Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Digitaaliset ratkaisut, webinaari 30.5.2023

  16.5.2023

  Vesihuollon digitaalisiin ratkaisuihin ja niiden kehittämiseen keskittyvä teemawebinaari, jossa kuullaan esimerkkejä ja kokemuksia vesihuoltolaitoksilta.

 • Vesihuoltonuorten seminaari tarjosi näkökulmia kansainvälisiin mahdollisuuksiin vesihuoltoalalla

  16.5.2023

  Vesihuoltopäivät 2023 järjestettiin 10-11.5 Jyväskylän Paviljongissa ja Vesilaitosyhdistys oli järjestänyt vesihuoltonuorille oman seminaarinsa ensimmäiselle messupäivälle. Seminaariin osallistui parikymmentä nuorta vesialan opiskelijaa. Osallistujia oli kuudesta eri oppilaitoksesta, ja edustettuna oli sekä yliopistoja että ammattikorkeakouluja. Seminaarin aiheena oli tänä vuonna kansainvälinen vesihuolto.

 • Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus Helsingissä 6.6.

  15.5.2023

  Koulutus siirrettiin isompaan tilaan Original Sokos Hotel Triplaan, joten mukaan mahtuu vielä. Ilmoittaudu viimeistään 23.5.

 • Vesihuoltopäivien työpajassa tunnistettiin asiakaspalvelun haasteita ja kehittämistarpeita

  15.5.2023

  Vesilaitosyhdistyksen strategian yksi keskeisistä tavoitteista on ”Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä”. Vesihuoltopäivien yhteydessä vesihuoltopäivien osallistujille järjestettiin Parempaa palvelua asiakkaalle – työpaja, jossa tunnistettiin vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelun haasteita ja kehittämistarpeita. Työpaja toimeenpanee VVY:n strategiaa ja auttaa tunnistamaan tällä hetkellä vesihuoltolaitosten keskeisiä kysymyksiä asiakaspalvelun saralla.

 • YM tiedottaa Yhdyskuntien jätevesien ravinteiden talteenoton teknillistaloudellisesta menetelmäselvityksestä

  12.5.2023

  Tiedotteessa kerrotaan, että ympäristöministeriön tilaaman selvityksen mukaan ravinteiden talteenottomenetelmät ovat kehittyneet nopeasti viime vuosina. Ravinteiden kiertotalouden skaalaaminen suurempaan kokoluokkaan vaatii kuitenkin merkittäviä investointeja ja toimintaedellytysten parantamista.

 • Vesilaitosyhdistyksen numeroidut kultaiset ansiomerkit

  10.5.2023

  Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2023 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt viisi numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

 • Oulun Veden Jarmo Lahtinen palkittiin vedentuotannon ja jätevesien puhdistuksen aktiivisesta kehittämisestä

  10.5.2023

  Vuoden 2023 Kemira-palkinto on myönnetty käyttöpäällikkö Jarmo Lahtiselle aktiivisesta talousveden tuotannon varmistamisesta ja jätevedenpuhdistuksen kehittämi-sestä Oulun Vedessä. Oulun Vedessä on otettu innovatiivisesti käyttöön uusia jäte-vedenkäsittelyprosesseja ensimmäisenä Suomessa ja kylmissä olosuhteissa.

 • VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Juuli Haapakoskelle

  10.5.2023

  Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Juuli Haapakoskelle diplomityöstä ”Vesihuollon verkostosaneerausten hiilijalanjäljen pienentäminen”.

 • Vesihuoltoala tarvitsee yhteistyötä selvitäkseen tulevaisuuden huoltovarmuudesta

  10.5.2023

  Vesihuolto 2023 -päivien avajaisissa 10.5. järjestetyssä paneelikeskustelussa esitettiin näkemyksiä vesihuoltoalan muutostarpeista. Suomessa vesihuolto toimii pääsääntöisesti hyvin. Vesihuoltolaitosten toiminnassa ja laadussa on kuitenkin suurta vaihtelua. Alan haasteina ovat mm. saneerausinvestointitarve ja pula osaajista. Monet vesihuoltolaitokset eivät kykene vastaamaan niille asetettuihin vaatimuksiin vähäisten resurssiensa vuoksi. Vaikka rakenteellisen uudistumisen tarve on tunnistettu jo pitkään, muutoksia on tapahtunut vain vähän. ”Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä” paneelikeskustelussa kuultiin erilaisia vesihuoltoalan edustajien näkemyksiä yhteistyön edistämiseen. Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että vesihuoltolaitosten yhdistymisiä ja yhteistyötä tarvitaan.

 • Vesihuollon tärkeät teemat esillä vesihuoltopäivillä

  9.5.2023

  Vesihuolto 2023 -päivillä 10.–11.5.2023 kuullaan yli 70 alan asiantuntijan esitystä, joista osa käsittelee perinteisiä vesihuoltoteemoja, kuten huoltovarmuus, talousveden käsittely ja laatu, verkostot, jätevesi ja lietteet sekä hallinto. Toisaalta mukana on myös esityksiä uudemmista aiheista esim. kestävä kehitys, laadun- ja omaisuudenhallinta sekä digitalisoituva ja tiedolla johdettu vesihuolto. Tapahtumaan odotetaan lähes 750 osallistujaa. Vesilaitosyhdistys järjestää vesihuoltopäivät nyt jo 67. kerran, tällä kertaa Jyväskylässä.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan rahoituspäätökset keväällä 2023

  2.5.2023

  Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 21.4.2023 ja myönsi rahoitusta seitsemälle hankkeelle.

 • Toimintakertomus 2022

  26.4.2023

  Toimintakertomus 2022 postitetaan perinteisenä postina sekä varsinaisille jäsenille että yhteistoimintajäsenille viikolla 17. 

 • VVY:n uutiskirje julkaistiin 26.4.

  26.4.2023

  Uutiskirjeessä kerromme VVY:n vuosikokouksen 2023 keskeiset päätökset ja voit tutustua VVY:n toimintakertomuksen PDF-versioon, jossa on mm. toimitusjohtaja Osmo Seppälän katsaus menneeseen vuoteen. Kannustamme myös katsomaan Vesihuollon organisointi tulevaisuuden haasteisiin -seminaarin tallenteen. Lisäksi aiheena ”Tilannekatsaus juomaveden desinfiointiaineiden biosidiasetuksen mukaisesta hyväksynnästä”. Kerromme myös, että vesihuoltolaitoksilla on mahdollisuus osallistua vielä toukokuussa kyberturvallisuusharjoitukseen, jonka on koordinoinut vesihuoltopooli ja toteuttajana toimii Insta. Ja näin vapun kynnyksellä tarjolla on some-aineistoa vesihuoltolaitoksen vapputervehdykseen.

 • Ravinteiden kierrätyksen ohjelma siirtyy hakemusten jatkuvaan käsittelyyn

  26.4.2023

  Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että tukea voidaan myöntää investoinneille sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille (TKI), jotka edistävät yhdyskuntien jätevesien ja biojätteiden ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä tai jätevesien energiapotentiaalin hyödyntämistä ja energiatehokkuutta.

 • Vesihuoltolaitokset varautuvat kyberuhkiin harjoittelemalla

  25.4.2023

  Vesihuoltopoolin koordinoimana ja Instan toteuttamana on järjestetty vesihuoltolaitoksille jo seitsemän samansisältöistä kyberturvallisuusharjoitusta. Toukokuussa on mahdollista osallistua vielä yhteen harjoitukseen.

 • Some-aineistoa vesihuoltolaitoksen vapputervehdykseen

  25.4.2023

  Vesihuoltolaitos voi vappuna viestiä vaikkapa siitä, että munkinpaistorasvaa ei pidä laittaa viemäriin. Ei toki saarnata, mutta voi antaa hyvän ja hyödyllisen neuvon. Teimme jäsenlaitosten some-viestintää varten joitakin mallikuvia ja videoita sekä luonnoksia teksteistä. Niitä voi käyttää sellaisenaan tai ottaa ideoita omaan vapputervehdykseen.

 • Lahti Aquan vastuullisuusraportti ja vuosikertomus sanoittaa vesihuollon vastuullisuustyötä

  24.4.2023

  Lahti Aquan vastuullisuusraportti ja vuosikertomus kuvaa vesihuollon keskeiset toimenpiteet ja tunnusluvut toimintavuodelta 2022. Raportilta pääsee lukemaan vastuullisuusteoista, joilla vaikutetaan ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueisiin Lahti Aquan operoimilla alueilla. Raportin kuvituksessa on hyödynnetty videokuvaa ja infograafeja.

 • Lappeenrannan Energian vuosikertomus julkaistiin jälleen musiikkivideona

  21.4.2023

  Lappeenrannan Energia kertoo kotisivuillaan, että vuosikertomuksen sähköinen formaatti uudistui tänä vuonna videotarinoiksi.

 • Keskuspuhdistamo-hankkeen viimeiset putkiurakat alkamassa

  21.4.2023

  Hatanpäällä ja Vihilahdessa on käynnistynyt kahden putkiosuuden rakennustyöt; purkuputki Pyhäjärveen ja Vihilahden alittava siirtoviemäriosuus.

 • Tilannekatsaus juomaveden desinfiointiaineiden biosidiasetuksen mukaisesta hyväksynnästä

  21.4.2023

  Biosidiasetus koskee biosidivalmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä. Asetuksen mukaan biosidivalmistetta ei saa käyttää, jos sille ei ole myönnetty lupaa kyseiseen käyttötarkoitukseen biosidina.

Jaa sivu:

Tulosta