Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Avainsana: vesihuoltopäivä

 • Tuhatkunta vesihuoltoalan ammattilaista koolla Vesihuolto 2024 -päivillä

  14.5.2024

  Vesihuolto 2024 -päivillä 15.–16.5.2024 kuullaan yli 80 esitystä, joissa alan asiantuntijat käsittelevät vesihuoltolaitosten kannalta keskeisiä asioita. Aihepiirinä on mm. viime aikoina yhä tärkeämmäksi muodostunut vesihuollon huoltovarmuus, jota käsitellään esityksissä ja Vesihuolto muuttuneessa turvallisuustilanteessa – paneelikeskustelussa. Lisäksi päivien esityksissä käsitellään ajankohtaisasioita kestoteemoista, kuten talousveden käsittely ja laatu, verkostot, jätevesi, lietteet ja hallinto. Mukana on myös vesihuoltoalalle hieman uudempia näkökulmia, jotka liittyvät kestävään kehitykseen ja etäluentaan.

 • Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje ilmestyi 13.3.2024

  13.3.2024

  Vesihuollon kehittämisrahasto on tuonut lisäbuustia vesihuollon tutkimus- ja kehittämistoimintaan, blogikirjoittaa uutiskirjeessä Irina Nordman, toimitusjohtaja Turun Vesihuolto Oy. Uutiskirjeessä aiheena yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamisen prosessin eteneminen. Aiheena myös Valviran julkaisema talousvesisäännösten soveltamisohje, joka on päivitetty uuden lainsäädännön mukaiseksi. Lisäksi kerromme, että Euroopan komissio on hyväksynyt juomaveden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien ja tuotteiden hygieniaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Voit myös tutustua Kehittämisrahaston rahoitusta saaneeseen hankkeeseen, jossa selvitettiin haitta-aineidenpoiston toteutettavuutta ja vaikutuksia suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla.

 • Vesihuoltopäivien ilmoittautuminen on käynnissä

  28.2.2024

  Vesihuolto 2024 -päivät järjestetään 15.-16.5. Ouluhallissa ja mukaan on ilmoittautunut jo lähes 400 osallistujaa ja yli 120 näytteilleasettajaa. Edullisempi osallistumismaksu on voimassa 15.4. mennessä ilmoittautuneille. Myös tapahtuman hotellikiintiöt ovat myynnissä ja suosittelemme tekemään huonevaraukset hyvissä ajoin.

 • Vesihuoltopäivien ilmoittautuminen on alkanut vilkkaana!

  8.2.2024

  Myös Oulun hotellikiintiöt ovat avautuneet myyntiin. Vesihuolto 2024 -päivät järjestetään Ouluhallissa 15.-16.5.2024.

 • Vesihuolto 2024 -päivät järjestetään Oulussa 15.-16.5. - ilmoittautuminen on nyt avoinna!

  30.1.2024

  Vesihuoltopäivien ohjelma on nyt julkaistu. Myös Oulun hotellikiintiöt ovat avautuneet myyntiin.

 • Vesihuolto 2024 -päivien näyttelypaikkavaraus on alkanut vilkkaana!

  20.11.2023

  Vesihuoltopäivien näyttelystä paikan on varannut jo noin 80 yritystä. Näyttelypaikka sekä yhden edustajan osallistuminen Vesihuoltopäiville on maksuton. Näyttelystä voivat varata osaston vain Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenet. Vesihuoltopäivät järjestetään Ouluhallissa 15.-16.5.2024.

 • Kutsu luennoimaan Vesihuolto 2024

  10.10.2023

  Valtakunnalliset Vesihuolto 2024 -päivät järjestetään Ouluhallissa 15.-16.5.2024. Ilmoita halukkuutesi esityksen pitämiseen viimeistään 31.10.2023. Vesihuolto 2024 -päivillä tulee olemaan kahden pituisia esityksiä. VVY:n asiantuntijoista ja varsinaisten jäsenten sekä yhteistoimintajäsenten edustajista koostuva työryhmä tutustuu esitysehdotuksiin ja valitsee päiville sopivan kokonaisuuden sekä päättää esitysten pituudet.

 • Vesihuoltonuorten seminaari tarjosi näkökulmia kansainvälisiin mahdollisuuksiin vesihuoltoalalla

  16.5.2023

  Vesihuoltopäivät 2023 järjestettiin 10-11.5 Jyväskylän Paviljongissa ja Vesilaitosyhdistys oli järjestänyt vesihuoltonuorille oman seminaarinsa ensimmäiselle messupäivälle. Seminaariin osallistui parikymmentä nuorta vesialan opiskelijaa. Osallistujia oli kuudesta eri oppilaitoksesta, ja edustettuna oli sekä yliopistoja että ammattikorkeakouluja. Seminaarin aiheena oli tänä vuonna kansainvälinen vesihuolto.

 • Vesihuoltopäivien työpajassa tunnistettiin asiakaspalvelun haasteita ja kehittämistarpeita

  15.5.2023

  Vesilaitosyhdistyksen strategian yksi keskeisistä tavoitteista on ”Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä”. Vesihuoltopäivien yhteydessä vesihuoltopäivien osallistujille järjestettiin Parempaa palvelua asiakkaalle – työpaja, jossa tunnistettiin vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelun haasteita ja kehittämistarpeita. Työpaja toimeenpanee VVY:n strategiaa ja auttaa tunnistamaan tällä hetkellä vesihuoltolaitosten keskeisiä kysymyksiä asiakaspalvelun saralla.

 • Vesilaitosyhdistyksen numeroidut kultaiset ansiomerkit

  10.5.2023

  Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2023 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt viisi numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

 • Oulun Veden Jarmo Lahtinen palkittiin vedentuotannon ja jätevesien puhdistuksen aktiivisesta kehittämisestä

  10.5.2023

  Vuoden 2023 Kemira-palkinto on myönnetty käyttöpäällikkö Jarmo Lahtiselle aktiivisesta talousveden tuotannon varmistamisesta ja jätevedenpuhdistuksen kehittämi-sestä Oulun Vedessä. Oulun Vedessä on otettu innovatiivisesti käyttöön uusia jäte-vedenkäsittelyprosesseja ensimmäisenä Suomessa ja kylmissä olosuhteissa.

 • VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Juuli Haapakoskelle

  10.5.2023

  Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Juuli Haapakoskelle diplomityöstä ”Vesihuollon verkostosaneerausten hiilijalanjäljen pienentäminen”.

 • Vesihuoltoala tarvitsee yhteistyötä selvitäkseen tulevaisuuden huoltovarmuudesta

  10.5.2023

  Vesihuolto 2023 -päivien avajaisissa 10.5. järjestetyssä paneelikeskustelussa esitettiin näkemyksiä vesihuoltoalan muutostarpeista. Suomessa vesihuolto toimii pääsääntöisesti hyvin. Vesihuoltolaitosten toiminnassa ja laadussa on kuitenkin suurta vaihtelua. Alan haasteina ovat mm. saneerausinvestointitarve ja pula osaajista. Monet vesihuoltolaitokset eivät kykene vastaamaan niille asetettuihin vaatimuksiin vähäisten resurssiensa vuoksi. Vaikka rakenteellisen uudistumisen tarve on tunnistettu jo pitkään, muutoksia on tapahtunut vain vähän. ”Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä” paneelikeskustelussa kuultiin erilaisia vesihuoltoalan edustajien näkemyksiä yhteistyön edistämiseen. Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että vesihuoltolaitosten yhdistymisiä ja yhteistyötä tarvitaan.

 • Vesihuollon tärkeät teemat esillä vesihuoltopäivillä

  9.5.2023

  Vesihuolto 2023 -päivillä 10.–11.5.2023 kuullaan yli 70 alan asiantuntijan esitystä, joista osa käsittelee perinteisiä vesihuoltoteemoja, kuten huoltovarmuus, talousveden käsittely ja laatu, verkostot, jätevesi ja lietteet sekä hallinto. Toisaalta mukana on myös esityksiä uudemmista aiheista esim. kestävä kehitys, laadun- ja omaisuudenhallinta sekä digitalisoituva ja tiedolla johdettu vesihuolto. Tapahtumaan odotetaan lähes 750 osallistujaa. Vesilaitosyhdistys järjestää vesihuoltopäivät nyt jo 67. kerran, tällä kertaa Jyväskylässä.

 • Kutsu luennoimaan Vesihuolto 2023

  6.9.2022

  Tässä vaiheessa etsimme Vesihuolto 2023 -päiville ajankohtaisia aiheita. Ilmoita halukkuutesi esityksen pitämiseen viimeistään 31.10.2022. Erityisesti toivotaan esityksiä, jotka kertovat konkreettisista tilanteista ja toimenpiteistä vesihuoltolaitoksilla.

 • Vesihuolto 2023 -päivät järjestetään toukokuussa Jyväskylässä

  23.8.2022

  Vesihuolto 2023 -päivät järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 10.-11.5.2023, Yhdyskuntatekniikan näyttelyn yhteydessä. Vesihuoltopäivien "Call for papers" avautuu kotisivuillamme syksyn aikana.

 • Kuvia Vesihuolto 2022 -päiviltä Vaasasta

  13.5.2022

 • Tuhatkunta vesihuoltoalan ammattilaista kokoontuu Vesihuolto 2022 -päiville

  10.5.2022

  Vesihuolto 2022 -päivien mediatiedotteessa on muutama poiminto päivien kattavasta sisällöstä.

 • Vesihuoltopäivillä ideoidaan hankkeita!

  25.4.2022

  Tule mukaan miettimään ja kehittelemään hankeideoita! Hanketyöpaja on kaikille vesihuoltopäivien osallistujille avoin.

 • Vesihuolto 2022 -päivät järjestetään toukokuussa Vaasan alueella

  2.2.2022

  Vesihuolto 2022 -päivien ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen alkanut kotisivuillamme. Myös näyttelypaikkojen varaus on käynnissä.

 • Varaa paikkasi -lokakuussa kokoonnutaan Turkuun

  15.6.2021

  Syksyn suurin infra-alan tapahtuma, Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttely seminaareineen järjestetään Turun Messukeskuksessa 13.-14.10.2021. Tapahtumien ajankohtaa siirrettiin toukokuulta lokakuulle, jotta niihin voidaan kokoontua turvallisesti ja livenä.

 • Vesihuolto 2021 -päivät järjestetään lokakuussa Turussa

  8.2.2021

  Vesihuoltopäivien ilmoittautuminen on avoinna

 • Vesihuolto 2021 -päivät siirtyvät lokakuulle

  25.1.2021

  Vesihuolto 2021 -päivien ajankohta siirtyy lokakuulle, 13.-14.10.2021. Paikkana on edelleen Turun Messukeskus. Myös Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttely siirtyy samaan ajankohtaan.

 • Vesihuolto 2020 webinaarin antia

  10.11.2020

  Vesihuolto 2020 -päivät toteutettiin täysin virtuaalisena webinaarina 4.-5.11.2020. Kiitämme kaikkia osallistujia, esiintyjiä ja puheenjohtajia onnistuneesta tapahtumasta.

 • Tee esitysehdotus Vesihuolto 2021 -päiville

  10.11.2020

  Etsimme Vesihuolto 2021 -päiville ajankohtaisia aiheita. Hakuaikaa on jatkettu ma 16.11 saakka. Valtakunnalliset Vesihuolto 2021 -päivät järjestetään Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttelyn yhteydessä Turun Messukeskuksessa 19.-20.5.2021.

 • VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit 2020

  4.11.2020

  Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2020 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt neljä numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

 • Vesihuoltopäivien webinaari - ilmoittaudu mukaan!

  14.10.2020

  Ylläpidä osaamistasi, myös poikkeuksellisina aikoina. Voit seurata vesihuoltopäivien esityksiä, vaikka kotisohvalta. Osallistuminen on helppoa, tarvitset vain tietokoneen tai matkapuhelimen.

 • THL:n jätevesitutkimus

  2.6.2020

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa jätevesitutkimuksestaan, että Helsingin ja Turun jätevesistä on löytynyt koronavirusta. Sen sijaan Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa kerätyistä näytteistä ei ole löytynyt viitteitä viruksesta. THL:n vesimikrobiologian laboratoriossa Kuopiossa otettiin huhti-toukokuussa käyttöön tutkimusmenetelmä, jolla pystytään määrittämään koronaviruksen RNA:n, eli viruksen geeniperimän, määrä jätevedenpuhdistamoilta kerätyistä näytteistä. Nyt tutkimuksesta on saatu ensimmäisiä tuloksia.

 • Haussa ansiokas talous- tai jätevesien puhdistaja

  20.1.2020

  Palkintoraati pyytää ehdotuksia vuoden 2020 Kemira-palkinnon saajaksi.

 • Vesihuolto 2020 –päivät Botniahallissa & Vaasassa

  9.9.2019

  Toukokuussa 2020 järjestetään valtakunnalliset vesihuoltopäivät Pohjanmaalla. Varaa jo nyt kalenterista ajankohta eli 13. – 14.5.2020.

 • YT19 parhaat osastot palkittiin

  21.5.2019

  Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyn parhaat osastot palkittiin näyttelyn avajaisissa 15.5.2019.

 • VVY:n joukkue Infra-alan monet osaajat -kilpailussa

  8.5.2019

  Yhdyskuntatekniikka 2019 -tapahtuman yhteydessä, näyttelyn ensimmäisenä päivänä, kisataan Infra-alan monet osaajat -kilpailussa.

 • Lataa YT19 näyttelyapplikaatio mobiililaitteeseesi

  8.5.2019

  Sovellus kannattaa ladata jo etukäteen, jotta se on koko tapahtuman ajan käytössä.

 • Käy äänestämässä YT19 uutuustuotetta

  2.5.2019

  YT19 uutuustuote -kilpailussa on mukana 19 tuotetta. Voit äänestää mieleistäsi tuotetta joko netissä tai paikan päällä Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyssä.

 • Vesihuoltonuorten seminaari

  10.4.2019

  Vesihuoltonuorten seminaari Vesihuoltopäivillä Jyväskylän paviljongissa 15.5

 • Vesihuoltonuoret

  10.4.2019

  Vesihuoltonuorten toiminta on tarkoitettu erityisesti vesitekniikan opiskelijoille, työelämässä aloitteleville ja muutamia vuosia alalla olleille vesihuollon ammattilaisille.

 • Yhdyskuntatekniikka 2019 Jyväskylässä 15.-16.5.2019

  8.4.2019

  Tervetuloa Suomen suurimpaan infra-alan näyttely- ja seminaaritapahtumaan Jyväskylän Paviljonkiin. Samaan aikaan näyttelyn kanssa järjestetään mm. Vesihuolto 2019 -päivät.

 • Vesihuoltopäiville ilmoittautuneita ennätysmäärä

  8.4.2019

  Jos et ole vielä ilmoittautunut, kannattaa tehdä se heti!

 • Varmista paikkasi kevään Vesihuoltopäivillä

  30.1.2019

  Vesihuolto 2019 -päivien ilmoittautuminen alkoi maanantaina ja hotellikiintiöt avautuivat myyntiin. Mukaan on ilmoittautunut jo lähes 300 osallistujaa, tule sinäkin!

 • Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttely toukokuussa Jyväskylässä

  8.1.2019

  Suomen suurin infra-alan näyttely- ja seminaaritapahtuma järjestetään Jyväskylässä 15.-16.5.2019. Samaan aikaan Jyväskylän Paviljongissa järjestetään mm. Vesihuoltopäivät.

 • Edellisten Vesihuolto 2018 -päivien esitelmät

  1.1.2019

  Voit tutustua kotisivuillamme Vesihuolto 2018 -päivien luennoitsijoiden tekemiin lyhennelmiin ja esityksiin, joihin on kiteytetty alan erityisosaamista

 • Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 2018

  12.11.2018

 • Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivillä 14.-15.11.2018 reissataan

  26.9.2018

  Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät alkavat Oulussa, matkalla vieraillaan Pudasjärvellä ja määränpäänä on Ruka.

 • Aurinko helli Vesihuoltopäiviä – ennätysmäärä osallistujia

  29.5.2018

  Saimaan kylpylässä, Lappeenrannan Rauhassa pidetyille Vesihuoltopäiville osallistui kaikkiaan 882 henkilöä.

 • VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi Aalto-yliopiston ammattiainekerho AKVAlle

  23.5.2018

 • Porvoon veden laitospäällikkö Elina Antila palkittiin vesilaitosten toiminnan kehittämisestä

  23.5.2018

  Vuoden 2018 Kemira-palkinto on myönnetty Porvoon veden laitospäällikkö Elina Anti-lalle vesilaitosten toiminnan kehittämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Palkintoraa-ti piti esimerkillisenä Antilan aktiivista osallistumista alan oppaiden laatimiseen ja ve-silaitosten kouluttamiseen.

 • VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit

  23.5.2018

  Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä.

 • Jo 800 ilmoittautunut Vesihuoltopäiville, tule sinäkin

  2.5.2018

  Vesihuolto 2018 -päivät järjestetään Holiday Club Saimaassa, Rauhassa 23.-24.5.

 • #Vesihuolto2018 tapahtumahashtag käytössä

  24.4.2018

  Kevään Vesihuolto 2018 -päivät 23.-24.5.2018 somessa.

 • Tervetuloa Vesihuollon kehittämistyöpajaan!

  4.4.2018

  Tervetuloa Vesihuoltopäivien yhteydessä, 24.5. klo 10 - 12.30 järjestettävään Vesihuollon kehittämistyöpajaan. Se järjestetään nyt toista kertaa.

 • Vesihuoltonuoret 23.5.2018

  21.3.2018

  Vesihuoltonuoret vastaavat alan ammattilaisten haasteeseen: Miten saada kiinnostavammaksi alaa, joka on näkyvä yleensä vain, kun joku menee pahasti pieleen?

 • Maksuton Kehittämispäivä verkossa

  28.2.2018

  Kehittämispäivä järjestetään verkossa maanantaina 19.3. klo 13-15. Sen yhteydessä voi tutustua Vesihuollon kehittämistyöpajaan ehdotettuihin ideoihin ja hankkeisiin.

 • Ilmoita pian aiheesi Kehittämispäivään ja Vesihuollon kehittämistyöpajaan!

  28.2.2018

  Onko sinulla kehittämisidea, kaipaatko kumppania hankkeeseesi tai odottaako innovaatiosi julkistamista? Tule esittelemään se Kehittämispäivään 19.3. ja Vesihuollon kehittämistyöpajaan. Kehittämistyöpaja järjestetään Vesihuoltopäivien yhteydessä, torstaina 24.5.2018 klo 10 – 12.30. Tilaisuus on avoin kaikille Vesihuoltopäivien osallistujille.

 • Vesihuoltopäivät

  19.10.2017

  Vesihuolto 2024 -päivät järjestettiin Ouluhallissa 15.-16.5. Tapahtumassa oli yhteensä yli 1.300 osallistujaa. Kaikki 144 näyttelyosastoa oli täyteen varattu. Vesihuoltopäivät sisälsivät kaksi mielenkiintoista seminaari- ja näyttelypäivää täynnä ajankohtaisia aiheita, tärkeitä tapaamisia ja verkostoitumista. Kiitos kaikille mukana olleille!

 • Call for Papers – kutsu luennoimaan

  1.10.2017

  Vesihuolto 2018 –päivät 23. – 24.5.2018. Esitysehdotuksia pyydetään 15.11.2017 mennessä.

 • Ennätysmäärä osallistujia Vesihuoltopäivillä 2017

  8.5.2017

  Vesihuolto 2017 -päiville on ilmoittautunut ennätysmäärä vesihuoltoväkeä, noin 700 henkilöä.

 • Vesihuollon kehittämistyöpaja vesihuoltopäivillä

  1.3.2017

  Vauhtia kehittämiseen! Etsimme aiheita Vesihuollon kehittämistyöpajaan. Onko sinulla kehittämistarpeita, hankeideoita tai etsitkö kumppania suunnitteilla olevaan projektiin?

Jaa sivu:

Tulosta