facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutiset julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä.

Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesikoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Haitalliset aineet Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla vuonna 2018

  11.7.2019

  Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n Nenäinniemen puhdistamolla seurattiin vuonna 2018 useiden haitallisten kemikaalien pitoisuuksia Päijänteeseen johdettavasta käsitellystä jätevedestä.

 • EU:n uusi lannoiteasetus julkaistu

  5.7.2019

  Uusi EU:n lannoiteasetus on julkaistu 25. kesäkuuta ja se astuu voimaan 15.7.2019. Asetusta tulee noudattaa 16.7.2022 alkaen joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

 • IWA:n maailmankongressi Kööpenhaminassa lokakuussa 2020 - esittele osaamistanne kansainvälisesti

  26.8.2019

  Kansainvälisen vesijärjestön IWA:n maailmankongressi (IWA World Water Congress & Exhibition) järjestetään Kööpenhaminassa 18-23.10.2020. Kongressin esitelmien ja workshopien ehdotusten haku on nyt auki lokakuun 2019 loppuun saakka. Suomalaistenkin vesialan toimijoiden on aika aktivoitua nyt.

 • THL:n hanke selvitti vesitornien vaikutuksia talousveden laatuun

  25.6.2019

  Hankkeessa havaittiin joidenkin vesitornien pintakerroksen veden esteettisen laadun heikentyminen.

 • Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

  24.6.2019

  Vesihuollon häiriötilanteita vesihuolto- ja terveydensuojelulainsäädännön näkökulmista tarkastelleessa selvityksessä ehdotetaan vesihuollon riskien vähentämiseksi tarkennuksia vesihuollon lainsäädäntöön, valvontaan ja käytäntöihin. Erityisen tärkeää olisi täsmentää vesihuollon häiriötilannesuunnittelun vaatimuksia.

 • Turn the tap on -hanavesikampanja

  20.6.2019

  Syken ja yhteistyökumppaneiden kampanjalla lisätään tietoutta hanaveden laadusta ja saatavuudesta sekä ympäristöystävällisyydestä erityisesti turistien suuntaan. Kampanja kestää vuoden loppuun asti.

 • Huoltovarmuuden tavoitteissa painopistettä suunnattiin kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn varmistamiseen

  7.8.2019

  Hallituksen joulukuussa 2018 hyväksymässä huoltovarmuuden tavoitepäätöksessä korostetaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta välttämättömien perusrakenteiden ja palvelujen turvaamista materiaalisen varautumisen lisäksi. Lisää huomiota laitetaan erityisesti energiansaantiin, digitaalisuuteen, logistiikkaan ja kyberturvallisuuteen, mutta myös vesihuolto kuuluu tähän kriittiseen infrastruktuuriin.

 • Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

  19.6.2019

  Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus etsivät toteuttajia hankkeille, joilla vähennetään haitallisten aineiden päätymistä kaupunkien vesistöihin. Haun painopiste on viemäröidyt yhdyskuntajätevedet.

 • Muutoksia summaaristen asioiden vireillepanoon ja oikeuspaikkoihin

  7.8.2019

  Summaariset riita- ja velkomisasiat ovat sellaisia asioita, jotka ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä ja voidaan panna vireille käräjäoikeudessa tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Niitä ovat esim. riidattomat vesi- ja jätevesimaksusaamiset.

 • VVY:n uutiskirje ilmestyi juhannusviikolla

  18.6.2019

  Aiheina mm. hallitusohjelma tarjoaa vesihuollolle mahdollisuuksia uudistua, Nordiwa2019 early bird -hinta 1.8. asti, VVY Golf 2019, johdon neuvottelupäivät 4.-6.9.2019, ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelma. Lue alan tuoreet uutiset.

 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa

  7.8.2019

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta (71/2019 M) sekä sen perustelut ja soveltaminen (MPS 71) -muistiosta ja muistiossa esitetystä määräyksen vaikutusarviosta. (Uutiseen lisätty suoralinkki lausuntopyyntöön.)

 • Hallitusohjelma tarjoaa vesihuollolle mahdollisuuksia uudistua

  7.8.2019

  Antti Rinteen tuoreen hallituksen ohjelma lupaa lisäpanostuksia muun muassa bio- ja kiertotalouteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, digitalisaation edistämiseen sekä kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn vahvistamiseen. Vesihuoltoalan pitää tarttua tarmokkaasti näihin teemoihin.

 • Kesäteekkarin terveiset!

  18.6.2019

  Tutustu VVY:n projektityöntekijänä toimivaan teekkariin ja hänen tämän kesän tehtäviin.

 • Ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelma

  17.6.2019

  Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat, että ravinteiden kierrättämisestä halutaan tehdä Suomessa arkea vuoteen 2030 mennessä uuden toimenpideohjelman avulla.

 • Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät 4.-6.9.2019 Rovaniemellä

  2.9.2019

  Vesihuoltolaitosten johdon vuosittainen ajankohtaisseminaari.

 • Suositut webinaarit jatkuvat

  6.8.2019

  Osallistu webinaareihin. 29.8. klo 10-11 Hinnastot ja hinnanmuutokset ja 26.9. klo 10-11 Vahingonkorvaukset viemäritulvissa.

 • VVY Golf 2019 Pickala Golfissa 1.8.2019

  14.6.2019

  Vesilaitosyhdistyksen  vuotuinen kisa VVY Golf 2019 järjestetään Pickala Golfissa Siuntiossa elokuun ensimmäisenä torstaina 1.8.2019. Edellisenä päivänä ke 31.7.2019 on mahdollisuus osallistua harjoituskierroksena toimivaan scramble-kisaan.

 • Pelasta Itämeri -kampanja

  14.6.2019

  Vesilaitosyhdistyksellä oli ilmoitus kesäkuun alussa Kauppalehden liitteenä ilmestyneessä Pelasta Itämeri -liitteessä.

 • Sähköisten julkaisujen ALV-muutos

  14.6.2019

  Vesilaitosyhdistys muuttaa Verohallinnon ilmoittamiin kriteereihin soveltuvien sähköisten julkaisujen verollisen hinnan, eli hinta laskee 1.7.2019 arvonlisäveron erotuksen verran (alv 24 % -> alv 10 %).

 • Kattava ohjelma ja viisi kiinnostavaa ekskursiokohdetta

  17.6.2019

  Nordiwa2019 early bird -hinta on voimassa 1.8. asti. Huonekiintiö pienenee jo juhannuksen jälkeen. Pohjoismaisen jätevesikonferenssi järjestetään tällä kertaa Helsingissä 23. – 25.9.2019. Aiheina myös kiertotalous, viemäriverkostot, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hulevesien hallinta.

Jaa sivu:

Tulosta