facebook twitter

Uutiset

 

Olemme koonneet koronavirustilanteeseen liittyvät tiedotteet yhdelle sivulle, pääset  'koronavirus ja vesihuolto' sivulle tästä linkistä: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/koronavirus/

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesikoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Väitöstilaisuus: Digitaaliset tiedot ja niiden analysointi tukevat verkostosaneerausten kohdentamista

  8.5.2020

  Diplomi-insinööri Tuija Laakso väittelee Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella, aiheesta Digitaaliset tiedot ja niiden analysointi tukevat verkostosaneerausten kohdentamista.

 • Vesihuoltoverkostojen mittaus- ja dokumentointiohjeen laatiminen käynnissä

  8.5.2020

  Alkuvuonna 2020 käynnistyneessä projektissa luodaan ohjeistus vesihuoltoverkostojen dokumentoinnille ja mittaukselle. Ohjeistus sisältää tavallisimmat elinkaaren aikana tehtävät rakennus-, saneeraus-, huolto- ja kunnossapitotyöt ja kattaa mm. tarkemittauksen. Laadittavan ohjeistuksen tarkoitus on helpottaa verkostojen dokumentointia ja mittausta ja yhdenmukaistaa näihin liittyviä käytäntöjä.

 • Uutiskirje ilmestyi 6.5.2020

  6.5.2020

  Kartuta tietämystäsi! Lue VVY:n maksuttomasta uutiskirjeestä vesihuoltoalan keskeisimmät aiheet. Tällä kertaa mm. Traficomin uusi määräys, valmistuneita kehittämisrahaston hankeraportteja, kuntalakiin väliaikaisia muutoksia, tunnuslukutyöryhmään uusia jäseniä, IWA:n Nutrient removal and recovery – virtuaalikonfrenssi.

 • Uusi määräys verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta

  5.5.2020

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut uuden määräyksen verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta (71/2020 M).

 • Vesityökorttikoulutus Helsingissä 4.6.2020

  5.5.2020

  Ehtikö vesityökortti vanhentua tai onko se menossa vanhaksi lähiaikoina? Vesilaitosyhdistys järjestää Vesityökorttikoulutuksen Helsingissä.

 • VERLA-hankkeessa tutkittiin verkostotöiden vaikutuksia verkostoveden mikrobiologiseen laatuun PCR-menetelmällä

  5.5.2020

  Hankkeen tulosten perusteella osa verkostotöistä aiheuttaa biofilmin liikkeellelähdön ja lisää mikrobipitoisuuksia vesijohtoverkoston vedessä.

 • VVY hakee uusia jäseniä vesihuoltolaitosten tunnuslukutyöryhmään

  4.5.2020

  Varsinaisen jäsenen edustaja, ilmoita halukkuutesi tulla kehittämään Venlaa viimeistään maanantaina 11.5.2020.

 • Kuntalakiin tuli väliaikaisia muutoksia

  4.5.2020

  Kuntalakiin (410/2015) tuli muutoksia, joilla helpotetaan sähköisten kokousten pitämistä. Siihen lisättiin kaksi pykälää, jotka ovat voimassa väliaikaisesti.

 • Väliaikaisia poikkeuksia kokousten pitoa koskeviin säännöksiin ja sääntömääräyksiin

  1.5.2020

  Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (laki 290/2020, HE 45/2020 vp) tuli voimaan 1.5.2020. Se on voimassa 30.9.2020 asti. Lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu tämän lain mukaisena ja joka pidetään lain voimassaoloaikana.

 • Suomen vesilaitosten vesitehokkuus on hyvällä tasolla

  29.4.2020

  Aalto-yliopiston tekemässä selvityksessä tarkasteltiin vesihuollon vesitehokkuutta Suomessa erityisesti vedenjakelun hukkaveden ja kotitalouksien vedenkulutuksen osalta. Tavoitteena oli selvittää vesitehokkuuden optimitaso ja tehokkaimmat toimenpiteet vedenkäytön tehostamiseksi talousveden jakelussa ja käytössä Suomessa, ottaen huomioon toimenpiteiden taloudelliset ja ympäristövaikutukset.

 • Webinaari: Vesistöjen tilaluokituksen vaikutus vesihuoltolaitosten lupiin 26.5.2020

  29.4.2020

  Webinaarissa kerromme vesipuitedirektiivin ja vesienhoitosuunnitelmien vaikutuksesta vesihuoltolaitosten ympäristölupiin ja vesilain mukaisiin lupiin sekä pohdimme, voiko vesistön käyttöä suunnittelevissa hankkeissa arvioida ennakolta käytön vaikutusta ekologiseen tilaluokitukseen ja luokituksen muodostaviin laatutekijöihin.

 • Salon ja Someron vedenhankinta yhteistyö

  28.4.2020

  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen raportti alueellisesta yleissuunnitelmasta.

 • Kuopio Water Cluster

  27.4.2020

  Kuopio Water Cluster edesauttaa uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä vesialan ajankohtaisiin haasteisiin, kuten kaivosteollisuuden ja sellu- ja paperiteollisuuden vedenkäsittelyyn sekä maatalouden vesistökuormituksen hallintaan. Ratkaisuja kehitetään yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa.

 • Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla

  24.4.2020

  Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 154 250 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Vesilaitosyhdistys koordinoi hanketta, jonka tavoitteena on lisätä tietoa erityisesti uusien haitallisten aineiden esiintymisestä viemäröidyissä jätevesissä sekä käsitellyissä jätevesissä.

 • Uutiskirje ilmestyi 23.4.2020

  23.4.2020

  Aiheinamme mm. kuntalakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia, VVY:n hallituksen pj:n Jyrki Kaijan blogikirjoitus, pohjavesien suojelun esitteet, THL alkaa tutkia koronaviruksen esiintymistä jätevesissä.

 • Varsinaisille jäsenille koronawebinaarin aineistot extranetissa

  22.4.2020

  VVY järjesti 15.4.2020 webinaarin, jossa käsiteltiin koronavirusepidemiaa. Varsinaiset jäsenet voivat katsoa tallenteen ja koosteen webinaarissa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista kertakirjautumalla extranetiin (jäsensivut).

 • Pohjavesien suojelun esitteet on päivitetty

  21.4.2020

  Tarkkana siellä pohjavesialueella -esitteet sisältävät neuvoja järkevään toimintaan. Tänä keväänä ajan tasalle saatettiin erityisesti seuraavat teemat: energiakaivo, hajajätevesi, pohjavesialueiden luokitus sekä lait ja asetukset luettelot ja lisätietolinkit. Vesihuoltolaitokset voivat itse painattaa tai tulostaa esitteitä ja jakaa omalla vedenhankinnan pohjavesialueella toimiville.

 • THL alkaa tutkia koronaviruksen esiintymistä jätevesissä

  21.4.2020

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on aloittanut näytekeräyksen koronaviruksen esiintymisen kartoittamiseksi Suomen jätevesissä. THL käynnistää näytekeräyksen yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

 • Tukkivat jätteet haasteena? Joitakin esimerkkejä pyttyetiketin viestintään

  20.4.2020

  Koronaviruksen myötä kovassa käytössä olevat desinfioivat puhdistusliinat, kosteuspyyhkeet ja nenäliinat eivät kuulu wc-pönttöön. Koosteessa joitakin esimerkkejä jäsenlaitosten avuksi aiheesta tiedottamiseen.

 • Muutoksia kuntalakiin

  17.4.2020

  Myös kuntalakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia, joilla helpotettaisiin sähköisten kokousten pitämistä. Eduskunnalle annettiin 16.4. hallituksen esitys laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 47/2020).

Jaa sivu:

Tulosta