Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Uutiskirje julkaistiin 29.9.2021

  29.9.2021

  Koulutuspäällikkö Katri Henttonen kertoo blogissaan rakenteilla olevasta ”Tervetuloa vesihuoltoalalle” -verkkokoulutuksesta. Muita aiheita mm. Kehittämisrahaston haku, Tunnuslukujärjestelmän raportti 2020 ja laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista.

 • Keskuspuhdistamon siirtoviemärityöt etenevät

  28.9.2021

  Keskuspuhdistamohankkeessa rakennetaan siirtoviemäreitä kaikkiaan 12,5 kilometrin matkalle. Siirtoviemäreitä pitkin jätevedet johdetaan tuloviemäritunneliin ja edelleen Sulkavuoreen. Keskuspuhdistamon toteutusvastuulle kuuluvia siirtoviemärityömaita on sekä Pirkkalan että Tampereen puolella.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus webinaarina 4.11.2021

  27.9.2021

  Työturvallisuuskorttikoulutus vesihuoltolaitoksille olennaisilla painotuksilla.

 • Vesihuolto 2021 -päivien osallistujille mahdollisuus vierailla Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla

  24.9.2021

  Turun seudun puhdistamo Oy järjestää Vesihuolto 2021 -päivien osallistujille Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle vierailun tiistaina 12.10.2021 klo 13:00-16:00. Vierailulla tutustutaan poistoputkihankkeen rakenteilla olevaan UV-laitokseen ja jo toteutettuun purkutunneliin sekä tunkkausmenetelmällä rakennettuun poistoputkeen. Ilmoittautuminen päättyy 6.10.2021.

 • Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus -webinaari

  24.9.2021

  Koko päivän mittainen koulutus toteutetaan webinaarina 2.11.2021.

 • Vesihuoltolaitoksen hallituksen tai johtokunnan uusille jäsenille suunnattu koulutus 9.-10.11.2021

  23.9.2021

  Koulutuksessa perehdytään mm. vesihuollon toimintaympäristöön ja ominaispiirteisiin, vesihuoltolaitoksen tehtäviin ja vastuihin, keskeiseen lainsäädäntöön sekä hankintoihin ja hankintamenettelyihin. Koulutus toteutetaan kahtena iltawebinaarina.

 • Vesilaitosyhdistyksen strategia: Visio 2030 ja tiekartta 2021-2030

  23.9.2021

  Vesilaitosyhdistyksen strategia vuosille 2021-2030 on valmistunut. Uusi strategia katsoo tulevaisuuden haasteita ja tavoitteita yhdistyksen ja vesihuoltolaitosten lisäksi laajemmin myös koko vesihuoltoalan näkökulmasta. Strategia tukee osaltaan myös käynnistyvän Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita. Lue lisää strategiasta klikkaamalla tätä ingressitekstiä.

 • Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

  22.9.2021

  Uutiskirjeessä 15/2021 kerrottiin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiate-hokkuusvaatimuksia koskevan lain voimaantulosta. Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021) tuli voimaan 2.8.2021 (HE 70/2021 vp.), https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210740.

 • 8.10. klo 10 - 11 Strategiakeskustelu: Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä

  22.9.2021

  VVY järjestää webinaari-sarjan, jossa alan parhaita asiantuntijoita kutsutaan keskusteleman strategiassa asetetuista tavoitteista ja pohtimaan, miten voisimme konkreettisesti edetä ja ottaa askeleita niitä kohti.

 • VVY:n uutiskirjeen tilaukseen linkki

  16.9.2021

  Vesilaitosyhdistyksen maksuttoman uutiskirjeen tilauksen ja peruuttamisen teet kätevästi tästä linkistä.

 • Seuraa VVY:n kuulumisia sosiaalisessa mediassa

  16.9.2021

  Vesihuoltopäivistä käytämme aihetunnistetta #vesihuolto2021 Pysyt kärryillä alan uutisista ja siitä, mikä nousee keskusteluun sosiaalisessa mediassa, kun seuraat VVY:n Twitteriä, Facebook-sivua tai LinkedIn-yrityssivua. Löydät Twitterimme käyttäjänimellä @suomenvesi ja Facebook-sivumme nimellä @jokapaivaonvesipaiva.

 • Uutiskirje julkaistiin 15.9.2021

  15.9.2021

  Aiheina mm. Kehittämisrahaston haku, Pytty-videoiden jatkoaika, Europe’s Water in Figures -raportti. Lisäksi kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko kertoo blogikirjoituksessa syksyn asiantuntijakeskusteluista, joissa pohditaan VVY:n strategian tavoitteita ja niiden toteutumisen edellytyksistä. Kannattaa myös huomata kutsu Vesijohtojen kuntotutkimusten etätyöpajaan 4.10.2021.

 • Kansalaisaloite ”Vesi on meidän” johtaa lainsäädännön valmisteluun

  14.9.2021

  Kansalaisaloitteeseen perustuvaa sääntelyä valmistellaan vesihuoltolainsäädännön tarkistamisen yhteydessä.

 • Maailman toimivin vesihuolto 2030 – tavoitteista tekoihin

  14.9.2021

  Kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko kertoo blogikirjoituksessa syksyn asiantuntijakeskusteluista, joissa pohditaan strategian tavoitteita ja niiden toteutumisen edellytyksistä.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku on auki

  14.9.2021

  Ennakkokäsittelyyn tulee toimittaa hakemukset 15.9. mennessä. Ennakkokäsiteltyjen hakemusten lopullinen toimittaminen 13.10. mennessä. Ilman ennakkokäsittelyä jätettävät hakemukset tulee toimittaa syyskuun loppuun mennessä.

 • Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista astui voimaan 2.8.2021

  14.9.2021

  Laissa säädetään ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Lakia sovelletaan mm. erityisalojen hankintalain mukaisiin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja koskeviin sopimuksiin ja liikennepalveluhankintoja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin. Lakia käsitellään kuntien näkökulmasta Kuntaliiton yleiskirjeessä 13/2021, 29.9.2021, osoitteessa https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/laki-ajoneuvo-ja-liikennepalveluhankintojen-ymparisto-ja

 • Jätevesipäivä 3.11.2021

  13.9.2021

  Teemawebinaari, johon on koottu ajankohtaisia jätevesilainsäädäntöön, jätevesien seurantaan ja tutkimukseen sekä poikkeaviin jätevesiin liittyviä aiheita.

 • Europe's Water in Figures - raportti

  13.9.2021

  Europe’s Water in Figures -julkaisu (2021) kertoo kattavasti eurooppalaisesta vesihuollosta. Aineisto sisältää kansallisia teknisiä, taloudellisia ja hallinnollisia tietoja. Esimerkiksi väestön liittymisasteet talousvesiverkostoon, jätevedenkäsittelyasteet ja hintatietoja. Tulokset osoittavat vesihuoltoalan monimuotoisuuden sekä haasteita, joita ala kohtaa erityisesti investointitarpeiden osalta.

 • Viemäreiden kunnon tutkiminen, visuaaliset tutkimusmenetelmät -ohjejulkaisu on nyt lausuntovaiheessa

  13.9.2021

  Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteella matti.ojala(a)sujutek.fi viimeistään 15.9.2021. VVY:n varsinaiset jäsenet voivat ladata lausuntoversion VVY:n extranetistä. Muille se toimitetaan pyynnöstä sähköpostilla.

 • Pohjoismainen jätevesikonferenssi NORDIWA2021

  10.9.2021

  Nyt yli 230 osallistujaa, ilmoittaudu mukaan online -NORDIWA2021 -jätevesikonferenssiin - Pohjoismaiden johtavaan vesialan ammattilaisten tapahtumaan 28. syyskuuta - 1. lokakuuta 2021. Kaikki esitykset tallennetaan ja osallistujat voivat katsella niitä myös loka- ja marraskuussa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20. syyskuuta.

Jaa sivu:

Tulosta