Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Vedenkulutuksen ja vesilaitteiden kunnon tarkkailuun opastava viestintä

  26.9.2022

  Julkaisemme malleja ja vinkkejä viestintään, jossa opastetaan ja kannustetaan asukkaita seuraamaan vesimittariaan säännöllisesti, jotta esim. vuototilanne ei aiheuta kohtuuttomia laskuja tai vaurioita kiinteistölle. Tästä jutusta löydät mallitekstejä ja kuvia, joita voi käyttää jäsenlaitosten viestinnässä.

 • Linkkejä eri tahojen koululaisille tekemiin vedestä kertoviin aineistoihin

  23.9.2022

  Koosteessa muutama tiedossamme oleva koululaisille tehty vesiaiheinen oppimateriaali. Jutusta löydät linkit eri tahojen toteuttamiin digitaalisiin oppimateriaaleihin.

 • VVY:n Viestintäverkosto

  15.9.2022

  VVY:n Viestintäverkosto tarjoaa vesihuoltolaitosten viestinnän tekijöille mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia alan muiden viestintää hoitavien kanssa.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuusopas

  14.9.2022

  Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopasta (verkkosivun aineistoa) voidaan käyttää työsuojelusta tiedottamiseen, apuna perehdytyksessä työpaikan työsuojelukäytäntöihin tai muistuttamassa työntekijöitä työsuojeluasioiden huomioimisen tärkeydestä työssä. Opas on julkaistu 2015.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 14.9.

  14.9.2022

  Uutiskirjeessä kerromme, että Nea Rautiaisen diplomityö "Viimeaikaiset muutokset ruokavalioissa ja niiden vaikutukset jätevedenpuhdistukseen Suomessa" on julkaistu. Lisäksi mukana mm. kuvia ja tunnelmia IWA maailmankongressista, kutsu luennoimaan Vesihuolto 2023 sekä tietoa SYKEn Vesihukiverkostosta. Ajankohtaista on myös muistuttaa asiakkaita vesimittarin jäätymisvaarasta.

 • Asiakkaita kannattaa muistuttaa vesimittarin jäätymisvaarasta

  13.9.2022

  Vuosittain kannattaa muistuttaa vesihuoltolaitoksen asiakkaita suojaamaan vesimittarit jäätymiseltä. Vesivahinkoja voi ehkäistä eristämällä mittarin ja putket sekä varmistamalla, että vesimittaritila on tarpeeksi lämmin. Jutun lopussa on vesimittarin kuvia, joita jäsenlaitokset voivat käyttää omassa viestinnässään.

 • Suomen ja Vietnamin vesijärjestöt jatkavat yhteistyötään

  13.9.2022

  Vesilaitosyhdistys (VVY) ja Suomen vesifoorumi (FWF) allekirjoittivat uuden yhteisymmärryspöytäkirjan (Memorandum of Understanding) Vietnamin vesilaitosyhdistyksen (VWSA) kanssa 12.9.2022 Kööpenhaminassa IWA:n maailmankongressin yhteydessä. VVY:llä on kongressin näyttelyssä ständi osana Suomen osastoa.

 • Hankintakoulutus webinaarina 29.9.2022

  12.9.2022

  Vielä ehdit mukaan, ilmoittautumisaikaa on jatkettu 21.9. saakka. Webinaarissa aiheena ovat vesihuoltolaitosten hankinnat erilaisten esimerkkien avulla.

 • Vesihuoltolaitosten toimistopäivät Helsingissä 5.-6.10.

  12.9.2022

  Vielä ehdit mukaan vesihuoltolaitoksilla asiakaspalvelun, laskutuksen, liittymispalveluiden ja hallinnon tehtävien parissa työskentelevien vuosittaiseen koulutustapahtumaan. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 20.9. saakka.

 • SYKE kutsuu vesihuoltolaitoksia Vesihukiverkoston jäseniksi

  9.9.2022

  SYKEn tiedotteessa kerrotaan, että Vesihukiverkosto tukee vesihuoltolaitosten välistä ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötä. Verkosto on hyviä käytäntöjä yhteen kokoava foorumi, jossa tiedon jakaminen ja vertaistuki ovat keskiössä. Hankkeella on Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitusta.

 • Kutsu luennoimaan Vesihuolto 2023

  6.9.2022

  Tässä vaiheessa etsimme Vesihuolto 2023 -päiville ajankohtaisia aiheita. Ilmoita halukkuutesi esityksen pitämiseen viimeistään 31.10.2022. Erityisesti toivotaan esityksiä, jotka kertovat konkreettisista tilanteista ja toimenpiteistä vesihuoltolaitoksilla.

 • Diplomityö ruokavalion viimeaikaisten muutosten vaikutuksista jätevedenpuhdistukseen Suomessa on valmistunut

  5.9.2022

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston tukemassa "Viimeaikaiset muutokset ruokavaliossa ja sen vaikutukset jäteveden puhdistukseen Suomessa" -projekti on valmistunut. Hanke toteutettiin Aalto yliopistolla diplomityönä, jota rahoittivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Porvoon Vesi, Helsingin seudun ympäristöpalevlut kuntayhtymä, Vaasa vesi, Hämeenlinnan vesi ja Kuopion vesi.

 • IWA2022 World Water Congress Copenhagen 11.-15.9.2022

  1.9.2022

  Trade Visitor registration – free of charge. Visit the Finnish Pavilion at IWA World Water Congress & Exhibition 2022.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 31.8.

  31.8.2022

  Uutiskirjeessä kerromme, että Juuli Haapakosken diplomityö "Vesihuollon verkostosaneerausten hiilijalanjäljen pienentäminen" on julkaistu. Lisäksi mukana mm. Vesihuoltolaitosten yhteishankkeisiin etsitään osallistujia, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ennakkokäsittelyyn on haku auki, VVY:n lausunto fosforiasetuksesta, Ukrainassa on pula myös vesihuollon tarvikkeista ja kalustosta. Kerromme myös, että otamme käyttöön jäsensivuilla (extranet) sähköisen lomakkeen, jonka avulla jäsenistö voi ilmoittaa avoimista työpaikoista

 • Jäsenistö voi ilmoittaa avoimista työpaikoista jäsensivuilla olevan sähköisen lomakkeen avulla

  29.8.2022

  Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista VVY:n kotisivuilla. Otamme käyttöön jäsensivuilla (extranet) sähköisen lomakkeen, jonka avulla jäsenistö voi ilmoittaa avoimista työpaikoista. Kaikki ne, varsinaisten ja yhteistoimintajäsenten työntekijät, joiden tiedot ovat VVY:n jäsenrekisterissä voivat käyttää kertakirjautumista ja pääsevät jättämään työpaikkailmoituksen.

 • Asukkaiden luotto HSY:n vesihuollon toimintavarmuuteen ja veden laatuun on korkealla

  26.8.2022

  HSY kertoo tiedotteessaan touko-kesäkuussa 2022 internetpaneelina toteutetun tutkimuksen tuloksia.

 • Alva-yhtiöt Oy:n blogin aiheena kloorin maku ja haju vedessä

  26.8.2022

  Alvan talousveden laadunhallintatiimin kirjoituksessa kerrotaan asiakkaille mm. siitä, että klooraamisella turvataan veden mikrobiologinen laatu ja kloorin määrä vaihtelee eri puolilla kaupunkia. VVY:n jäsenlaitosten henkilöstön kannattaa katsoa kirjoituksista myös sisältövinkkejä omaan asiakasviestintäänsä.

 • Diplomityö Vesihuollon verkostosaneerausten hiilijalanjäljen pienentäminen on valmistunut

  26.8.2022

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston tukemassa "Vesihuollon verkostotyömaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen päästölaskentatyökalun avulla" -hankkeessa etsittiin saneerausten hiilijalanjäljen merkittävimmät tekijät tapaustarkastelujen avulla ja ehdotettiin keinoja kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi. Hanke toteutettiin FCG:llä diplomityönä, jota rahoittivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Tampereen Vesi, Turun Vesihuolto Oy, Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry (FiSTT) sekä Maa- ja vesitekniikan tuki ry (MVTT).

 • Ukrainassa on pula myös vesihuollon tarvikkeista ja kalustosta

  23.8.2022

  Lahjoituksia voi tehdä sisäministeriön koordinoimien keräysten kautta. Tässä uutisessa on ohjeet lahjoitusten tekemiseen Suomessa.

 • Vesihuolto 2023 -päivät järjestetään toukokuussa Jyväskylässä

  23.8.2022

  Vesihuolto 2023 -päivät järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 10.-11.5.2023, Yhdyskuntatekniikan näyttelyn yhteydessä. Vesihuoltopäivien "Call for papers" avautuu kotisivuillamme syksyn aikana.

Jaa sivu:

Tulosta