facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • World Water Day 2021 - Valuing Water

  22.3.2021

  Tänä vuonna maailman vesipäivänä 22.3. kannustamme kaikkia kertomaan ja jakamaan näkemyksiään aiheesta: Mitä vesi ja toimiva vesihuolto merkitsee sinulle. Sosiaalisessa mediassa aihetunnuksena on #Water2me ja #vesihuolto.

 • Vesilaitosyhdistyksen strategia: Visio 2030 ja tiekartta 2021-2030

  22.3.2021

  Vesilaitosyhdistyksen strategia vuosille 2021-2030 on valmistunut. Uusi strategia katsoo tulevaisuuden haasteita ja tavoitteita yhdistyksen ja vesihuoltolaitosten lisäksi laajemmin myös koko vesihuoltoalan näkökulmasta. Strategia tukee osaltaan myös käynnistyvän Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita. Lue lisää strategiasta klikkaamalla tätä ingressitekstiä.

 • Linkkejä eri tahojen koululaisille tekemiin vedestä kertoviin aineistoihin

  22.3.2021

  Vesilaitosyhdistyksen aikoinaan toteuttama vesikoulu.fi sivusto on vanhentunut, eikä ole käytettävissä. Koosteessa muutama tiedossamme oleva koululaisille tehty vesialan oppimateriaali.

 • Talousveden laatu on Suomessa erittäin hyvä

  22.3.2021

  Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen raportin mukaan Suomessa käytetään erittäin hyvälaatuista talousvettä, joka täyttää hyvin sille asetetut vaatimukset ja tavoitteet. Vuosina 2017–2019 terveydellisessä laadussa oli poikkeamia vain yksittäisillä vedenjakelualueilla.

 • Ympäristöministeriöltä miljoona-avustus Vesikolmiolle

  22.3.2021

  Ympäristöministeriö on myöntänyt Vesikolmio Oy:lle enintään miljoonan euron avustuksen, jolla parannetaan energiatehokkuutta jätevesien käsittelyssä sekä lisätään jätevesien ravinnekierrätystä. Avustuspäätöksen myötä Vesikolmion hanke siirtoviemärin rakentamiseksi Nivalan ja Ylivieskan välille aikaistuu vuodella.

 • Keskuspuhdistamo-hankkeen kuulumiset

  22.3.2021

  Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kolmannesvuosiraportti pitää sisällään tapahtumat ajalta syys-joulukuu 2020. Raportissa mukana runsaasti kiinnostavia kuvia.

 • Vantaanjoen valuma-alueen vesilaitosten VIPPA-hanke

  22.3.2021

  VIPPA-hanke on valmistunut, hankkeessa tuotettiin muiden vesihuoltolaitosten käytettäväksi mallipumppaamo ja määrittely parhaista toimintavoista pumppaamoilla sekä viestintäaineistoja asiakasviestintään. Hankkeessa selvitettiin, miten ylivuotojen torjuntatyö etenee Vantaanjoella, ja selvitettiin muualla Suomessa käytössä olevia tai suositeltuja ratkaisuja ylivuotojen torjuntaan.

 • Tampereen Veden Vesitehras-lehti

  22.3.2021

  Vesitehras on Tampereen Vesi liikelaitoksen asiakaslehti kotitalouksille. Lehti ilmestyy kerran vuodessa. Uusin lehti ilmestyi joulukuussa 2020. Lehden paperiversio jaetaan julkisena tiedotteena joka kotiin Tampereella ja Pirkkalassa.

 • Lahti Aquan vesihuoltotoimintaa kuvaava video

  22.3.2021

  Lahti Aqua teki kattavan vesihuoltotoimintaa kuvaavan videon panostuksena Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoteen 2021.

 • Vuosi 2020 vesihuoltoalalla

  22.3.2021

  Katsaus päättyneen vuoden tapahtumiin vesihuoltoalalla. Kirjoitusta voivat jäsenlaitokset hyödyntää soveltuvin osin omissa vuosiraporteissaan.

 • Vuonna 2020 ilmestyneitä julkaisuja

  22.3.2021

  Kehitä ammattiosaamistasi lukemalla! Vesilaitosyhdistys julkaisee asiantuntijaryhmien ja toimiston toimeksiantojen pohjalta valmistuneita erilaisia selvityksiä alan keskeisistä teemoista.

 • Uusi juomavesidirektiivi tuli voimaan 12.1.2021

  22.3.2021

  Uuden juomavesidirektiivin vaatimukset on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä pääosin kahden vuoden kuluessa.

 • Vesihuolto ROTI 2021-raportissa

  22.3.2021

  Esittelyssä joitakin nostoja vesihuollon keskeisistä teemoista tämänkertaisella ROTI-kierroksella.

 • ROTI 2021-raportti

  22.3.2021

  Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2021 -raportissa nostetaan esille etenkin kaupunkien merkitys talouden ja innovaatioiden moottoreina sekä kiertotalouden edistäjinä. Raportin koostamiseen osallistui yli 120 kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaa. ROTI 2021 luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle torstaina 18.2.2021 Helsingissä.

 • Kinkkutemppu teki uuden ennätyksen poikkeusvuodesta huolimatta

  22.3.2021

  Viidettä kertaa järjestetty Kinkkutemppu innosti suomalaisia jälleen kiertotaloustekoon. Osallistujamäärä kasvoi viime vuodesta huimalla 40 tuhannella, kun lähes neljännesmiljoona kotitaloutta kierrätti joulun paistinrasvat.

 • Järvisuomalaista yhteistyötä vesilaitosten toimintaedellytysten turvaamiseksi

  17.3.2021

  Yhteistyöverkoston luovalla hankkeella pyritään parantamaan vesilaitosten ja niiden tuottamien palveluiden toimintavarmuutta erityistilanteissa, kuten koronavirusepidemian aikana. Tavoitteena on myös kehittää laitosten tehokkuutta ja toimintakykyä tiedonvaihdon, koulutusten sekä yhteistyön avulla.

 • YT21-näyttelyn näytteilleasettajille on tullut englanninkielisiä huijauskirjeitä

  12.3.2021

  Joillekin YT21-näyttelyn näytteilleasettajille on tullut englanninkielisiä huijauskirjeitä organisaatiolta International Fair Directory.

 • Vesihuoltoala ROTI-blogissa

  12.3.2021

  ROTI-blogistina Yhdyskuntatekniikka-paneelin puheenjohtaja, Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Osmo Seppälä.

 • Ohjeita turvalliseen asbestipurkutyöhön vesihuoltolaitoksilla

  12.3.2021

  Asbestipurkutyötä käsittelevä tuore julkaisu on nimeltään: Ohjeistus vesihuoltolaitoksille asbestisementtiputkien vuotokorjauksiin ja suunniteltuihin korjauksiin liittyviksi töiksi. Kehittämisrahasto rahoitti hanketta.

 • Uutiskirje julkaistiin 10.3.2021

  10.3.2021

  Voit lukea uutiskirjeestä mm. vesihuoltoalan kuntavaaliteemat ja kampanjan toimenpiteet. Ajankohtaista on myös some-koulutus varsinaisille jäsenille sekä Maailman vesipäivä 22.3.

Jaa sivu:

Tulosta