Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Lannoitelainsäädännön kokonaisuudistuksen muutokset

Lannoitelaki ja siihen liittyvät asetukset ovat olleet uudistuksessa ja kokonaisuus lakitulkintoineen on valmistunut. Ohessa koottuna huomioita muutoksista.

Vanhan lainsäädännön mukaisia tyyppinimiluettelon mukaisia tuotteita on voinut valmistaa kansallisina tuotteina 31.12.2023 saakka ja niitä voi saattaa markkinoille 31.12.2024 saakka.

Lannoitevalmisteen valmistajia koskee mm. seuraavat vaatimukset:

 • Kirjanpitovelvollisuus sisältäen jäljitettävyyden varmistamisen, vuosi-ilmoituksilla tiedot Ruokavirastoon tuotteista, määristä, ravinnepitoisuuksista ja käyttökohteista.
 • Velvoite laatujärjestelmään, missä toimija varmistaa, että valmistus ja tuote täyttävät vaatimukset. Lisäksi on tunnettava ja valvottava kriittisiä valmistus- ja käsittelyvaiheita. 
 • Pienten toimijoiden vapautus rekisteröintivelvoitteesta on poistunut, eli mikäli saattaa markkinoille lannoitevalmisteita, tulee kaikkien kuulua valvontarekisteriin.

 • Rekisteröintivaatimus koskee markkinoille saattajaa. Lisäksi vastuu lainsäädännön käsittelyedellytysten sekä laatu- ja turvallisuusvaatimusten täyttymisestä on markkinoille saattajalla.

 • Laitoshyväksyntävaatimus on poistunut orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavilta laitoksilta.

 

Lannoitevalmisteita tarkastellaan ja säädellään raaka-ainelähtöisesti. Huomioitavaa on mm. seuraavat asiat:

 • Lannoitevalmiste voi olla kansallisen tuoteluokan tai EU lannoitevalmisteasetuksen liitteen I tuoteluokan mukaisesti valmistettu.
 • Tuoteluokkakohtaisia vaatimuksia on annettu ravinteiden ja muiden ominaisuuksien vähimmäispitoisuudelle, haitallisten aineiden ja taudinaiheuttajien enimmäispitoisuudelle sekä pakkauksessa ilmoitettaville tiedoille. Tuoteluokkia koskevista vaatimuksista on säädetty MMM:n asetuksessa 964/2023.
 • Aiemmin käytössä ollut typpinimiluettelo poistuu. Tilalle tulee Ruokaviraston ylläpitämä ainesosaluettelo

 • Ainesosaluettelossa jätevesilietteet voivat tällä hetkellä olla joko ainesosaluokassa 9 biohiili tai 10 jätevesiliete.

 • Käytettäessä viljelymailla lannoitevalmistetta, jotka sisältävät raaka-aineena jätevesilietettä, on tutkittava viljelymaan haitallisten aineiden pitoisuudet ennen ko. lannoitevalmisteen levitystä.

 • Ainesosaluokan 10 mukaista jätevesilietettä saa levittää viljelymaille, jonka haitallisten metallien pitoisuudet alittavat suurimman sallitun pitoisuuden.

 • Ruokaviraston ylläpitämän ainesosaluokan 10 mukaisen jätevesilietteen suurin sallittu levitysmäärä on 6 000 kilogrammaa vuodessa tai 30 000 kilogrammaa kuiva-ainetta hehtaarille viiden vuoden ajanjaksona annettuna. Määrä lasketaan jätevesilietteen massaosuuden perusteelle.

 • Vaatimukset löytyvät tarkemmin lannoitevalmisteasetuksesta (964/2023).

 

Lisää aiheesta Ruokaviraston sivuilla 

Linkit:

Jaa sivu:

Tulosta