Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Juuli Haapakoskelle

Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Juuli Haapakoskelle diplomityöstä ”Vesihuollon verkostosaneerausten hiilijalanjäljen pienentäminen”.

Tiedote

julkaisuvapaa 10.5.2023 klo 11

VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Juuli Haapakoskelle

Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Juuli Haapakoskelle diplomityöstä ”Vesihuollon verkostosaneerausten hiilijalanjäljen pienentäminen”.

Suomen hiilineutraaliustavoite on asetettu vuoteen 2035. Tavoitteen täyttämiseksi vaaditaan kaupunkien ja eri toimialojen osallistumista, joten myös vesihuoltoalan tulee vähentää päästöjä. Vesijohto- ja jätevesiverkoston saneeraukset ovat välttämättömiä, mutta aiheuttavat päästöjä mm. työkoneiden ja materiaalien käytön kautta.

Juuli Haapakosken diplomityön tavoitteena oli laskea vesijohdon ja jätevesiviemärin verkostosaneerausten hiilijalanjälki tapaustarkastelun avulla ja löytää työmaiden merkittävimmät päästölähteet. Tapaustarkastelussa tutkitut putkikoot olivat vesijohdolle DN150 ja DN400 sekä jätevesiviemärille DN300 ja DN1000. Laskenta sisälsi kuljetukset, vesijohto- ja jätevesiviemäriputken, kolmen sulkuventtiilin ja kaivojen valmistuksen, työkoneiden käytön, maamassojen valmistuksen ja odottavan liikenteen hidastumisen. Työn lähtöarvoja kerättiin kirjallisuudesta ja kuudesta asiantuntijahaastatteluista. Haastateltavat valittiin tutkimukseen osallistuneiden vesilaitosten, Tampereen Veden ja Turun Vesihuolto Oy:n käyttämistä putkitoimittajista ja urakoitsijoista.

Haapakosken työn tuloksena osoitettiin, että pienillä putkiko’oilla suurin osa päästöistä aiheutui työkoneiden käytöstä ja suurilla putkiko’oilla putken valmistuksesta. Saneerauskohteesta riippuen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää mm. saneerausmenetelmän valinnalla, putkimateriaalivalinnalla, lyhentämällä maamassojen kuljetusetäisyyksiä sekä suosimalla yhteisprojekteja esimerkiksi verkosto- ja katusaneerauksissa. Työn lähestymistapa, laskentamenetelmät sekä tulokset ovat käyttökelpoisia alan eri toimijoille kehitettäessä vesihuoltoalan ja erityisesti verkostosaneerauksen toimintatapoja ympäristöä vähemmän kuormittavaksi.

Vesilaitosyhdistys on Suomen vesihuoltolaitosten toimialajärjestö, jonka jäsenet huolehtivat noin 90 % Suomen vesihuoltopalveluista. Stipendirahaston peruspääoma muodostuu jäsenten ja yhteistyökumppaneiden lahjoituksista sekä yhdistyksen omasta lahjoituksesta rahastoon. Vesilaitos-yhdistyksen stipendirahasto päivitettiin yhdistyksen 60-vuotisjuhlien yhteydessä.

Rahastosta vuosittain jaettavalla stipendillä palkitaan ensisijaisesti edellisenä kalenterivuonna    valmistunut vesihuoltolaitosten toiminnan kannalta merkittävä ja hyvätasoinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön hyvätasoisuuden arvioivat kunkin oppilaitoksen professorit. Oppilaitoksilta tulleisiin ehdotuksiin perustuen Vesilaitosyhdistyksen hallituksen työvaliokunta arvioi ehdotettujen opinnäyte-töiden merkittävyyden alan kannalta.

VVY:n stipendi annetaan 27. kerran valtakunnallisilla Vesihuolto 2023 -päivillä 10.5.2023. Myönnettävän stipendin suuruus on 3.000 euroa.

Lisätietoja:
suunnittelija Juuli Haapakoski, FCG Finnish Consulting Group Oy, puh. 041 730 3403
toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0122
apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0114
 

Stipendin luovutustilaisuudessa Juuli Haapakoski, Mika Rontu ja Osmo Seppälä

Juuli Haapakoski

Kuvat Tero Takalo-Eskola, TeroteMedia.

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta