja tiedottamista veden käyttäjille.

 • En ymmärrä kyberturvallisuudesta mitään!

  13.1.2023

  Kuntaliitossa Palomuuri 1.0 -hankkeen projektipäällikkönä toimiva Jani Voutilainen pohtii blogitekstissään kyberturvallisuutta ja mahdollisuuksia edistää sitä harjoittelulla. Jani on osallistunut vesihuoltopoolin koordinoimien vesihuoltolaitoksille suunnattujen kyberteemaisten harjoitusten suunnitteluun. Harjoituksia järjestetään lisää maaliskuussa 2023 ja niistä lähetetään lisätietoja sähköpostitse.

 • Valtioneuvosto antoi asetuksen kriittisistä sähkönkäyttöpaikoista

  8.12.2022

  Asetuksella säädetään sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyysluokittelusta erilaisissa häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteissa. Yhdyskuntien vesihuoltopalveluiden keskeiset kohteet, joilla on erityistä terveydensuojelullista tai ympäristönsuojelullista merkitystä on asetuksessa luokiteltu kriittisiksi sähkönkäyttöpaikoiksi.

 • Vesihuolto ja sähkökatkot

  28.11.2022

  Puhtaan talousveden toimitus ja jätevesien asianmukainen käsittely ovat välttämättömyyspalveluja, jotka turvaavat terveyttämme ja ehkäisevät ympäristöhaittoja. Vesihuoltoa tarvitaan aina ja vesihuoltolaitokset ovat varautuneet turvaamaan vesihuoltopalveluja myös sähkökatkotilanteessa. Etenkin pitkät sähkökatkot voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä myös vesihuoltopalveluun. Sivulle on päivitetty ruotsinkielinen aineisto jäsenlaitosten tiedottamisen avuksi.

 • Juomavesidirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee – asetukset lausunnolla

  9.11.2022

  Uusi juomavesidirektiivi pitää implementoida kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään 12.1.2023. Tähän täytäntöönpanoon liittyen tällä hetkellä ovat lausuntopalvelussa lausuttavina kaksi uutta asetusta ja kolme asetusmuutosta. Uusien asetusten antovaltuudet antavat terveydensuojelulaki ja vesihuoltolaki ovat olleet lausuttavana jo keväällä 2022.

 • Viestintä vedenkäyttäjille sähköpulan vaikutuksista vesihuoltoon

  7.11.2022

  Energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne jatkuu Euroopassa käytävän sodan vuoksi aiheuttaen epävarmuuksia sähkön saatavuuteen. Fingridin mukaan suurten epävarmuuksien seurauksena suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin. Tässä uutisessa on vesihuoltolaitosten käyttöön ja omaan toimintaan sopivaksi räätälöitävä mallipohja asiakasviestintää varten. Tämän yleisen viestinnän lisäksi on syytä viestiä tarkemmin erityisasiakkaille, kuten sairaaloille, terveydenhuollon yksiköille ja elintarviketeollisuudelle. Sivulle on päivitetty ruotsinkielinen aineisto jäsenlaitosten tiedottamisen avuksi.

 • Muiden julkaisut

  24.5.2022

  Tälle sivulle on koottu kekeisiä muiden tahojen vesihuoltoa ja vesihuoltolaitoksia käsitteleviä julkaisuja. Olemme keskittäneet kaikki julkaisut, joissa VVY on mukana verkkokauppaan. Löydät sieltä myös vesihuoltopoolin julkaisut omana tuoteryhmänään

 • Vesihuollon häiriötilanteiden toimintakorttien uudet mallipohjat valmistuivat

  18.5.2022

  Vesihuollon häiriötilanteista selviytymistä varten on laadittu uusia toimintakorttien mallipohjia. Toimintakortit on tarkoitettu ohjeistamaan ja helpottamaan toimintaa, kun häiriötilanne on tapahtunut ja sitä ehkäisevät riskinhallintatoimenpiteet eivät ole riittäneet. Aineisto on saatavilla nyt myös ruotsiksi.

 • Sodan vaikutuksista hankintasopimuksiin

  30.3.2022

  Julkisten hankintojen neuvontayksikön (JHNY) sivustolla on tietoa julkisista hankinnoista. Siellä tarkastellaan myös Ukrainan sodan vaikutuksia hankintasopimuksiin. Lisäksi valtiovarainministeriössä valmistellaan julkisten hankintojen yleisten toimitusehtojen (JYSE) päivittämistä.

 • Suunnitteluohjeet kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamiseksi vesihuollossa

  11.1.2022

  Suomen vesihuoltolaitosten toimittamasta puhtaasta talousvedestä lähes puolet käsitellään kemiallisella saostuksella. Kemiallista saostusta käytetään myös fosforin poistossa lähes kaikilla jätevedenpuhdistamoilla. Kemiallisen saostuksen jatkuva toimivuus on tärkeää sekä turvallisen talousveden toimitukselle että jätevesien tehokkaalle puhdistukselle ja ympäristönsuojelulle.

 • Kerro hankeideasi

  3.11.2021

  Vesilaitosyhdistyksen nettisivuille on avattu ideakori, jonne voit kertoa hankeideasi.

 • IWA:n Water Safety -konferenssin Call for Abstracts on auki

  17.8.2021

  Kansainvälinen Water Safety -konferenssi järjestetään 22.-24.6.2022 Narvikissa Norjassa.

 • Vesihuoltolaitoksen turvallisuusjohtamisen tueksi laadittiin kokonaisvaltainen malli

  14.4.2021

  Turvallisuusjohtaminen vesihuoltolaitoksella -julkaisussa esitetyn aineiston avulla vesihuoltolaitokset voivat kehittää omaa turvallisuustoimintaansa tarpeistaan lähtien.

 • Järvisuomalaista yhteistyötä vesilaitosten toimintaedellytysten turvaamiseksi

  17.3.2021

  Yhteistyöverkoston luovalla hankkeella pyritään parantamaan vesilaitosten ja niiden tuottamien palveluiden toimintavarmuutta erityistilanteissa, kuten koronavirusepidemian aikana. Tavoitteena on myös kehittää laitosten tehokkuutta ja toimintakykyä tiedonvaihdon, koulutusten sekä yhteistyön avulla.

 • NORDIWA 2021 joko Göteborgissa tai webinaarina

  11.1.2021

  Joka toinen vuosi järjestettävän konferenssin call for abstracts - kutsu luennoimaan esitelmäehdotusten viimeinen jättöpäivä on 28.1.2021.

 • Vesihuoltolaitosten koronatukia vielä jaossa

  10.11.2020

  Valtion 2020 II lisätalousarviossa on varattu 1,0 M € määräraha vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi koronaepidemian aikana. Rahoitusta on vielä jäljellä, mutta rahoituspäätökset pyritään tekemään vuoden 2020 loppuun mennessä. Uusia hakemuksia kannattaa siis valmistella pikaisesti, marraskuun 2020 loppuun mennessä.

 • Vesihuoltopäivien webinaari - ilmoittaudu mukaan!

  14.10.2020

  Ylläpidä osaamistasi, myös poikkeuksellisina aikoina. Voit seurata vesihuoltopäivien esityksiä, vaikka kotisohvalta. Osallistuminen on helppoa, tarvitset vain tietokoneen tai matkapuhelimen.

 • Uusi opas pienten organisaatioiden kyberturvallisuuden vahvistamiseen

  2.10.2020

  Tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa merkittävää haittaa kaiken kokoisten organisaatioiden taloudelle ja maineelle. Kyberturvallisuuskeskuksen uusi opas auttaa erityisesti pieniä organisaatioita suojautumaan yleisimmiltä kyberuhilta.

 • Taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin nyt käytettävissä englanninkielinen laskentapohja

  18.8.2020

  Työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa auttaa arvioimaan laskennallisesti taudinaiheuttajien poistotehoa ja sen riittävyyttä koko vedentuotantoketjussa. Norjassa kehitettyyn menetelmään perustuvasta työkalusta on julkaistu Suomen olosuhteisiin sovitettu opas VVY:n monistesarjassa ja nyt ladattavissa on myös Norsk Vannin laatima englanninkielinen laskentataulukko avuksi laskentaan.

 • Työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa

  18.8.2020

  Opas esittelee Norjassa kehitettyyn menetelmään perustuvan työkalun taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa. Työkalu auttaa vesilaitoksia ja suunnittelijoita määrittelemään tarvittavat ja riittävät toimenpiteet taudianaiheuttajien poistumisen varmistamiseksi vedentuotantoketjussa. Työkalu myös lisää ymmärrystä taudinaiheuttajien poistumiseen vaikuttavien käsittelyvaiheiden ja toimenpiteiden merkityksestä.

 • Vesihuollon toimintaedellytysten turvaaminen korona-epidemian johdosta

  14.8.2020

  ELY-keskus tiedottaa, että valtion lisätalousarviossa on varattu määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tuella pyritään turvaamaan vesihuollon toimintaedellytykset koronaepidemian aikana.

 • THL:n jätevesitutkimus

  2.6.2020

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa jätevesitutkimuksestaan, että Helsingin ja Turun jätevesistä on löytynyt koronavirusta. Sen sijaan Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa kerätyistä näytteistä ei ole löytynyt viitteitä viruksesta. THL:n vesimikrobiologian laboratoriossa Kuopiossa otettiin huhti-toukokuussa käyttöön tutkimusmenetelmä, jolla pystytään määrittämään koronaviruksen RNA:n, eli viruksen geeniperimän, määrä jätevedenpuhdistamoilta kerätyistä näytteistä. Nyt tutkimuksesta on saatu ensimmäisiä tuloksia.

 • THL:n koronavirus ja vesiturvallisuus -sivu

  2.6.2020

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivulle on koottu kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta ja vesiturvallisuudesta. Täältä löydät linkin heidän verkkosivulleen.

 • Toimenpiteet, kun yleisiä koronarajoituksia aletaan purkaa

  26.5.2020

  Vesilaitosyhdistyksen koostetta Vesihuoltolaitosten toiminnasta epidemiatilanteessa (aiemmin otsikoitu Vesihuoltolaitoksen riittävän henkilöstön turvaaminen epidemiatilanteessa) on täydennetty. Koosteen lopussa on uutena sisältönä kaksi diaa vesihuoltolaitosten toimenpiteistä, kun yleisiä koronarajoituksia aletaan purkaa

 • Varsinaisille jäsenille koronawebinaarin aineistot extranetissa

  22.4.2020

  VVY järjesti 15.4.2020 webinaarin, jossa käsiteltiin koronavirusepidemiaa. Varsinaiset jäsenet voivat katsoa tallenteen ja koosteen webinaarissa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista kertakirjautumalla extranetiin (jäsensivut).

 • Tukkivat jätteet haasteena? Joitakin esimerkkejä pyttyetiketin viestintään

  20.4.2020

  Koronaviruksen myötä kovassa käytössä olevat desinfioivat puhdistusliinat, kosteuspyyhkeet ja nenäliinat eivät kuulu wc-pönttöön. Koosteessa joitakin esimerkkejä jäsenlaitosten avuksi aiheesta tiedottamiseen.

 • Pääkaupunkiseudulla pumppaamotukosten määrä on lisääntynyt huomattavasti

  16.4.2020

  HSY kertoo tiedotteessaan, että pumppaamotukosten määrä on lisääntynyt huomattavasti - syynä pytyn käyttäminen roskiksena.

 • Vesihuoltolaitosten henkilöstö tulisi tässä tilanteessa rajata kunnissa yt-neuvottelujen ja lomautusten ulkopuolelle

  16.4.2020

  Toimiva vesihuolto on kriittinen palvelu, jonka on toimittava aina ja erityisesti meneillään olevassa poikkeustilanteessa. Toimiva vesihuolto on edellytys kaikelle muulle toiminnalle ja auttaa meitä ylläpitämään hyviä hygieniakäytäntöjä. Vesihuoltolaitokset pyrkivät turvaamaan riittävän henkilöstön riittävyyden, mutta lomautukset yhdessä mahdollisten sairastumisten kanssa voivat heikentää huomattavasti vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. Vaikka yt-neuvottelut eivät johtaisikaan lomautuksiin, ne kuormittaisivat nyt turhaan kriittisen palvelun järjestäjiä. Sen vuoksi kuntien tulisi pidättäytyä yt-neuvottelujen ja lomautusten kohdentamisesta vesihuollosta vastaavan henkilöstön osalta.

 • Desinfioivat puhdistusliinat, kosteuspyyhkeet ja nenäliinat eivät kuulu wc-pönttöön

  23.3.2020

  Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tiedottaa: Koronavirustilanteen johdosta erilaisten paperien ja puuvillakuituisten hygieniatuotteiden käyttö on lisääntynyt runsaasti. Käsi- ja muusta hygieniasta tuleekin nyt huolehtia erityisen hyvin. Desinfioivat puhdistusliinat, nenäliinat, talouspaperit yms. tulee käytön jälkeen laittaa sekajätteisiin, ei wc-pönttöön.

 • Työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä ohjeita - päivitetty 30.3.2020

  18.3.2020

  Valmiuslaissa (1552/2011) säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Lisäksi laissa säädetään viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää lain II osan säännösten soveltamisen aloittamisesta. Asetuksessa säädetään myös siitä, miltä osin lain mukaisia toimivaltuuksia voidaan soveltaa ja mikä on toimivaltuuksien alueellinen soveltamisala, jos niitä ei saateta sovellettaviksi koko valtakunnan alueella. Valmiuslaki koskee mm. julkis- ja yksityisoikeudellisia palvelussuhteita (13 luku) ja työvelvollisuutta (14 luku). On tärkeää huomata, että asetus voi merkitä poikkeamista järjestöjen ja muiden tahojen antamista ohjeista tai ohjeiden päivittämistä.

 • Vesihuoltolaitosten toiminta epidemiatilanteessa

  18.3.2020

  Laaja epidemia voi vaikuttaa vesihuoltolaitosten toimintaan henkilöstön riittävyyden ja materiaalien ja palveluiden saatavuuden kautta. Vesihuoltolaitokset varautuvat turvaamaan henkilöstön riittävyyttä ainakin tärkeimpien toimintojen ylläpitämiseksi.

 • Vesihuoltolaitokset ovat varautuneet turvaamaan riittävän henkilöstön epidemiatilanteessa

  17.3.2020

  Vesihuolto, eli puhtaan talousveden toimitus ja jätevesien poisjohtaminen ja asianmukainen käsittely, on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, jonka on toimittava aina. Koronaviruksen aiheuttama epidemia voi vaikuttaa vesihuoltolaitosten toimintaan ennen kaikkea henkilöstön riittävyyden ja materiaalien ja palveluiden saatavuuden kautta.

 • Ministeriöiden suositukset vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa tautiepidemiassa

  17.3.2020

  MMM ja STM ovat antaneet vesihuoltolaitoksille ja niitä valvoville kunnan terveydensuojeluviranomaisille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille suositukset vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa tautiepidemiassa.

 • Vedenkäsittelyssä ja jätevesien puhdistuksessa käytettävän kemiallisen saostuksen toimintavarmuutta voidaan parantaa monilla keinoilla

  11.3.2020

  Kemiallinen saostus on nyt ja jatkossakin hyvä ja tarpeellinen prosessi humuksen ja muiden epäpuhtauksien poistossa talousveden tuotannossa ja fosforin poistossa jätevedestä. Koska nämä prosessit ovat keskeisiä turvallisen talousveden tuottamisessa ja jätevesien puhdistamisessa, vesihuoltolaitosten on varauduttava turvaamaan toimintansa, vaikka käytettävän kemikaalin saannissa olisi häiriöitä.

 • Kemiallisen saostuksen huoltovarmuuden parantaminen

  11.3.2020

  Huoltovarmuuskeskuksen ja vesihuoltopoolin hankkeessa selvitettiin keinoja parantaa vedenkäsittelyssä ja jätevesien puhdistuksessa käytettävän kemiallisen saostuksen toimintavarmuutta Suomessa.

 • Varaudutaan virheistä oppimalla

  20.1.2020

  Jarkko Laanti Turun seudun puhdistamo Oy:stä kannustaa koulutusblogissa jakamaan tietoa myös epäonnistumisista. Kaikkien ei tarvitse oppia samoja asioita oman kantapään kautta.

 • Tukea vedentuotantoketjun riskinarvioinnin tekemiseen WSP-työkalulla

  26.11.2019

  Terveydensuojelulaki (20 §, 762/1994) on edellyttänyt lokakuusta 2017 lähtien, että talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonta ja talousveden laadun viranomaisvalvonta perustuvat veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Sosiaali- ja terveysministeriö suositteli syyskuussa, että vesilaitokset aloittavat tämän talousveden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arvioinnin vedentuotantoketjussa vuoden 2019 loppuun mennessä, ellei riskinarviointeja ole vielä aloitettu tai tehty. Helpoiten työ onnistuu verkkopohjaisella WSP-työkalulla.

 • Tiedätkö miten tehokkaasti eri taudinaiheuttajiat poistuvat vedentuotantoketjun eri vaiheissa?

  5.11.2019

  Työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa auttaa arvioimaan laskennallisesti taudinaiheuttajien poistotehoa ja sen riittävyyttä vedentuotantoketjussa. Norjassa kehitettyyn menetelmään perustuvasta työkalusta on julkaistu Suomen olosuhteisiin sovitettu opas VVY:n monistesarjassa.

 • Lyhyistä kyberturvallisuusohjeista löytyy konkreettisia vinkkejä moniin tilanteisiin

  4.11.2019

  Kyber-Vesi -hankkeessa tuotetut Lyhyet kyberturvallisuusohjeet vesihuoltolaitoksille kokoavat yleistajuisesti napakat ohjeet kyberturvallisuuden eri näkökulmista. Nämä ohjeet sopivat kaikille vesihuoltolaitoksilla työskenteleville johdannoksi kyberturvallisuuteen. Ohjeistuksesta voidaan myös poimia omat ohjeensa esimerkiksi vierailijoille tai henkilöstölle sähköpostin käyttöön.

 • Kyberturvallisuutta voi lähteä kehittämään vaatimuspatteriston avulla

  28.8.2019

  KYBER-VESI -hankkeessa tuotetut automaation ja ostopalveluiden vaatimuspatteristot toimivat oivina lähtökohtina ja tukena vesihuoltolaitoksen kyberturvallisuuden kehittämiselle.

 • Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

  12.8.2019

  Selvityksen toteuttivat maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen toimeksiannosta Antti Belinskij ja Risto Saarinen.

 • Vuoden 2018 kuivuus ei vaikuttanut suurimpaan osaan vesilaitoksista ja niiden asiakkaista

  12.8.2019

  Vesilaitosyhdistys ja vesihuoltopooli selvittivät verkkokyselyllä kesän 2018 kuivuuden vaikutuksia vesihuoltolaitoksilla. 63 % kaikista kyselyyn vastanneesta 98 vesilaitoksesta ilmoitti, että kuivuus ei vaikuttanut vesilaitoksen toimintaan mitenkään ja 78% kertoi, että kuivuuden vaikutukset eivät näkyneet asiakkailla asti. Enemmistö vastanneista vesilaitoksista piti kuitenkin tarpeellisena parantaa kuivuuskausiin varautumista.

 • Kesän 2018 kuivuuden vaikutukset vesilaitoksilla

  12.8.2019

  Vesilaitosyhdistys ja vesihuoltopooli selvittivät verkkokyselyllä kesän 2018 kuivuuden vaikutuksia vesihuoltolaitoksilla. Suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista 98 vesilaitoksesta kesän 2018 kuivuus ei aiheuttanut mitään vaikutuksia omaan toimintaa tai asiakkaisiin. Siitä huolimatta vesilaitokset pitivät tarpeellisena parantaa kuivuuskausiin varautumista esimerkiksi lisäämällä vedenhankinnan kapasiteettia ja varavesiyhteyksiä.

 • Huoltovarmuuden tavoitteissa painopistettä suunnattiin kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn varmistamiseen

  7.8.2019

  Hallituksen joulukuussa 2018 hyväksymässä huoltovarmuuden tavoitepäätöksessä korostetaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta välttämättömien perusrakenteiden ja palvelujen turvaamista materiaalisen varautumisen lisäksi. Lisää huomiota laitetaan erityisesti energiansaantiin, digitaalisuuteen, logistiikkaan ja kyberturvallisuuteen, mutta myös vesihuolto kuuluu tähän kriittiseen infrastruktuuriin.

 • Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

  24.6.2019

  Vesihuollon häiriötilanteita vesihuolto- ja terveydensuojelulainsäädännön näkökulmista tarkastelleessa selvityksessä ehdotetaan vesihuollon riskien vähentämiseksi tarkennuksia vesihuollon lainsäädäntöön, valvontaan ja käytäntöihin. Erityisen tärkeää olisi täsmentää vesihuollon häiriötilannesuunnittelun vaatimuksia.

 • Vesihuoltolaitoksen häiriötilanne- ja kriisiviestintäohje/Huoltovarmuuskeskus

  6.6.2019

  Vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Vesihuoltolaitoksen häiriötilanne- ja kriisiviestintäohje

  21.5.2019

  Häiriöt vesihuollossa heijastuvat nopeasti asiakkaiden arkeen ja yhteiskunnan toimintaan. Tehokas viestintä on kiinteä osa häiriötilanteiden hallintaa ja hyvällä ja kattavalla viestinnällä voidaan vähentää olennaisesti häiriöistä aiheutuvia haittoja. Keväällä 2019 uusitussa vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Vesihuoltolaitoksille täysin uudistettu opas tueksi häiriötilanneviestinnän suunnitteluun

  21.5.2019

  Häiriöt vesihuollossa heijastuvat nopeasti asiakkaiden arkeen ja yhteiskunnan toimintaan. Hyvällä ja kattavalla viestinnällä voidaan vähentää olennaisesti häiriöistä aiheutuvia haittoja. Uusitussa vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Kuivuus koettelee myös Suomea

  8.4.2019

  Winland-hankkeen juuri julkaissussa Policy Briefissä kysytään olemmeko varautuneet tarpeeksi kuivuuteen?

 • Turvaa ja tehokkuutta vesihuoltoon

  1.4.2019

  Vesihuollon digitaalisista ratkaisut ja kyberturvallisuus esillä Kauppalehden liitteessä.

 • Vesilaitoksille uusi työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa

  4.3.2019

  Norjassa kehitettyyn menetelmään perustuvasta työkalusta on julkaistu Suomen olosuhteisiin sovitettu opas VVY:n monistesarjassa. Työkalun avulla voidaan arvioida laskennallisesti taudinaiheuttajien poistotehoa ja sen riittävyyttä vedentuotantoketjussa.

 • KYBER-VESI -hankkeen ohjeet ja työkalut

  14.12.2018

  Huoltovarmuuskeskuksen, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ja osallistuneiden vesihuoltolaitosten rahoittaman ja VTT:n toteuttaman hankkeen tuloksena syntyi vesihuollon kyberturvallisuutta kehittäviä ohjeita ja arviointityökaluja.

 • Vesihuoltolaitosten kyberturvallisuuteen uusia työkaluja KYBER-VESI -hankkeesta

  29.11.2018

  VTT:n vetämän kaksivuotisen hankkeen tuloksena syntyi vesihuollon kyberturvallisuutta kehittäviä ohjeita ja arviointityökaluja, jotka ovat nyt vesihuoltolaitosten (VVY:n varsinaiset jäsenet) saatavilla.

 • Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa pohjaveden pinnat alhaalla

  28.11.2018

  Suomen ympäristökeskus kehottaa seuraamaan ja arvioimaan veden säästämistarvetta, koska kuivuusjakso jatkuu yhä eivätkä pohjavesivarastot luultavasti ehdi täydentyä ennen talvea.

 • Juomavesidirektiivin uudistaminen etenee

  14.11.2018

  Euroopan parlamentti antoi täysistuntoäänestyksessä 23.10.2018 tukensa juomavesidirektiivin uudistamiselle.

 • Varautumiskoulutus 10.10. Kuopiossa

  28.9.2018

  Koko päivä asiaa vesihuoltolaitosten varautumisesta - tervetuloa mukaan! Ilmoittautumiset pikaisesti toimistolle koulutus@vvy.fi

 • Maakunnan terveydensuojeluviranomaisen pitäisi olla tavoitettavissa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden

  19.6.2018

  Kuntaliiton toteuttamassa selvityksessä arvioitiin ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden päivystystarvetta ja tehtiin ehdotus päivystyksen järjestämiseksi maakunnissa.

 • Maakunnan terveydensuojeluviranomaisen pitäisi olla tavoitettavissa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden

  14.6.2018

  Kuntaliiton toteuttamassa selvityksessä arvioitiin ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden päivystystarvetta ja tehtiin ehdotus päivystyksen järjestämiseksi maakunnissa.

 • Talousvesiasetuksen päivitetty soveltamisohje on julkaistu

  21.5.2018

  Valviran julkaisemassa päivitetyssä talousvesiasetuksen soveltamiohjeessa on otettu huomioon talousvesiasetukseen lokakuussa 2017 tulleet muutokset.

 • Vesihuoltolaitosten on ilmoitettava jatkossa kaikista vesihuollon merkittävistä häiriöistä ELY-keskukselle

  12.5.2018

  Vesihuoltolakiin EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS-direktiivi) täytäntöönpanon vuoksi tehdyt lakimuutokset tulivat voimaan 9.5.2018. Verkko- ja tietoturvadirektiivin tavoitteena on edistää yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palveluntarjoajien tietoturvallisuuteen liittyvää riskienhallintaa ja raportointia häiriötilanteista. Vesihuoltolakiin tehdyissä muutoksissa suurimmat vesihuoltolaitokset määriteltiin keskeisiksi palveluntarjoajiksi ja niiden pitää jatkossa ilmoittaa kaikista merkittävistä vesihuollon häiriöistä ELY-keskukselle. Tietoturvallisuuden riskienhallinta sisältyy vesihuoltolain 15 a §:n velvoitteeseen vesihuoltopalveluiden turvaamisesta häiriötilanteissa.

 • Ilmastonmuutos ja vesihuolto - Kyselytutkimus vesilaitoksille keväällä 2018

  27.3.2018

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii sääilmiöiden merkitystä ja ilmastonmuutokseen varautumista vesisektorilla, sekä mahdollisia sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia talousveden laatuun ja terveyteen. Huhtikuussa 2018 Suomen talousvesilaitoksille lähetetään kysely, jonka avulla pyritään hahmottamaan kokonaiskuvaa siitä, millainen tilanne Suomessa on ilmastonmuutokseen varautumisessa vesihuollon osalta.

 • Kansallinen CBRNE-strategia 2017

  12.1.2018

  Sisäministeriö on julkaissut ensimmäisen kansallisen CBRNE-strategian. CBRNE-uhilla tarkoittaa kemiallisten aineiden (C), biologisten taudinaiheuttajien (B), radioaktiivisten aineiden (R), ydinaseiden (N) ja räjähteiden (E) väärinkäyttöä, jota strategialla halutaan torjua.

 • WSP ja SSP

  20.10.2017

  WSP- ja SSP-riskienhallintatyökalut auttavat vesihuoltolaitoksia parantamaan toimintavarmuuttaan. Verkossa toimivat työkalut WSP ja SSP perustuvat Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelemaan malliin. Tietojärjestelmä on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, yhteistyössä muiden ministeriöiden, niiden hallinnonalojen, vesihuoltolaitosten ja järjestöjen kanssa. Vesilaitokset ja jäteveden puhdistuslaitokset voivat ottaa helppokäyttöiset ja tietoturvalliset työkalut maksutta käyttöönsä.

 • Vesilaitoksen opas varavedenjakelun järjestämiseen

  20.10.2017

  Suuri putkirikko, talousvesijärjestelmän saastuminen tai pitkä sähkön toimitushäiriö ovat viime vuosinakin johtaneet vesihuoltolaitoksilla tilanteisiin, joissa puhtaan talousveden jakelu on jouduttu järjestämään tilapäisratkaisuin. Tyypillisesti laajamittainen vaihtoehtoinen vedenjakelu toteutetaan jakelupisteissä säiliöistä. Tehokas toiminta tällaisessa kriisitilanteessa edellyttää etukäteen mietittyjä ja harjoiteltuja toimintamalleja sekä varautumista.

 • Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen

  20.10.2017

  Opas tukee vesihuoltolaitoksia varmistamaan vesihuoltopalveluiden mahdollisimman suuri toimintavarmuus kaikissa tilanteissa. Varautuminen kuvataan oppaassa prosessina ja korostetaan, että sen ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

 • Varautumiskoulutukset 2016

  20.10.2017

  Vesihuoltopooli ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät keväällä 2016 koulutustilaisuuksia vesihuoltolaitoksen riskienhallinnasta (WSP- ja SSP-työkalut) ja häiriötilanteisiin varautumisesta. Tilaisuudet oli tarkoitettu vesihuoltolaitoksille ja niiden kanssa yhteistyötä tekeville kuntien terveydensuojelu-, ympäristönsuojelu- ja pelastusviranomaisille sekä ELY-keskusten ja AVIen edustajille.

 • Vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistaminen

  20.10.2017

  Vesihuoltopoolin ja voimatalouspoolin laatima opas valottaa sähkönsaannin merkitystä vesihuollossa ja antaa esimerkkejä sekä vesihuoltolaitosten että sähköverkkoyhtiöiden toimenpiteistä sähkönsaannin varmistamiseksi ja häiriötilannetoiminnan tueksi. Julkaisun tavoitteena on parantaa vesihuoltolaitosten ja sähköverkkoyhtiöiden ymmärrystä toistensa toiminnasta ja se antaa molemmille toimialoille käytännön vinkkejä vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistamiseen ja häiriötilannetoimintaan.

 • Laboratoriopalveluiden varmistaminen

  20.10.2017

  Vesihuoltolaitosten toiminta edellyttää jatkuvasti monia laboratoriotutkimuksia. Kriittisimpiä ovat tutkimukset, joita tarvitaan häiriötilanteissa talousveden akuutin käyttökelpoisuuteen ja terveellisyyden selvittämiseen.

 • Opas vesihuollon häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten järjestämiseen

  20.10.2017

 • Asetuksen muutos velvoittaa parantamaan talousveden riskienhallintaa

  16.10.2017

 • Turvallisuuskomitean lausunto vesihuollon varautumisen edistämiseksi

  12.10.2017

  Lausunnollaan Turvallisuuskomitea haluaa tukea vesihuollon varautumisen edistämiseksi tehtävää työtä erityisesti asioissa, joita vesihuoltopalvelujen jatkuvuus edellyttä.

 • Vuoden 2011 Tapanin ja Hannun päivien myrskyjen aiheuttamien sähkökatkojen vaikutukset vesihuoltolaitoksilla

  14.8.2017

  Vesilaitosyhdistys selvitti vuoden 2011 Tapanin ja Hannun päivien myrskyjen aiheuttamien sähkökatkojen vaikutuksia jäsenlaitoksillaan webropol-kyselyllä tammikuussa 2012. Kyselyyn vastanneista 141 vesihuoltolaitoksista noin sadalla myrskyt aiheuttivat sähkökatkoja. Noin 80 vesihuoltolaitokselle sähkökatkoista aiheutui häiriöitä toimintaan, lähinnä pumppauksiin sekä automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmiin. Noin 40 vesihuoltolaitoksella sähkönsaantihäiriöt heijastuivat myös asiakkaiden vesihuoltopalveluihin.

Jaa sivu:

Tulosta