facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutiset julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä.

Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja talousjulkaisutjäsenyysjätevesikoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Kiinteistöjen muovisten vesijohtojen laadussa isoja eroja

  12.1.2018

  Havainto tehtiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin kemikaalien liukenemista muoviputkista talousveteen. Kemikaaleja liukenee muovisista PEX-putkista eniten siinä vaiheessa, kun putki otetaan käyttöön. Siksi kiinteistön vesijärjestelmän käyttöönottovaiheessa tehtävä huuhtelu on tärkeää. Putkistosta veteen liuenneiden aineiden aiheuttamia terveysriskejä voidaan pienentää juoksuttamalla vesi kylmäksi ennen sen ottamista juotavaksi tai ruoanlaittoon.

 • Vesityökorttikoulutuksia helmikuussa

  12.1.2018

 • Selvitys kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista valmistui

  17.1.2018

  Vuoden 2017 lopussa tehtiin selvitys, jossa määritettiin laatujärjestelmän organisoinnin ja toiminnan periaatteet.

 • Energiatehokas vesihuoltolaitos seminaari

  12.1.2018

  Energiatehokas vesihuoltolaitos seminaari järjestetään ti 30.1.2018 Hotelli Presidentissä Helsingissä. Tavoitteena on kasvattaa energiankäytön ja energiatehokkuuden ymmärrystä ja edesauttaa energiatehokkuustoimien tunnistamista ja toteuttamista vesihuoltolaitoksissa.

 • Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon

  11.1.2018

  Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta Itämeren ja vesien hoidon edistämiseksi. Merenhoidosta pyydetään mielipiteitä 16. helmikuuta ja vesienhoidosta 9. heinäkuuta saakka.

 • Voidaanko laatujärjestelmällä edistää ravinteiden kiertoa?

  10.1.2018

  VVY:n uutiskirjeen 12/2017 palstakirjoitus käsittelee kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän laadintaa Suomessa.

 • Puhdistamolietteiden nykytilaselvitys paljastaa tilastoinnissa puutteita

  27.9.2017

  VVY:n uutiskirjeen 13/2017 palstakirjoituksessa kerrotaan VVY:n toteuttamasta selvityksestä koskien puhdistamolietteen käsittelyä ja hyödyntämistä.

 • VVY:n kevätkauden koulutuskalenterissa uutuuksia

  8.1.2018

  VVY:n uutiskirjeen 16/2017 palstakirjoitus kertoo tulevan vuoden koulutuksista.

 • VVY:n verkkopalvelut uudistuvat

  14.12.2017

  VVY:n uutiskirjeen 18/2017 palstakirjoitus käsitteli yhdistyksen verkkopalveluiden uudistumista. Tutussa osoitteessa www.vvy.fi on avattu uudella sovelluksella toteutetut kotisivumme. Samalla VVY:n koulutuskalenteri ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankerekisteri saivat päivitetyt versiot.

 • Liittymismaksujen kirjaamisesta saajan kirjanpidossa

  23.11.2017

  VVY:n uutiskirjeen 17/2017 palstakirjoituksessa liittymismaksujen kirjaamisesta saajan kirjanpidossa.

 • Vesivisa-peli

  20.12.2018

  Hauskan pelin avulla vesihuoltopalvelu tutummaksi.

 • Pytty-kampanjassa #pyttyasiaa

  20.10.2016

  Uutiskirje 17/2016 palstakirjoituksen aiheena vesihuoltolaitosten yhteisen kampanja, jonka tavoitteena on, että vaaralliset jätteet tai kodin kemikaalit eivät kuormita jätevedenpuhdistamoa eivätkä päädy vesistöihin.

 • Vesitalouslehti

  8.1.2018

  Vesitalous-lehti on vesialan johtava erikoisjulkaisu.

 • VVYn ansiomerkit

  4.12.2018

  VVY:n ansiomerkkejä myönnetään vesihuoltolaitosten ja yritysten anomuksesta tunnustukseksi henkilöille, jotka ovat tehneet pitkäaikaista ja tuloksellista työtä vesihuoltoalan kehittämiseksi.

 • Vesihuoltomaksut vertailuhinnan kaava

  8.1.2018

  Lisätietoa "Vesihuoltomaksut 1.2.2017 - VVY:n jäsenlaitokset" julkaisussa käytetyn vertailuhinnan laskemisesta.

 • VVY:n jäsensivuilla käyttökatkos

  12.2.2018

  VVY:n varsinaisille laitosjäsenille tarkoitetut jäsensivut eli ekstranet palvelu on toistaiseksi pois käytöstä. Yhdistyksen kotisivujen uudistuminen etenee vaiheittain, jäsensivut otetaan käyttöön kevään kuluessa.

 • Toholammin Vesihuolto tehostaa toimintaansa

  5.1.2018

  Toholammin Vesihuolto Oy on valinnut uudeksi vesihuollon asiakastieto- ja laskutusjärjestelmäkseen Suomen Vesitieto Oy:n pilvipalvelun.

 • Vesien- ja merenhoidon sekä ravinteidenkierrätyksen kärkihankehaku

  3.1.2018

  Ympäristöministeriön hankehaku hallituksen vesien- ja merenhoidon ja ravinteidenkierrätysohjelman kärkihankkeiseen käynnistyy 10.1. 2018.

 • Rakentamis- ja ympäristöasioissa tarvitaan valituslupa

  29.12.2017

  Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) valitettaessa vaaditaan valituslupa melkein kaikissa rakenta-mis- ja ympäristöasioissa 1.1.2018 alkaen.

 • Suomen vesi- ja viemäriverkoston tila

  11.1.2018

  Mediaplanetin mainosjulkaisussa mm. Suomen vesi- ja viemäriverkostojen saneerausvelka odottaa lunastamista. Vesihuoltolaitoksilla on avainrooli kunnon selvittämisessä ja pitkäaikaisten saneeraussuunnitelmien luomisessa.

Jaa sivu:

Tulosta