facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Väliaikainen poikkeaminen yhteisölaeista koronan takia

  13.10.2020

  Koronan aikaan tavanomaiset kokousjärjestelyt eivät aina tule kysymykseen. Sen takia säädettiin laki, joka sisältää väliaikaisia poikkeuksia muun muassa yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokouksenpitoa koskevista säännöksistä.

 • Hallituksen esitykset kuntalain ja kuntarakennelain muuttamisesta

  13.10.2020

  Hallituksen esitykset kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta ja kuntarakennelain muuttamisesta annettiin eduskunnalle viime viikolla.

 • Seuraa VVY:n kuulumisia sosiaalisessa mediassa

  12.10.2020

  Pysyt kärryillä alan uutisista ja siitä, mikä nousee keskusteluun sosiaalisessa mediassa, kun seuraat VVY:n twitteriä, facebook-sivua tai LinkedIn-yrityssivua. Löydät twitterimme käyttäjänimellä @suomenvesi ja facebook-sivumme nimellä @jokapaivaonvesipaiva.

 • Uusi opas pienten organisaatioiden kyberturvallisuuden vahvistamiseen

  2.10.2020

  Tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa merkittävää haittaa kaiken kokoisten organisaatioiden taloudelle ja maineelle. Kyberturvallisuuskeskuksen uusi opas auttaa erityisesti pieniä organisaatioita suojautumaan yleisimmiltä kyberuhilta.

 • Vesimittarien etäluenta 28.10.2020

  30.9.2020

  Vesimittarien etäluentaan liittyvä teemawebinaari, jossa kuullaan esimerkkejä ja kokemuksia vesihuoltolaitoksilta, etäluentatiedon hyödyntämisestä tietosuojan näkökulmasta sekä toimittajien tietoiskuja uutuustuotteista ja -palveluista.

 • Uutiskirje ilmestyi 30.9.2020

  30.9.2020

  Aiheena mm. ”Maskit sekajätteeseen” -kampanja, kiinteistöjen kupariputkien korroosio, Vesitekniikka-erillisliite, kutsu luennoimaan Vesihuolto 2021.

 • Kiinteistöjen kupariputkien korroosiosta ajantasainen kirjallisuusselvitys

  29.9.2020

  Kiinteistöjen kupariputkien syöpymiseen vaikuttavat monet tekijät yhdessä. Kupariputkien osalta vaikuttavia tekijöitä ovat materiaalit ja valmistustapa, mitoitus, asennus ja käyttöönotto sekä veden kulutustavat. Veden laadun osalta syövyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat esim. pH, alkaliteetti, kovuus sekä sulfaatti- ja kloridipitoisuus. Silikaatilla epäillään myös olevan vaikutusta kupariputkien syöpymiseen, mutta sen toimintamekanismeja ei vielä tunneta riittävästi.

 • Toimistohenkilöiden koulutuspäivät 7.-8.10.2020

  28.9.2020

  Vesihuoltolaitoksilla asiakaspalvelun, laskutuksen, liittymispalveluiden ja hallinnon tehtävien parissa työskentelevien vuosittainen koulutustapahtuma webinaarina.

 • Ajankohtainen julkaisu vesihuollosta ja sen tulevaisuuden näkymistä

  25.9.2020

  Tarjolla kiinnostavia juttuja ministeriöistä ja yliopistoista sekä monelta VVY:n jäsenlaitokselta ja yhteistoimintajäseneltä. Pääkirjoittajana Minna Hanski vesihallintoneuvos, maa- ja metsätalousministeriö, vieraskynäkirjoittajana Osmo Seppälä toimitusjohtaja, VVY. Voit lukea netistä Mediaplanetin tuottaman Vesitekniikka-erillisliitteen, joka ilmestyi Kauppalehden yhteydessä valtakunnallisessa jakelussa.

 • Vielä ehdit mukaan Sähkö- ja automaatiopäivien webinaariin

  24.9.2020

  Sähkö- ja automaatiopäivät järjestetään tänä vuonna webinaarina torstaina 1.10.

 • Uutiskirje ilmestyi 16.9.2020

  16.9.2020

  Aiheena mm. vesialan nuorille kv-urailta, vesihuollon saneeraustarve määritetty, biokaasun lämmityskäytön verotus, ilmoittaudu Vesihuolto 2020 webinaariin. Hyvää viikon jatkoa!

 • Mikä on puhtaan veden arvo? Kuluttajatutkimus suomalaisista

  15.9.2020

  Taloustutkimuksen toteuttaman kansainvälisen kuluttajatutkimuksen mukaan 97 prosenttia suomalaisista luottaa oman kotinsa vesijohtoveden laatuun. Luku on poikkeuksellisen korkea. Esimerkiksi amerikkalaisista vain 60 prosenttia luottaa vesijohtovetensä laatuun. Tutkimus toteutettiin Kemiran toimeksiannosta.

 • Yhdistysten kannanotto biokaasun lämmityskäytön verotuksesta

  11.9.2020

  Haluamme esittää, ettei biokaasun lämmöntuotannolle aseteta veroa. Sen sijaan esitämme, että biokaasun verottomuudesta lämmöntuotannossa laaditaan kiireisellä aikataululla valtiontuki-ilmoitus Euroopan komissiolle, kuten on esitetty toimenpiteeksi VM:lle ja TEM:lle Kansallisen biokaasuohjelman työryhmän loppuraportissa.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus

  11.9.2020

  Koulutus toteutetaan webinaarina 11.11.2020 ja vesihuoltolaitoksille olennaisilla painotuksilla.

 • Sähkö- ja automaatiopäivät -webinaari 1.10.2020

  9.9.2020

  Tänä vuonna myös Sähkö- ja automaatiopäivät järjestetään webinaarina.

 • Väitös: Yhdyskuntien kestävä vesihuolto edellyttää toimiakseen laajaa osaamista

  8.9.2020

  Suomen ympäristökeskus SYKE ja Tampereen yliopisto tiedottavat, kauppatieteiden lisensiaatti, diplomi-insinööri Jyrki Laitisen vesihuoltotekniikan alaan kuuluva väitöskirja Quest for sustainable urban water services – Management and practices in Finland tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa 11.09.2020.

 • YWP Finlandin kv-urailta 24.9.

  4.9.2020

  Kiinnostaako kansainvälinen ura vesialalla?

 • Uutiskirje ilmestyi 2.9.2020

  2.9.2020

  Aiheinamme mm. täysin virtuaaliset Vesihuolto 2020 -päivät 4.-5.11.2020, VVY:n kommentit EU:n lietedirektiivin arvioinnista, Kehittämisrahaston haku on auki.

 • Vesihuolto 2020 -päivät järjestetään webinaarina

  2.9.2020

  Toukokuulta marraskuulle siirretty Vesihuolto 2020 -tapahtuma Botniahallissa järjestetään kokonaan virtuaalisena. Vesihuoltopäivien luennot pyritään toteuttamaan alkuperäisen ohjelman mukaan mutta päivien aikatauluihin tulee muutoksia. Julkaisemme päivitetyn ohjelman kotisivuillamme mahdollisimman pian. Webinaarin osallistujilla on mahdollisuus katsoa tallenne luennoista 9.11.2020 asti.

 • Ympäristöllisiin lupamenettelyihin sujuvampaa asiointia yhteensovittamalla

  31.8.2020

  Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat: Useiden ympäristöön liittyvien lupien käsittely voi sujuvoitua, kun laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta tulee voimaan 1.9.2020.

Jaa sivu:

Tulosta