facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Tehokkailla jäteveden puhdistusmenetelmillä voidaan vähentää lääkepäästöjä ympäristöön

  3.8.2020

  SYKE tiedottaa laajasta tutkimushankkeesta, jossa tuotettiin uutta tietoa lääkeaineiden päästöjen vähentämisestä alkuperäisillä päästölähteillä ja kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla sekä tutkittiin näiden päästöjen vähentämiseen soveltuvia menetelmiä. Tarkastelussa tunnistettiin myös vesiympäristölle haitallisimpia lääkejäämiä ja niitä tehokkaimmin puhdistavia teknologisia ratkaisuja. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto osallistui hankkeen rahoittamiseen.

 • Tue vesihuollon kehittämistä – vastaa kyselyyn!

  20.7.2020

  Vastaa muutamaan lyhyeen kysymykseen ja olet mukana tukemassa tärkeää kehitystyötä. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa, että vaikka kysely liittyy kiinteästi läntisen Suomen vesihuoltostrategian valmisteluun, voivat kaikki halukkaat vastata siihen.

 • VVY Golf 2020 Kultaranta Golfissa 6.8.2020

  20.7.2020

  VVY Golf 2020 järjestetään torstaina 6.8.2020 Naantalin Kultaranta Golfissa, kun 20-vuotisjuhlamatka jouduttiin koronapandemian takia siirtämään ensi vuoteen. Tänä vuonna on mahdollisuus osallistua joko vain yhden päivän kisakierrokseen tai 2 päivän tapahtumaan, jossa yöpyminen on Kultaranta Resortissa ja seuraavana päivänä 7.8.2020 on epävirallinen revanssikierros Turun Aura Golfissa.

 • NORDIWA 2021 Ruotsissa

  13.7.2020

  NORDIWA pohjoismainen jätevesikonferenssi järjestetään Göteborgissa 28. – 30. syyskuuta 2021. Kutsu luennoimaan julkaistaan lokakuussa - abstraktien jättämisen viimeinen päivä on 15. tammikuuta 2021.

 • Selvitykset lainsäädännön toimivuudesta ja talouden valvonnasta julkaistiin

  8.7.2020

  Kevään aikana laadittiin kaksi selvitystä, joiden pohjalta on tarkoitus arvioida lainsäädännön muutostarpeita kansallisen vesihuoltouudistuksen yhteydessä.

 • Kiinteistöillä on tärkeä rooli jätevesiylivuotojen torjunnassa

  25.6.2020

  Vantaanjoen vesilaitosten yhteisessä jätevesipäästöjen hallintahankkeessa on saatu aikaan kiinteistöille suunnattuja animaatiovideoita. Videot on tarkoitettu hyödynnettäväksi kaikille vesilaitoksille aluesaneerausten tukena.

 • Ympäristötekniikka-kampanja julkaistiin Kauppalehden välissä ja verkossa

  25.6.2020

  Vesihuoltoon liittyvät teemat ovat esillä Mediaplanetin tuottamassa mainosliitteessä, joka ilmestyi kesäkuun loppupuolella. Liitteessä mm. VVY:n toimitusjohtaja Osmo Seppälän haastattelua, pääkirjoituksen on kirjoittanut Jyri Arponen johtava asiantuntija, Kiertotalous, Sitra.

 • Uutiskirje ilmestyi 17.6.2020

  17.6.2020

  Teemoina mm. Jyrki Kaijan blogikirjoitus, kesäteekkarin tervehdys, lainsäädäntö & orgaanisten biomassojen kierrättäminen, vuosikokouksen päätökset, Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttely, VVY Golf.

 • Kesäteekkarin tervehdys 2020

  16.6.2020

  Kemiantekniikan kandidaatti Neea Nieminen työskentelee tänä kesänä VVY:ssä kesäteekkarina.

 • Kesä kukkeimmillaan

  15.6.2020

  Kesäkauden blogikirjoituksen kirjoittajana VVY:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Kaija.

 • Vesilaitosyhdistyksen vuosikokouksen 2020 antia

  15.6.2020

  Koronavirustilanteen vuoksi suurin osa jäsenistön edustajista osallistui kokoukseen etäyhteydellä, fyysisesti paikan päällä oli vain muutaman hengen ryhmä.

 • Suomen julkisten hankintojen kansallisen strategian luonnos

  15.6.2020

  Luonnos Suomen julkisten hankintojen kansalliseksi strategiaksi on lausunnolla 31.7.2020 saakka.

 • Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttely järjestetään Turussa

  15.6.2020

  Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttely järjestetään 19.-20.5.2021 Turun Messukeskuksessa. Tutustu näyttelyn uudistettuihin nettisivuihin.

 • Kiitos koulutuskyselyyn vastanneille

  12.6.2020

  Kyselyn vastauksia hyödynnetään tulevien koulutusten suunnittelussa.

 • Orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden peltokäytön hyödyntämisen mahdollisuudet uudistuvassa lainsäädäntökehikossa

  10.6.2020

  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kertoo tiedotteessaan hankkeesta, jossa säädöstarkastelun pohjalta pyritään tunnistamaan lainsäädännön tuomat mahdollisuudet ja haasteet orgaanisten biomassojen turvalliselle ja tehokkaalle kierrättämiselle 2020-luvulla Suomessa sekä esittämään suosituksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on rahoittanut hanketta.

 • EU -asetus veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista on julkaistu

  10.6.2020

  Asetus koskee yhdyskuntajäteveden uudelleenkäyttöä maatalouden kasteluvetenä.

 • Uutiskirje ilmestyi 3.6.2020

  3.6.2020

  Aiheinamme mm. kerro ideasi ja toiveesi koulutukseen liittyen, THL:n jätevesitutkimuksen ensimmäisiä tuloksia, Kakolanmäen rakennustyöt etenevät sekä ’Toimenpiteet, kun yleisiä koronarajoituksia aletaan purkaa’.

 • Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken rakennustyöt etenevät

  2.6.2020

  Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uuden poistoputken rakentaminen etenee luolan louhintatyömaalla. Lisäksi puhdistamoluolan ulkopuolisen tunnelointityömaan tunkkaustyötä valmistellaan aloitus- ja lopetuskaivantojen rakentamisella. Satamaan on jo saapunut osa tunkattavista putkista.

 • Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kolmannesvuosiraportti 1-2020

  2.6.2020

  Keskuspuhdistamohanke etenee hyvin eikä koronaepidemia ole toistaiseksi haitannut töiden etenemistä. Sulkavuoressa ja Vihilahdessa on käynnissä louhintatyöt ja siirtoviemäreiden rakentaminen etenee.

 • THL:n jätevesitutkimus

  2.6.2020

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa jätevesitutkimuksestaan, että Helsingin ja Turun jätevesistä on löytynyt koronavirusta. Sen sijaan Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa kerätyistä näytteistä ei ole löytynyt viitteitä viruksesta. THL:n vesimikrobiologian laboratoriossa Kuopiossa otettiin huhti-toukokuussa käyttöön tutkimusmenetelmä, jolla pystytään määrittämään koronaviruksen RNA:n, eli viruksen geeniperimän, määrä jätevedenpuhdistamoilta kerätyistä näytteistä. Nyt tutkimuksesta on saatu ensimmäisiä tuloksia.

Jaa sivu:

Tulosta